Конвертиране на документ на Word в шаблон на формуляр на InfoPath

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Вярно е, че можете да използвате Microsoft Office Word, за да създадете документ, който прилича на формуляр, но Word работи най-добре като програма за обработка на текст, а не програма за проектиране на формуляри. Обратно, Microsoft Office InfoPath е създаден специално за проектиране и попълване на електронни формуляри. Ако искате да конвертирате съществуващи документи на Word в шаблони на формуляри на InfoPath, можете да използвате съветника за импортиране в InfoPath, за да направите това. След това можете да се възползвате от специалните функции на InfoPath за проектиране, публикуване и попълване на формуляри. Например в шаблон на формуляр за отчет на продажби можете да използвате условно форматиране, за да приложите автоматично червен фонов цвят, когато числата падат доста под предвижданите продажби. В същия шаблон на формуляр можете да използвате правило, за да позволите формулярите, базирани на този шаблон на формуляр, да бъдат подавани като прикачен файл в имейл съобщение, когато някой щракне върху бутон за подаване. В допълнение можете да направите вашия шаблон на формуляр достъпен за по-широка аудитория, създавайки шаблон за формуляр, разрешен за браузър.

Когато конвертирате документ на Word в шаблон на формуляр на InfoPath, полученият шаблон на формуляр доста ще съвпада с оформлението на документа на Word. В допълнение, елементи в документа на Word, които отговарят на определени условия, автоматично се конвертират в подходящите контроли, в които потребителите могат да въвеждат данни. Например ако документът на Word съдържа скоби, ограждащи няколко интервала, InfoPath предполага, че използвате това място в скоби като поле за въвеждане на текст и го конвертира в контрола текстово поле в получения шаблон на формуляр. Всички полета на формуляр в Word се конвертират в съответните контроли в InfoPath.

Можете да използвате настройките в диалоговия прозорец Опции за импортиране, за да промените опциите за конвертиране на документ на Word в шаблон на формуляр на InfoPath.

Тази статия обяснява основната концепция и процедура за конвертиране на документ на Word в шаблон на формуляр на InfoPath, включително функциите и настройките, които не се поддържат в процеса на конвертиране.

В тази статия

За конвертирането на документ на Word в шаблон на формуляр на InfoPath

Функции и настройки на Word, които не се поддържат напълно по време на конвертиране

Конвертиране на документ на Word в шаблон на формуляр на InfoPath

Промяна на таблица за оформление в повтаряща се таблица

Промяна на квадратчета за отметка в група от бутони за избор

Преглед на проблемите при конвертиране в прозореца на задачите "Проверка на проект"

Конвертиране на документ на Word в шаблон на формуляр на InfoPath

Когато конвертирате документ на Word в шаблон на формуляр на InfoPath, документът се използва като описание за създаване на нов шаблон на формуляр. Основната структура на документа се пресъздава възможно най-точно в шаблона на формуляра. В документ на Word "поле във формуляр" е местоположението, където се съхраняват определен тип данни, като например име или адрес. Ако изберете да включите полетата във формуляр на Word, когато конвертирате документа, в шаблона на формуляр на InfoPath се добавят контроли текстово поле, квадратче за отметка и падащо списъчно поле на място, което съответства на местоположението на полетата в документа на Word. В допълнение, InfoPath автоматично открива частите от документа на Word, които могат да работят добре като повтарящи се таблици и RTF текстови полета, и ги конвертира в подходящите контроли. Например ако документ за отчет на разходите съдържа празна подчертана област, в която потребителите могат да въвеждат бележки за определен разход, InfoPath ще конвертира тази област в RTF текстово поле. Потребителите след това могат да въведат няколко реда текст в RTF текстовото поле и да форматират този текст, както е подходящо.

За да разберете по-добре връзката между документ на Word, който конвертирате с помощта на съветника за импортиране на InfoPath и получения шаблон на формуляр на InfoPath, Представете си, че за последните няколко години вашата организация е използвал документ на Word, наречен ExpenseReport.doc за събиране на данни на отчет на разходите от служители. Вашият ИТ отдел иска да конвертирате документа шаблон на формуляр на InfoPath, така че формуляр за данни могат да се подават като Extensible Markup Language (XML) на дължими сметки система.

Ако използвате съветника за импортиране, за да конвертирате ExpenseReport.doc в шаблон на формуляр, InfoPath създава шаблон на формуляр, наречен ExpenseReport.xsn. В следващия пример таблицата "Подробни данни за разходите" в документа на Word е конвертирана в повтаряща се таблица в получения шаблон на формуляр на InfoPath. Повтарящата се таблица позволява на потребителите да вмъкват или премахват разходи, когато е необходимо, избирайки команди от контекстното меню.

Таблица на Word, която е конвертирана в повтаряща се таблица на InfoPath

Когато документът на Word се конвертира в шаблон на формуляр на InfoPath, оформлението и другите елементи се запазват. По подразбиране броят на празните редове в повтаряща се таблица на InfoPath съвпада с броя на празните редове в таблицата на Word. Но можете да спестите място във вашия шаблон на формуляр, показвайки само един или два реда по подразбиране.

Този нов шаблон на формуляр съдържа елементи, които са подобни, открити в документа на Word, например таблицата за събиране на информацията за разходи. В зависимост от настройките, които избирате в съветника за импортиране, някои функции може да се различават в получения шаблон на формуляр:

 • Ако използвате съветника за импортиране, за да импортирате документа на Word, запазвайки само оформлението    Полученият шаблон на формуляр съдържа повтаряща се таблица за въвеждане на елементи в отчета за разходи. Но всички полета във формуляр от първоначалния документ като текстовото поле "Име", падащия списък "Отдел" и квадратчетата за отметка "Отдел" се анулират в получения шаблон на формуляр.

 • Ако използвате съветника за импортиране, за да импортирате документа на Word, запазвайки оформлението и конвертирайки полетата във формуляр на Word в контроли (по подразбиране)    Полученият шаблон на формуляр съдържа повтаряща се таблица за въвеждане на елементи в отчета за разходи. Всички полета във формуляр от първоначалния документ, като текстовото поле "Име", падащият списък "Отдел" и квадратчетата за отметка "Отдел" се конвертират в съответните контроли на InfoPath.

 • Ако използвате съветника за импортиране, за да импортирате документа на Word, запазвайки оформлението и конвертирайки полетата във формуляр в контроли (по избор)    Можете да решите точно кои полета се конвертират, когато импортирате отчета за разходи. Например можете да забраните опцията за конвертиране на празни клетки на таблица в документа в текстови полета в получения шаблон на формуляр.

Най-горе на страницата

Функции и настройки на Word, които не се поддържат напълно по време на конвертиране

Някои настройки и форматиране в документите на Word не се поддържат в шаблони на формуляри на InfoPath. Когато конвертирате документ на Word, който съдържа такива настройки, полученият шаблон на формуляр няма да съдържа тези функции или настройки. Например ако вашият документ на Word има знаци за корекции, тези знаци ще бъдат анулирани в получения шаблон на формуляр, защото InfoPath не поддържа тази функция.

Можете да използвате прозореца на задачите Проверка на проект в режим на проектиране, за да откриете каквито и да са проблеми с конвертирането. След това можете да предприемете действия, за да коригирате тези проблеми.

Следва списък от функции и настройки, които не се запазват, когато конвертирате документ на Word в шаблон на формуляр на InfoPath. В някои случаи форматирането се анулира, но основният текст се запазва. Например ако имате колони в стил на бюлетин, InfoPath ще анулира колоните, но ще импортира текста, който се съдържа в тези колони.

 • Показалци

 • Анимиран текст

 • Теми

 • Водни знаци

 • Номериране на редове

 • Граници на страница

 • Бележки под линия и бележки в края

 • Оформления на колони в стил бюлетин

 • Прикачени файлове

 • Свързани или вградени обекти, като работни листове на Microsoft Office Excel и чертежи на Microsoft Office Visio

 • Графични обекти (включително автофигури, криви линии, прави линии и WordArt)

 • Буквена разредка (включително мащабиране, разредено или сгъстено разстояние, повишено или понижено позициониране на текст и застъпване за шрифтове)

 • ActiveX контроли

 • Коментари и проследени поправки (включително вмъквания, изтривания и промени във форматирането)

 • Някои функции, които са специфични за Microsoft Office Word 2007 (включително градивните блокове и контроли на съдържание)

 • Някои настройки за печат (включително смесено форматиране на знаци в горни и долни колонтитули, различни четни и нечетни горни и долни колонтитули, различни горни и долни колонтитули за първа страница, настройки на крайно поле, отрицателни стойности за горни и долни полета, различни ориентации на страница и настройки на отделни раздели)

Забележка: Някои документи на Word не може да бъде модифицирана, без парола. Ако това е случаят с вашия документ, може да не успеете да импортирате успешно в InfoPath. За да коригирате проблема, опитайте да премахване на защита с парола на документа, преди да ги импортирате. Освен това някои документи на ограничаване на потребителите до определени типове действия, например въвеждане на данни в полетата на формуляра за редактиране. Ако това е случаят с вашия документ, може да не успеете да импортирате успешно в InfoPath. За да коригирате този проблем, опитайте да премахнете ограниченията за редактиране за вашия документ, преди да ги импортирате.

Следващият списък обяснява функциите и настройките, които частично се поддържат, когато конвертирате документ на Word в шаблон на формуляр на InfoPath:

Вертикален текст    InfoPath запазва вертикалното форматиране на текст в документ на Word, ако вертикалният текст бъде открит в клетка на таблица. InfoPath анулира вертикалното форматиране на текст при конвертиране на документ на Word, ако вертикалният текст бъде открит извън клетка на таблица в друга част от документа на Word.

Текстови полета    В документи на Word текстовите полета са контейнери за текст, които могат да бъдат позиционирани на страница и оразмерени. Ако документът на Word съдържа текстово поле, то ще бъде конвертирано в клетка на таблица в получения шаблон на формуляр. Целият текст в текстово поле ще се появи в клетката на таблицата в получения шаблон на формуляр.

Подчертан текст    Подчертаването се поддържа в шаблони на формуляри в InfoPath. Всяко декоративно или двойно подчертаване в документа на Word обаче се конвертира в единично подчертаване в получения шаблон на формуляр.

Хипервръзки, които препращат към неподдържани протоколи     Всички хипервръзки се конвертират, но ако хипервръзката използва протокол, различен от HTTP, HTTPS, FILE, FTP или MAILTO, хипервръзката няма да работи, когато потребителят щракне върху нея в получения шаблон на формуляр.

Стилове за знаци и текстови ефекти    Стиловете за форматиране горен индекс, долен индекс и единично зачеркване се запазват по време на процеса на конвертиране. Другите стилове и ефекти за форматиране, включително структуриран текст, скрит текст и форматиране със сенки, се анулират по време на процеса на конвертиране. Изпъкналият или гравираният текст се конвертират в сив текст в получения шаблон на формуляр.

Настройки за раздел    В Word разделите се използват за различно оформление на документ в страница или между страници. InfoPath не поддържа тези типове раздели, като те се анулират по време на процеса на конвертиране. Всички настройки, които се прилагат за първия раздел в документа на Word, се прилагат в получения шаблон на формуляр на InfoPath.

Форматиране на горен и долен колонтитул    Текстът в горен и долен колонтитул в документ на Word ще бъде конвертиран в текст на горен и долен колонтитул в получения шаблон на формуляр на InfoPath. Някое форматиране на знак може да бъде анулирано по време на процеса на конвертиране. Например ако сте използвали получерно и форматиране с курсив в горния колонтитул на документ на Word, InfoPath ще използва първия стил на форматиране, който открие в получения шаблон на формуляр и ще анулира останалото форматиране. По същия начин всички настройки, които са приложени в първия раздел на горен или долен колонтитул в документа на Word, се прилагат за получения текст на горен или долен колонтитул в шаблона на формуляр на InfoPath.

Конвертиране на шрифта    Въпреки че InfoPath импортира шрифтовете от документ на Word, когато създава нов шаблон на формуляр, ако шрифтовете в документа не са налични на компютъра, на който извършвате импортирането, за шаблона на формуляра автоматично ще бъдат избрани алтернативни шрифтове.

Отрицателни полета на страница    Отрицателните горни и долни полета ще бъдат импортирани като 0.

Отрицателно поле, допълване и настройки на отстъпа    Отрицателното поле, допълването и настройките на отстъпа ще бъдат импортирани като 0.

Най-горе на страницата

Конвертиране на документ на Word в шаблон на формуляр на InfoPath

 1. Ако документът на Word, който искате да импортирате, е отворен, затворете го.

 2. В режим на проектиране от менюто Файл изберете Импортиране на формуляр.

 3. В съветника за импортиране щракнете върху Програма за импортиране в InfoPath от документи на Word и след това изберете Напред.

 4. Щракнете върху Преглед.

 5. Намерете и щракнете върху документа на Word, който искате да конвертирате, и след това изберете Отвори.

  Забележка: Ако импортирате документ на Word с ограничени разрешения, трябва да имате достъп "Пълен контрол" до документа. Ако имате само достъп "Четене" или "Промяна" до документа, ще видите съобщение за грешка, когато се опитате да го импортирате.

 6. За да промените поведението на импортиране по подразбиране, щракнете върху Опции и след това изберете опциите, които искате.

 7. Щракнете върху Готово.

Най-горе на страницата

Промяна на таблица за оформление в повтаряща се таблица

Ако вашият документ на Word съдържа таблица, InfoPath може да я конвертира в таблица на оформлението или повтаряща се таблица в получения шаблон на формуляр. Типът на избраната таблица зависи от решенията за проекта, които сте направили в документа на Word. Можете да използвате следната процедура, за да промените бързо конвертирана таблица за оформление в повтаряща се таблица.

Можете да използвате повтарящи се таблици, за да предложите на вашите потребители допълнителна степен на гъвкавост при попълване на формуляри. Когато използвате повтарящи се таблици, вашият шаблон на формуляр няма да показва много празни редове, когато потребителят за първи път го отвори. Вместо това потребителите обикновено виждат само един ред и добавят повече само когато и ако им е необходимо. Това спестява място във формуляра и предлага на потребителите допълнителна степен на персонализация.

 1. В шаблона за формуляр щракнете с десния бутон вътре в таблица на оформлението, които искате да конвертирате.

 2. В контекстното меню посочете Промени наи след това щракнете върху Повтаряща се таблица.

 3. В диалоговия прозорец Промяна на повтаряща се таблица направете едно или повече от следните неща:

  • За да зададете заглавни редове за повтаряща се таблица, въведете стойност в полето брой редове, за да запазите като примери . Обикновено използвате заглавния ред за заглавия на колони.

  • За да укажете редовете за долния колонтитул за повтаряща се таблица, въведете стойност в полето брой редове, за да запазите като долен колонтитул на таблица . Много таблици не включват редове за долния колонтитул.

  • За да зададете броя на редовете с данни да използвате, въведете стойност в полето брой повтарящи се редове, за да включат при попълване на формуляра . На ред с данни е на отделен ред, който може да "повтаря" във формуляра за колкото пъти е необходимо

 4. В менюто Вмъкване щракнете върху Още контролиили натиснете клавишите ALT + I, C.

 5. Вмъкване на контроли в клетките на таблицата.

Най-горе на страницата

Промяна на квадратчета за отметка в група от бутони за избор

Ако сте използвали няколко квадратчета за отметка във вашия документ на Word, InfoPath ги импортира като квадратчета за отметка в получения шаблон на формуляр на InfoPath. Ако предпочитате да използвате група от бутони за избор, следвайте стъпките по-долу, за да конвертирате квадратчетата за отметка в бутони за избор във вашия шаблон на формуляр.

Можете да използвате група от бутони за избор на шаблон на формуляр на Microsoft Office InfoPath, когато искате потребителите да могат да направят само един избор от ограничен набор от опции.

 1. В шаблона за формуляр щракнете върху едно от квадратчетата, които искате да конвертирате и след това задръжте натиснат клавиша CTRL и щракнете върху всяко допълнително квадратче за отметка, който искате да конвертирате.

 2. В менюто Редактиране посочете Промени наи след това щракнете върху Бутон за избор.

  Група от бутони за избор вече се появява на мястото на квадратчетата за отметка във вашия шаблон на формуляр. Всеки бутон за избор е обвързана със същото поле в източника на данни. Когато потребителят щракне върху бутон за избор, стойността, която е свързана с този бутон за избор се съхранява в полето.

Най-горе на страницата

Преглед на проблемите при конвертиране в прозореца на задачите "Проверка на проект"

Понякога елементите от първоначалния документ на Word или не се появяват, както очаквате, в получения шаблон на формуляр на InfoPath, или се премахват по време на процеса на конвертиране. Например InfoPath не поддържа функцията на Word WordArt и заменя обектите WordArt с изображения контейнери в получения шаблон на формуляр.

Ако InfoPath открие проблеми по време на процеса на конвертиране, прозорецът на задачите Проверка на проект се отваря автоматично, след като затворите съветника за импортиране. В прозореца на задачите можете да прегледате списък с проблемите и да предприемете необходимите стъпки за отстраняването им.

 1. Ако прозорецът на задачите Проверка на проект не е видим, щракнете върху Проверка на проект в менюто Инструменти.

  Ако има някакви проблеми с шаблона на формуляра, ще видите съобщения в прозореца на задачите.

 2. В прозореца на задачите Проверка на проект щракнете върху текста на съобщението, което искате да прегледате.

  Диалогов прозорец показва допълнителна информация за проблема.

  Забележка: Ако документът на Word съдържа обект, който InfoPath не поддържа, като например графичен обект в Word, InfoPath добавя изображение контейнер в получения шаблон на формуляр, указвайки къде е бил разположен първоначално обектът в документа на Word. За да разберете повече за обекта, щракнете с десния бутон на мишката върху изображението контейнер в шаблона на формуляра и след това изберете Повече данни от контекстното меню.

 3. Отстранете проблемите в шаблона на формуляра, ако е необходимо. Например можете по желание да изтриете изображенията контейнери, които нямате намерение да използвате в пълния шаблон на формуляр.

Забележка: Може да забележите, че прозореца на задачите Проверка на проект съдържа бутон за обновяване . Щракнете върху бутона Обнови няма да актуализира съобщенията, които се появяват, импортирането на документ на Word в InfoPath. Ако искате да премахнете импортираните съобщения от прозореца на задачите Проверка на проект , трябва да отворите диалоговия прозорец Файлове с ресурси (менюинструменти ) и след това премахнете файла с име ImportErrors.xml. Този файл се създава автоматично, когато импортирате документ на Word в InfoPath. След като премахнете файла ImportErrors.xml, щракнете върху Обнови в прозореца на задачите Проверка на проект за да изтриете окончателно импортиране на съобщения. Файлът ImportErrors.xml не е необходим за шаблона на формуляр да функционира правилно. В действителност от съображения за сигурност е добра практика да премахнете този файл, преди да публикувате вашия шаблон на формуляр.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×