Комуникиране с други потребители

Всеки от контактите в списъка с контакти разполага с бутона за състояние на присъствието, който отговаря на текущото състояние на достъпност на съответния потребител. Можете да използвате състоянието на присъствие на даден контакт, за да решите кой режим на комуникация е най-подходящ за потребителя. Например, ако даден контакт е достъпен, можете да изпратите незабавно съобщение или да осъществите аудиоразговор с потребителя. Ако даден контакт е зает, може да изпратите имейл съобщение или да проверите визитката на потребителя, за да определите кога ще можете да проведете разговор.

Какво искате да направите?

Определяне на състоянието на контакт

Преглед на визитката на потребител

Преглед на опциите за повикване

Маркиране на контакт за уведомяване при достъпност

Определяне на състоянието на контакт

Информацията за присъствие, която се показва за всеки контакт в списъка с контакти, отговаря на достъпността на потребителя. Състоянието на присъствие е показано графично от индикатор отляво на името на съответния контакт, както и с текстов низ отдясно на името на потребителя. Някои състояния на присъствие, като например Достъпен, могат да се изберат от потребителя или от Communicator. Други състояния на присъствие, като например Неактивен, могат да се изберат само от Communicator.

Бутон за присъствие

Текст за състояние

Описание

Available

Достъпен

Контактът е онлайн и може да участва в разговори. Това състояние може да се зададе ръчно от потребителя.

Busy

Зает
Провеждам разговор
Провеждам конферентен разговор
Провеждам среща

Контактът е достъпен, но е зает с друго действие. Действията включват:

 • Провеждам разговор    Контактът провежда телефонен, аудио- или видеоразговор.

 • Провеждам конферентен разговор     Контактът провежда разговор с няколко потребители чрез телефон, аудио, видео или споделяне на приложение.

 • Провеждам среща     В календара на Office Outlook е показано, че контактът провежда планирано събрание.


Това ниво на присъствие може да се зададе ръчно от потребителя.

Do not disturb

Не ме безпокойте

Ще видите това състояние за даден контакт, ако потребителят е задал ниво на достъп, различно от Екип, за вас, а също така е налично едно от следните условия:

 • Контактът е задал ръчно състоянието си на присъствие на Не ме безпокойте.

 • Контактът представя презентация на PowerPoint или използва друга програма в режим на цел екран.

Busy

Само спешни съобщения

Ще видите това състояние за даден контакт, ако потребителят е задал ниво на достъп Екип за вас, а също така е налично едно от следните условия:

 • Контактът е задал ръчно състоянието си на присъствие на Не ме безпокойте.

 • Контактът представя презентация на PowerPoint или използва друга програма в режим на цел екран.

Away

Няма ме

Контактът вероятно не е достъпен. Това състояние се показва по следните причини:

 • Компютърът на контакта не е бил активен за повече от периода, зададен в настройката за времето на неактивност – 15 минути по подразбиране.

 • Календарът на Office Outlook или помощникът при отсъствие от офиса на контакта показва, че потребителят е извън офиса.

 • Контактът временно е недостъпен. Когато открие активност на компютъра на потребителя, Communicator 2007 ще зададе отново състоянието на присъствие на подходящото за момента.

 • Контактът е задал ръчно състоянието си на присъствие на "Няма ме".

Inactive

Неактивен

Този контакт може да е достъпен, но компютърът му не е бил активен за по-дълъг период от зададения в настройката за време на неактивност – пет минути по подразбиране. В това състояние контактът е онлайн и преминава от състояние "Достъпен", както се показва от бутона, който е наполовина жълт и наполовина зелен. Това състояние се задава от Communicator.

Busy Inactive

Зает (Неактивен)

Този контакт провежда събрание или е планирал да проведе такова (както е показано в календара на Outlook), но компютърът на потребителя е бил неактивен за по-дълъг период от зададения в настройката за време на неактивност – 5 минути по подразбиране. В това състояние контактът е онлайн, обикновено провежда събрание или компютърът му е неактивен. Това състояние се задава от Communicator.

Offline

Офлайн

Communicator не може да определи състоянието на контакта. Това състояние обикновено се показва, тъй като състоянието на потребителя е съхранено в друга компютърна система, като например тази на фирма, която не е в сдружение.

Presence unknown

Неизвестно присъствие

Communicator не може да определи състоянието на контакта. Това състояние обикновено се показва, тъй като състоянието на потребителя е съхранено в друга компютърна система, като например тази на фирма, която не е в сдружение.

Blocked

Блокиран

Този бутон се показва в списъка с контакти до името на потребителя, който сте блокирали. Вие ще се показвате като офлайн на блокирания контакт.

Най-горе на страницата

Преглед на визитката на потребител

Ако състоянието на даден контакт не е "Достъпен", можете да отворите визитката на потребителя, за да видите допълнителна информация за него или нея с цел определяне на това кога контактът ще е свободен.

Преглед на информацията за планираните дейности на контакт

 • В списъка с контакти щракнете върху бутона за присъствие на контакта. Ако даден контакт е назначил ниво на достъп Фирма или по-високо за вас, можете да щракнете върху бутона за присъствие на потребителя, за да видите разписанието й/му и да определите кога контактът ще е достъпен.

Най-горе на страницата

Преглед на опциите за повикване

Възможно е да се наложи да се свържете с някого на мобилния му телефон или на допълнителен телефон. В Communicator можете да прегледате допълнителните телефонни номера на даден контакт, като щракнете върху стрелката надолу Преглед на още опции за повикване на потребителя.

Преглед на допълнителните телефонни номера на контакт

 1. В списъка с контакти щракнете върху стрелката отдясно на бутона Повикване за съответния контакт.

 2. Телефонните номера, които виждате за даден контакт, се определят от нивото на достъп, зададено за вас от съответния потребител. Например, ако контактът е задал ниво на достъп Екип или Лични за вас, ще виждате мобилния й/му телефонен номер. Ако не разполагате с достъп до мобилния номер на даден контакт, можете да се свържете с потребителя и да помолите да ви назначи ниво на достъп Екип или Лични. Контактът трябва да е публикувал мобилния си номер, за да можете да го виждате.

Най-горе на страницата

Маркиране на контакт за уведомяване при достъпност

Communicator може да ви уведомява за промените в достъпността на даден контакт, като показва уведомление, когато състоянието на присъствие на потребителя се помени на "Достъпен" или "Офлайн". В уведомлението се показват името, обръщението, адреса за незабавни съобщения и новото състояние на присъствие на съответния контакт. Можете да щракнете върху уведомлението, за да започнете сесия с незабавни съобщения с този потребител. Конфигурирането на Communicator да показва това уведомление за определен контакт се нарича маркиране.

Маркиране на контакт

 • В списъка с контакти щракнете с десния бутон на мишката върху контакт, след което щракнете върху Маркер за уведомявания за промяна на състоянието.

Преглед на маркираните контакти в списъка с контакти

 • В прозореца на Communicator щракнете върху бутона Промяна на начина на показване на контактите, а след това щракнете върху Маркирани контакти. В този изглед се показват всички текущо маркирани контакти.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×