Компоненти за достъпност

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: Тази статия свърши работата си и ще бъде оттеглена скоро. За да предотвратим проблеми от типа "Страницата не е намерена", премахваме връзките, за които знаем. Ако сте създали връзки към тази страница, премахнете ги, и така заедно ще запазим целостта на връзките в уеб.

Когато работите с SharePoint Foundation 2010сайт, можете да изпълнявате повечето задачи с помощта на функции за достъпност, като например клавишни комбинации. В допълнение към функциите за достъпност и помощните програми в Microsoft Windows функциите, описани в тази статия се сайтове по-достъпен за хора с увреждания.

Забележка: Информацията в тази тема се отнася само за потребители с лицензи за продукти на Microsoft в САЩ. Ако сте получили този продукт извън Съединените щати, вашия пакет съдържа списък на Microsoft поддръжка на услуги за телефонни номера и адреси на вторична информация карта. Можете да свържете вашия клон, за да разберете дали типа на продуктите и услугите, описани тук, са налични във вашия регион. За повече информация, която е налична в други езици, включително японски и френски език вижте http://www.microsoft.com/enable/worldwide/.

В тази статия

По-достъпен режим

Клавишни комбинации

Навигация

Заглавия

Изображения, алтернативен текст и настройки на дисплея

Използване на технологии за хора с увреждания

Използване на помощ

Функции, предоставени от вашия уеб браузър

Получаване на повече информация за достъпност

По-достъпен режим

В сайт на SharePoint повечето елементи от потребителския интерфейс, като връзки, контроли на формуляри и бутони, са проектирани да използват Microsoft Active Accessibility (MSAA). MSAA позволява на хората с увреждания да взаимодействат със съдържанието, като използват помощни технологии, например екранни четци. Тези устройства предоставят синтезирана реч или описание с Брайлово писмо на това, което незрящ потребител или потребител с намалено зрение не може да види на компютърния екран или уеб сайта. Тъй като някои елементи от потребителския интерфейс не използват MSAA свойства, можете да включите по-достъпния режим. В този режим потребителските контроли се рендират като еквивалентните им стандартни HTML контроли. С това рендиране се гарантира, че потребителите на помощни технологии могат да взаимодействат с потребителските контроли.

Забележка: По-достъпният режим не позволява алтернативни версии на всеки елемент от потребителския интерфейс. Например, ако някой във вашата организация персонализира сайт на SharePoint, като добави потребителска контрола, с разрешаването на по-достъпния режим не се създава автоматично алтернативна версия на тази контрола.

Включване по-достъпния режим или изключите, като натиснете клавиша TAB непосредствено след поставяне на фокуса на страницата в браузър. Натиснете клавиша TAB, докато стигнете до връзката включете по-достъпен режим или да изключите по-достъпния режим а след това натиснете клавиша ENTER. Въпреки че връзката, за да включите по-достъпния режим е първият елемент в раздела за – което означава, че е първата опция, която взаимодействате на страницата – може да се наложи да натиснете клавиша TAB повече от веднъж, за да активирате функцията. Това е защото браузър менютата и лентите с инструменти първоначално може да има активния фокус. По-достъпният режим променя начина, по който страницата се рендира за вас, не за други потребители на сайта. Тъй като това е локална настройка, никой освен вас знае, че сте разрешили тази настройка. По-достъпният режим остава разрешен, докато го изключите или затворите браузъра си. По-достъпният режим разрешава следните елементи да бъдат рендирани по начин, който ги оптимизира да работят по-добре с помощни технологии, например екранни четци:

 • Менюта    Вместо да се показва падащо меню с опции за файловете в библиотека с документи, се отваря нов прозорец на браузъра, който съдържа всички елементи от менюто като хипервръзки. Този формат е по-лесен за интерпретиране от помощните технологии.

 • Оптимизирани полета    Някои полета са трудни за интерпретиране от помощните технологии. Когато е разрешен по-достъпният режим, тези полета са заменени с други, които са оптимизирани за помощните технологии. Например, някои списъци на SharePoint поддържат подобрени текстови полета, които позволяват на потребителите да добавят форматиран текст, изображения, таблици и хипервръзки. Поради начина, по който тези полета се рендират в браузъра, някои помощни технологии не могат да ги прочетат. Когато е разрешен по-достъпен режим, тези полета се заместват със стандартни текстови полета с обикновен текст, които са съвместими с помощните технологии.

  В допълнение към подобрените текстови полета няколко други типа полета се заместват с алтернативни полета в по-достъпния режим.

  Списък на полета и алтернативни полета в по-достъпен режим

  Поле в стандартен режим

  Алтернативно поле в по-достъпен режим

  Подобрено текстово поле

  Многоредово текстово поле

  Диаграми с графично резюме (за проучвания)

  Таблица със заглавки

  Диаграма на Гант (в списък с проекти)

  Таблица със заглавки

  Таблицата със заглавки се показва под диаграма на Гант и в стандартен режим.

  Селектор на контакти

  Текстово поле

Забележка: По-достъпният режим не ограничава функционалността, но разрешава алтернативни методи за рендиране на елементи от страницата, така че да са съвместими с помощните технологии.

Най-горе на страницата

Клавишни комбинации

Много компоненти и команди са директно налични, като се използва клавиатурата. Можете да натиснете клавиша TAB или и SHIFT+TAB, за да се движите напред и назад между елементите на страница. Може да намерите клавишни комбинации за много команди. За повече информация вижте Клавишни комбинации.

Най-горе на страницата

Навигация

Страницата и навигационните елементи на сайта, в това число и лентата, следват логически и интуитивен ред за обхождане с табулация. Редът за обхождане с табулация е редът, в който премествате фокуса от един елемент на потребителския интерфейс върху друг, като натиснете клавиша TAB. Освен това, три важни опции – връзките Включете по-достъпен режим, Пропускане на команди от лентата и Прескачане до основното съдържание – са първите три опции в реда за обхождане с табулация. Ако искате да включите по-достъпния режим, можете да го направите, като натиснете клавиша TAB, когато активният фокус е върху страницата в браузъра, и след това натиснете ENTER, за да активирате командата. А ако искате да пропуснете лентата и да отидете директно на връзките за навигация или да пропуснете връзките за навигация и да отидете директно в областта с основното съдържание на страницата, можете да направите това, като натискате клавиша TAB, докато стигнете до връзките Пропускане на команди от лентата или Прескачане до основното съдържание, съответно, и след това натиснете ENTER, за да активирате една от двете команди.

Освен това, страниците в сайт на SharePoint имат меню за местоположение на страницата, което се активира, когато щракнете върху бутона Търси нагоре в лентата, за да ви покаже къде се намирате в йерархията на сайта или колекцията от сайтове. Бутонът Търси нагоре стои в горната част на повечето страници, до менюто Действия за сайта. Например, ако се придвижите до папка, наречена Отчети в библиотеката със споделени документи за сайта Contoso, в менюто за местоположение може да се покаже Contoso най-отгоре, Споделени документи на следващия ред и Отчети на по-следващия.

Най-горе на страницата

Заглавия

Заглавия на таблици    За таблиците с таблични данни се използват клетки със заглавки на таблица (етикети TH). Например, на страницата със съобщения в изгледа по подразбиране "Всички елементи" заглавките на колоните Заглавие и Променено се намират в клетки със заглавки на таблица. Клетките със заглавки на таблица помагат на потребителите да разберат структурата на таблицата и улесняват четенето от хора, използващи помощни технологии.

Заглавие етикети    Етикети се използват в сайтовете да помогне на изразяване структурата на страницата за потребители на помощни технологии. Етикетите за заглавия (H1, H2, H3 и H4) изграждане на логическа структура на съдържанието на страница. Ако използвате инструмент за достъпност като например екранен четец, можете да го конфигурирате да чете само етикетите за заглавия в страница. Тази виртуална структура от заглавието Етикети помага за подобряване на яснота на съдържанието на страницата. Например началната страница за сайт съдържа един етикет H1, който съдържа заглавието на сайта, един етикет H2, който съдържа заглавието на страницата, етикет H3 около връзката Преглед на цялото съдържание на сайта и етикети H3 около заглавието на всяка уеб част. Потребителите на определени технологии може да извлечете структура на базата на тези етикети и го използвайте за лесно разбиране на оформлението на страница и преминете към заглавието, което искат.

Най-горе на страницата

Изображения, алтернативен текст и настройки на дисплея

Алтернативен текст и заглавия за изображения    Хората със зрителни увреждания не могат да виждат изображения (например файлове в JPEG, GIF или PNG формат) и разчитат на алтернативния текст за изображенията на даден сайт. Алтернативният текст за изображения се задава с атрибута ALT в етикета IMG. Без добре написан и информативен алтернативен текст потребителите с увредено зрение не могат да разберат значението на изображенията на страницата. Алтернативният текст се показва във визуални браузъри и ако изображението не се зареди или рендирането на изображения не е разрешено в браузъра. Сайтовете на SharePoint използват описателен ALT текст за изображения, които предават значение или важна информация на потребителите. Изображенията, които се използват само за разредка или нямат информативна стойност, съдържат ALT="", което казва на помощните технологии, че тези изображения не предават съдържание или информация.

В допълнение, когато качвате файл с изображение на сайт, можете да добавите алтернативен текст към това изображение, което е особено важно за създаване на достъпен сайт. Например, уеб частта "Изображение на сайт" съдържа поле, в което можете да въведете ALT текст по избор при добавяне на изображение. Когато добавяте картини към библиотека с картини, можете да зададете за тях ALT текст по избор.

Понякога при щракване върху даден елемент се отваря нов прозорец на браузъра. ALT текстът за изображения, които отварят нови прозорци, и атрибутът за заглавие на хипервръзките, които правят това, съдържа допълнителна информация, помагаща на потребителите да разберат, че ще се отвори нов прозорец. Например, атрибутът за заглавие на хипервръзката, която отваря нов прозорец, съдържа (нов прозорец).

Поддръжка на цветови схеми с повишена четливост    Страниците в сайт на SharePoint са проектирани да се показват правилно, ако приложите цветова схема с повишена четливост за вашия компютър.

Най-горе на страницата

Използване на технологии за хора с увреждания

Възможно е някои помощни технологии да не работят добре с определени елементи на страниците на даден сайт. Ако възникнат проблеми, потърсете евентуални решения в посочените по-долу информация и ресурси.

Забележка: Препоръчва се потребителите с помощни технологии да активират по-достъпния режим. Този режим им позволява да взаимодействат с елементите на сайт на SharePoint, като използват помощни технологии, например екранни четци.

Работа с разпознаването на говор в Windows в Windows Vista и Windows 7

Разпознаването на говор в Windows представлява базиран на говор инструмент за достъпност в Windows Vista. Разпознаването на говор в Windows позволява на потребителите да извършват действия, като говорят, вместо да използват клавиатура или мишка.

Съществуват известни проблеми, свързани с използването на разпознаването на говор в Windows в някои менюта на страница на SharePoint, включително менютата Създай, Качване, Добре дошли Потребител и падащото меню с опции, предлагани за файлове в библиотека с документи.

За достъп до тези менюта посредством разпознаване на реч в Windows, активиране на повече Достъпен режим, като направите следното:

 1. Отворете началната страница на сайта в браузър и произнасяйте "Press TAB", докато се появи връзката Включете по-достъпен режим.

 2. Произнесете "Press ENTER".

 3. За да използвате меню с бутон за разделяне, например бутоните Създай или Качване в лента с инструменти за списъци, или да използвате менюто с опции за документ в библиотека с документи, първо поставете активния фокус върху елемента, като произнесете "Press TAB", след което произнесете "Press ALT DOWN ARROW".

  Отваря се нов прозорец на браузъра, съдържащ връзките от менюто.

Забележка: За менюта, съдържащи повече от една команда, произнесете "Press ALT DOWN ARROW".

Най-горе на страницата

Използване на помощ

Някои помощни технологии, например екранни четци може да не работи с разширяват връзки в онлайн помощта. Ако имате проблеми, опитайте да инсталирате Microsoft Internet Explorer 7 или Internet Explorer 8. За повече информация посетете блога на Internet Explorer, уеб сайт.

Забележка: Хипервръзките в тази тема водят към уеб сайта. Можете да се върнете обратно към помощната информация по всяко време.

Най-горе на страницата

Функции, предоставени от уеб браузъра

Уеб браузърът съдържа функции, които подобряват четимостта на страниците. Информация относно функциите за достъпност, предоставени от уеб браузъра, ще намерите в помощната информация за браузъра, отнасяща се до персонализирането му, така че да се показват предпочитаните от вас шрифтове и цветове. Ако браузърът ви е Internet Explorer, потърсете Достъпност в съдържанието на помощната информация.

Най-горе на страницата

Получаване на повече информация за достъпност

Уеб сайтът за достъпност в Microsoft за достъпността предоставя информация за помощни технологии за подобряване на живота на хора с увреждания. Информацията на този сайт полза на хора с увреждания и техните приятели и членове на семейството, хората в информационни организации, учители и препоръчва.

Безплатен електронен бюлетин е налична, за да ви помогне да поддържате актуална с теми за достъпност за продуктите на Microsoft. За да се абонирате, посетете Безплатен абонамент за бюлетина за актуализации на достъпността.

За да научите как да създадете достъпно съдържание във вашите уеб страници, вижте стандарти за достъпност, разработени от World Wide Web Consortium.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×