Команда TRANSFORM

Създава кръстосана заявка.

Синтаксис

TRANSFORM агр_функция
select_команда
PIVOT обобщено_поле [IN (стойност1[, стойност2[, ...]])]

Командата TRANSFORM има следните части:

Част

Описание

агр_функция

SQL агрегатна функция, която се изпълнява върху избраните данни.

select_команда

Команда SELECT.

обобщено_поле

Полето или израза, които искате да използвате за създаване на заглавия на колоните в набора резултати от заявката.

стойност1, стойност2

Фиксирани стойности, използвани за създаване на заглавия на колони.


Забележки

Когато обобщавате данни с помощта на кръстосана заявка, избирате стойности от полетата или изразите, определени като заглавия на колони, за да можете да преглеждате данните в по-компактен формат, отколкото в заявка за избиране.

Командата TRANSFORM не е задължителна, но когато е включена, е първата команда в един низ на SQL. Тя предшества командата SELECT, която задава полетата, използвани като заглавия на редове, и клаузата GROUP BY, която задава групиране на редове. Ако желаете, можете да включите и други клаузи, като например WHERE, които задават допълнителни критерии за избор или сортиране. В кръстосана заявка можете да използвате също и подзаявки като предикати – особено в клаузата WHERE – в кръстосана заявка.

Стойностите, върнати в обобщено_поле, се използват като заглавия на колоните в набора резултати от заявката. Например обобщаването на данните за продажбите в месеца на продажбата в кръстосана заявка ще създаде 12 колони. Можете да ограничите обобщено_поле, така че да създадете заглавия от фиксираните стойности (стойност1; стойност2), изброени в незадължителната клауза IN. Можете също да включите фиксирани стойности, за които не съществуват данни, за да създадете допълнителни колони.Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×