Ключове за командния ред за InfoPath

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В тази статия ви показва как да персонализирате начина, по който Microsoft Office InfoPath стартира, като добавите ключове и параметри към командата за стартиране. Можете да използвате тези ключове и параметри с командата за стартиране в команден файл или в командния ред.

Забележка: Ключове за командния ред се наричат също опции за командния ред или параметри на командния ред.

Например можете да използвате тези ключове и параметър, за да стартирате InfoPath с определен шаблон на формуляр, да стартирате InfoPath с определен шаблон на формуляр, който приема входни параметри, или да изчистите кеша от всички шаблони на формуляри. Ако искате да използвате ключ и някои свързани параметри веднъж, можете да въведете командата в изпълнение на диалоговия прозорец (бутон "Старт ") в Microsoft Windows. Въпреки това ако искате да използвате същия ключ и параметри всеки път, когато отваряте InfoPath, можете да създадете пряк път на работния плот, за да постигнете това.

В тази статия

Еднократно използване на ключ чрез добавянето му към командата "изпълнение"

Правене на ключа достъпен за повторно използване посредством създаване на пряк път

Налични ключове и параметри

Еднократно използване на ключ с помощта на командата "Изпълнение"

За да изпълните тази процедура, трябва първо да провери местоположението на файла InfoPath.exe на вашия компютър. Ако сте приели местоположенията по подразбиране, когато сте инсталирали InfoPath, файла InfoPath.exe вероятно се намира C:\Program файлове\Microsoft Office\Office 12\. Ако не намерите файла InfoPath.exe на това местоположение, потърсете файла и си отбележете пълния път.

 1. В Microsoft Windows щракнете върху бутона Старт и след това щракнете върху Изпълнение.

 2. В диалоговия прозорец изпълнение въведете двойни кавички, пълния път за файла InfoPath.exe (включително името на файла) и след това двойни кавички.

 3. След двойни кавички въведете интервал, следван от ключа и всички параметри, които искате да използвате. Например, може да въведете: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters отдел = 10 & организация = 325.

  Забележка: Ключове и параметри, които не са малки и главни букви. Например /A е същото като /a. не забравяйте да включите един интервал преди ключа и по един интервал преди всеки параметър. Ако параметърът съдържа интервали, стартирайте и оградете параметъра с двойни кавички.

Следващия път, когато стартирате InfoPath, програмата ще върне към предишните си настройки по подразбиране при стартиране. За да направите вашия потребителски настройки за стартиране налични за повторна употреба, вижте следващия раздел.

Най-горе на страницата

Правене на ключа достъпен за повторно използване посредством създаване на пряк път

За да направите вашия потребителски настройки за стартиране налични за повторна употреба, можете да ги запишете на вашия работен плот като пряк път. За да изпълните тази процедура, трябва първо да провери местоположението на файла InfoPath.exe на вашия компютър. Ако сте приели местоположенията по подразбиране, когато сте инсталирали InfoPath, файла InfoPath.exe вероятно се намира в. C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Ако не намерите файла InfoPath.exe на това местоположение, потърсете файла и си отбележете пълния му път.

 1. Щракнете с десния бутон върху работния плот на Windows, посочете Създай, а след това щракнете върху Пряк път в контекстното меню.

 2. В създаване на пряк път съветника, в полето Въведете местоположението на елемента въведете двойни кавички, пълния път за файла InfoPath.exe (включително името на файла) и след това двойни кавички.

 3. След двойни кавички въведете интервал, следван от ключа и всички параметри, които искате да използвате. Например, може да въведете: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters отдел = 10 & организация = 325.

  Забележка: Ключове и параметри, които не са малки и главни букви. Например /A е същото като /a. не забравяйте да включите един интервал преди ключа и по един интервал преди всеки параметър. Ако параметърът съдържа интервали, стартирайте и оградете параметъра с двойни кавички.

 4. Щракнете върху Напред.

 5. В полето Въведете име за този пряк път въведете име за прекия път и след това щракнете върху Готово. Съветникът създава прекия път и го поставя на работния плот.

Можете да създадете множество преки пътища, всеки от които прилага различни ключове и параметри към програмата при стартиране.

Най-горе на страницата

Налични ключове и параметри

Следващата таблица изброява всички ключове и параметри, които са налични в InfoPath.

Ключ и параметър

Описание

формуляр

Отваря указания формуляр, така че да можете да я попълните. Името на формуляра може да бъде име на файл, напълно квалифицираните пътя и името на файла или единни име на ресурс (URN).

Пример    За да стартирате InfoPath и да отворите формуляра MyForm.xml, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

шаблон за формуляр

Отваря нов формуляр, базиран на указания шаблон на формуляр, така че да можете да я попълните. Името на формуляра може да бъде име на файл, напълно квалифицираните пътя и името на файла или URN.

Пример    За да стартирате InfoPath и отваряне на нов формуляр, базиран на шаблона на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

/InputParameters param1 шаблон на формуляр = стойност & param2 = стойност & param3 = стойност

Отваря нов формуляр, базиран на шаблона за формуляр, публикувани в споделено мрежово местоположение и подава параметрите на формуляра. Шаблон за формуляр трябва да има управляем код или скрипт, за да обработи параметрите в опцията/InputParameters . Името на шаблона за формуляр може да бъде име на файл, напълно квалифицираните пътя и името на файла или URN.

Списъкът с параметри започва след InfoPath.exe с интервал и след това е последвано от името на параметъра, знак за равенство (=) и стойност на параметъра. Всеки параметър е отделен с амперсанд (&). Не използвайте интервал между въпросителния знак и всеки параметър.

Име на параметър без стойност се предава като параметър с нулева стойност, а стойност без съответно име на параметър се игнорира.

За повече информация относно обработката на входни параметри вижте разработчици на InfoPath.

Пример    Представете си, че имате шаблон на формуляр, ExpenseReportTemplate.xsn, със скрипт, който може да обработва два входни параметри наречен отдел и организация. Шаблон за формуляр е публикуван в споделена мрежова папка, наречена NewForms на сървър, наречен отчети. За да стартирате InfoPath и да отворите нов шаблон на формуляр с отдел параметър, който е равен на 10 и параметър, който е равен на 325, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & организация = 325

/InputParameters шаблон на формуляр? param1 = стойност & param2 = стойност & param3 = стойност

Отваря нов формуляр, базиран на шаблона за формуляр, който е публикуван на сървър, изпълняващ Windows SharePoint Services 3.0 или Microsoft Office SharePoint Server 2007а след това подава параметрите на формуляра. Шаблон за формуляр трябва да има управляем код или скрипт, за да обработи параметрите в опцията/InputParameters . Името на шаблона за формуляр може да бъде име на файл, напълно квалифицираните пътя и името на файла или URN.

Списъкът с параметри започва с въпросителен знак (?), последвано от името на параметъра, знак за равенство (=) и стойност на параметъра. Всеки параметър е отделен с амперсанд (&). Не използвайте интервал между въпросителния знак след /InputParameter превключване и всеки параметър.

Име на параметър без стойност се предава като параметър с нулева стойност, а стойност без съответно име на параметър се игнорира.

За повече информация относно писане на управляем код за входни параметри вижте разработчици на InfoPath.

Пример    Представете си, че имате шаблон на формуляр, ExpenseReportTemplate.xsn, с управляем код, който може да обработва два входни параметри наречен отдел и организация. Шаблон за формуляр е публикуван на сървър, изпълняващ Windows SharePoint Services 3.0 с URL адрес http://fabrikam. За да стартирате InfoPath и да отворите нов шаблон на формуляр с отдел параметър, който е равен на 10 и параметър, който е равен на 325, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & организация = 325

/ нов формуляр /defaultsavelocation < URL >

Опцията / new отваря съществуващ формуляр и /defaultsavelocation опция задава пътя за диалоговия прозорец " Запиши като " към указаната локатор на еднородни ресурси (URL). URL Адресът ще се появи в диалоговия прозорец Запиши като първият път, когато формулярът се записва.

Пример    За да стартирате InfoPath, да отворите формуляра MyForm.xml и да зададете пътя където потребителят може да запишете формуляра да C:\MyForms, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / нови MyForm.xml /defaultsavelocation C:\MyForms

шаблон за /defaultsavelocation < URL > на формуляр

Отваря нов формуляр, базиран на шаблона на формуляр и задава пътя за диалоговия прозорец Запиши като на указания URL адрес. URL Адресът ще се появи в диалоговия прозорец Запиши като първият път, когато формулярът се записва.

Пример    За да стартирате InfoPath, Отворете нов формуляр, базиран на шаблона на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn и след това задайте пътя там, където искате потребителят да запишете формуляра в библиотеката с документи на Windows SharePoint Serviceshttp://fabrikam/sites/Reports, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ExpenseReportTemplate.xsn" /defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ / агрегиране "form1 | form2 | формуляр3" "шаблон за формуляр"

Обединява формулярите в нов формуляр, който се базира на шаблона за формуляр. Формулярите трябва да бъдат разделени със знак вертикална черта (|) и всички формуляри трябва да бъдат оградени в кавички ("").

Пример    Представете си, че искате да обедините формуляри MyForm1.xml и MyForm2.xml в нов формуляр, който се базира на шаблона на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn. Нов шаблон на формуляр се съхранява на вашия компютър в папката "формуляри". За да стартирате InfoPath и обединяване на две съществуващи формуляри, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / агрегиране "MyForm1.xml| MyForm2.xml"C:\Forms\ExpenseReportTemplate.xsn

/Design шаблон за формуляр

Отваря указания шаблон на формуляр в режим на проектиране. Ако е указан няма шаблон на формуляр, InfoPath стартира в режим на проектиране без шаблон за формуляр.

Пример    За да стартирате InfoPath в режим на проектиране с шаблона на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn

/ дизайн /readonly на шаблон на формуляр

Отваря указания шаблон на формуляр в режим на проектиране. Можете да правите промени в шаблона на формуляр, но трябва да запишете шаблона за формуляр на място, различно от мястото, където сте отворили шаблона за формуляр.

Съвет: Използвайте тази опция, за да отворите и модифицирате съществуващ шаблон на формуляр, който е публикуван. Този ключ може да ви помогне да ви попречат да случайно презаписване на шаблона на формуляр в местоположението за публикуване като изисква да запишете шаблона на формуляр на друго място. Ако замените публикуван шаблон на формуляр, като запишете шаблона на формуляр в местоположението за публикуване, а не с помощта на съветника за публикуване, потребителите може да не успеете да създадете нов формуляр или промените съществуващи формуляри, базирани на този шаблон за формуляр. След като запишете шаблона на формуляр на друго място и след това да модифицирате шаблона на формуляр, можете да използвате съветника за публикуване, за да публикувате и замените шаблона на формуляр в местоположението за публикуване.

Пример    За да стартирате InfoPath в режим на проектиране с шаблона на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn, за да сте сигурни, че няма да замените шаблона на формуляр в първоначалното местоположение, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn /readonly

/embedding

Стартира InfoPath без показване на прозореца на Microsoft Office InfoPath . Разработчиците използват тази опция, когато проверка на потребителски приложения с InfoPath.

Пример    За да направите това, въведете следното:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe"/ вграждане

/Cache ClearAll

Стартира InfoPath и изчиства кеша, в които вид се съхраняват шаблоните на компютъра. Използвайте тази опция, за да премахнете неизползвани шаблони на формуляри от компютрите на вашите потребители и да увеличите свободното дисково пространство на диска. Можете да използвате тази опция със съществуващ формуляр или нов формуляр, който се базира на шаблона за формуляр.

Пример    За да стартирате InfoPath, Отворете формуляра MyForm.xml и след това да изчистите кеша от всички шаблони на формуляри, въведете следното

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" MyForm.xml /cache ClearAll


Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×