Ключове за командния ред за InfoPath

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Тази статия ви показва как да персонализирате начина, по който Microsoft Office InfoPath се стартира, като добавите ключове и параметри в командата за стартиране. Можете да използвате тези ключове и параметри с командата за стартиране и в пакетен файл или командния ред.

Забележка : Ключовете за командния ред се наричат също опции за командния ред или параметри за командния ред.

Например можете да използвате тези ключове и параметър, за да стартирате InfoPath с определен шаблон на формуляр, да стартирате InfoPath с определен шаблон на формуляр, който приема входни параметри, или да изчистите кеша от всички шаблони на формуляри. Ако искате да използвате ключ и някои свързани параметри веднъж, можете да въведете командата в изпълнение на диалоговия прозорец (бутон "Старт ") в Microsoft Windows. Въпреки това ако искате да използвате същия ключ и параметри всеки път, когато отваряте InfoPath, можете да създадете пряк път на работния плот, за да постигнете това.

В тази статия

Използване на ключ еднократно чрез добавянето му в командата "Изпълнение"

Правене на ключа достъпен за повторно използване посредством създаване на пряк път

Налични ключове и параметри

Еднократно използване на ключ с помощта на командата "Изпълнение"

За да изпълните тази процедура, трябва първо да провери местоположението на файла InfoPath.exe на вашия компютър. Ако сте приели местоположенията по подразбиране, когато сте инсталирали InfoPath, файла InfoPath.exe вероятно се намира C:\Program файлове\Microsoft Office\Office 12\. Ако не намерите файла InfoPath.exe на това местоположение, потърсете файла и си отбележете пълния път.

 1. В Microsoft Windows щракнете върху бутона Старт, а след това щракнете върху Изпълни.

 2. В диалоговия прозорец Изпълнение въведете двойни кавички, пълния път за файла InfoPath.exe (включително името на файла) и след това двойни кавички.

 3. След двойните кавички въведете интервал, следван от ключа и всички параметри, които искате да използвате. Например може да въведете: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters department=10&organization=325.

  Забележка : Ключовете и параметрите не правят разлика между главни и малки букви. Например /A е същото като /a. Не забравяйте да включите един интервал между ключа и по един преди всеки параметър. Ако параметърът съдържа интервали, оградете параметъра с двойни кавички.

Следващия път, когато стартирате InfoPath, програмата ще се върне към предишните си настройки за стартиране по подразбиране. За да направите вашите потребителски настройки за стартиране налични за повторна употреба, вижте следващия раздел.

Най-горе на страницата

Наличност на ключ за повторна употреба чрез създаване на пряк път

За да направите вашите потребителски настройки за стартиране налични за повторна употреба, можете да ги запишете на вашия работен плот като пряк път. За да изпълните тази процедура, първо трябва да проверите местоположението на файла InfoPath.exe на вашия компютър. Ако сте приели местоположенията на папките по подразбиране, когато сте инсталирали InfoPath, файлът InfoPath.exe вероятно се намира на C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Ако не намерите файла InfoPath.exe на това местоположение, потърсете файла и си отбележете пълния път.

 1. Щракнете с десния бутон на мишката върху работния плот на Windows, посочете Създай и след това изберете Пряк път от контекстното меню.

 2. В съветника за създаване на пряк път в полето Въведете местоположението на елемента въведете двойни кавички, пълния път за файла InfoPath.exe (включително името на файла) и след това двойни кавички.

 3. След двойните кавички въведете интервал, следван от ключа и всички параметри, които искате да използвате. Например може да въведете: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters department=10&organization=325.

  Забележка : Ключовете и параметрите не правят разлика между главни и малки букви. Например /A е същото като /a. Не забравяйте да включите един интервал между ключа и по един преди всеки параметър. Ако параметърът съдържа интервали, оградете параметъра с двойни кавички.

 4. Щракнете върху Напред.

 5. В полето Въведете име за този пряк път въведете име за прекия път и след това щракнете върху Край. Съветникът създава прекия път и го поставя на работния плот.

Можете да създадете множество преки пътища, всеки от които прилага различни ключове и параметри към програмата при стартиране.

Най-горе на страницата

Налични ключове и параметри

Следващата таблица показва списък на всички ключове и параметри, които са налични в InfoPath.

Ключ и параметър

Описание

формуляр

Отваря указания формуляр, така че да можете да я попълните. Името на формуляра може да бъде име на файл, напълно квалифицираните пътя и името на файла или единни име на ресурс (URN).

Пример    За да стартирате InfoPath и да отворите формуляра MyForm.xml, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

шаблон на формуляр

Отваря нов формуляр, базиран на указания шаблон за формуляр, така че да можете да го попълвате. Името на формуляра може да бъде име на файл, напълно определено име на път и име на файл или URN.

Пример    За да стартирате InfoPath и да отворите нов формуляр, базиран на шаблона на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

/InputParameters param1 шаблон на формуляр = стойност & param2 = стойност & param3 = стойност

Отваря нов формуляр, базиран на шаблона за формуляр, публикуван в споделено място в мрежата и подава параметрите на формуляра. Шаблонът за формуляр трябва да има управляем код или скрипт, за да обработи параметрите в опцията /InputParameters. Името на шаблона за формуляр може да бъде име на файл, напълно определено име на път и име на файл или URN.

Списъкът с параметри започва след InfoPath.exe с интервал и след това следва името на параметъра, знак за равенство (=) и стойност на параметъра. Всеки параметър е отделен с амперсанд (&). Не използвайте интервал между въпросителния знак и всеки параметър.

Име на параметър без стойност се предава като параметър с нулева стойност, а стойност без съответно име на параметър се игнорира.

За повече информация относно обработката на входни параметри вижте справочните материали за разработчици на InfoPath.

Пример    Представете си, че имате шаблон на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn със скрипт, който може да обработва два входни параметъра с имена department и organization. Шаблонът на формуляр е публикуван в споделена мрежова папка, наречена NewForms на сървър с име Reports. За да стартирате InfoPath и да отворите нов шаблон на формуляр с параметър department, равен на 10, и параметър organization, равен на 325, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department=10&organization=325

/InputParameters шаблон на формуляр? param1 = стойност & param2 = стойност & param3 = стойност

Отваря нов формуляр, базиран на шаблона за формуляр, който е публикуван на сървър, изпълняващ Windows SharePoint Services 3.0 или Microsoft Office SharePoint Server 2007а след това подава параметрите на формуляра. Шаблон за формуляр трябва да има управляем код или скрипт, за да обработи параметрите в опцията/InputParameters . Името на шаблона за формуляр може да бъде име на файл, напълно квалифицираните пътя и името на файла или URN.

Списъкът с параметри започва с въпросителен знак (?) и след това следва името на параметъра, знак за равенство (=) и стойност на параметъра. Всеки параметър е отделен с амперсанд (&). Не използвайте интервал между въпросителния знак след ключа /InputParameter и всеки параметър.

Име на параметър без стойност се предава като параметър с нулева стойност, а стойност без съответно име на параметър се игнорира.

За повече информация относно писане на управляем код за входни параметри вижте справочните материали за разработчици на InfoPath.

Пример    Представете си, че имате шаблон на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn с управляем код, който може да обработва два входни параметъра с имена department и organization. Шаблонът на формуляр е публикуван на сървър, изпълняващ Windows SharePoint Services 3.0, с URL адрес http://fabrikam. За да стартирате InfoPath и да отворите нов шаблон на формуляр с параметър department, който е равен на 10 и параметър organization, равен на 325, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department=10&organization=325

/ нов формуляр /defaultsavelocation < URL >

Опцията / new отваря съществуващ формуляр и /defaultsavelocation опция задава пътя за диалоговия прозорец " Запиши като " към указаната локатор на еднородни ресурси (URL). URL Адресът ще се появи в диалоговия прозорец Запиши като първият път, когато формулярът се записва.

Пример    За да стартирате InfoPath, да отворите формуляра MyForm.xml и да зададете пътя, където потребителят може да запише формуляра, да е C:\MyForms, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /new MyForm.xml /defaultsavelocation C:\MyForms

шаблон за /defaultsavelocation < URL > на формуляр

Отваря нов формуляр, базиран на шаблона на формуляр, и задава пътя за диалоговия прозорец Запиши като на указания URL адрес. URL адресът ще се появи в диалоговия прозорец Запиши като първия път, когато формулярът бъде записан.

Пример    За да стартирате InfoPath, да отворите нов формуляр, базиран на шаблона на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn и след това да зададете пътя, където искате потребителят да записва формуляра, на библиотеката с документи Windows SharePoint Serviceshttp://fabrikam/sites/Reports, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ExpenseReportTemplate.xsn" /defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/aggregate "формуляр1|формуляр2|формуляр3" "шаблон на формуляр"

Обединява формулярите в нов формуляр, базиран на шаблона на формуляр. Формулярите трябва да бъдат отделени със знак отвесна черта (|) и всички формуляри трябва да бъдат оградени с кавички (").

Пример    Представете си, че искате да обедините формулярите MyForm1.xml и MyForm2.xml в нов формуляр, базиран на шаблона на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn. Новият шаблон на формуляр се съхранява на вашия компютър в папката Forms. За да стартирате InfoPath и да обедините двата съществуващи формуляра, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /aggregate "MyForm1.xml|MyForm2.xml" C:\Forms\ExpenseReportTemplate.xsn

/design шаблон на формуляр

Отваря указания шаблон на формуляр в режим на проектиране. Ако не е указан шаблон на формуляр, InfoPath се стартира в режим на проектиране без шаблон на формуляр.

Пример    За да стартирате InfoPath в режим на проектиране с шаблона на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn

/design шаблон на формуляр /readonly

Отваря указания шаблон за формуляр в режим на проектиране. Можете да правите промени в шаблона за формуляр, но трябва да го запишете на местоположение, различно от това, от което сте го отворили.

Съвет : Използвайте тази опция, за да отворите и модифицирате съществуващ шаблон за формуляр, който вече е публикуван. Този ключ може да предпази от случайна замяна на шаблона за формуляр в местоположението за публикуване, като изиска от вас да запишете шаблона за формуляр на друго местоположение. Ако замените публикуван шаблон за формуляр, като запишете шаблона за формуляр на местоположението за публикуване, вместо да използвате съветника за публикуване, потребителите може да не могат да създават нов формуляр или да модифицират съществуващи формуляри, базирани на този шаблон за формуляр. След като запишете шаблона за формуляр на друго място и след това го модифицирате, можете да използвате съветника за публикуване, за да публикувате и замените шаблона за формуляр в местоположението за публикуване.

Пример    За да стартирате InfoPath в режим на проектиране с шаблона на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn и да осигурите, че няма да замените шаблона на формуляр от първоначалното местоположение, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn /readonly

/embedding

Стартира InfoPath, без да показва прозореца Microsoft Office InfoPath. Разработчиците използват тази опция при проверка на потребителски приложения с InfoPath.

Пример    За да направите това, въведете следното:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /embedding

/cache ClearAll

Стартира InfoPath и изчиства кеша, в който се съхраняват на компютъра шаблоните на формуляри. Използвайте тази опция, за да премахнете неизползвани шаблони на формуляри от компютрите на вашите потребители и за да увеличите наличното пространство на дисковото устройство. Можете да използвате тази опция със съществуващ формуляр или нов формуляр, базиран на шаблона на формуляр.

Пример    За да стартирате InfoPath, да отворите формуляра MyForm.xml и след това да изчистите кеша от всички шаблони на формуляри, въведете следното

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" MyForm.xml /cache ClearAll


Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×