Преминаване към основното съдържание

Ключове за командния ред за InfoPath

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Командата, която започва Microsoft InfoPath 2010 е infopath.exe. Команден ред е добавянето на наклонена черта, последвано от името на командата и параметри.

В тази статия

Какво са командите и ключовете?

Еднократно използване на ключ чрез добавянето му към командата Изпълни

Правене на ключа достъпен за повторно използване посредством създаване на пряк път

Налични ключове и параметри

Какво са командите и ключовете?

Всеки път, когато стартирате програмата, стартирате командата infopath.exe, въпреки че не тип обикновено командата или дори да я видите. Можете да промените определени аспекти на как програмата стартира, като добавяте подкоманди, наречени ключове, към командата infopath.exe.

Един ключ изглежда като интервал след основната команда, следван от наклонена черта и името на ключа, който предоставя допълнителна информация как да се изпълни командата.

Еднократно използване на ключ чрез добавянето му към командата Изпълни

Първо проверете местоположението на файла infopath.exe на вашия компютър. Ако сте приели местоположенията по подразбиране, когато сте инсталирали InfoPath 2010, файла infopath.exe се намира в следното:

c:\Program files\microsoft office\office14\infopath.exe

Забележка: Ако сте инсталирали на InfoPath 2010 32-битовата версия и компютърът ви работи с 64-битов Windows операционна система, използвайте c:\program файлове (x86) \microsoft office\office14\infopath.exe.

Ако не намерите файла infopath.exe на това местоположение, потърсете файла и отбележете пълния му път.

 1. Направете едно от следните неща:

  • Windows 7 и Windows Vista   

   • Натиснете бутона Старт, посочете Всички програми, щракнете върху Принадлежности и после натиснете Изпълни.

  • Windows XP   

   • Натиснете бутона Старт на Windows, след което щракнете върху Изпълнение.

 2. В диалоговия прозорец изпълнение въведете кавички, въведете пълния път за файла infopath.exe и след това въведете друг кавичка. Като алтернатива щракнете върху Преглед Намерете и изберете файла. В този случай кавичките се добавят автоматично.

 3. След затварящите кавички въведете интервал и после въведете ключа. Например бихте могли да въведете:

  "c:\program files\microsoft office\office14\infopath.exe" / вграждане

Следващия път, когато стартирате InfoPath 2010, програмата се отваря както обикновено. За да направите Персонализираното стартиране достъпно за многократно използване, вижте следващия раздел.

Забележки: 

 • Ключовете не са малки и главни букви. Например /EMBEDDING функции също като / вграждане.

 • Не забравяйте да включите поне един интервал преди ключа и по един преди всеки параметър.

Правене на ключа достъпен за повторно използване посредством създаване на пряк път

За да направите вашия потребителски настройки за стартиране налични за повторна употреба, можете да ги запишете на вашия работен плот като пряк път. За да изпълните тази процедура, трябва първо да провери местоположението на файла InfoPath.exe на вашия компютър. Ако сте приели местоположенията по подразбиране, когато сте инсталирали InfoPath, файла infopath.exe вероятно се намира в. C:\Program Files\Microsoft Office\Office 14\. Ако не намерите файла infopath.exe на това местоположение, потърсете файла и си отбележете пълния му път.

 1. Щракнете с десния бутон върху работния плот на Windows, посочете Създай, а след това щракнете върху Пряк път в контекстното меню.

 2. В създаване на пряк път съветника, в полето Въведете местоположението на елемента въведете двойни кавички, пълния път за файла infopath.exe (включително името на файла) и след това двойни кавички.

 3. След двойни кавички въведете интервал, следван от ключа и всички параметри, които искате да използвате. Например, може да въведете: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters отдел = 10 & организация = 325.

  Забележки: 

  • Ключовете не са малки и главни букви. Например /EMBEDDING функции също като / вграждане.

  • Не забравяйте да включите поне един интервал преди ключа и по един преди всеки параметър.

 4. Щракнете върху Напред.

 5. В полето Въведете име за този пряк път въведете име за прекия път и след това щракнете върху Готово. Съветникът създава прекия път и го поставя на работния плот.

Можете да създадете множество преки пътища, всеки от които прилага различни ключове и параметри към програмата при стартиране.

Налични ключове и параметри

Следващата таблица изброява всички ключове и параметри, които са налични в InfoPath.

Ключ и параметър

Описание

формуляр

Отваря указания формуляр, така че да можете да я попълните. Името на формуляра може да бъде име на файл, напълно квалифицираните пътя и името на файла или единни име на ресурс (URN).

Пример    За да стартирате InfoPath и да отворите формуляра MyForm.xml, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

шаблон на формуляр

Отваря нов формуляр, базиран на указания шаблон на формуляр, така че да можете да я попълните. Името на формуляра може да бъде име на файл, напълно квалифицираните пътя и името на файла или URN.

Пример    За да стартирате InfoPath и отваряне на нов формуляр, базиран на шаблона на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

/InputParameters param1 шаблон на формуляр = стойност & param2 = стойност & param3 = стойност

Отваря нов формуляр, базиран на шаблона за формуляр, публикувани в споделено мрежово местоположение и подава параметрите на формуляра. Шаблон за формуляр трябва да има управляем код или скрипт, за да обработи параметрите в опцията/InputParameters . Името на шаблона за формуляр може да бъде име на файл, напълно квалифицираните пътя и името на файла или URN.

Списъкът с параметри започва след опцията/InputParameters с интервал и след това е последвано от името на параметъра, знак за равенство (=) и стойност на параметъра. Всеки параметър е отделен с амперсанд (&). Не използвайте интервал между амперсанд и всеки параметър.

Име на параметър без стойност се предава като параметър с нулева стойност, а стойност без съответно име на параметър се игнорира.

За повече информация относно обработката на входни параметри вижте разработчици на InfoPath.

Пример    Представете си, че имате шаблон на формуляр, ExpenseReportTemplate.xsn, със скрипт, който може да обработва два входни параметри наречен отдел и организация. Шаблон за формуляр е публикуван в споделена мрежова папка, наречена NewForms на сървър, наречен отчети. За да стартирате InfoPath и да отворите нов шаблон на формуляр с отдел параметър, който е равен на 10 и параметър, който е равен на 325, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters отдел = 10 & организация = 325

/InputParameters шаблон на формуляр? param1 = стойност & param2 = стойност & param3 = стойност

Отваря нов формуляр, базиран на шаблона за формуляр, който е публикуван на сървър, изпълняващ SharePoint и след това подава параметрите на формуляра. Шаблон за формуляр трябва да има управляем код или скрипт, за да обработи параметрите в опцията/InputParameters . Името на шаблона за формуляр може да бъде име на файл, напълно квалифицираните пътя и името на файла или URN.

Списъкът с параметри започва след за име на шаблон с въпросителен знак (?), последвано от името на параметъра, знак за равенство (=) и стойност на параметъра. Всеки параметър е отделен с амперсанд (&). Не използвайте интервал между амперсанд и всеки параметър.

Име на параметър без стойност се предава като параметър с нулева стойност, а стойност без съответно име на параметър се игнорира.

За повече информация относно писане на управляем код за входни параметри вижте разработчици на InfoPath.

Пример    Представете си, че имате шаблон на формуляр, ExpenseReportTemplate.xsn, с управляем код, който може да обработва два входни параметри наречен отдел и организация. Шаблон за формуляр е публикуван на сървър, изпълняващ SharePoint с URL адрес http://fabrikam. За да стартирате InfoPath и да отворите нов шаблон на формуляр с отдел параметър, който е равен на 10 и параметър, който е равен на 325, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn?department=10&organization=325

/ нов формуляр /defaultsavelocation < URL >

Опцията / new отваря съществуващ формуляр и /defaultsavelocation опция задава пътя за диалоговия прозорец " Запиши като " към указаната локатор на еднородни ресурси (URL). URL Адресът ще се появи в диалоговия прозорец Запиши като първият път, когато формулярът се записва.

Пример    За да стартирате InfoPath, да отворите формуляра MyForm.xml и да зададете пътя където потребителят може да запишете формуляра да C:\MyForms, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / нови MyForm.xml /defaultsavelocation C:\MyForms

шаблон за /defaultsavelocation < URL > на формуляр

Отваря нов формуляр, базиран на шаблона на формуляр и задава пътя за диалоговия прозорец Запиши като на указания URL адрес. URL Адресът ще се появи в диалоговия прозорец Запиши като първият път, когато формулярът се записва.

Пример    За да стартирате InfoPath, Отворете нов формуляр, базиран на шаблона на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn и след това задайте пътя там, където искате потребителят да запишете формуляра в библиотеката с документи на Windows SharePoint Serviceshttp://fabrikam/sites/Reports, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ExpenseReportTemplate.xsn" /defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ / агрегиране "form1 | form2 | формуляр3" "шаблон за формуляр"

Обединява формулярите в списъка с формуляри в единичен формуляр, базиран на шаблон за формуляр (.xsn). Формуляр за отделни имена в списъка формуляр не трябва да бъде оградено с цитати. Списък на целия формуляр може да бъде оградено с цитати. Имената на формуляр трябва да бъдат разделени от "|" (черти) знак. Също така трябва да бъде зададен шаблона за формуляр, използван за извършване на циркулярните документи. Обединяването започва с помощта на данните по подразбиране за шаблона за формуляр.

Пример     Искате да обедините формуляри MyForm1.xml и MyForm2.xml в нов формуляр, който се базира на шаблона на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn. Нов шаблон на формуляр е записан на компютъра ви в папката "формуляри". За да стартирате InfoPath и обединяване на две съществуващи формуляри, въведете следното:

C:\Program files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe /aggregate "form1.xml" | "form2.xml" "formtemplate.xsn"

/Design шаблон за формуляр

Отваря указания шаблон на формуляр в режим на проектиране. Ако е указан няма шаблон на формуляр, InfoPath стартира в режим на проектиране без шаблон за формуляр.

Пример    За да стартирате InfoPath в режим на проектиране с шаблона на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn

/ дизайн /forcesaveas на шаблон на формуляр

Отваря указания шаблон на формуляр в режим на проектиране. Можете да правите промени в шаблона на формуляр, но трябва да запишете шаблона за формуляр на място, различно от мястото, където сте отворили шаблона за формуляр.

Съвет: Използвайте тази опция, за да отворите и модифицирате съществуващ шаблон на формуляр, който е публикуван. Този ключ може да ви помогне да ви попречат да случайно презаписване на шаблона на формуляр в местоположението за публикуване като изисква да запишете шаблона на формуляр на друго място. Ако замените публикуван шаблон на формуляр, като запишете шаблона на формуляр в местоположението за публикуване, а не с помощта на съветника за публикуване, потребителите може да не успеете да създадете нов формуляр или промените съществуващи формуляри, базирани на този шаблон за формуляр. След като запишете шаблона на формуляр на друго място и след това да модифицирате шаблона на формуляр, можете да използвате съветника за публикуване, за да публикувате и замените шаблона на формуляр в местоположението за публикуване.

Пример    За да стартирате InfoPath в режим на проектиране с шаблона на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn, за да сте сигурни, че няма да замените шаблона на формуляр в първоначалното местоположение, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn /forcesaveas

/ дизайн /readonly на шаблон на формуляр

Отваря указания шаблон на формуляр в режим на проектиране. Можете да правите промени в шаблона на формуляр, но трябва да запишете шаблона за формуляр на място, различно от мястото, където сте отворили шаблона за формуляр.

Съвет: Използвайте тази опция, за да отворите и модифицирате съществуващ шаблон на формуляр, който е публикуван. Този ключ може да ви помогне да ви попречат да случайно презаписване на шаблона на формуляр в местоположението за публикуване като изисква да запишете шаблона на формуляр на друго място. Ако замените публикуван шаблон на формуляр, като запишете шаблона на формуляр в местоположението за публикуване, а не с помощта на съветника за публикуване, потребителите може да не успеете да създадете нов формуляр или промените съществуващи формуляри, базирани на този шаблон за формуляр. След като запишете шаблона на формуляр на друго място и след това да модифицирате шаблона на формуляр, можете да използвате съветника за публикуване, за да публикувате и замените шаблона на формуляр в местоположението за публикуване.

Пример    За да стартирате InfoPath в режим на проектиране с шаблона на формуляр ExpenseReportTemplate.xsn, за да сте сигурни, че няма да замените шаблона на формуляр в първоначалното местоположение, въведете следното:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn /readonly

/embedding

Стартира InfoPath без показване на прозореца на Microsoft Office InfoPath . Разработчиците използват тази опция, когато проверка на потребителски приложения с InfoPath.

Пример    За да направите това, въведете следното:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe"/ вграждане

/Cache ClearAll

Стартира InfoPath и изчиства кеша, в които вид се съхраняват шаблоните на компютъра. Използвайте тази опция, за да премахнете неизползвани шаблони на формуляри от компютрите на вашите потребители и да увеличите свободното дисково пространство на диска. Можете да използвате тази опция със съществуващ формуляр или нов формуляр, който се базира на шаблона за формуляр.

Пример    За да стартирате InfoPath, Отворете формуляра MyForm.xml и след това да изчистите кеша от всички шаблони на формуляри, въведете следното

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" MyForm.xml /cache ClearAll

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×