Клауза ORDER BY

Клаузата ORDER BY в Access сортира получените записи от заявката в определено поле или полета във възходящ или низходящ ред.

Синтаксис

SELECT списък_полета
FROM таблица
WHERE критерии_за_избор
[ORDER BY поле1 [ASC | DESC ][, поле2 [ASC | DESC ]][, ...]]]

Командата SELECT, съдържаща клауза ORDER BY, има следните части:

Част

Описание

списък_полета

Името на полето или полетата, които искате да бъдат извлечени заедно с всички псевдоними на полета, SQL агрегатни функции, предикати за селекция (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW или TOP) или други опции на командата SELECT.

таблица

Името на таблицата, от която са извлечени записите.

критерии_за_избор

Критерии за избор. Ако командата съдържа клауза WHERE, ядрото на базата данни на Microsoft Access подрежда стойностите след прилагане на условията WHERE към записите.

поле1, поле2

Имената на полетата, по които да се сортират записите.

Забележки

Клаузата ORDER BY не е задължителна. Ако обаче искате данните да се покажат в сортиран ред, трябва да използвате ORDER BY.

Редът на сортиране по подразбиране е във възходящ ред (от A до Я, от 0 до 9). И двата примера по-долу сортират имената на служителите по фамилно име:

SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName;
SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName ASC;

За да сортирате в низходящ ред (от Я до А, от 9 до 0), добавете запазената дума DESC в края на всяко поле, което искате да сортирате в низходящ ред. Следният пример избира заплати и ги сортира в низходящ ред:

SELECT LastName, Salary
FROM Employees
ORDER BY Salary DESC, LastName;

Ако укажете поле, което съдържа данни от тип "Паметна бележка" или "OLE обект", в клаузата ORDER BY, ще възникне грешка. Ядрото на базата данни на Microsoft Access не сортира по полета от тези типове.

ORDER BY обикновено е последният елемент в една SQL команда.

Можете да включвате допълнителни полета в клаузата ORDER BY. Записите се сортират първо по първото поле, посочено след ORDER BY. Записите, които имат еднакви стойности в това поле, се сортират след това по стойността във второто посочено поле и т.н.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×