Клавишни комбинации

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Клавишните комбинации, описани в тази помощна тема, се отнасят за американско разположение на клавиатурата. Клавишите на други разположения може да не съответстват точно на клавишите на американска клавиатура.

За клавишни комбинации, в които натискате два или повече клавиша едновременно клавишите са разделени със знак плюс (+) в SharePoint Designer 2010 помощ. За клавишни комбинации, в които натискате един клавиш непосредствено след друг клавиш клавишите са разделени със запетая (,).

За да отпечатате тази тема, натискайте клавиша TAB, докато изберете Покажи всички, натиснете ENTER и после натиснете CTRL+P.

Изглед на клавишните подсказвания на лентата

  1. Натиснете ALT.

    Клавишните подсказвания се показват над всяка функция, която е налична в текущия изглед.

    Клавишни подсказвания на лентата

  2. Натиснете буквата, показана на бързия клавиш над функцията, която искате да използвате.

    За да отмените действието, което сте започнали, и да скриете бързите клавиши, натиснете клавиша ALT.

Придвижете се лентата с клавиатурата

За да направите това

Натиснете

Преминаване от група към група

CTRL + стрелка надясно или стрелка наляво

Помощ онлайн

Клавишни комбинации за използване в прозореца "Помощ"

Прозорецът "Помощ" предоставя достъп до цялото съдържание на помощта за SharePoint Designer. Прозорецът "Помощ" показва теми и друго помощно съдържание.

В прозореца "Помощ".

За да направите това

Натиснете

Отваряне на прозореца "Помощ".

F1

Затваряне на прозореца "Помощ".

ALT+F4

Превключване между прозореца "Помощ" и активната програма.

ALT+TAB

Връщане към началния екран на Име на програма.

ALT+HOME

Избиране на следващия елемент в прозореца "Помощ".

TAB

Избиране на предишния елемент в прозореца "Помощ".

SHIFT+TAB

Изпълнение на действие върху избрания елемент.

ENTER

В секцията Преглед на помощта за име на програма на прозореца "Помощ" – избиране съответно на следващия или предишния елемент.

TAB или SHIFT+TAB

В секцията Преглед на помощта за име на програма на прозореца "Помощ" – съответно разгъване или свиване на избрания елемент.

ENTER

Избор на следващия скрит текст или хипервръзка, включително Покажи всичко или Скрий всичко в началото на тема

TAB

Избор на предишния скрит текст или хипервръзка.

SHIFT+TAB

Изпълнение на действието за избраните Покажи всичко, Скрий всичко, скрит текст или хипервръзка

ENTER

Връщане обратно към предишната тема от помощта (бутонНазад).

ALT+ СТРЕЛКА НАЛЯВО или НАЗАД

Преместване напред към следващата тема от помощта (бутон Напред)

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Превъртане на малки стъпки съответно нагоре или надолу в текущо показваната тема от помощта.

СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане на по-големи стъпки съответно нагоре или надолу в текущо показваната тема от помощта.

СТРАНИЦА НАГОРЕ, СТРАНИЦА НАДОЛУ

Показване на меню с команди за прозореца "Помощ"; изисква прозорецът "Помощ" да е активен (щракнете върху някой елемент от прозореца "Помощ").

SHIFT+F10

Спиране на последното действие (бутон Спри).

ESC

Обновяване на прозореца (бутон Обнови ).

F5

Отпечатване на текущата тема на "Помощ"

Ако курсорът не е в текущата тема на помощта, натиснете клавиша F6, след което натиснете CTRL+P.

CTRL+P

Променяне на състоянието на връзката.

F6, а след това натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ

Въвеждане на текст в полето Въведете думи, по които да търсите.

F6, а след това натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превключване между области в прозореца "Помощ"; например между лентата с инструментите, полето Въвеждане на думи, по които да търсите и списъка Търсене.

F6

В “Съдържание” от изгледа на дървото изберете съответно следващия или предишния елемент.

СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАДОЛУ

В “Съдържание” от изгледа на дървото, съответно разгъване или свиване на следващия или предишния елемент.

СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО

SharePoint Designer 2010

Работа със сайтове на SharePoint

За да направите това

Натиснете

Отваряне на сайт.

CTRL+SHIFT+O

Затваряне на текущия сайт.

CTRL+SHIFT+W

Обновяване на текущия сайт.

CTRL+F5

Създаване на нова страница на уеб част.

CTRL+N

Преминаване към следващия раздел на потребителския интерфейс.

F6

Преминаване към предишния раздел на потребителския интерфейс.

Shift+F6

Превключване между код, проектиранеи разделен изглед.

CTRL + PAGE UP или CTRL + PAGE DOWN

Превключване между код и проектиране в разделен изглед.

ALT + PAGE UP или ALT + PAGE DOWN

Излезте от SharePoint Designer.

ALT+F4

Работа с раздели

За да направите това

Натиснете

Създаване на нов раздел

CTRL+T

Затваряне на текущия раздел

CTRL+W или CTRL+F4

Обновяване на текущия раздел

F5

Преминаване към следващия раздел

CTRL+TAB

Преминаване към предишния раздел

CTRL+SHIFT+TAB

Записване на промените в текущия раздел

CTRL+S

Визуализация на текущия раздел в браузъра

F12

Придвижете се обратно

ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Обхождане напред

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Работа с навигационния екран

За да направите това

Натиснете

Отваряне на избраната категория

ENTER

Отваряне на избраната категория в нов раздел

CTRL+ENTER

Отворете стойности и галерията за избраната категория

SHIFT+ENTER

Работа с текст в режим на проектиране

За да направите това

Натиснете

Търсене на текст или HTML в уеб страница

CTRL+F

Намиране на следващото срещане на най-новите низа за търсене

F3

Намерете предишното появяване на най-новите низа за търсене

SHIFT+F3

Намиране на следващото появяване на текущата селекция

CTRL+F3

Намиране на предишното копие на текущата селекция

CTRL+SHIFT+F3

Заместване на текст или HTML в уеб страница

CTRL+H

Проверка на правописа в уеб страница

F7

Търсене на дума в синонимния речник

SHIFT+F7

Отказ от действие или затваряне на диалогов прозорец

ESC

Превключване между отворени диалогови прозорци

ALT+F6

Превключване между отворени диалогови прозорци в обратен ред

ALT+SHIFT+F6

Изтриване на уеб страница или папка в Списъка с папки или в диалоговия прозорец всички

DELETE

Преместване на едно ниво нагоре в Списъка с папки

BACKSPACE

Работа с инструменти за кодиране

Клавишни комбинации в тази таблица са предназначени да работят само в изглед на код.

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на временните показалец

CTRL+F2

Преминаване към следващия временен показалец

F2

Преминаване към предишния временен показалец

SHIFT+F2

Въведете фрагмент на код

CTRL+ENTER

Преминаване към следващия код на хипервръзка

SHIFT+ALT+стрелка надясно

Преминаване към предишната код на хипервръзка

SHIFT+ALT+лява стрелка

Преминаване към следващия отвори квадратна скоба

CTRL+[

Преминаване към следваща затворите квадратна скоба

CTRL+]

Преминаване към Следващ кадър в рамката на страницата

CTRL+F6

Преминаване към предишна рамка в рамката на страницата

CTRL+SHIFT+F6

Вмъкване на край етикет

CTRL + ТОЧКА (.)

Вмъкване на проекта маркер

CTRL + ЗАПЕТАЯ ()

Показване или скриване на знаците за абзац

CTRL + SHIFT + 8

Вмъкване на HTML коментар

CTRL + ПРЕПРАТИ ЧЕРТА (/)

Показване на списък на IntelliSense за избрания елемент

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Изберете етикет и съдържанието му

CTRL + SHIFT + ДВОЕТОЧИЕ (:)

Намиране на съвпадение етикет

CTRL + ЗАПЕТАЯ (;)

Изпълнете допълнителните търсене

CTRL+ALT+F

Отваряне на диалоговия прозорец Отиване към линия

CTRL+G

Отваряне на Редактора на тагове

Тази комбинация работи в режим на проектиране.

CTRL+Q

Форматиране на текст и абзаци

За да направите това

Натиснете

Прилагане на получерно форматиране

CTRL+B

Прилагане на форматиране на подчертаване

CTRL+U

Прилагане на форматиране с курсив

CTRL+I

Прилагане на форматиране с горен индекс (в изглед за проектиране само)

CTRL + ЗНАК ЗА ПЛЮС (+)

Прилагане на форматиране с долен индекс (в изглед за проектиране само)

CTRL + ЗНАК ЗА РАВЕНСТВО (=)

Копиране на форматирането

CTRL + SHIFT + C

Поставяне на форматирането

CTRL+SHIFT+V

Премахване на форматиране от селекцията (в изглед за проектиране само)

CTRL + SHIFT + Z
или
CTRL + ИНТЕРВАЛ

Центриране на абзац

CTRL+E

Ляво подравняване на абзац (в изглед за проектиране само)

CTRL+L

Дясно подравняване на абзац

CTRL+R

Увеличаване на отстъпа

CTRL+M

Намаляване на отстъпа

CTRL + SHIFT + M

Прилагане на нормален стил

CTRL + SHIFT + N

Прилагане на стил "Заглавие 1"

CTRL+ALT+1

Прилагане на стил "Заглавие 2"

CTRL+ALT+2

Прилагане на стил "заглавие 3"

CTRL+ALT+3

Прилагане на стил "Заглавие 4"

CTRL+ALT+4

Прилагане на стил на заглавие 5

CTRL+ALT+5

Прилагане на стил "Заглавие 6"

CTRL+ALT+6

Прилагане на стил на списък

CTRL + SHIFT + L

Изберете цвят, след като се активира, избор на цвят

Клавиши със стрелки

За да стигнете до оцветени шестоъгълници от черен шестоъгълник, натиснете стрелка наляво или стрелка нагоре, за да се придвижвате през сиво и бяло шестоъгълници първо.

Редактиране и преместване на текст и графика

За да направите това

Натиснете

Изтриване на един знак вляво

BACKSPACE

Изтриване на един знак вдясно

DELETE

Изтриване на една дума вляво

CTRL+BACKSPACE

Изтриване на една дума вдясно

CTRL+DELETE

Копиране на текст или графика

CTRL + C,
или
CTRL + INSERT

Изрязване на избрания текст в клипборда

CTRL + X
или
SHIFT + DELETE

Поставяне на съдържанието на клипборда

CTRL + V
или
SHIFT + INSERT

Вмъкване на знак за нов ред

Забележка: Само преглед работи в проектиране.

SHIFT+ENTER

Вмъкване на твърд интервал

Забележка: Само преглед работи в проектиране.

CTRL+SHIFT+интервал

Избор на текст и графика

За да направите това

Натиснете

Избор на един знак надясно

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на един знак наляво

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избиране до края на думата

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор до началото на думата

CTRL + SHIFT + СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избиране до края на реда

SHIFT+END

Избор до началото на реда

SHIFT+HOME

Изберете един ред нагоре

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Изберете един ред надолу

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избиране до края на абзаца (в изглед за проектиране само)

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор до началото на абзаца (в изглед за проектиране само)

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Изберете един екран надолу

SHIFT+PAGE DOWN

Изберете един екран нагоре

SHIFT+PAGE UP

Изберете цялата страница

CTRL+A

Показване на свойствата на селекция

ALT+ENTER

Работа с таблици, графики и хипервръзки

Клавишни комбинации в тази таблица са предназначени да работят само в изглед за проектиране.

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на таблица

SHIFT + CTRL + ALT + T

Изберете съдържанието на следващата клетка в таблицата

TAB

Изберете съдържанието на предходната клетка на таблица

SHIFT+TAB

С точката на вмъкване в дадена клетка разширяване на селекция до съседни клетки в ред

Задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато натискате стрелка наляво или стрелка надясно

Изберете колона, с точката на вмъкване в горната или долната клетка на колона

Задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато натискате клавишите стрелка нагоре или стрелка надолу

С избрана графика Създайте автоматично миниатюрата на тази графика

CTRL + T

Създаване на хипервръзка в уеб страница

CTRL+K

Основи

Показване и използване на прозорци

За да направите това

Натиснете

Превключване към следващия прозорец.

ALT+TAB

Превключване към предишния прозорец.

ALT+SHIFT+TAB

Затваряне на активния прозорец.

CTRL+W или CTRL+F4

Преминаване към прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата (по посока на часовниковата стрелка). Може да е необходимо да натиснете F6 повече от веднъж.

Ако натискането на F6 не покаже нужния прозорец на задачите, опитайте с натискане на ALT, за да поставите фокуса върху лентата с менюта или на лентата и след това натиснете CTRL + TAB, за да преместите в прозореца на задачите.

F6

Преминаване от един екран в друг в прозореца на програмата (обратно на часовниковата стрелка).

SHIFT+F6

Когато е отворен повече от един прозорец, превключване към следващия прозорец.

CTRL+F6

Превключване към предишния прозорец.

CTRL+SHIFT+F6

Изпълняване на командата Размер (от менюто Контрол за прозореца), когато прозорецът на документа не е увеличен. Натискайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца, а когато свършите, натиснете ESC.

CTRL+F8

Намаляване на прозореца до икона (работи само за някои програми на Microsoft Office).

CTRL+F9

Увеличаване или възстановяване на избран прозорец.

CTRL+F10

Копиране на картина на екрана в клипборда.

PRINT SCREEN

Копиране на картина на избрания прозорец в клипборда.

ALT+PRINT SCREEN

Промяна на шрифт или размера му

За да направите това

Натиснете

Промяна на шрифта

CTRL+SHIFT+F

Промяна на размера на шрифта

CTRL+SHIFT+P

Увеличаване на размера на шрифта в избрания текст

Ctrl+(

Намаляване на размера на шрифта в избрания текст

Ctrl+)

Преместване в текст или клетки

За да направите това

Натиснете

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване един ред нагоре

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един ред надолу

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване в края на реда.

END

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване един абзац нагоре.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един абзац надолу.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване в края на текстово поле.

CTRL+END

Преместване в началото на текстово поле.

CTRL+HOME

Повтаряне на последното действие Намери.

SHIFT+F4

Придвижване и работа в таблици

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващата клетка.

TAB

Преминаване към предишната клетка.

SHIFT+TAB

Преминаване към следващия ред.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване към предишния ред.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Вмъкване на раздел в клетка

CTRL+TAB

Начало на нов абзац.

ENTER

Добавяне на нов ред в дъното на таблицата

TAB в края на последния ред

Използване на диалогови прозорци

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следваща опция или група опции.

TAB

Преминаване към предишна опция или група опции.

SHIFT+TAB

Преминаване към следващия раздел в диалогов прозорец.

CTRL+TAB

Преминаване към предишния раздел в диалогов прозорец.

CTRL+SHIFT+TAB

Преминаване между опции от отворен падащ списък или между опции от група опции.

Клавиши със стрелки

Изпълнение на действието, присвоено на избрания бутон; избиране или изчистване на отметката от избрано квадратче за отметка.

ИНТЕРВАЛ

Отваряне на списъка, ако е затворен, и преминаване към тази опция в списъка.

Първа буква от опция в падащ списък

Избор на опцията; поставяне или изчистване на отметка в квадратче

ALT+ подчертаната буква на опция

Отваряне на избран падащ списък.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Затваряне на избран падащ списък; отказ от команда и затваряне на диалогов прозорец.

ESC

Изпълнение на действието, присвоено на бутон по подразбиране в диалогов прозорец.

ENTER

Използване на полета за редактиране в диалогови прозорци

Полето за редактиране е празно място, в което въвеждате или вмъквате елемент, като напр. име на потребител или път към папка.

За да направите това

Натиснете

Преместване в началото на записа.

HOME

Преместване в края на записа.

END

Преместване с един знак наляво или надясно.

СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на избора един знак вляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на избора един знак вдясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на избора една дума вляво.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на избора една дума вдясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор от точката на вмъкване до началото на записа.

SHIFT+HOME

Избор от точката на вмъкване до края на записа.

SHIFT+END

Използване на диалоговите прозорци Отваряне и Записване като

За да направите това

Натиснете

Отиване в предишната папка. Изображение на бутон

ALT+1

Едно ниво нагоре бутон за Изображение на бутон : отваряне на папката едно ниво над отворената папка нагоре.

ALT+2

Търсене в уеб бутон за Изображение на бутон : Затворете диалоговия прозорец и отворете вашата уеб страница за търсене

ALT+3

Изтриване бутон за Изображение на бутон : Изтриване на избраната папка или файл.

ALT+3

Създаване на нова папка бутон за Изображение на бутон : създаване на нова папка.

ALT+4

Изгледи бутон за Изображение на бутон : превключване между възможните изгледи на папка.

ALT+5

Бутон Инструменти: показва менюто Инструменти.

ALT+L

Показване на контекстно меню за избран елемент – например папка или файл.

SHIFT+F10

Преместване между опции или области в диалогов прозорец

TAB

Отваряне на списъка Търси в.

F4 или ALT+С

Обновяване на списъка на файловете

F5

Преместване, завъртане или Преоразмери фигури

За да направите това

Натиснете

Преместване на фигура надясно

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване на фигура наляво

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на фигура нагоре

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на фигура надолу

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Завъртане на фигура надясно

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Завъртане на фигура наляво

ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Завъртане на фигура надясно на малки стъпки

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Завъртане на фигура наляво на малки стъпки

CTRL+ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Създаване на фигура по-висок

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Създаване на фигура по-кратък

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Създаване на фигура по-широк

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Стеснете фигура

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Създаване на фигура по-висок, по-кратък, за да разширите или по-тесен на по-малки стъпки

CTRL + SHIFT + СТРЕЛКА НАГОРЕ, НАДОЛУ, НАДЯСНО ИЛИ СТРЕЛКА НАЛЯВО

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×