Преминаване към основното съдържание
Office
Клавишни комбинации за Outlook

Клавишни комбинации за Outlook

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Много потребители считат, че използването на външна клавиатура с клавишни комбинации за Outlook в Windows им помага да работят по-ефикасно. За потребителите, които страдат от зрителни нарушения или имат проблем с подвижността, използването на клавишните комбинации може да е по-лесно от използването на сензорния екран и съществена алтернатива на използването на мишка. В тази тема са посочени клавишните комбинации за Outlook в Windows.

Забележки: 

  • Клавишните комбинации в тази тема се отнасят за американската подредба на клавиатурата. Клавишите за други подредби може да не съответстват точно на клавишите на американската клавиатура.

  • Ако пряк път изисква натискането на два или повече клавиша едновременно, тази тема разделя клавишите със знак плюс (+). Ако се налага да натискате един клавиш непосредствено след друг, клавишите са разделени със запетая (,).

В тази тема

Често използвани клавишни комбинации

За да направите това

Натиснете

Затваряне

Escape или Enter

Отиване на раздела Начало

Alt+H

Ново съобщение

Ctrl+Shift+M

Изпращане

Alt+S

Вмъкване на файл

Alt+N, A, F

Нова задача

Ctrl+Shift+K

Изтриване

Delete (когато е избрано съобщение, задача или събрание)

Търсене

Ctrl+E Alt+H, R, P

Отговор

Alt+H, R, P

Препращане

Alt+H, F, W

Отговор до всички

Alt+H, R, A

Копиране

Ctrl+C или Ctrl+Insert

Забележка: Ctrl+Insert е недостъпно в екрана за четене.

Изпращане/получаване

Alt+S, S

Към календара

Ctrl+2

Създаване на среща

Ctrl+Shift+A

Преместване в папка

ALT+H, M, V, изберете папка от списъка

"Запиши като" за прикачен документ

Alt+JA, A, S

Най-горе на страницата

Основна навигация

За да направите това

Натиснете

Превключване към изглед на Поща

Ctrl+1

Превключване към изглед на Календар

Ctrl+2

Превключване към изглед на Контакти

Ctrl+3

Превключване към изглед на Задачи

Ctrl+4

Превключване към изглед на Бележки

Ctrl+5

Превключване към списъка Папка в екрана Папка

Ctrl+6

Превключване към Преки пътища

Ctrl+7

Превключване към следващото отворено съобщение

Ctrl+точка

Превключване към предишното отворено съобщение

Ctrl+запетая (,)

Превключване между екрана Папка, главния прозорец на Outlook, екрана за четене и лентата Задача

Ctrl+Shift+Tab или Shift+Tab

Превключване между прозореца на Outlook, по-малките екрани в екрана Папка, екрана за четене и разделите на лентата Задача

Клавиш Tab

Превключване между прозореца на Outlook, по-малките екрани в екрана Папка, екрана за четене и разделите на лентата Задача, както и показване на клавишите за достъп в лентата на Outlook

F6

Придвижване в редовете на заглавката на съобщението в екрана Папка или отворено съобщение

Ctrl+Tab

Придвижване в екрана Папка

Клавиши със стрелки

Отиване в друга папка

Ctrl+Y

Отиване в полето Търсене

F3 или Ctrl+E

От екрана за четене отиване в предишното съобщение

Alt+стрелка нагоре или Ctrl+запетая или Alt+Page Up

Страница надолу в текста в екрана за четене

Интервал

Страница нагоре в текста в екрана за четене

Shift+интервал

Свиване или разгъване на група в списък с имейл съобщения

Клавиш със стрелка наляво или стрелка надясно, съответно

Връщане към предишния изглед в главния прозорец на Outlook

Alt+B или Alt+стрелка наляво

Отиване на следващия изглед в главния прозорец на Outlook

Alt+стрелка надясно

Избор на Инфолента и показване на командите на менюто, ако са налични

Ctrl+Shift+W

Най-горе на страницата

Търсене

За да направите това

Натиснете

Намиране на съобщение или друг елемент

Ctrl+E

Изчистване на резултатите от търсенето

Esc

Разгъване на търсенето да включва Всички съобщения, Всички календари или Всички елементи на контакти в зависимост от модула, в който се намирате

Ctrl+Alt+A

Използване на Разширено търсене

Ctrl+Shift+F

Създаване на папка за Търсене

Ctrl+Shift+P

Търсене на текст в отворен елемент

F4

Намиране и заместване на текст, символи или някои команди за форматиране, когато сте в екрана за четене или в отворен елемент.

Ctrl+H

Разгъване на търсенето така, че да включва елементи от текущата папка.

Ctrl+Alt+K

Разгъване на търсенето така, че да включва подпапките Ctrl+Alt+Z Флагове

Ctrl+Alt+Z

Най-горе на страницата

Флагове

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Маркирай с флаг за изпълнение за присвояване на флаг

Ctrl+Shift+G

Най-горе на страницата

Цветови категории

За да направите това

Натиснете

Изтриване на избраната категория от списъка в диалоговия прозорец Цветови категории

Alt+D

Най-горе на страницата

Създаване на елемент или файл

За да направите това

Натиснете

Създаване на среща

Ctrl+Shift+A

Създаване на контакт

Ctrl+Shift+C

Създаване на група контакти

Ctrl+Shift+L

Създаване на факс

Ctrl+Shift+X

Създаване на папка

Ctrl+Shift+E

Създаване на искане за събрание.

Ctrl+Shift+Q

Създаване на съобщение

Ctrl+Shift+M

Създаване на бележка

Ctrl+Shift+N

Създаване на документ на Office

Ctrl+Shift+H

Публикуване в избраната папка

Ctrl+Shift+S

Публикуване на отговор в избраната папка

Ctrl+T

Създаване на папка за Търсене

Ctrl+Shift+P

Създаване на задача

Ctrl+Shift+K

Най-горе на страницата

Команди в повечето изгледи

За да направите това

Натиснете

Запиши (освен в изгледа Задачи)

Ctrl+S или Shift+F12

Запиши и затвори (освен в изгледа Поща)

Alt+S

Запиши като (само в изгледа "Поща")

F12

Отмяна

Ctrl+Z или Alt+Backspace

Изтриване на елемент

Ctrl+D

Печат

Ctrl+P

Копиране на елемент

Ctrl+Shift+Y

Преместване на елемент

Ctrl+Shift+V

Проверка на имената

Ctrl+K

Проверка на правописа

F7

Поставяне на флаг за проследяване

Ctrl+Shift+G

Препращане

Ctrl+F

Изпращане или публикуване или покана до всички

Alt+S

Разрешаване на редактиране в поле във всички изгледи с изключение на Поща или Икона

F2

Подравняване на текста отляво

Ctrl+L

Центриране на текста

Ctrl+E

Подравняване на текста отдясно

Ctrl+R

Най-горе на страницата

Оцветяването показва избрания ден, а номерът указва колко непоказани елемента има за всеки ден. Щракнете двукратно върху елемент, за да го отворите. Можете да създадете ново събитие за всяка дата, като щракнете двукратно върху бялото място върху тази дата.

За да направите това

Натиснете

Превключване към "Входящи"

Ctrl+Shift+I

Превключване към "Изходящи"

Ctrl+Shift+O

Проверка на имената

Ctrl+K

Изпращане

Alt+S

Отговаряне на съобщение

Ctrl+R

Отговор до всички за съобщение

Ctrl+Shift+R

Отговор с искане за събрание

Ctrl+Alt+R

Препращане на съобщение

Ctrl+F

Маркиране на съобщение, че не е нежелана поща

Ctrl+Alt+J

Показване на блокирано външно съдържание (в съобщение)

Ctrl+Shift+I

Публикуване в папка

Ctrl+Shift+S

Прилагане на Нормален стил

Ctrl+Shift+N

Проверка за нови съобщения

Ctrl+M или F9

Преминаване към предишното съобщение

Клавиш със стрелка нагоре

Преминаване към следващото съобщение

Клавиш със стрелка надолу

Създаване на съобщение (от изглед Поща)

Ctrl+N

Създаване на съобщение (от който и да е изглед на Outlook)

Ctrl+Shift+M

Отваряне на получено съобщение

Ctrl+O

Изтриване и игнориране на разговор

Ctrl+Shift+D

Отваряне на адресната книга

Ctrl+Shift+B

Прибавяне на Бърз флаг към неотворено съобщение

Insert

Показване на диалоговия прозорец Маркирай с флаг за изпълнение

Ctrl+Shift+G

Маркиране като прочетено

Ctrl+Q

Маркиране като непрочетено

Ctrl+U

Отваряне на Имейл съвет в избраното съобщение

Ctrl+Shift+W

Търсене или заместване

F4

Намиране на следващ

Shift+F4

Изпращане

Ctrl+Enter

Печат

Ctrl+P

Препращане

Ctrl+F

Препращане като прикачен файл

Ctrl+Alt+F

Показване на свойствата на избрания елемент

Alt+Enter

Маркиране за изтегляне

Ctrl+Alt+M

Проверка на състоянието за Маркиране за изтегляне

Ctrl+Alt+U

Показване на хода на Изпращане/получаване

Ctrl+B (по време на изпращане/получаване)

Най-горе на страницата

Календар

За да направите това

Натиснете

Създаване на среща (от изгледа Календар)

Ctrl+N

Създаване на среща (в който и да е изглед на Outlook)

Ctrl+Shift+A

Създаване на искане за събрание.

Ctrl+Shift+Q

Препращане на среща или събрание

Отговаряне със съобщение на искане за събрание

Отговор до всички със съобщение от искане за събрание

Показване на един ден в календара

Alt+1

Показване на два дни в календара

Alt+2

Показване на три дни в календара

Alt+3

Показване на четири дни в календара

Alt+4

Показване на пет дни в календара

Alt+5

Показване на шест дни в календара

Alt+6

Показване на седем дни в календара

Alt+7

Показване на осем дни в календара

Alt+8

Показване на девет дни в календара

Alt+9

Показване на 10 дена в календара

Alt+0

Отиване на дата

Ctrl+G

Превключване към изглед Месец

Alt+ знак за равенство или Ctrl+Alt+4

Отиване на следващия ден

Ctrl+стрелка надясно

Отиване на следващата седмица

Alt+стрелка надолу

Отиване на следващия месец

Alt+Page Down

Отиване на предишния ден

Ctrl+стрелка наляво

Отиване на предишната седмица

Alt+стрелка нагоре

Отиване на предишния месец

Alt+Page Up

Отиване на началото на седмицата

Alt+Home

Отиване в края на седмицата

Alt+End

Превключване към изглед Пълна седмица

Alt+знак минус или Ctrl+Alt+3

Превключване към изглед Работна седмица

Ctrl+Alt+2

Отиване на предишната среща

Ctrl+ запетая или Ctrl+Shift+запетая

Отиване на следващата среща

Ctrl+точка или Ctrl+Shift+точка

Задаване на повторяемост за отворена среща или събрание

Ctrl+G

Най-горе на страницата

Хора

За да направите това

Натиснете

Набиране на ново повикване

Ctrl+Shift+D

Намиране на контакт или друг елемент (търсене)

F3 или Ctrl+E

Въвеждане на име в полето Търсене в адресни книги

F11

В изгледи Таблица или Списък за контакти отиване на първия контакт, който започва с определена буква

Shift+буква

Избор на всички контакти

Ctrl+A

Създаване на съобщение с избрания контакт като тема

Ctrl+F

Създаване на контакт (в Контакти)

Ctrl+N

Създаване на контакт (от който и да е изглед на Outlook)

Ctrl+Shift+C

Отваряне на формуляра за контакт за избрания контакт

Ctrl+O

Създаване на група контакти

Ctrl+Shift+L

Печат

Ctrl+P

Актуализиране на списък с членовете на група с контакти

F5

Отиване в друга папка

Ctrl+Y

Отваряне на Адресна книга

Ctrl+Shift+B

Използване на Разширено търсене

Ctrl+Shift+F

В отворен контакт отваряне на следващия контакт в списъка

Ctrl+Shift+точка

Намиране на контакт

F11

Затваряне на контакт

ESC

Изпращане на факс до избрания контакт

Ctrl+Shift+X

Отваряне на диалоговия прозорец Проверка на адреса

Alt+D

Във формуляр за контакт под "Интернет" показва информацията в "Имейл 1"

Alt+Shift+1

Във формуляр за контакт под "Интернет" показва информацията в "Имейл 2"

Alt+Shift+2

Във формуляр за контакт под "Интернет" показва информацията в "Имейл 3"

Alt+Shift+3

Най-горе на страницата

Хора: в диалоговия прозорец "Електронни визитки"

За да направите това

Натиснете

Отваряне на списъка Добавяне

Alt+A

Избор на текста в полето Етикет, когато е избрано полето с присвоения етикет

Alt+B

Отваряне на диалоговия прозорец Добавяне на снимка към визитката

Alt+C

Поставяне на курсора в началото на полето Редактиране

Alt+E

Избор на полето Полета

Alt+F

Избор на падащото поле Подравняване на изображението

Alt+G

Избор на цветовата палитра за фона

Alt+K, Enter

Избор на падащото поле Оформление

Alt+L

Премахване на избраното поле от полето Полета

Alt+R

Най-горе на страницата

Задачи

За да направите това

Натиснете

Приемане на искане за задача

Ctrl+C

Отклоняване на искане за задача

Ctrl+D

Намиране на задача или друг елемент

Ctrl+E

Отваряне на диалоговия прозорец Преход към папка

Ctrl+Y

Създаване на задача в изглед Задачи

Ctrl+N

Създаване на задача от който и да е изглед на Outlook

Ctrl+Shift+K

Отваряне на избрания елемент

Ctrl+O

Печат на избрания елемент

Ctrl+P

Избор на всички елементи

Ctrl+A

Изтриване на избрания елемент

Ctrl+D

Препращане на задача като прикачен файл

Ctrl+F

Създаване на искане за задача

Ctrl+Shift+Alt+U

Превключване между екрана Папка, списъка Задачи и лентата Задача.

Tab или Shift+Tab

Отмяна на последното действие.

Ctrl+Z

Поставяне на флаг на елемент или маркиране като завършено

Insert

Най-горе на страницата

Форматиране на текст

За да направите това

Натиснете

Показване на менюто Формат

Alt+O

Показване на диалоговия прозорец Шрифт

Ctrl+Shift+P

Смяна на малки с главни и обратно (при избран текст)

Shift+F3

Форматиране на буквите като умалени главни

Ctrl+Shift+K

Правене на буквите получерни

Ctrl+B

Добавяне на водещи символи

Ctrl+Shift+L

Правене на буквите курсивни

Ctrl+I

Увеличаване на отстъпа

Ctrl+T

Намаляване на отстъпа

Ctrl+Shift+T

Подравняване отляво

Ctrl+L

Центриране

Ctrl+E

Подчертан

Ctrl+U

Увеличаване на размера на шрифта

Ctrl+дясна скоба или Ctrl+Shift+знак "по-голямо от"

Намаляване на размера на шрифта

Ctrl+лява скоба или Ctrl+Shift+знак "по-малко от"

Изрязване

Ctrl+X или Shift+Delete

Копиране

Ctrl+C или Ctrl+Insert

Забележка: Ctrl+Insert е недостъпно в екрана за четене.

Поставяне

Ctrl+V или Shift+Insert

Изчистване на форматирането

Ctrl+Shift+Z или Ctrl+интервал

Изтриване на следващата дума

Ctrl+Shift+H

Двустранно подравняване на текста (Разтягане на абзаца, за да се разпредели между полетата)

Ctrl+Shift+J

Прилагане на стилове

Ctrl+Shift+S

Създаване на висящ отстъп

Ctrl+T

Вмъкване на хипервръзка

Ctrl+K

Подравняване на абзац вляво

Ctrl+L

Дясно подравняване на абзац

Ctrl+R

Намаляване на висящ отстъп

Ctrl+Shift+T

Премахване на форматирането на абзац

Ctrl+Q

Най-горе на страницата

Добавяне на уеб информация към елементи

За да направите това

Натиснете

Вмъкване или редактиране на хипервръзка в тялото на елемент

Ctrl+K

Най-горе на страницата

Печат

За да направите това

Натиснете

Отваряне на раздела Печат в изгледа Backstage

Alt+F, P

Отпечатване на елемент от отворен прозорец

Alt+F, P, F и след това 1

Отваряне на диалоговия прозорец Настройка на страниците от изгледа Печат

Alt+S или Alt+U

Избор на принтер от изгледа Печат

Alt+F, P и след това I

Отваряне на диалоговия прозорец Опции за печат

Alt+F, P и след това R

Най-горе на страницата

Изпращане/получаване

За да направите това

Натиснете

Стартиране на изпращане/получаване за всички дефинирани групи Изпращане/получаване при избрана опция Включвай тази група за изпращане/получаване (F9). Това може да включва заглавки, цели елементи, зададени папки, елементи с размер, по-малък от зададен, или произволна зададена от вас комбинация

F9

Стартиране на изпращане/получаване за текуща папка, като се извличат целите елементи (заглавна част, елемент и всички прикачени файлове)

Shift+F9

Начало на изпращане/получаване

Ctrl+M

Дефиниране на групи за Изпращане/получаване

Ctrl+Alt+S

Най-горе на страницата

Редактор на Visual Basic

За да направите това

Натиснете

Отваряне на редактора за Visual Basic

Alt+F11

Най-горе на страницата

Макроси

За да направите това

Натиснете

Изпълняване на макрос

Alt+F8

Най-горе на страницата

Формуляри

За да направите това

Натиснете

Създаване на формуляр на InfoPath

Поставете фокуса върху папка на InfoPath и след това натиснете Ctrl+N

Затваряне на формуляр на InfoPath

Ctrl+Shift+Alt+T

Най-горе на страницата

Изгледи: Изглед на таблица

За да направите това

Натиснете

para

para

para

para

Отиване на елемента в края на екрана

Page Down

Отиване на елемента в началото на екрана

Page Up

Увеличаване или намаляване на групата на избраните елементи с един елемент

Shift+стрелка нагоре или Shift+стрелка надолу

Отиване на следващия или на предишния елемент, без да се разширява селекцията

Ctrl+стрелка нагоре или Ctrl+стрелка надолу

Избор или отменяне на избора на активния елемент

Ctrl+интервал

Най-горе на страницата

Изгледи: При избрана група

За да направите това

Натиснете

Разгъване на една избрана група

Клавиш със стрелка надясно

Свиване на една избрана група

Клавиш със стрелка наляво

Избор на предишната група

Клавиш със стрелка нагоре

Избор на следващата група

Клавиш със стрелка надолу

Избор на първата група

Home

Избор на последната група

End

Избор на първия елемент от екрана в разгъната група или на първия елемент, който се намира отдясно извън екрана

Клавиш със стрелка надясно

Най-горе на страницата

Изгледи: Изглед "Ден/седмица/месец" на календар

За да направите това

Натиснете

Преглеждане на от един до девет дни

Alt+клавиш за броя на дните

Преглеждане на 10 дни

Alt+0 (нула)

Превключване към изглед Седмица

Alt+знак минус

Превключване към изглед Месец

ALT+знак за равенство

Превключване между изглед Календар, Поле за задачите и списъка Папка.

Ctrl+Tab или F6

Избор на предишната среща

Shift+Tab

Отиване на предишния ден

Клавиш със стрелка наляво

Отиване на следващия ден

Клавиш със стрелка надясно

Отиване на същия ден от следващата седмица

Alt+стрелка надолу

Отиване на същия ден от предишната седмица

Alt+стрелка нагоре

Най-горе на страницата

Изгледи: Изглед на един ден

За да направите това

Натиснете

Избиране на часа, в който започва вашето работно време

Home

Избиране на часа, в който завършва вашето работно време

End

Избиране на предишния часови блок

Клавиш със стрелка нагоре

Избиране на следващия часови блок

Клавиш със стрелка надолу

Избиране на часовия блок в началото на екрана

Page Up

Избиране на часовия блок в края на екрана

Page Down

Увеличаване или намаляване на избраното време

Shift+стрелка нагоре или Shift+стрелка надолу, съответно

Преместване на среща нагоре или надолу

С курсора в срещата натиснете Alt+стрелка нагоре или Alt+стрелка надолу, съответно

Промяна на началото или края на среща

С курсора в срещата натиснете Alt+Shift+стрелка нагоре или Alt+Shift+стрелка надолу, съответно

Преместване на избрания елемент в същия ден от следващата седмица

Alt+стрелка надолу

Преместване на избрания елемент в същия ден от предишната седмица

Alt+стрелка нагоре

Най-горе на страницата

Изгледи: Изглед "Седмица"

За да направите това

Натиснете

Отиване в началото на работното време за избрания ден

Home

Отиване в края на работното време за избрания ден

End

Отиване нагоре с една страница в избрания ден

Page Up

Отиване надолу с една страница в избрания ден

Page Down

Промяна на продължителността на избрания часови блок

Shift+стрелка наляво, Shift+стрелка надясно, Shift+стрелка нагоре или Shift+стрелка надолу, или Shift+Home/Shift+End

Най-горе на страницата

Изгледи: Месечен изглед

За да направите това

Натиснете

Отиване на първия ден от седмицата

Home

Отиване на същия ден от седмицата в предишната страница

Page Up

Отиване на същия ден от седмицата в следващата страница

Page Down

Най-горе на страницата

Календарче

За да направите това

Натиснете

Отиване на първия ден от текущата седмица

Alt+Home

Отиване на последния ден от текущата седмица

Alt+End

Отиване на същия ден от предишната седмица

Alt+стрелка нагоре

Отиване на същия ден от следващата седмица

Alt+стрелка надолу

Най-горе на страницата

Изглед на визитки или адрес

За да направите това

Натиснете

Избор на определена карта от списъка

Въведете една или повече букви от името, под което е попълнена картата, или въведете името на полето, по което извършвате сортирането

Избор на предишната карта

Клавиш със стрелка нагоре

Избор на следващата карта

Клавиш със стрелка надолу

Избор на първата карта от списъка

Home

Избор на последната карта от списъка

End

Избор на първата карта от текущата страница

Page Up

Избор на първата карта от следващата страница

Page Down

Избор на най-близката карта от следващата колона

Клавиш със стрелка надясно

Избор на най-близката карта от предишната колона

Клавиш със стрелка наляво

Избор на или отмени избора на активната карта

Ctrl+интервал

Разширяване на селекцията до предишната карта и отмени избора на картите след началната точка

Shift+стрелка нагоре

Разширяване на селекцията до следващата карта и отмени избора на картите преди началната точка

Shift+стрелка надолу

Разширяване на селекцията до предишната карта, независимо от началната точка

Ctrl+Shift+стрелка нагоре

Разширяване на селекцията до следващата карта, независимо от началната точка

Ctrl+Shift+стрелка надолу

Разширяване на селекцията до първата карта от списъка

Shift+Home

Разширяване на селекцията до последната карта от списъка

Shift+End

Разширяване на селекцията до първата карта от предишната страница

Shift+Page Up

Разширяване на селекцията до последната карта от последната страница

Shift+Page Down

Най-горе на страницата

Визитки: Преместване между полетата в отворена визитка

За да използвате следващите клавиши, трябва да е избрано поле във визитка.

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващото поле и контрол

Клавиш Tab

Преминаване към предишното поле и контрол

Shift+Tab

Затваряне на активната карта

Enter или Escape

Най-горе на страницата

Визитки: Преместване между знаци в поле

За да използвате следващите клавиши, трябва да е избрано поле във визитка или фокусът да е в полето.

За да направите това

Натиснете

Добавяне на ред в многоредово поле

Enter

Преместване в началото на реда

Home

Преместване в края на реда

End

Преминаване в началото на многоредово поле

Page Up

Преминаване в края на многоредово поле

Page Down

Преминаване на предишния ред от многоредово поле

Клавиш със стрелка нагоре

Преминаване на следващия ред от многоредово поле

Клавиш със стрелка надолу

Преминаване на предишния знак от поле

Клавиш със стрелка наляво

Преминаване на следващия знак от поле

Клавиш със стрелка надясно

Най-горе на страницата

Изглед "Времева линия" (задачи): При избран елемент

За да направите това

Натиснете

Избор на предишния елемент

Клавиш със стрелка наляво

Избор на следващия елемент

Клавиш със стрелка надясно

Избор на няколко съседни елемента

Shift+стрелка наляво или Shift+стрелка надясно

Избор на няколко несъседни елемента

Ctrl+стрелка наляво+интервал или Ctrl+стрелка надясно+интервал

Отваряне на избраните елементи

Enter

Избор на първия елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или първия елемент от групата

Home

Избор на последния елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или последния елемент от групата

End

Показване на (без да бъде избран) първия елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или първия елемент от групата

Ctrl+Home

Показване на (без да бъде избран) последния елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или последния елемент от групата

Ctrl+End

Най-горе на страницата

Изглед "Времева линия" (задачи): При избрана група

За да направите това

Натиснете

Разгъване на групата

Enter или стрелка надясно

Свиване на групата

Enter или стрелка наляво

Избор на предишната група

Клавиш със стрелка нагоре

Избор на следващата група

Клавиш със стрелка надолу

Избор на първата група от времевата скала

Home

Избор на последната група от времевата скала

End

Избор на първия елемент от екрана в разгъната група или на първия елемент, който се намира отдясно извън екрана

Клавиш със стрелка надясно

Най-горе на страницата

Изглед "Времева линия" (задачи): При избрана единица време от времевата линия за дни

За да направите това

Натиснете

Връщане на времеви стъпки, съвпадащи с показаните на времевата скала

Клавиш със стрелка наляво

Преместване напред на времеви стъпки, съвпадащи с показаните на времевата скала

Клавиш със стрелка надясно

Превключване между активния изглед, лентата Задача, Търсене и обратно към активния изглед

Клавиш Tab и Shift+Tab

Най-горе на страницата

В тази тема

Основна навигация

За да направите това

Натиснете

Превключване към "Поща".

CTRL+1

Превключване към "Календар".

CTRL+2

Превключване към "Контакти".

CTRL+3

Превключване към "Задачи".

CTRL+4

Превключване към "Бележки".

CTRL+5

Превключване на списъка "Папка" в навигационния екран

CTRL+6

Превключване към "Преки пътища".

CTRL+7

Превключване към следващото съобщение (при отворено съобщение).

CTRL+ТОЧКА

Превключване към предишното съобщение (при отворено съобщение).

CTRL+ЗАПЕТАЯ

Превключване между навигационния екран, главния прозорец на Outlook, екрана за четене и лентата на задачите.

CTRL+SHIFT+TAB или SHIFT+TAB

Превключване между прозореца на Outlook, по-малките екрани в навигационния екран, екрана за четене и разделите в лентата на задачите.

TAB

Превключване между прозореца на Outlook, по-малките панели в навигационния екран, екрана за четене и разделите в лентата на задачите, както и показване на клавишите за достъп в лентата на Outlook.

F6

Придвижване в редовете на заглавката на съобщението в навигационния екран или отворено съобщение.

CTRL+TAB

Придвижване в навигационния екран.

Клавиши със стрелки

Отиване в друга папка.

CTRL+Y

Отиване в полето Търсене.

F3 или Ctrl+E

От екрана за четене отиване в предишното съобщение.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ, CTRL+ЗАПЕТАЯ или ALT+PAGE UP

Страница надолу в текста в екрана за четене.

ИНТЕРВАЛ

Страница нагоре в текста в екрана за четене.

SHIFT+ИНТЕРВАЛ

Свиване или разгъване на група в списък с имейл съобщения.

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Връщане към предишния изглед в главния прозорец на Outlook.

ALT+B или ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Премини към следващия изглед в главния прозорец на Outlook.

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на Инфолента и показване на командите на менюто, ако са налични.

CTRL+SHIFT+W

Най-горе на страницата

Търсене

За да направите това

Натиснете

Намиране на съобщение или друг елемент.

CTRL+E

Изчистване на резултатите от търсенето.

ESC

Разгъване на търсенето да включва Всички съобщения, Всички календари или Всички елементи на контакти в зависимост от изгледа, в който се намирате.

CTRL+ALT+A

Използване на Разширено търсене.

CTRL+SHIFT+F

Създаване на папка за търсене.

CTRL+SHIFT+P

Търсене на текст в отворен елемент.

F4

Намиране и заместване на текст, символи или някои команди за форматиране. Работи в Екран за четене на отворения елемент.

CTRL+H

Разгъване на търсенето да включва и елементи от текущата папка.

CTRL+ALT+K

Разгъване на търсенето да включва и подпапките.

CTRL+ALT+Z

Най-горе на страницата

Флагове

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Маркирай с флаг за изпълнение за присвояване на флаг.

CTRL+SHIFT+G

Най-горе на страницата

Цветови категории

За да направите това

Натиснете

Изтриване на избраната категория от списъка в диалоговия прозорец Цветови категории.

ALT+D

Най-горе на страницата

Създаване на елемент или файл

За да направите това

Натиснете

Създаване на среща.

CTRL+SHIFT+A

Създаване на контакт.

CTRL+SHIFT+C

Създаване на списък с контакти.

CTRL+SHIFT+L

Създаване на факс.

CTRL+SHIFT+X

Създаване на папка.

CTRL+SHIFT+E

Създаване на записа в дневника.

CTRL+SHIFT+J

Създаване на искане за събрание.

CTRL+SHIFT+Q

Създаване на съобщение.

CTRL+SHIFT+M

Създаване на бележка.

CTRL+SHIFT+N

Създаване на документ в Microsoft Office.

CTRL+SHIFT+H

Публикуване в тази папка.

CTRL+SHIFT+S

Публикуване на отговор в тази папка.

CTRL+T

Създаване на папка за търсене.

CTRL+SHIFT+P

Създаване на задача.

CTRL+SHIFT+K

Създаване на искане за задача.

CTRL+SHIFT+U

Най-горе на страницата

Процедури във всички елементи

За да направите това

Натиснете

Запиши (освен в "Задачи").

CTRL+S или SHIFT+F12

Запиши и затвори (освен в "Поща")

ALT+S

Запиши като (само в "Поща")

F12

Отмени.

CTRL+Z или ALT+НАЗАД

Изтриване на елемент.

CTRL+D

Печат.

CTRL+P

Копиране на елемент.

CTRL+SHIFT+Y

Преместване на елемент.

CTRL+SHIFT+V

Провери имената.

CTRL+K

Проверка на правописа.

F7

Поставяне на флаг за проследяване.

CTRL+SHIFT+G

Препращане.

CTRL+F

Изпращане или публикуване или покана до всички.

ALT+S

Разрешаване на редактиране в поле (с изключение на изгледа "Поща" или "Икони").

F2

Подравни текста отляво.

CTRL+L

Центриране на текст

CTRL+E

Подравняване на текст отдясно

CTRL+R

Най-горе на страницата

Имейл

За да направите това

Натиснете

Превключване към Входящи.

CTRL+SHIFT+I

Превключване към Изходящи.

CTRL+SHIFT+O

Избор на акаунта, от който да се изпрати съобщение.

CTRL+TAB (с фокус в полето До ) и след това TAB до достигане на бутона Акаунти

Провери имената.

CTRL+K

Изпращане.

ALT+S

Отговаряне на съобщение.

CTRL+R

Отговаряне на всички съобщения.

CTRL+SHIFT+R

Отговор с искане за събрание.

CTRL+ALT+R

Препращане на съобщение.

CTRL+F

Маркиране на съобщение като нежелано.

CTRL+ ALT+J

Показване на блокирано външно съдържание (в съобщение).

CTRL+SHIFT+I

Публикуване в папка.

CTRL+ SHIFT+S

Прилагане на нормален стил.

CTRL+SHIFT+N

Проверка за нови съобщения.

CTRL+M или F9

Преминаване към предишното съобщение.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преминаване към следващото съобщение.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Създаване на съобщение (от изглед "Поща").

CTRL+N

Създаване на съобщение (от който и да е изглед на Outlook).

CTRL+SHIFT+M

Отваряне на получено съобщение.

CTRL+O

Изтриване и игнориране на разговор.

CTRL+DELETE

Отваряне на адресната книга.

CTRL+SHIFT+B

Прибавяне на "Бърз флаг" към неотворено съобщение.

INSERT

Показване на диалоговия прозорец Маркирай с флаг за изпълнение.

CTRL+SHIFT+G

Маркиране като прочетено.

CTRL+Q

Маркиране като непрочетено.

CTRL+U

Отваряне на съвета за поща в избраното съобщение.

CTRL+SHIFT+W

Търсене или заместване.

F4

Намиране на следващ.

SHIFT+F4

Изпращане.

CTRL+ENTER

Печат.

CTRL+P

Препращане.

CTRL+F

Препращане като прикачен файл.

CTRL+ALT+F

Показване на свойствата на избрания елемент.

ALT+ENTER

Създаване на мултимедийно съобщение.

CTRL+SHIFT+U

Създаване на текстово съобщение.

CTRL+SHIFT+T

Маркиране за изтегляне.

CTRL+ALT+M

Изчистване на маркирането за изтегляне.

CTRL+ALT+U

Показване на хода на изпращането/получаването.

CTRL+B (по време на изпращане/получаване)

Най-горе на страницата

Календар

За да направите това

Натиснете

Създаване на среща (от изглед "Календар").

CTRL+N

Създаване на среща (в който и да е изглед на Outlook).

CTRL+SHIFT+A

Създаване на искане за събрание.

CTRL+SHIFT+Q

Препращане на среща или събрание.

CTRL+F

Отговаряне със съобщение на искане за събрание.

CTRL+R

Отговаряне със съобщение на всички искания за събрание.

CTRL+SHIFT+R

Показване на 10 дена в календара.

ALT+0

Показване на 1 ден в календара.

ALT+1

Показване на 2 дни в календара.

ALT+2

Показване на 3 дни в календара.

ALT+3

Показване на 4 дни в календара.

ALT+4

Показване на 5 дни в календара.

ALT+5

Показване на 6 дни в календара.

ALT+6

Показване на 7 дни в календара.

ALT+7

Показване на 8 дни в календара.

ALT+8

Показване на 9 дни в календара.

ALT+9

Отиване на дата.

CTRL+G

Превключване към изглед "Месец".

ALT+= или CTRL+ALT+4

Отиване на следващия ден.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Отиване на следващата седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Отиване на следващия месец.

ALT+PAGE DOWN

Отиване на предишния ден.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Отиване на предишната седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Отиване на предишния месец.

ALT+PAGE UP

Отиване на началото на седмицата.

ALT+HOME

Отиване в края на седмицата.

ALT+END

Превключване към пълен изглед за седмицата.

ALT+ЗНАК МИНУС или CTRL+ALT+3

Превключване към изглед "Работна седмица".

CTRL+ALT+2

Отиване на предишната среща.

CTRL+ЗАПЕТАЯ или CTRL+SHIFT+ЗАПЕТАЯ

Отиване на следващата среща.

CTRL+ТОЧКА или CTRL+SHIFT+ТОЧКА

Задаване на повторяемост за отворена среща или събрание.

CTRL+G

Най-горе на страницата

Контакти

За да направите това

Натиснете

Набиране на ново повикване.

CTRL+SHIFT+D

Намиране на контакт или друг елемент (търсене).

F3 или Ctrl+E

Въвеждане на име в полето Търсене в адресни книги.

F11

В изгледи на карта или визитка за контакти отиване на първия контакт, който започва с определена буква.

SHIFT+буква

Избор на всички контакти.

CTRL+A

Създаване на съобщение, което използва избрания контакт като тема.

CTRL+F

Създаване на запис в дневника за избрания контакт.

CTRL+J

Създаване на контакт (в изглед "Контакти").

CTRL+N

Създаване на контакт (от който и да е изглед на Outlook).

CTRL+SHIFT+C

Отваряне на формуляра, който използва избрания контакт.

CTRL+O

Създаване на списък с контакти.

CTRL+SHIFT+L

Печат.

CTRL+P

Актуализиране на списък с членовете на списък с контакти.

F5

Отиване в друга папка.

CTRL+Y

Отваряне на адресната книга.

CTRL+SHIFT+B

Използване на Разширено търсене.

CTRL+SHIFT+F

В отворен контакт, отваряне на следващия контакт в списъка.

CTRL+SHIFT+ТОЧКА

Намиране на контакт.

F11

Затваряне на контакт.

ESC

Изпращане на факс до избрания контакт.

CTRL+SHIFT+X

Отваряне на диалоговия прозорец Проверка на адреса.

ALT+D

Във формуляр за контакт под Интернет показва информацията в Имейл 1.

ALT+SHIFT+1

Във формуляр за контакт под Интернет показва информацията в Имейл 2.

ALT+SHIFT+2

Във формуляр за контакт под Интернет показва информацията в Имейл 3.

ALT+SHIFT+3

Най-горе на страницата

В диалоговия прозорец "Електронни визитки"

За да направите това

Натиснете

Отваряне на списъка Добавяне.

ALT+A

Избор на текста в полето Етикет, когато е избрано полето с присвоен етикет.

ALT+B

Отваряне на диалоговия прозорец Добавяне на снимка към визитката.

ALT+C

Поставяне на курсора в началото на полето Редактиране.

ALT+E

Избор на полето Полета.

ALT+F

Избор на падащия списък Подравняване на изображението.

ALT+G

Избор на цветовата палитра за фон.

ALT+K, последвано от ENTER

Избор на падащия списък Оформление.

ALT+L

Премахване на избраното поле от полето Полета.

ALT+R

Най-горе на страницата

Задачи

За да направите това

Натиснете

Показване или скриване на лентата на задачите.

ALT+F2

Приемане на искане за задача.

ALT+C

Отклоняване на искане за задача.

ALT+D

Намиране на задача или друг елемент.

CTRL+E

Отваряне на диалоговия прозорец Преход към папка.

CTRL+Y

Създаване на задача (в изглед "Задачи").

CTRL+N

Създаване на задача (от който и да е изглед на Outlook).

CTRL+SHIFT+K

Отваряне на избрания елемент.

CTRL+O

Печат на избрания елемент.

CTRL+P

Избор на всички елементи

CTRL+A

Изтриване на избрания елемент.

CTRL+D

Препращане на задача като прикачен файл.

CTRL+F

Създаване на искане за задача.

CTRL+SHIFT+ALT+U

Превключване между навигационния екран, списъка със задачи и лентата на задачите.

TAB или SHIFT+TAB

Отваряне на избрания елемент като елемент в дневника.

CTRL+J

Отмяна на последното действие.

CTRL+Z

Поставяне на флаг на елемент или маркирай като завършено.

INSERT

Най-горе на страницата

Форматиране на текст

За да направите това

Натиснете

Показване на менюто Формат.

ALT+O

Показване на диалоговия прозорец Шрифт.

CTRL+SHIFT+P

Смяна на малки с главни и обратно (при избран текст).

SHIFT+F3

Форматиране на всички букви като умалени главни.

CTRL+SHIFT+K

Правене на буквите получерни.

CTRL+B

Добавяне на водещи символи.

CTRL+SHIFT+L

Правене на буквите курсивни.

CTRL+I

Увеличаване на отстъпа.

CTRL+T

Намаляване на отстъпа.

CTRL+SHIFT+T

Подравняване вляво.

CTRL+L

Центриране.

CTRL+E

Подчертаване.

CTRL+U

Увеличаване на размера на шрифта.

CTRL+] или CTRL+SHIFT+>

Намаляване на размера на шрифта.

CTRL+[ или CTRL+SHIFT+<

Изрязване.

CTRL+X или SHIFT+DELETE

Копиране.

CTRL+C или CTRL+INSERT

Забележка: CTRL+INSERT е недостъпно в екрана за четене.

Поставяне.

CTRL+V или SHIFT+INSERT

Изчистване на форматирането.

CTRL+SHIFT+Z или CTRL+ИНТЕРВАЛ

Изтриване на следващата дума.

CTRL+SHIFT+H

Разтягане на абзаца, за да се разпредели между полетата.

CTRL+SHIFT+J

Прилагане на стилове.

CTRL+SHIFT+S

Създаване на висящ отстъп.

CTRL+T

Вмъкване на хипервръзка.

CTRL+K

Ляво подравняване на абзац.

CTRL+L

Дясно подравняване на абзац.

CTRL+R

Намаляване на висящ отстъп.

CTRL+SHIFT+T

Премахване на форматирането на абзац.

CTRL+Q

Най-горе на страницата

Добавяне на уеб информация към елементи

За да направите това

Натиснете

Редактиране на URL адрес в тялото на елемент.

Задръжте натиснат клавиша CTRL и след това щракнете.

Вмъкване на хипервръзка.

CTRL+K

Най-горе на страницата

Печат

За да направите това

Натиснете

Отворете раздела Печат в изгледа Backstage.

Натиснете ALT+F, след което натиснете P

За да отпечатате елемент от отворен прозорец.

ALT+F, натиснете P, а после натиснете F и 1

Отваряне на Настройка на страниците във Визуализация на печата.

ALT+S или ALT+U

За да изберете принтер от Визуализация на печата.

ALT+F, натиснете P, след което натиснете I

За Задаване на стилове за печат'.

ALT+F, натиснете P, след което натиснете L

За да отворите Опции за печат.

Alt+F, натиснете P, след което натиснете R

Най-горе на страницата

Изпращане/получаване

За да направите това

Натиснете

Стартиране на изпращане/получаване за всички дефинирани групи "Изпращане/получаване" при избрана опция Включвай тази група за изпращане/получаване (F9). Това може да включва заглавки, цели елементи, зададени папки, елементи с размер, по-малък от зададен, или произволна зададена от вас комбинация.

F9

Стартиране на изпращане/получаване за текуща папка, като се извличат целите елементи (заглавна част, елемент и всички прикачени файлове)

SHIFT+ F9

Начало на изпращане/получаване.

CTRL+M

Дефиниране на групи за изпращане/получаване.

CTRL+ALT+S

Най-горе на страницата

Редактор на Visual Basic

За да направите това

Натиснете

Отваряне на редактора за Visual Basic.

ALT+F11

Най-горе на страницата

Макроси

За да направите това

Натиснете

Изпълняване на макрос.

ALT+F8

Най-горе на страницата

Формуляри

За да направите това

Натиснете

Създаване на нов формуляр за Office InfoPath.

Щракнете в папка на InfoPath и след това натиснете CTRL+N.

Изберете формуляр на Microsoft InfoPath.

CTRL+SHIFT+ALT+T

Най-горе на страницата

Изгледи

Изглед на таблица

Обща употреба

За да направите това

Натиснете

Отваряне на елемент.

ENTER

Избор на всички елементи

CTRL+A

Отиване на елемента в края на екрана.

PAGE DOWN

Отиване на елемента в началото на екрана.

PAGE UP

Увеличаване или намаляване на групата на избраните елементи с един елемент.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ, съответно

Отиване на следващия или на предишния елемент, без да се разширява селекцията.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ или CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ, съответно

Избор или отменяне на избора на активния елемент.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

При избрана група

За да направите това

Натиснете

Разгъване на една избрана група.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Свиване на една избрана група.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор на предишната група.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избор на следващата група.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на първата група.

HOME

Избор на последната група.

END

Избор на първия елемент от екрана в разгъната група или на първия елемент, който се намира отдясно извън екрана.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изглед "Ден/седмица/месец" на календар

И трите

За да направите това

Натиснете

Преглеждане от 1 до 9 дни.

ALT+клавиш за броя на дните

Преглеждане на 10 дни.

ALT+0 (НУЛА)

Превключване към седмици.

ALT+ЗНАК МИНУС

Превключване към месеци.

ALT+=

Превключване между Календар, Поле за задачите и Списък на папките.

CTRL+TAB или F6

Избор на предишната среща.

SHIFT+TAB

Отиване на предишния ден.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Отиване на следващия ден.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Отиване на същия ден от следващата седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Отиване на същия ден от предишната седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Изглед "Ден"

За да направите това

Натиснете

Избиране на часа, в който започва вашето работно време.

HOME

Избиране на часа, в който завършва вашето работно време.

END

Избиране на предишния часови блок.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избиране на следващия часови блок.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избиране на часовия блок в началото на екрана.

PAGE UP

Избиране на часовия блок в края на екрана.

PAGE DOWN

Увеличаване или намаляване на избраното време.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на среща нагоре или надолу.

С курсора в срещата натиснете ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ ИЛИ ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Промяна на началото или края на среща.

С курсора в срещата натиснете ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или ALT+SHIFT+ СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на избрания елемент в същия ден от следващата седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на избрания елемент в същия ден от предишната седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Изглед "Седмица

За да направите това

Натиснете

Отиване в началото на работното време за избрания ден.

HOME

Отиване в края на работното време за избрания ден.

END

Отиване нагоре с една страница в избрания ден.

PAGE UP

Отиване надолу с една страница в избрания ден.

PAGE DOWN

Промяна на продължителността на избрания часови блок.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО, SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО, SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ, или SHIFT+HOME/SHIFT+END

Изглед "Месец"

За да направите това

Натиснете

Отиване на първия ден от седмицата.

HOME

Отиване на същия ден от седмицата в предишната страница.

PAGE UP

Отиване на същия ден от седмицата в следващата страница.

PAGE DOWN

Календарче

За да направите това

Натиснете

Отиване на първия ден от текущата седмица.

ALT+HOME

Отиване на последния ден от текущата седмица.

ALT+END

Отиване на същия ден от предишната седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Отиване на същия ден от следващата седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Изглед "Визитки" или изглед "Адресни карти"

Обща употреба

За да направите това

Натиснете

Избор на определена карта от списъка.

Една или повече букви от името, под което е попълнена картата, или от името на полето,по което извършвате сортирането

Избор на предишната карта.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избор на следващата карта.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на първата карта от списъка.

HOME

Избор на последната карта от списъка.

END

Избор на първата карта от текущата страница.

PAGE UP

Избор на първата карта от следващата страница.

PAGE DOWN

Избор на най-близката карта от следващата колона.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на най-близката карта от предишната колона.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор на или отмени избора на активната карта.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Разширяване на селекцията до предишната карта и отмени избора на картите след началната точка.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Разширяване на селекцията до следващата карта и отмени избора на картите преди началната точка.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Разширяване на селекцията до предишната карта, независимо от началната точка.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Разширяване на селекцията до следващата карта, независимо от началната точка.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Разширяване на селекцията до първата карта от списъка.

SHIFT+HOME

Разширяване на селекцията до последната карта от списъка.

SHIFT+END

Разширяване на селекцията до първата карта от предишната страница.

SHIFT+PAGE UP

Разширяване на селекцията до последната карта от последната страница.

SHIFT+PAGE DOWN

Преместване между полетата в отворена карта

За да използвате следващите клавиши, трябва да е избрано поле от картата. За да изберете поле, когато дадена карта е избрана, щракнете върху това поле.

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващото поле и контрол.

TAB

Преминаване към предишното поле и контрол.

SHIFT+TAB

Затваряне на активната карта.

ENTER

Преместване между знаци в поле

За да използвате следващите клавиши, трябва да е избрано поле от картата. За да изберете поле, когато дадена карта е избрана, щракнете върху това поле.

За да направите това

Натиснете

Добавяне на ред в многоредово поле.

ENTER

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване в края на реда.

END

Преминаване в началото на многоредово поле.

PAGE UP

Преминаване в края на многоредово поле.

PAGE DOWN

Преминаване на предишния ред от многоредово поле.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преминаване на следващия ред от многоредово поле.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване на предишния знак от поле.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преминаване на следващия знак от поле.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изглед "Времева линия" (задачи или дневник)

При избран елемент

За да направите това

Натиснете

Избор на предишния елемент.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор на следващия елемент.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на няколко съседни елемента.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО или SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на няколко несъседни елемента.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО+ИНТЕРВАЛ или CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО+ИНТЕРВАЛ

Отваряне на избраните елементи.

ENTER

Избор на първия елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или първия елемент от групата.

HOME

Избор на последния елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или последния елемент от групата.

END

Показване на (без да бъде избран) първия елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или първия елемент от групата.

CTRL+HOME

Показване на (без да бъде избран) последния елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или последния елемент от групата.

CTRL+END

При избрана група

За да направите това

Натиснете

Разгъване на групата.

ENTER или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Свиване на групата.

ENTER или СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор на предишната група.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избор на следващата група.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на първата група от времевата скала.

HOME

Избор на последната група от времевата скала.

END

Избор на първия елемент от екрана в разгъната група или на първия елемент, който се намира отдясно извън екрана.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

При избрана единица време от същата времева линия за дните

За да направите това

Натиснете

Връщане на времеви стъпки, съвпадащи с показаните на времевата скала.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване напред на времеви стъпки, съвпадащи с показаните на времевата скала.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Превключване между активния изглед, лентата на задачите, търсенето, папките на дневника и обратно към активния изглед.

TAB и SHIFT+TAB

Най-горе на страницата

В тази тема

Основна навигация

За да направите това

Натиснете

Превключване към "Поща".

CTRL+1

Превключване към "Календар".

CTRL+2

Превключване към "Контакти".

CTRL+3

Превключване към "Задачи".

CTRL+4

Превключване към "Бележки".

CTRL+5

Превключване на списъка "Папка" в навигационния екран

CTRL+6

Превключване към "Преки пътища".

CTRL+7

Превключване към следващото съобщение (при отворено съобщение).

CTRL+ТОЧКА

Превключване към предишното съобщение (при отворено съобщение).

CTRL+ЗАПЕТАЯ

Превключване между навигационния екран, главния прозорец на Outlook, екрана за четене и лентата на задачите.

F6 или CTRL+SHIFT+TAB

Превключване между прозореца на Outlook, по-малките екрани в навигационния екран, екрана за четене и разделите в лентата на задачите.

TAB

Придвижване в навигационния екран.

Клавиши със стрелки

Отиване в друга папка.

CTRL+Y

Отиване в полето Търсене.

F3 или Ctrl+E

От екрана за четене отиване в предишното съобщение.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ, CTRL+ЗАПЕТАЯ или ALT+PAGE UP

Страница надолу в текста в екрана за четене.

ИНТЕРВАЛ

Страница нагоре в текста в екрана за четене.

SHIFT+ИНТЕРВАЛ

Разгъване или свиване на група (при избрана група) в навигационния екран.

SHIFT+ЗНАК ПЛЮС или ЗНАК МИНУС, съответно

Свиване или разгъване на група в списък с имейл съобщения.

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО, съответно

Преминаване към следващото поле в екрана за четене.

SHIFT+TAB

Преминаване към предишното поле в екрана за четене.

CTRL+TAB

Връщане към предишния изглед в главния прозорец на Outlook.

ALT+B, ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО или ALT+BACKSPACE

Премини към следващия изглед в главния прозорец на Outlook.

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на Инфолента и показване на командите на менюто, ако са налични.

CTRL+SHIFT+W

Най-горе на страницата

Търсене

За да направите това

Натиснете

Намиране на съобщение или друг елемент.

CTRL+E

Изчистване на резултатите от търсенето.

ESC

Разгъване на търсенето да включва всички съобщения, всички календари или всички елементи на контакти в зависимост от модула, в който се намирате.

CTRL+ALT+A

Разгъване на конструктора на заявки за търсене.

CTRL+ALT+W

Използване на Разширено търсене.

CTRL+SHIFT+F

Създаване на нова папка за търсене.

CTRL+SHIFT+P

Търсене на текст в съобщение или друг елемент.

F4

Намиране на следващия при търсене на текст в съобщение или друг елемент.

SHIFT+F4

Намиране и заместване на текст, символи или някои команди за форматиране в отворени елементи. Работи в Екран за четене на отворения елемент.

CTRL+H

Разгъване на търсенето, така че да включва работния плот.

CTRL+ALT+K

Най-горе на страницата

Флагове

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Маркирай с флаг за изпълнение за присвояване на флаг.

CTRL+SHIFT+G

Най-горе на страницата

Цветови категории

За да направите това

Натиснете

Изтриване на избраната категория от списъка в диалоговия прозорец Цветови категории.

ALT+D

Най-горе на страницата

Създаване на елемент или файл

За да направите това

Натиснете

Създаване на среща.

CTRL+SHIFT+A

Създаване на контакт.

CTRL+SHIFT+C

Създаване на списък за разпространение.

CTRL+SHIFT+L

Създаване на факс.

CTRL+SHIFT+X

Създаване на папка.

CTRL+SHIFT+E

Създаване на записа в дневника.

CTRL+SHIFT+J

Създаване на искане за събрание.

CTRL+SHIFT+Q

Създаване на съобщение.

CTRL+SHIFT+M

Създаване на бележка.

CTRL+SHIFT+N

Създаване на нов документ на Microsoft Office.

CTRL+SHIFT+H

Публикуване в тази папка.

CTRL+SHIFT+S

Публикуване на отговор в тази папка.

CTRL+T

Създаване на папка за търсене.

CTRL+SHIFT+P

Създаване на задача.

CTRL+SHIFT+K

Създаване на искане за задача.

CTRL+SHIFT+U

Най-горе на страницата

Всички елементи

За да направите това

Натиснете

Записване.

CTRL+S или SHIFT+F12

Записване и затваряне.

ALT+S

Записване като.

F12

Отмени.

CTRL+Z или ALT+НАЗАД

Изтриване на елемент.

CTRL+D

Печат.

CTRL+P

Копиране на елемент.

CTRL+SHIFT+Y

Преместване на елемент.

CTRL+SHIFT+V

Провери имената.

CTRL+K

Проверка на правописа.

F7

Поставяне на флаг за проследяване.

CTRL+SHIFT+G

Препращане.

CTRL+F

Изпращане или публикуване или покана до всички.

ALT+S

Включване на редактирането в поле (с изключение на изгледа "Икони").

F2

Подравни текста отляво.

CTRL+L

Центриране на текст

CTRL+E

Подравняване на текст отдясно

CTRL+R

Най-горе на страницата

Имейл

За да направите това

Натиснете

Превключване към Входящи.

CTRL+SHIFT+I

Превключване към Изходящи.

CTRL+SHIFT+O

Избор на акаунта, от който да се изпрати съобщение.

CTRL+TAB (с фокус в полето До ) и след това TAB до достигане на бутона Акаунти

Провери имената.

CTRL+K

Изпращане.

ALT+S

Отговаряне на съобщение.

CTRL+R

Отговаряне на всички съобщения.

CTRL+SHIFT+R

Препращане на съобщение.

CTRL+F

Маркиране на съобщение като нежелано.

CTRL+ ALT+J

Показване на блокирано външно съдържание (в съобщение).

CTRL+SHIFT+I

Публикуване в папка.

CTRL+ SHIFT+S

Прилагане на нормален стил.

CTRL+SHIFT+N

Проверка за нови съобщения.

CTRL+M или F9

Преминаване към предишното съобщение.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преминаване към следващото съобщение.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Създаване на ново съобщение (от изглед "Поща").

CTRL+N

Създаване на ново съобщение (от който и да е изглед на Outlook).

CTRL+SHIFT+M

Отваряне на получено съобщение.

CTRL+O

Отваряне на адресната книга.

CTRL+SHIFT+B

Конвертиране на HTML или RTF съобщение в обикновен текст.

CTRL+SHIFT+O

Прибавяне на "Бърз флаг" към неотворено съобщение.

INSERT

Показване на диалоговия прозорец Маркирай с флаг за изпълнение.

CTRL+SHIFT+G

Маркиране като прочетено.

CTRL+Q

Маркиране като непрочетено.

CTRL+U

Показване на менюто за изтегляне на снимки, промяна на настройките за автоматично изтегляне или добавяне на подател към списъка с безопасни податели.

CTRL+SHIFT+W

Търсене или заместване.

F4

Намиране на следващ.

SHIFT+F4

Изпращане.

CTRL+ENTER

Печат.

CTRL+P

Препращане.

CTRL+F

Препращане като прикачен файл.

CTRL+ALT+F

Показване на свойствата на избрания елемент.

ALT+ENTER

Маркиране за изтегляне.

CTRL+ALT+M

Изчистване на маркирането за изтегляне.

CTRL+ALT+U

Показване на хода на изпращането/получаването.

CTRL+B (по време на изпращане/получаване)

Най-горе на страницата

Календар

За да направите това

Натиснете

Създаване на нова среща (от изглед "Календар).

CTRL+N

Създаване на нова среща (в който и да е изглед на Outlook).

CTRL+SHIFT+A

Създаване на ново искане за събрание.

CTRL+SHIFT+Q

Препращане на среща или събрание.

CTRL+F

Отговаряне със съобщение на искане за събрание.

CTRL+R

Отговаряне със съобщение на всички искания за събрание.

CTRL+SHIFT+R

Показване на 10 дена в календара.

ALT+0

Показване на 1 ден в календара.

ALT+1

Показване на 2 дни в календара.

ALT+2

Показване на 3 дни в календара.

ALT+3

Показване на 4 дни в календара.

ALT+4

Показване на 5 дни в календара.

ALT+5

Показване на 6 дни в календара.

ALT+6

Показване на 7 дни в календара.

ALT+7

Показване на 8 дни в календара.

ALT+8

Показване на 9 дни в календара.

ALT+9

Отиване на дата.

CTRL+G

Превключване към изглед "Месец".

ALT+= или CTRL+ALT+4

Отиване на следващия ден.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Отиване на следващата седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Отиване на следващия месец.

ALT+PAGE DOWN

Отиване на предишния ден.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Отиване на предишната седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Отиване на предишния месец.

ALT+PAGE UP

Отиване на началото на седмицата.

ALT+HOME

Отиване в края на седмицата.

ALT+END

Превключване към пълен изглед за седмицата.

ALT+ЗНАК МИНУС или CTRL+ALT+3

Превключване към изглед "Работна седмица".

CTRL+ALT+2

Отиване на предишната среща.

CTRL+ЗАПЕТАЯ или CTRL+SHIFT+ЗАПЕТАЯ

Отиване на следващата среща.

CTRL+ТОЧКА или CTRL+SHIFT+ТОЧКА

Настройване на повторение за среща или задача.

CTRL+G

Най-горе на страницата

Контакти

За да направите това

Натиснете

Набиране на ново повикване.

CTRL+SHIFT+D

Намиране на контакт или друг елемент.

F3 или Ctrl+E

Въвеждане на име в полето Търсене в адресни книги.

F11

В изгледи "Таблица" или "Списък" отиване на първия контакт, който започва с определена буква.

SHIFT+буква

Избор на всички контакти.

CTRL+A

Създаване на ново съобщение, адресирано до избрания контакт.

CTRL+F

Създаване на запис в дневника за избрания контакт.

CTRL+J

Създаване на нов контакт (в изглед "Контакти").

CTRL+N

Създаване на нов контакт (от който и да е изглед на Outlook).

CTRL+SHIFT+C

Отваряне на формуляра за контакт за избрания контакт.

CTRL+O или CTRL+SHIFT+ENTER

Създаване на нов списък за разпространение.

CTRL+SHIFT+L

Печат.

CTRL+P

Актуализиране на членовете в списък за разпространение.

F5

Отиване в друга папка.

CTRL+Y

Отваряне на адресната книга.

CTRL+SHIFT+B

Използване на Разширено търсене.

CTRL+SHIFT+F

В отворен контакт, отваряне на следващия контакт в списъка.

CTRL+SHIFT+ТОЧКА

Затваряне на контакт.

ESC

Отваряне на уеб страница за избрания контакт (ако е включена).

CTRL+SHIFT+X

Отваряне на диалоговия прозорец Проверка на адреса.

ALT+D

Във формуляр за контакт под Интернет показва информацията в Имейл 1.

ALT+SHIFT+1

Във формуляр за контакт под Интернет показва информацията в Имейл 2.

ALT+SHIFT+2

Във формуляр за контакт под Интернет показва информацията в Имейл 3.

ALT+SHIFT+3

Най-горе на страницата

В диалоговия прозорец "Електронни визитки"

За да направите това

Натиснете

Отваряне на списъка Добавяне.

ALT+A

Избор на текста в полето Етикет, когато е избрано полето с присвоения етикет.

ALT+B

Отваряне на диалоговия прозорец Добавяне на снимка към визитката.

ALT+C

Поставяне на курсора в началото на полето Редактиране.

ALT+E

Избор на полето Полета.

ALT+F

Избор на падащия списък Подравняване на изображението.

ALT+G

Избор на цветовата палитра за фон.

ALT+K, последвано от ENTER

Избор на падащия списък Оформление.

ALT+L

Премахване на избраното поле от полето Полета.

ALT+R

Най-горе на страницата

Задачи

За да направите това

Натиснете

Показване или скриване на лентата на задачите.

ALT+F2

Приемане на искане за задача.

ALT+C

Отклоняване на искане за задача.

ALT+D

Намиране на задача или друг елемент.

CTRL+E

Отваряне на диалоговия прозорец Преход към папка.

CTRL+Y

Създаване на нова задача (в изглед "Задачи").

CTRL+N

Създаване на нова задача (от който и да е изглед на Outlook).

CTRL+SHIFT+K

Създаване на ново искане за задача.

CTRL+SHIFT+U

Отваряне на избрания елемент.

CTRL+O

Печат на избрания елемент.

CTRL+P

Избор на всички елементи

CTRL+A

Изтриване на избрания елемент.

CTRL+D

Препращане на задача като прикачен файл.

CTRL+F

Превключване между навигационния екран, списъка със задачи и лентата на задачите.

SHIFT+TAB

Отваряне на избрания елемент като елемент в дневника.

CTRL+J

Отмяна на последното действие.

CTRL+Z

Поставяне на флаг на елемент или маркирай като завършено.

INSERT

Най-горе на страницата

Форматиране на текст

За да направите това

Натиснете

Показване на менюто Формат.

ALT+O

Показване на диалоговия прозорец Шрифт.

CTRL+SHIFT+P

Смяна на малки с главни и обратно (при избран текст).

SHIFT+F3

Форматиране на всички букви като умалени главни.

CTRL+SHIFT+K

Правене на буквите получерни.

CTRL+B

Добавяне на водещи символи.

CTRL+SHIFT+L

Правене на буквите курсивни.

CTRL+I

Увеличаване на отстъпа.

CTRL+T

Намаляване на отстъпа.

CTRL+SHIFT+T

Подравняване вляво.

CTRL+L

Центриране.

CTRL+E

Подчертаване.

CTRL+U

Увеличаване на размера на шрифта.

CTRL+] или CTRL+SHIFT+>

Намаляване на размера на шрифта.

CTRL+[ или CTRL+SHIFT+<

Изрязване.

CTRL+X или SHIFT+DELETE

Копиране.

CTRL+C или CTRL+INSERT

Забележка: CTRL+INSERT е недостъпно в екрана за четене.

Поставяне.

CTRL+V или SHIFT+INSERT

Изчистване на форматирането.

CTRL+SHIFT+Z или CTRL+ИНТЕРВАЛ

Изтриване на следващата дума.

CTRL+SHIFT+H

Разтягане на абзаца, за да се разпредели между полетата.

CTRL+SHIFT+J

Прилагане на стилове.

CTRL+SHIFT+S

Създаване на висящ отстъп.

CTRL+T

Вмъкване на хипервръзка.

CTRL+K

Ляво подравняване на абзац.

CTRL+L

Дясно подравняване на абзац.

CTRL+R

Намаляване на висящ отстъп.

CTRL+SHIFT+T

Премахване на форматирането на абзац.

CTRL+Q

Най-горе на страницата

Добавяне на уеб информация към елементи

За да направите това

Натиснете

Редактиране на URL адрес в тялото на елемент.

Задръжте CTRL и щракнете с бутона на мишката

Задайте уеб браузър.

Задръжте SHIFT и щракнете с бутона на мишката.

Вмъкване на хипервръзка.

CTRL+K

Най-горе на страницата

Визуализация на печата

За да направите това

Натиснете

Отваряне на Визуализация на печата.

Натиснете ALT+F, след което натиснете V

За да отпечатате елемент в отворен прозорец, натиснете ALT+F, натиснете W, след което натиснете V

Печат на визуализация на печата.

ALT+P

Отваряне на Настройка на страниците във Визуализация на печата.

ALT+S или ALT+U

Мащабиране.

ALT+Z

Затваряне на Визуализация на печата.

ALT+C

Най-горе на страницата

Изпращане/получаване

За да направите това

Натиснете

Стартиране на изпращане/получаване за всички дефинирани групи "Изпращане/получаване" при избрана опция Включвай тази група за изпращане/получаване (F9). Това може да включва заглавки, цели елементи, зададени папки, елементи с размер, по-малък от зададен, или произволна зададена от вас комбинация.

F9

Стартиране на изпращане/получаване за текуща папка, като се извличат целите елементи (заглавна част, елемент и всички прикачени файлове)

SHIFT+ F9

Начало на изпращане/получаване.

CTRL+M

Дефиниране на групи за изпращане/получаване.

CTRL+ALT+S

Най-горе на страницата

Редактор на Visual Basic

За да направите това

Натиснете

Отваряне на редактора за Visual Basic.

ALT+F11

Най-горе на страницата

Макроси

За да направите това

Натиснете

Изпълняване на макрос.

ALT+F8

Най-горе на страницата

Формуляри

За да направите това

Натиснете

Записване на проекта на формуляр.

CTRL+ALT+SHIFT+F12

Записване на данните на формуляр.

CTRL+SHIFT+F11

Създаване на нов формуляр на Microsoft Office InfoPath.

Щракнете в папка на InfoPath и след това натиснете CTRL+N.

Най-горе на страницата

Изгледи

Изглед на таблица

Обща употреба

За да направите това

Натиснете

Отваряне на елемент.

ENTER

Избор на всички елементи

CTRL+A

Отиване на елемента в края на екрана.

PAGE DOWN

Отиване на елемента в началото на екрана.

PAGE UP

Увеличаване или намаляване на групата на избраните елементи с един елемент.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ, съответно

Отиване на следващия или на предишния елемент, без да се разширява селекцията.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ или CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ, съответно

Избор или отменяне на избора на активния елемент.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Обновяване на изгледа.

F5

При избрана група

За да направите това

Натиснете

Разгъване на всички групи.

CTRL+SHIFT+ЗНАК ПЛЮС

Свиване на групата.

CTRL+ЗНАК МИНУС

Разгъване на една избрана група.

SHIFT+ЗНАК ПЛЮС

Свиване на една избрана група.

ЗНАК МИНУС

Избор на предишната група.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избор на следващата група.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на първата група.

HOME

Избор на последната група.

END

Избор на първия елемент от екрана в разгъната група или на първия елемент, който се намира отдясно извън екрана.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Всички групи

За да направите това

Натиснете

Свиване на всички групи.

CTRL+ЗНАК МИНУС

Разгъване на всички групи.

CTRL+SHIFT+ЗНАК ПЛЮС

Изглед "Ден/седмица/месец" на календар

И трите

За да направите това

Натиснете

Преглеждане от 1 до 9 дни.

ALT+клавиш за броя на дните

Преглеждане на 10 дни.

ALT+0 (НУЛА)

Превключване към седмици.

ALT+ЗНАК МИНУС

Превключване към месеци.

ALT+=

Превключване между Календар, Поле за задачите и Списък на папките.

CTRL+TAB или F6

Избор на предишната среща.

SHIFT+TAB

Отиване на предишния ден.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Отиване на следващия ден.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Отиване на същия ден от следващата седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Отиване на същия ден от предишната седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Изглед "Ден"

За да направите това

Натиснете

Избиране на часа, в който започва вашето работно време.

HOME

Избиране на часа, в който завършва вашето работно време.

END

Избиране на предишния часови блок.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избиране на следващия часови блок.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избиране на часовия блок в началото на екрана.

PAGE UP

Избиране на часовия блок в края на екрана.

PAGE DOWN

Увеличаване или намаляване на избраното време.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ, съответно

Преместване на среща нагоре или надолу.

С курсора в срещата натиснете ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ, съответно

Промяна на началото или края на среща.

С курсора в срещата натиснете ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ, съответно

Преместване на избрания елемент в същия ден от следващата седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на избрания елемент в същия ден от предишната седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Изглед "Седмица

За да направите това

Натиснете

Отиване в началото на работното време за избрания ден.

HOME

Отиване в края на работното време за избрания ден.

END

Отиване нагоре с една страница в избрания ден.

PAGE UP

Отиване надолу с една страница в избрания ден.

PAGE DOWN

Преместване на срещата нагоре, надолу, наляво или надясно.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ, ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ, ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО или ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО, съответно

Промяна на продължителността на избрания часови блок.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО, SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО, SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ, или SHIFT+HOME/SHIFT+END

Изглед "Месец"

За да направите това

Натиснете

Отиване на първия ден от седмицата.

HOME

Отиване на същия ден от седмицата в предишната страница.

PAGE UP

Отиване на същия ден от седмицата в следващата страница.

PAGE DOWN

Календарче

За да направите това

Натиснете

Отиване на първия ден от текущата седмица.

ALT+HOME

Отиване на последния ден от текущата седмица.

ALT+END

Отиване на същия ден от предишната седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Отиване на същия ден от следващата седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Изглед "Визитки" или изглед "Адресни карти"

Обща употреба

За да направите това

Натиснете

Избор на определена карта от списъка.

Една или повече букви от името, под което е попълнена картата, или от името на полето,по което извършвате сортирането

Избор на предишната карта.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избор на следващата карта.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на първата карта от списъка.

HOME

Избор на последната карта от списъка.

END

Избор на първата карта от текущата страница.

PAGE UP

Избор на първата карта от следващата страница.

PAGE DOWN

Избор на най-близката карта от следващата колона.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на най-близката карта от предишната колона.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор на или отмени избора на активната карта.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Разширяване на селекцията до предишната карта и отмени избора на картите след началната точка.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Разширяване на селекцията до следващата карта и отмени избора на картите преди началната точка.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Разширяване на селекцията до предишната карта, независимо от началната точка.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Разширяване на селекцията до следващата карта, независимо от началната точка.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Разширяване на селекцията до първата карта от списъка.

SHIFT+HOME

Разширяване на селекцията до последната карта от списъка.

SHIFT+END

Разширяване на селекцията до първата карта от предишната страница.

SHIFT+PAGE UP

Разширяване на селекцията до последната карта от последната страница.

SHIFT+PAGE DOWN

Преместване между полетата в отворена карта

За да използвате следващите клавиши, трябва да е избрано поле от картата. За да изберете поле, когато дадена карта е избрана, щракнете върху това поле или натиснете клавиша F2.

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващото поле и от последното поле на дадена карта преминаване към първото поле на следващата карта.

TAB

Преминаване към предишното поле и от първото поле на дадена карта преминаване към последното поле на предишната карта.

SHIFT+TAB

Преминаване към следващото поле или добавяне на ред в многоредово поле.

ENTER

Преминаване към предишното поле, без да излизате от активната карта.

SHIFT+ENTER

Показване на точката на вмъкване в активното поле за редактиране на текст.

F2

Преместване между знаци в поле

За да използвате следващите клавиши, трябва да е избрано поле от картата. За да изберете поле, когато дадена карта е избрана, щракнете върху това поле или натиснете клавиша F2.

За да направите това

Натиснете

Добавяне на ред в многоредово поле.

ENTER

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване в края на реда.

END

Преминаване в началото на многоредово поле.

PAGE UP

Преминаване в края на многоредово поле.

PAGE DOWN

Преминаване на предишния ред от многоредово поле.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преминаване на следващия ред от многоредово поле.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване на предишния знак от поле.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преминаване на следващия знак от поле.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изглед "Времева линия" (задачи или дневник)

При избран елемент

За да направите това

Натиснете

Избор на предишния елемент.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор на следващия елемент.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на няколко съседни елемента.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО или SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на няколко несъседни елемента.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО+ИНТЕРВАЛ или CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО+ИНТЕРВАЛ

Отваряне на избраните елементи.

ENTER

Показване на елементите, които са един екран над елементите на екрана.

PAGE UP

Показване на елементите, които са един екран под елементите на екрана.

PAGE DOWN

Избор на първия елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или първия елемент от групата.

HOME

Избор на последния елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или последния елемент от групата.

END

Показване на (без да бъде избран) първия елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или първия елемент от групата.

CTRL+HOME

Показване на (без да бъде избран) последния елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или последния елемент от групата.

CTRL+END

При избрана група

За да направите това

Натиснете

Разгъване на групата.

ENTER или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Свиване на групата.

ENTER или СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор на предишната група.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избор на следващата група.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на първата група от времевата скала.

HOME

Избор на последната група от времевата скала.

END

Избор на първия елемент от екрана в разгъната група или на първия елемент, който се намира отдясно извън екрана.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

При избрана единица време от същата времева линия за дните

За да направите това

Натиснете

Връщане на времеви стъпки, съвпадащи с показаните на времевата скала.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване напред на времеви стъпки, съвпадащи с показаните на времевата скала.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Когато е избрана долната времева скала, избиране на горната времева скала.

SHIFT+TAB

Когато е избрана горната времева скала, избиране на долната времева скала.

TAB

Когато е избрана долната времева скала, избиране на първия елемент на екрана или на първата група на екрана, ако елементите са групирани.

TAB

Най-горе на страницата

Вж. също

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в календара на Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×