Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Тази статия показва всички клавишни комбинации за Microsoft Word. За потребителите, които са със зрителни увреждания или имат проблем с подвижността, използването на клавишните комбинации може да е по-лесно от използването на сензорния екран и са съществена алтернатива на използването на мишката. В тази статия са посочени клавишните комбинации за Word.

Вижте тези клавишни комбинации в документ на Word на тази връзка: Клавишни комбинации в Word 2016 за Windows.

Забележки: 

 • Клавишните комбинации в тази тема се отнасят за американската подредба на клавиатурата. Клавишите за други подредби може да не съответстват точно на клавишите на американската клавиатура.

 • Команди, които изискват от вас да натиснете и пуснете няколко клавиша заедно, се обозначават със знак плюс (+). Команди, които изискват от вас да натиснете няколко клавиша поред, се обозначават със знак запетая (,).

В тази тема

Често използвани клавишни комбинации

Използване на клавиатурата за придвижване из лентата

Справка за клавишните комбинации за Microsoft Word

Справка за функционалните клавиши

Често използвани клавишни комбинации

Тази таблица показва най-често използваните клавишни комбинации в Microsoft Word.

За да направите това

Натиснете

Отиване на "Кажете ми какво искате да направите"

Alt+Q

Отваряне

Ctrl+O

Записване

Ctrl+S

Затваряне

Ctrl+W

Изрязване

Ctrl+X

Копиране

Ctrl+C

Поставяне

Ctrl+V

Избиране на всичко

Ctrl+A

Получер

Ctrl+B

Курсив

Ctrl+I

Подчертан

Ctrl+U

Намаляване на размера на шрифта с 1 пункт

Ctrl+[

Увеличаване на размера на шрифта с 1 пункт

Ctrl+]

Центриране на текста

Ctrl+E

Подравняване на текста отляво

Ctrl+L

Подравняване на текста отдясно

Ctrl+R

Отказ

Esc

Отмяна

Ctrl+Z

Повтаряне

Ctrl+Y

Мащабиране

Alt+W, Q, а след това преминете в диалоговия прозорец "Мащабиране" към стойността, която искате.

Използване на клавиатурата за придвижване из лентата

Лентата е ивицата в горния край на Word, организирана по раздели. Всеки раздел показва различна лента. Лентите се състоят от групи, а всяка група включва една или повече команди. Имате достъп до всяка команда в Word с помощта на клавишна комбинация.

Забележка: Добавките и другите програми могат да добавят нови раздели към лентата и могат да предоставят клавиши за достъп за тези раздели.

Има два начина за придвижване между разделите на лентата:

 • За да отидете на лентата, натиснете Alt и след това, за да се придвижвате между разделите, използвайте клавишите със стрелка надясно и наляво.

 • За да отидете направо към определен раздел на лентата, използвайте един от клавишите за достъп.

За да направите това

Натиснете

За да използвате изгледа Backstage, отворете страницата Файл.

Alt+F

За да използвате теми, цветове и ефекти, например граници на страници, отворете раздела Проектиране.

Alt+G

За да използвате често срещаните команди за форматиране, стилове на абзац или да използвайте инструмента за търсене. Отворете раздела Начало.

Alt+H

За да управлявате задачите от "Циркулярни документи" или да работите с пликове и етикети, отворете раздела Пощенски съобщения.

Alt+M

За да вмъквате таблици, картини и фигури, колонтитули или текстови полета, отворете раздела Вмъкване.

Alt+N

За да работите с полета на страница, ориентация на страницата, отстъпи и разредка, отворете раздела Оформление.

Alt+P

За да въведете израз за търсене за помощно съдържание, отворете полето "Кажи ми" на лентата.

Alt+Q, след което въведете израза за търсене

За да използвате проверка на правописа, да зададете език за проверка или да проследявате и преглеждате промените в документа, отворете раздела Преглед.

Alt+R

За да добавите съдържание, бележки под линия или таблица с цитати, отворете раздела Препратки.

Alt+S

За да изберете изглед или режим на документ, като например режим на четене или структурен изглед, отворете раздела Изглед. Също така можете да зададете увеличение и да управлявате няколко прозореца на документи.

Alt+W

 • За да преминете към списъка с раздели на лентата, натиснете Alt; за да отидете директно на даден раздел, натиснете клавишна комбинация.

 • За да преминете в лентата, натиснете клавиша със стрелка надолу. (JAWS препраща към това действие като движение към долната лента.)

 • За да се придвижвате между командите, натиснете клавиша Tab или Shift+Tab.

 • За да преминете към групата, която е избрана в момента, натиснете клавиша със стрелка надолу.

 • За да преминавате между групите на лентата, натиснете Ctrl+стрелка надясно или Ctrl+стрелка наляво.

 • Контролите на лентата се активират по различни начини в зависимост от типа контрол:

  • Ако избраната команда е бутон, за да го активирате, натиснете интервал или Enter.

  • Ако избраната команда е разделен бутон (т.е. бутон, който отваря меню с допълнителни опции), за да го активирате, натиснете Alt+стрелка надолу. Преминете през опциите. За да изберете текущата опция, натиснете интервал или Enter.

  • Ако избраната команда е списък (например списък "Шрифт"), за да отворите списъка, натиснете клавиша със стрелка надолу. След това, за да се придвижвате между елементите, използвайте клавиша със стрелка нагоре или стрелка надолу.

  • Ако избраната команда е галерия, за да изберете командата, натиснете интервал или Enter. След това преминете през елементите.

Съвет: В галерии с повече от един ред на елементите, клавишът Tab преминава от началото до края на текущия ред и когато достигне края на реда, преминава в началото на следващия. Натискането на клавиша със стрелка надясно в края на текущия ред връща в началото на текущия ред.

За да използвате клавишите за достъп:

 1. Натиснете Alt.

 2. Натиснете буквата, показана в квадратчето за клавишно подсказване, което се появява над командата на лентата, която искате да използвате.

В зависимост от натиснатата буква, може да се покажат допълнителни клавишни подсказвания. Ако например натиснете Alt+F, се отваря Office Backstage в страницата с информация, в която има друг набор от клавишни подсказвания. Ако след това натиснете клавиша Alt отново, се появяват клавишни подсказвания.

Следващата таблица показва някои начини за преместване на фокуса на клавиатурата, когато използвате само клавиатурата.

За да направите това

Натиснете

Избиране на активния раздел от лентата и активиране на клавишите за достъп.

Alt или F10. Използване на клавишите за достъп или клавишите със стрелки за преминаване към друг раздел.

Преместване на фокуса на командите на лентата.

Tab или Shift+Tab

Преместване на фокуса до всяка команда от лентата, съответно напред или назад.

Tab или Shift+Tab

Придвижване съответно надолу, нагоре, наляво или надясно сред елементите от лентата.

Стрелка надолу, стрелка нагоре, стрелка наляво или стрелка надясно

Разгъване или свиване на лентата.

Ctrl+F1

Показване на контекстното меню за избран елемент.

Shift+F10

Преместване на фокуса към друг екран на прозореца, например екрана за форматиране на картина, екрана на граматиката или екрана на селекцията.

F6

Активиране на избрана команда или контрола от лентата.

Интервал или Enter

Отваряне на избрано меню или галерия от лентата.

Интервал или Enter

Приключване на променянето на стойност в контрола от лентата и придвижване на фокуса обратно в документа.

Enter

Циклично преминаване през плаващи фигури, например текстови полета или изображения.

Ctrl+Alt+5 и след това клавиша Tab няколко пъти

Излизане от навигацията на плаващи фигури и връщане към нормалната навигация.

Esc

Справка за клавишните комбинации за Microsoft Word

Създаване и редактиране на документи

За да направите това

Натиснете

Създаване на нов документ.

Ctrl+N

Отваряне на документ.

Ctrl+O

Затваряне на документ.

Ctrl+W

Разделяне на прозореца на документа.

Alt+Ctrl+S

Премахване на разделянето на прозореца на документа.

Alt+Shift+C или Alt+Ctrl+S

Записване на документ.

Ctrl+S

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на хипервръзка.

Ctrl + K

Връщане с една страница назад.

Alt+стрелка наляво

Отиване с една страница напред.

Alt+стрелка надясно

Обновяване.

F9

За да направите това

Натиснете

Отпечатване на документ

Ctrl+P

Превключване към визуализация на печата.

Alt+Ctrl+I

Преместване по визуализираната страница, когато е уголемена.

Клавиши със стрелки

Преместване с една визуализирана страница, когато е намалена.

Page Up или Page Down

Преминаване към първата визуализирана страница, когато е намалена.

Ctrl+Home

Преминаване към последната визуализирана страница, когато е намалена.

Ctrl+End

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на коментар (в прозореца на задачите за редакция).

Alt+R, C

Включване и изключване на проследяването на промените

Ctrl+Shift+E

Затваряне на прозореца за визуализация, ако е отворен.

Alt+Shift+C

Изберете раздела "Преглед" на лентата.

Alt+R, след това стрелка надолу, за да се придвижите до команди в този раздел.

Изберете "Правопис и граматика"

Alt+R, S

За да направите това

Натиснете

Отваряне на полето за търсене в прозореца на задачите Навигация.

Ctrl+F

Заместване на текст, форматиране и специални въпроси.

Ctrl+H

Преминаване към страница, показалец, бележка под линия, таблица, коментар, графика или друго място.

Ctrl+G

Превключване между последните четири места, които сте редактирали.

Alt+Ctrl+Z

За да се преместите

Натиснете

С един знак наляво

Стрелка наляво

С един знак надясно

Стрелка надясно

С една дума наляво

Ctrl+стрелка наляво

С една дума надясно

Ctrl+стрелка надясно

Един абзац нагоре

Ctrl+стрелка нагоре

Един абзац надолу

Ctrl+стрелка надолу

С една клетка наляво (в таблица)

Shift+Tab

С една клетка надясно (в таблица)

Tab

С един ред нагоре

Стрелка нагоре

С един ред надолу

Стрелка надолу

До края на реда

End

До началото на реда

Home

До началото на прозореца

Alt+Ctrl+Page Up

До края на прозореца

Alt+Ctrl+Page Down

С един екран нагоре (превъртане)

Page Up

С един екран надолу (превъртане)

Page Down

Към началото на следващата страница

Ctrl+Page Down

Към началото на предишната страница

Ctrl+Page Up

Към края на документа

Ctrl+End

Към началото на документа

Ctrl+Home

Към предишната редакция

Shift+F5

След отварянето на документ, до мястото, в което сте работили при последното затваряне на документа

Shift+F5

За да направите това

Натиснете

Маркиране на запис в таблица или съдържание.

Alt+Shift+O

Маркиране на запис в таблица на цитираните източници (цитати).

Alt+Shift+I

Изберете Опции за цитат

Alt + Shift + F12, интервал

Маркиране на елемент от индекса

Alt+Shift+X

Вмъкване на бележка под линия.

Alt+Ctrl+F

Вмъкване на бележка в края на документа.

Alt+Ctrl+D

Преминаване на следващата бележка под линия.

Alt+Shift+>

Преминаване на предишната бележка под линия.

Alt+Shift+<

Преминаване към "Кажете ми какво искате да направите" и Интелигентно търсене.

Alt+Q

Работа с документи в различни изгледи

Word предлага няколко различни изгледа на даден документ. Всеки изглед прави по-лесно изпълнението на определени задачи. Например режимът на четене ви позволява да представите две страници от документа една до друга и да използвате стрелка, за да преминете към следващата страница.

За да направите това

Натиснете

Преминаване към изглед на режим на четене

Alt+W, F

Преминаване към изглед "Оформление за печат".

Alt+Ctrl+P

Преминаване към изглед "Структура".

Alt+Ctrl+O

Преминаване към изглед "Чернова".

Alt+Ctrl+N

Тези клавишни комбинации важат само ако документът е в структурен изглед.

За да направите това

Натиснете

Повишаване нивото на абзац.

Alt+Shift+стрелка наляво

Понижаване на нивото на абзац.

Alt+Shift+стрелка надясно

Понижаване на нивото до основен текст.

Ctrl+Shift+N

Преместване на избрани абзаци нагоре.

Alt+Shift+стрелка нагоре

Преместване на избрани абзаци надолу.

Alt+Shift+стрелка надолу

Разгъване на текста под заглавие.

Alt+Shift+знак плюс

Сгъване на текста под заглавие.

Alt+Shift+знак минус

Разгъване или сгъване на целия текст или заглавия.

Alt+Shift+A

Скриване или показване на форматирането на знаците.

Клавишът наклонена черта (/) от цифровата клавиатура

Показване на първия ред от текста или на целия текст.

Alt+Shift+L

Показване на всички заглавия със стил "Заглавие 1".

Alt+Shift+1

Показване на всички заглавия до "Заглавие n".

Alt+Shift+n

Вмъкване на знак за табулация.

Ctrl+Tab

За да направите това

Натиснете

Преминаване към началото на документ.

Home

Преминаване към края на документ.

End

Отиване на страница n.

n (n е номерът на страница, на която искате да отидете), Enter

Излизане от режима на четене.

Esc

Редактиране и преместване на текст и графика.

Изберете текст, като задържите натиснат клавиша Shift и използвате клавишите със стрелки, за да придвижите курсора

За да направите това

Натиснете

Включване на режим разширение.

F8

Избор на най-близкия знак.

F8 и последващо натискане на стрелка наляво или стрелка надясно

Увеличаване на размера на избран пасаж.

F8 (с едно натискане се избира дума, с две – изречение и т.н.)

Намаляване на размера на избран пасаж.

Shift+F8

Изключване на режим разширение.

Esc

Разширяване на селекцията с един знак надясно.

Shift+стрелка надясно

Разширяване на селекцията с един знак наляво.

Shift+стрелка наляво

Разширяване на селекцията до края на думата.

Ctrl+Shift+стрелка надясно

Разширяване на селекцията до началото на думата.

Ctrl+Shift+стрелка наляво

Разширяване на селекцията до края на реда.

Shift+End

Разширяване на селекцията до началото на реда.

Shift+Home

Разширяване на селекцията с един ред надолу.

Shift+стрелка надолу

Разширяване на селекцията с един ред нагоре.

Shift+стрелка нагоре

Разширяване на селекцията до края на абзаца.

Ctrl+Shift+стрелка надолу

Разширяване на селекцията до началото на абзаца.

Ctrl+Shift+стрелка нагоре

Разширяване на селекцията с един екран надолу.

Shift+Page Down

Разширяване на селекцията с един екран нагоре.

Shift+Page Up

Разширяване на селекцията до началото на документа.

Ctrl+Shift+Home

Разширяване на селекцията до края на документа.

Ctrl+Shift+End

Разширяване на селекцията до края на прозореца.

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

Разширяване на селекцията за включване на целия документ.

Ctrl+A

Избор на вертикален текстов блок.

Ctrl+Shift+F8 и последващо използване на клавишите със стрелки; режимът на избор се прекъсва с натискане на клавиша Esc

Разширяване на селекцията до конкретно място в документа.

F8+клавишите със стрелки; режимът за избор се прекъсва с натискане на клавиша Esc

За да направите това

Натиснете

Изтриване на един знак вляво.

Назад

Изтриване на една дума отляво.

Ctrl+Backspace

Изтриване на един знак отдясно.

Delete

Изтриване на една дума отдясно.

Ctrl+Delete

Изрязване на избрания текст в клипборда на Office.

Ctrl+X

Отменяне на последното действие.

Ctrl+Z

Изрязване в склада. (Складът е функция, която ви позволява да събирате групи от текст от различни местоположения и да ги поставяте в друго местоположение).

Ctrl+F3

За да направите това

Натиснете

Отваряне на клипборда на Office.

Натиснете Alt+H, за да се придвижите до раздела Начало, след което натиснете F,O.

Копиране на избрания текст или графика в клипборда на Office.

Ctrl+C

Изрязване на избрания текст или графика в клипборда на Office.

Ctrl+X

Поставяне на последната добавка или поставен елемент от клипборда на Office.

Ctrl+V

Преместване на текст или графика еднократно.

F2 (след това преместете курсора и натиснете Enter)

Копиране на текст или графика еднократно.

Shift+F2 (след това преместете курсора и натиснете Enter)

Когато е избран текст или обект, отваряне на диалоговия прозорец Създаване на нов градивен блок.

Alt+F3

Когато градивният блок – например графика SmartArt – е избран, показване на контекстното меню, свързано с него.

Shift+F10

Изрязване в склада.

Ctrl+F3

Поставяне на съдържанието на склада.

Ctrl+Shift+F3

Копиране на горния или долния колонтитул, използван в предишния раздел на документа.

Alt+Shift+R

Редактиране и придвижване между таблици

За да направите това

Натиснете

Избор на съдържанието на следващата клетка.

Tab

Избор на съдържанието на предходната клетка.

Shift+Tab

Разширяване на избрана област до съседните клетки.

Последователно натискане на клавиш със стрелка при натиснат клавиш Shift

Избор на колона.

Използвайте клавишите със стрелки, за да се преместите до горната или долната клетка, след което направете едно от следните неща:

 • Натиснете Shift+Alt+Page Down, за да изберете колоната от горния до долния край.

 • Натиснете Shift+Alt+Page Up, за да изберете колоната от долния до горния край.

Избор на цял ред

Използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижите до края на реда – или до първата клетка (най-вляво) в реда или до последната клетка (най-вдясно) в реда.

 • От първата клетка в реда натиснете Shift+Alt+End, за да изберете реда от ляво надясно.

 • От първата клетка в реда натиснете Shift+Alt+Home, за да изберете реда от дясно наляво.

Разширяване на избрана област (блок)

Ctrl+Shift+F8 и последващо използване на клавишите със стрелки; режимът на избор се прекъсва с натискане на клавиша Esc

Избор на цялата таблица.

Alt+5 от цифровата клавиатура (при изключен Num Lock)

За да се преместите

Натиснете

Към следващата клетка в ред

Tab

Към предишната клетка в ред

Shift+Tab

Към първата клетка в ред

Alt+Home

Към последната клетка в ред

Alt+End

Към първата клетка в колона

Alt+Page Up

Към последната клетка в колона

Alt+Page Down

Към предишния ред

Стрелка нагоре

Към следващия ред

Стрелка надолу

Ред нагоре

Alt+Shift+стрелка нагоре

Ред надолу

Alt+Shift+стрелка надолу

За да вмъкнете

Натиснете

Нови абзаци в клетка

Enter

Знаци за табулация в клетка

Ctrl+Tab

Форматиране на знаци и абзаци

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Шрифт за промяна на форматирането на знаците.

Ctrl+D

Смяна на регистъра на буквите.

Shift+F3

Форматиране на всички букви като главни.

Ctrl+Shift+A

Прилагане на получерно форматиране.

Ctrl+B

Прилагане на подчертаване.

Ctrl+U

Подчертаване на думите, но не и на интервалите.

Ctrl+Shift+W

Подчертаване на текст с двойна линия.

Ctrl+Shift+D

Прилагане на форматиране като скрит текст.

Ctrl+Shift+H

Прилагане на форматиране с курсив.

Ctrl+I

Форматиране на буквите като умалени главни.

Ctrl + Shift + K

Прилагане на форматиране на долен индекс (автоматична разредка).

Ctrl+знак за равенство

Прилагане на форматиране на горен индекс (автоматична разредка).

Ctrl+Shift+знак плюс

Премахване на ръчното форматиране на знаците.

Ctrl+интервал

Промяна на шрифта на избрания текст на Symbol.

Ctrl+Shift+Q

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Шрифт за промяна на шрифта.

Ctrl+Shift+F

Увеличаване на размера на шрифта

Ctrl+Shift+>

Намаляване на размера на шрифта

Ctrl+Shift+<

Увеличаване на размера на шрифта с 1 пункт.

Ctrl+]

Намаляване на размера на шрифта с 1 пункт.

Ctrl+[

За да направите това

Натиснете

Копиране на форматирането на текст.

Ctrl+Shift+C

Прилагане на копираното форматиране към текст.

Ctrl+Shift+V

За да направите това

Натиснете

Променяне на абзац на центриран и ляво подравнен.

Ctrl+E

Променяне на абзац между двустранно и ляво подравнен.

Ctrl+J

Променяне на абзац между дясно и ляво подравнен.

Ctrl+R

Подравняване на абзац вляво.

Ctrl+L

Отстъп на абзац отляво.

Ctrl+M

Премахване на отстъпа на абзац отляво.

Ctrl+Shift+M

Създаване на висящ отстъп.

Ctrl + T

Намаляване на висящ отстъп.

Ctrl + Shift + T

Премахване на форматирането на абзац.

Ctrl + Q

За да направите това

Натиснете

Показване на непечатаемите знаци.

Ctrl+Shift+* (звездичка на цифровата клавиатура не работи)

Преглеждане на форматирането на текста.

Shift+F1 (с последващо щракване върху текста с форматирането, което искате да видите)

Копиране на формати.

Ctrl+Shift+C

Поставяне на формати.

Ctrl+Shift+V

За да направите това

Натиснете

Единична разредка.

Ctrl+1

Двойна разредка.

Ctrl+2

Разредка на 1,5 реда.

Ctrl+5

Добавяне или премахване на разредката от един ред преди абзаца.

Ctrl+0 (нула)

За да направите това

Натиснете

Отваряне на прозореца на задачите Прилагане на стилове.

Ctrl+Shift+S

Отваряне на прозореца на задачите Стилове.

Alt+Ctrl+Shift+S

Начало на автоформатиране.

Alt+Ctrl+K

Прилагане на нормален стил.

Ctrl+Shift+N

Прилагане на стил "Заглавие 1".

Alt+Ctrl+1

Прилагане на стил "Заглавие 2".

Alt+Ctrl+2

Прилагане на стил "Заглавие 3".

Alt+Ctrl+3

За затваряне на прозореца на задачите "Стилове"

 1. Ако прозорецът на задачите Стилове не е избран, натиснете F6, за да го изберете.

 2. Натиснете Ctrl+интервал.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Затвори, след което натиснете Enter.

За да вмъкнете това

Натиснете

Поле

Ctrl+F9

Край на ред

Shift+Enter

Край на страница

Ctrl+Enter

Край на колона

Ctrl+Shift+Enter

Дълго тире

Alt+Ctrl+знак минус (на цифровата клавиатура)

Средно тире

Ctrl+знак минус (на цифровата клавиатура)

Незадължително тире

Ctrl+тире

Твърдо тире

Ctrl+Shift+тире

Твърд интервал

Ctrl+Shift+интервал

Знак за авторско право

Alt+Ctrl+C

Знак за регистрирана търговска марка

Alt+Ctrl+R

Знак за търговска марка

Alt+Ctrl+T

Многоточие

Alt+Ctrl+точка

Единична отваряща кавичка

Ctrl+` (единична кавичка), ` (единична кавичка)

Единична затваряща кавичка

Ctrl+' (единична кавичка), ' (единична кавичка)

Двойна отваряща кавичка

Ctrl+` (единична кавичка), Shift+' (единична кавичка)

Двойна затваряща кавичка

Ctrl+' (единична кавичка), Shift+' (единична кавичка)

Въвеждане на автотекст

Enter (след като напишете първите няколко знака и на екрана се появи пояснение)

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на Unicode знака за указания код на знак на Unicode (шестнадесетичен). Например за да вмъкнете символа за евро ( символ за евро ), въведете 20AC, задръжте Alt и натиснете X.

Кода на знака, Alt+X

Откриване на Unicode знака за избрания знак

Alt+X

Вмъкване на знака на ANSI за указания код на знак на ANSI (десетичен). Например за да вмъкнете символа за евро, задръжте клавиша Alt и въведете 0128 от цифровата клавиатура.

Alt+кода на знака (на цифровата клавиатура)

Вмъкване и редактиране на обекти

 1. Натиснете Alt, N, J, след което J, за да отворите диалоговия прозорец Обект.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Натиснете стрелка надолу, за да изберете тип обект, след което натиснете Enter, за да създадете обект.

  • Натиснете Ctrl+Tab, за да превключите към раздела Създай от файл, натиснете Tab, след което напишете името на файла на обекта, който искате да вмъкнете, или намерете файла.

 1. С курсора, поставен вляво от обекта във вашия документ, изберете обекта, като натиснете Shift+стрелка надясно.

 2. Натиснете Shift+F10.

 3. Натиснете клавиша Tab, за да стигнете до Име на обект, натиснете клавиша Enter и натиснете отново клавиша Enter.

 1. Натиснете и пуснете Alt, N, след което M, за да изберете SmartArt.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания вид на графиката.

 3. Натиснете клавиша Tab, след което използвайте клавишите със стрелки, за да изберете графиката, която искате да вмъкнете.

 4. Натиснете Enter.

 1. Натиснете и пуснете Alt, N, след което W, за да изберете WordArt.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания стил на WordArt, и след това натиснете Enter.

 3. Напишете текста, който искате.

 4. Натиснете Esc, за да изберете WordArt обект, и след това използвайте клавишите със стрелки, за да преместите обекта.

 5. Натиснете Esc отново, за да се върнете към документа.

Циркулярни документи и свързаните с това полета

Забележка: Трябва да натиснете Alt+M или да щракнете върху Съобщения, за да използвате тези клавишни комбинации.

За да направите това

Натиснете

Визуализация на циркулярен документ

Alt+Shift+K

Обединяване на документ.

Alt+Shift+N

Отпечатване на циркулярния документ.

Alt+Shift+M

Редактиране на документа с данни за циркулярен документ.

Alt+Shift+E

Вмъкване на поле за циркулярен документ.

Alt+Shift+F

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на поле DATE.

Alt+Shift+D

Вмъкване на поле LISTNUM.

Alt+Ctrl+L

Вмъкване на поле PAGE.

Alt+Shift+P

Вмъкване на поле TIME.

Alt+Shift+T

Вмъкване на празно поле.

Ctrl+F9

Актуализиране на свързана информация в документ източник на Microsoft Word.

Ctrl+Shift+F7

Актуализиране на избраните полета.

F9

Премахване на връзката към поле.

Ctrl+Shift+F9

Превключване между избран код на поле и резултата от него.

Shift+F9

Превключване между всички кодове на полета и резултатите от тях.

Alt+F9

Изпълнение на GOTOBUTTON или MACROBUTTON от полето, показващо резултатите от полетата.

Alt+Shift+F9

Преминаване към следващото поле.

F11

Преминаване към предишното поле.

Shift+F11

Заключване на поле.

Ctrl+F11

Отключване на поле.

Ctrl+Shift+F11

Езикова лента

Всеки документ има език по подразбиране – обикновено същия език по подразбиране като операционната система на компютъра ви. Но ако вашият документ съдържа думи или фрази на друг език, е добре да зададете езика за проверка за тези думи. Това не само дава възможност да проверите правописа и граматиката за тези фрази, но прави възможно и за помощните технологии, например екранни четци, да боравят с тях.

За да направите това

Натиснете

Отворете диалоговия прозорец Задаване на език за проверка

Alt+R, U, L

Списък за преглед на езиците за проверка

Стрелка надолу

Задаване на езици по подразбиране

Alt+R, L

За да направите това

Натиснете

Включване или изключване на метод на редактиране на входа (IME – Input Method Editor) на японски със 101 клавиша.

Alt+~

Включване или изключване на редактор за въвеждане на (IME) на корейски със 101 клавиша.

Десен Alt

Включване или изключване на редактор за въвеждане на (IME) на китайски със 101 клавиша.

Ctrl+интервал

Справка за функционалните клавиши

За да направите това

Натиснете

Получаване на помощ или посещаване на Office.com.

F1

Преместване на текст или графика.

F2

Повторение на последното действие.

F4

Избор на командата Отиди на (раздел Начало).

F5

Преминаване към следващия прозорец или рамка.

F6

Избор на командата Правописна проверка (раздел Преглед).

F7

Разширяване на избран пасаж.

F8

Актуализиране на избраните полета.

F9

Показване на бързите клавиши.

F10

Преминаване към следващото поле.

F11

Избор на командата Запиши като.

F12

За да направите това

Натиснете

Начало на чувствителна към контекста помощна информация или разкриване на форматирането.

Shift+F1

Копиране на текст.

Shift+F2

Смяна на регистъра на буквите.

Shift+F3

Повторение на действие Търсене или Отиди на.

Shift+F4

Преместване до последната промяна.

Shift+F5

Преминаване към предишния прозорец или рамка (след натискане на F6).

Shift+F6

Избор на командата Синонимен речник (раздела Преглед, групата Проверка).

Shift+F7

Намаляване на размера на избран пасаж.

Shift+F8

Превключване между код на поле и резултата от него.

Shift+F9

Извеждане на контекстно меню.

Shift+F10

Преминаване към предишното поле.

Shift+F11

Избор на командата Запиши.

Shift+F12

За да направите това

Натиснете

Разгъване или свиване на лентата.

Ctrl+F1

Избор на командата Визуализация на печата.

Ctrl+F2

Изрязване в склада.

Ctrl+F3

Затваряне на прозореца.

Ctrl+F4

Преминаване към следващия прозорец.

Ctrl+F6

Вмъкване на празно поле.

Ctrl+F9

Увеличаване на прозореца на документа.

Ctrl+F10

Заключване на поле.

Ctrl+F11

Избор на командата Отвори.

Ctrl+F12

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на съдържанието на склада.

Ctrl+Shift+F3

Редактиране на показалец.

Ctrl+Shift+F5

Преминаване към предишния прозорец.

Ctrl+Shift+F6

Актуализиране на свързана информация в документ източник на Word.

Ctrl+Shift+F7

Разширяване на избрана област или блок.

Ctrl+Shift+F8 и след това натиснете клавиш със стрелка

Премахване на връзката към поле.

Ctrl+Shift+F9

Отключване на поле.

Ctrl+Shift+F11

Избор на командата Печат.

Ctrl+Shift+F12

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващото поле.

Alt+F1

Създаване на нов Градивен блок.

Alt+F3

Излизане от Word.

Alt+F4

Възстановяване на размера на прозореца на програмата.

Alt+F5

Връщане от отворен диалогов прозорец към документа, за диалогови прозорци, които поддържат това.

Alt+F6

Намиране на следващата правописна или граматична грешка.

Alt+F7

Изпълнение на макрос.

Alt+F8

Превключване между всички кодове на полета и резултатите от тях.

Alt+F9

Показване на прозореца на задачите Селекция.

Alt+F10

Показване на кода на Microsoft Visual Basic.

Alt+F11

За да направите това

Натиснете

Преминаване към предишното поле.

Alt+Shift+F1

Избор на командата Запиши.

Alt+Shift+F2

Изпълнение на GOTOBUTTON или MACROBUTTON от полето, показващо резултатите от полетата.

Alt+Shift+F9

Показва меню или съобщение за възможно действие.

Alt+Shift+F10

Изберете бутона Съдържание в контейнера "Съдържание", когато контейнерът е активен.

Alt+Shift+F12

За да направите това

Натиснете

Показване на системната информация на Microsoft.

Ctrl+Alt+F1

Избор на командата Отвори.

Ctrl+Alt+F2

В тази статия не са разгледани персонализирането на клавишните комбинации или създаването на клавишни комбинации за макроси или автотекст.

Ако използвате Microsoft Word Starter, имайте предвид, че не всички функции от списъка за Word се поддържат в Word Starter. Повече информация за функциите, налични в Word Starter, ще намерите в Поддръжка на функциите на Word Starter.

В тази статия

Намиране и използване на клавишни комбинации

Основи на Microsoft Office

Придвижване в лентата

Бърза справка за Microsoft Word

Справка за функционалните клавиши

Намиране и използване на клавишни комбинации

При клавишни комбинации, в които се натискат два или повече клавиша едновременно, клавишите са разделени със знак "плюс" (+) в "Помощ" за Microsoft Word 2010. За преки пътища, при които се натиска един клавиш непосредствено след друг клавиш, клавишите са разделени със знак "запетая" (,).

 • За да разгънете всички раздели на статията, натискайте клавиша Tab, докато не изберете Покажи всички, и след това натиснете клавиша Enter. Натиснете отново клавиша Enter, за да свиете всички раздели.

 • За да разгънете само един раздел на статията, натискайте клавиша Tab, докато не изберете заглавието на този раздел и знака "плюс", и след това натиснете клавиша Enter. Натиснете отново клавиша Enter, за да свиете раздела.

Важно: Преди да започнете да търсите, натискайте клавиша Tab, докато не изберете Покажи всички, и след това натиснете клавиша Enter.

 1. Натиснете Ctrl+F.

  Отваря се диалоговият прозорец "Търсене", а курсорът е в готовност да започнете да въвеждате.

 2. Въведете в полето текста, който искате да търсите.

 3. Натиснете Enter.

За да отпечатате тази тема, натискайте клавиша Tab, докато изберете Покажи всички, натиснете клавиша Enter и после натиснете Ctrl+P.

Основни клавишни комбинации за Microsoft Office

За да направите това

Натиснете

Превключване към следващия прозорец.

Alt+Tab

Превключване към предишния прозорец.

Alt+Shift+Tab

Затваряне на активния прозорец.

Ctrl+W или Ctrl+F4

Възстановяване на размера на активния прозорец, след като сте го увеличили.

Alt+F5

Преминаване в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата (по посока на часовниковата стрелка). Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.

F6

Преминаване в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата (обратно на посоката на часовниковата стрелка).

Shift+F6

Когато е отворен повече от един прозорец, превключване към следващия прозорец.

Ctrl+F6

Превключване към предишния прозорец.

Ctrl+Shift+F6

Увеличаване или възстановяване на избран прозорец.

Ctrl+F10

Копиране на картина на екрана в клипборда.

Print Screen

Копиране на картина на избрания прозорец в клипборда.

Alt+Print Screen

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следваща опция или група опции.

Tab

Преминаване към предишна опция или група опции.

Shift+Tab

Преминаване към следващия раздел в диалогов прозорец.

Ctrl+Tab

Преминаване към предишния раздел в диалогов прозорец.

Ctrl+Shift+Tab

Преминаване между опции от отворен падащ списък или между опции от група опции.

Клавиши със стрелки

Изпълнение на действието, присвоено на избрания бутон; избиране или изчистване на отметката от избрано квадратче за отметка.

Интервал

Избор на опцията; поставяне или изчистване на отметка в квадратче.

Alt+подчертаната буква в опция

Отваряне на избран падащ списък.

Alt+стрелка надолу

Избиране на опция от падащ списък.

Първата буква на опция от падащ списък

Затваряне на избран падащ списък; отказ от команда и затваряне на диалогов прозорец.

Esc

Изпълнение на избраната команда.

Enter

Полето за редактиране е празно място, в което въвеждате или поставяте елемент – напр. вашето потребителско име или път до папка.

За да направите това

Натиснете

Преместване в началото на записа.

Home

Преместване в края на записа.

End

Преместване с един знак наляво или надясно.

Стрелка наляво или стрелка надясно

Преместване с една дума наляво.

Ctrl+стрелка наляво

Преместване с една дума надясно.

Ctrl+стрелка надясно

Избор или отказ на избора един знак наляво.

Shift+стрелка наляво

Избор или отказ на избора един знак надясно.

Shift+стрелка надясно

Избор или отказ на избора една дума наляво.

Ctrl+Shift+стрелка наляво

Избор или отказ на избора една дума надясно.

Ctrl+Shift+стрелка надясно

Избор от точката на вмъкване до началото на записа.

Shift+Home

Избор от точката на вмъкване до края на записа.

Shift+End

За да направите това

Натиснете

Показване на диалоговия прозорец Отвори.

Ctrl+F12 или Ctrl+O

Показване на диалоговия прозорец Запиши като.

F12

Отваряне на избраната папка или файл.

Enter

Отваряне на папката едно ниво над избраната папка.

BACKSPACE

Изтриване на избраната папка или файл.

DELETE

Показване на контекстно меню за избран елемент – например папка или файл.

Shift+F10

Преместване напред през опциите.

Tab

Преместване назад през опциите.

Shift+Tab

Отваряне на списъка Търси в.

F4 или Alt+I

За да направите това

Натиснете

Отказ от действие.

Esc

Отмяна на действие.

Ctrl+Z

Връщане или повторение на действие.

Ctrl+Y

За да направите това

Натиснете

Преминаване в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата. (Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.)

F6

Когато някое меню е активно, преместване до прозорец на задачи. (Може да се наложи да натиснете Ctrl+Tab повече от един път.)

Ctrl+Tab

Когато даден прозорец на задачите е активен, избор на следващата или предишната опция от прозореца на задачите.

Tab или Shift+Tab

Показване на пълния списък от команди от менюто на прозореца на задачите.

Ctrl+интервал

Изпълнение на действието, приписано на избрания бутон.

Интервал или Enter

Отваряне на падащо меню за избрания елемент от галерията.

Shift+F10

Избиране на първия или последния елемент в галерия.

Home или End

Превъртане нагоре или надолу в избрания списък на галерия.

Page Up или Page Down

Затваряне на прозорец на задачите

 1. Натиснете F6, за да се преместите на прозореца на задачите, ако е необходимо.

 2. Натиснете Ctrl+интервал.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Затвори, след което натиснете Enter.

Преместване на прозорец на задачите

 1. Натиснете F6, за да се преместите на прозореца на задачите, ако е необходимо.

 2. Натиснете Ctrl+интервал.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Премести, след което натиснете Enter.

 4. Използвайте клавишите със стрелки, за да преместите прозореца на задачите, след което натиснете Enter.

Преоразмеряване на прозорец на задачите

 1. Натиснете F6, за да се преместите на прозореца на задачите, ако е необходимо.

 2. Натиснете Ctrl+интервал.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Размер, след което натиснете Enter.

 4. Използвайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца на задачите, след което натиснете Enter.

За да направите това

Натиснете

Показване на контекстното меню за избрания елемент.

Shift+F10

Показване на меню или съобщение за възможно действие или за бутона "Опции за автокоригиране" изображение на бутон или бутона "Опции за поставяне" изображение на бутон . Ако има повече от едно действие, превключване до следващото действие и показване на неговото меню или съобщение.

Alt+Shift+F10

Преместване между опциите в меню с възможни действия.

Клавиши със стрелки

Извършване на действието за избрания елемент в меню с възможни действия.

Enter

Затваряне на менюто или съобщението за възможните действия.

Esc

Съвети

 • Можете да поискате да бъдете уведомявани със звук всеки път, когато дадено действие стане достъпно (не се предлага в Word Starter). За да чувате звукови подсещания, трябва да имате звукова карта. Трябва също да сте инсталирали Microsoft Office Sounds на компютъра.

 • Ако имате достъп до интернет, можете да изтеглите Microsoft Office Sounds от Office.com. След като инсталирате звуковите файлове, направете следното:

  1. Натиснете Alt+F, T, за да отворите Опции на Word.

  2. Натиснете A, за да изберете Разширени, след което натиснете Tab, за да се придвижите до Разширени опции за работа с Word.

  3. Натиснете два пъти Alt+S, за да се придвижите до квадратчето за отметка Обратна връзка със звук, което е под Общи, след което натиснете интервала.

  4. Натиснете неколкократно Tab, за да изберете OK, след което натиснете Enter.

   Забележка: Когато поставите или изчистите отметката от това квадратче, настройката засяга всички програми от Office, които поддържат звук.

Придвижване в лентата

Клавишите за достъп ви позволяват бързо използване на команда чрез натискане на няколко клавиша, независимо дали сте в програмата. Всяка команда в Word 2010 може да бъде достигната чрез натискане на клавиш за достъп. Можете да стигнете до повечето от командите, използвайки между две и пет натискания на клавиши. За да използвате клавиш за достъп:

 1. Натиснете Alt.

  Над всяка функция, налична в текущия изглед, се появяват клавишни подсказвания.

 2. Натиснете буквата, показана на клавишното подсказване над функцията, която искате да използвате.

 3. В зависимост от това коя буква натиснете, може да се покажат допълнителни бързи клавиши. Например ако разделът Начало е активен и натиснете буквата "В", се показва разделът Вмъкване, заедно с бързи клавиши за групите в този раздел.

 4. Натискайте буквите, докато стигнете до командата или контролата, която искате да използвате. В някои случаи трябва първо да натиснете буквата на групата, която съдържа командата.

  Забележка: За да отмените действието, което сте започнали, и да скриете клавишните подсказвания, натиснете клавиша Alt.

Друг начин да работите с програмите с лентата на Office е да местите фокуса между разделите и командите, докато стигнете до функцията, която искате да използвате. Следващата таблица показва някои начини за преместване на фокуса на клавиатурата, без да се използва мишката.

За да направите това

Натиснете

Избиране на активния раздел от лентата и активиране на клавишите за достъп.

Alt или F10. Натиснете някой от тези клавиши, за да се върнете обратно на документа и да отмените клавишите за достъп.

Преминаване към друг раздел от лентата.

F10, за да изберете активния раздел, и след това стрелка наляво или надясно

Разгъване или свиване на лентата.

Ctrl+F1

Показване на контекстното меню за избрания елемент.

Shift+F10

Преместване на фокуса за избор на всяка от следните области в прозореца:

 • Активния раздел на лентата

 • Всеки отворен прозорец на задачите

 • Лента на състоянието в долната част на екрана

 • Вашия документ

F6

Преместване на фокуса до всяка команда от лентата, съответно напред или назад.

Tab или Shift+Tab

Придвижване съответно надолу, нагоре, наляво или надясно сред елементите от лентата.

Стрелка надолу, стрелка нагоре, стрелка наляво или стрелка надясно

Активиране на избраната команда или контрола от лентата.

Интервал или Enter

Отваряне на избраното меню или галерия от лентата.

Интервал или Enter

Активиране на команда или контрола от лентата, за да можете да промените стойност.

Enter

Приключване на променянето на стойност в контрола от лентата и придвижване на фокуса обратно в документа.

Enter

Получаване на помощ за избраната команда или контрола от лентата. (Ако няма тема от помощта, свързана с избраната команда, вместо нея ще се покаже обща тема от помощта за програмата.)

F1

Бърза справка за Microsoft Word

Работа с документи и уеб страници

За да направите това

Натиснете

Създаване на твърд интервал.

Ctrl+Shift+интервал

Създаване на твърдо тире.

Ctrl+Shift+тире

Правене на буквите получерни.

Ctrl + B

Правене на буквите курсивни.

Ctrl + I

Правене на буквите подчертани.

Ctrl+U

Намаляване на размера на шрифта с една единица.

Ctrl+Shift+<

Увеличаване на размера на шрифта с една единица.

Ctrl+Shift+>

Намаляване на размера на шрифта с 1 пункт.

Ctrl+[

Увеличаване на размера на шрифта с 1 пункт.

Ctrl+]

Премахване на форматирането на абзац или знак.

Ctrl+интервал

Копиране на избрания текст или обект.

Ctrl+C

Изрязване на избрания текст или обект.

Ctrl+X

Поставяне на текст или обект.

Ctrl+V

Специално поставяне

Ctrl+Alt+V

Поставяне само на форматиране

Ctrl+Shift+V

Отменяне на последното действие.

Ctrl+Z

Повтаряне на последното действие.

Ctrl+Y

Отваряне на диалоговия прозорец Броене на думи.

Ctrl+Shift+G

За да направите това

Натиснете

Създаване на нов документ.

Ctrl+N

Отваряне на документ.

Ctrl+O

Затваряне на документ.

Ctrl+W

Разделяне на прозореца на документа.

Alt+Ctrl+S

Премахване на разделянето на прозореца на документа.

Alt+Shift+C или Alt+Ctrl+S

Записване на документ.

Ctrl+S

За да направите това

Натиснете

Отваряне на прозореца на задачите Навигация (за търсене на документ).

Ctrl+F

Повторение на търсенето (след затваряне на прозореца Търсене и заместване).

Alt+Ctrl+Y

Заместване на текст, форматиране и специални въпроси.

Ctrl+H

Преминаване към страница, показалец, бележка под линия, таблица, коментар, графика или друго място.

Ctrl+G

Превключване между последните четири места, които сте редактирали.

Alt+Ctrl+Z

Отваряне на списък с опции за преглед. За избор на опция натиснете клавишите със стрелки, след което натиснете Enter, за да прегледате документа, използвайки избраната опция.

Alt+Ctrl+Home

Преместване към предишния прегледан обект (зададен в опциите за преглед).

Ctrl+Page Up

Преместване към следващия прегледан обект (зададен в опциите за преглед).

Ctrl+Page Down

За да направите това

Натиснете

Преминете в изглед "Оформление за печат".

Alt+Ctrl+P

Преминаване към изглед "Структура".

Alt+Ctrl+O

Преминаване към изглед "Чернова".

Alt+Ctrl+N

За да направите това

Натиснете

Повишаване нивото на абзац.

Alt+Shift+стрелка наляво

Понижаване на нивото на абзац.

Alt+Shift+стрелка надясно

Понижаване на нивото до основен текст.

Ctrl+Shift+N

Преместване на избрани абзаци нагоре.

Alt+Shift+стрелка нагоре

Преместване на избрани абзаци надолу.

Alt+Shift+стрелка надолу

Разгъване на текста под заглавие.

Alt+Shift+знак плюс

Сгъване на текста под заглавие.

Alt+Shift+знак минус

Разгъване или сгъване на целия текст или заглавия.

Alt+Shift+A

Скриване или показване на форматирането на знаците.

Клавишът наклонена черта (/) от цифровата клавиатура

Показване на първия ред от основен текст или на целия основен текст.

Alt+Shift+L

Показване на всички заглавия със стил "Заглавие 1".

Alt+Shift+1

Показване на всички заглавия до "Заглавие n".

Alt+Shift+n

Вмъкване на знак за табулация.

Ctrl+Tab

За да направите това

Натиснете

Отпечатване на документ

Ctrl+P

Превключване към визуализация на печата.

Alt+Ctrl+I

Преместване по визуализираната страница, когато е уголемена.

Клавиши със стрелки

Преместване с една визуализирана страница, когато е намалена.

Page Up или Page Down

Преминаване към първата визуализирана страница, когато е намалена.

Ctrl+Home

Преминаване към последната визуализирана страница, когато е намалена.

Ctrl+End

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на коментар.

Alt+Ctrl+M

Включване и изключване на проследяването на промените

Ctrl+Shift+E

Затваряне на прозореца за визуализация, ако е отворен.

Alt+Shift+C

Забележка: Някои екранни четци може да не са съвместими с изгледа за четене на цял екран.

За да направите това

Натиснете

Преминаване към началото на документ.

Home

Преминаване към края на документ.

End

Отиване на страница n.

n, Enter

Изход от изглед на оформление за четене.

Esc

За да направите това

Натиснете

Маркиране на запис в таблица или съдържание.

Alt+Shift+O

Маркиране на запис в таблица на цитираните източници (цитати).

Alt+Shift+I

Изберете Опции за цитат

Alt + Shift + F12, интервал

Маркиране на елемент от индекса

Alt+Shift+X

Вмъкване на бележка под линия.

Alt+Ctrl+F

Вмъкване на бележка в края на документа.

Alt+Ctrl+D

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на хипервръзка.

Ctrl + K

Връщане с една страница назад.

Alt+стрелка наляво

Отиване с една страница напред.

Alt+стрелка надясно

Обновяване.

F9

Редактиране и преместване на текст и графика.

За да направите това

Натиснете

Изтриване на един знак вляво.

НАЗАД

Изтриване на една дума вляво.

Ctrl+BACKSPACE

Изтриване на един знак вдясно.

DELETE

Изтриване на една дума вдясно.

Ctrl+DELETE

Изрязване на избрания текст в клипборда на Office.

Ctrl+X

Отменяне на последното действие.

Ctrl+Z

Изрязване в склада.

Ctrl+F3

За да направите това

Натиснете

Отваряне на клипборда на Office.

Натиснете Alt+H, за да се придвижите до раздела Начало, след което натиснете F,O.

Копиране на избрания текст или графика в клипборда на Office.

Ctrl+C

Изрязване на избрания текст или графика в клипборда на Office.

Ctrl+X

Поставяне на последната добавка или поставен елемент от клипборда на Office.

Ctrl+V

Преместване на текст или графика еднократно.

F2 (след това преместете курсора и натиснете Enter)

Копиране на текст или графика еднократно.

Shift+F2 (след това преместете курсора и натиснете Enter)

Когато е избран текст или обект, отваряне на диалоговия прозорец Създаване на нов градивен блок.

Alt+F3

Когато градивният блок – например графика SmartArt – е избран, показване на контекстното меню, свързано с него.

Shift+F10

Изрязване в склада.

Ctrl+F3

Поставяне на съдържанието на склада.

Ctrl+Shift+F3

Копиране на горния или долния колонтитул, използван в предишния раздел на документа.

Alt+Shift+R

За да вмъкнете това

Натиснете

Поле

Ctrl+F9

Край на ред

Shift+Enter

Край на страница

Ctrl+Enter

Край на колона

Ctrl+Shift+Enter

Дълго тире

Alt+Ctrl+знак минус

Средно тире

Ctrl+знак минус

Незадължително тире

Ctrl+тире

Твърдо тире

Ctrl+Shift+тире

Твърд интервал

Ctrl+Shift+интервал

Знак за авторско право

Alt+Ctrl+C

Знак за регистрирана търговска марка

Alt+Ctrl+R

Знак за търговска марка

Alt+Ctrl+T

Многоточие

Alt+Ctrl+точка

Единична отваряща кавичка

Ctrl+` (единична кавичка), ` (единична кавичка)

Единична затваряща кавичка

Ctrl+' (единична кавичка), ' (единична кавичка)

Двойна отваряща кавичка

Ctrl+` (единична кавичка), Shift+' (единична кавичка)

Двойна затваряща кавичка

Ctrl+' (единична кавичка), Shift+' (единична кавичка)

Въвеждане на автотекст

Enter (след като напишете първите няколко знака и на екрана се появи пояснение)

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на Unicode знака за указания код на знак на Unicode (шестнадесетичен). Например за да вмъкнете символа за евро ( символ за евро ), въведете 20AC, задръжте Alt и натиснете X.

Кода на знака, Alt+X

Откриване на Unicode знака за избрания знак

Alt+X

Вмъкване на знака на ANSI за указания код на знак на ANSI (десетичен). Например за да вмъкнете символа за евро, задръжте клавиша Alt и въведете 0128 от цифровата клавиатура.

Alt+кода на знака (на цифровата клавиатура)

Изберете текст, като задържите натиснат клавиша Shift и използвате клавишите със стрелки, за да придвижите курсора.

За да направите това

Натиснете

Включване на режим разширение.

F8

Избор на най-близкия знак.

F8 и последващо натискане на стрелка наляво или стрелка надясно

Увеличаване на размера на избран пасаж.

F8 (с едно натискане се избира дума, с две – изречение и т.н.)

Намаляване на размера на избран пасаж.

Shift+F8

Изключване на режим разширение.

Esc

Разширяване на селекцията с един знак надясно.

Shift+стрелка надясно

Разширяване на селекцията с един знак наляво.

Shift+стрелка наляво

Разширяване на селекцията до края на думата.

Ctrl+Shift+стрелка надясно

Разширяване на селекцията до началото на думата.

Ctrl+Shift+стрелка наляво

Разширяване на селекцията до края на реда.

Shift+End

Разширяване на селекцията до началото на реда.

Shift+Home

Разширяване на селекцията с един ред надолу.

Shift+стрелка надолу

Разширяване на селекцията с един ред нагоре.

Shift+стрелка нагоре

Разширяване на селекцията до края на абзаца.

Ctrl+Shift+стрелка надолу

Разширяване на селекцията до началото на абзаца.

Ctrl+Shift+стрелка нагоре

Разширяване на селекцията с един екран надолу.

Shift+Page Down

Разширяване на селекцията с един екран нагоре.

Shift+Page Up

Разширяване на селекцията до началото на документа.

Ctrl+Shift+Home

Разширяване на селекцията до края на документа.

Ctrl+Shift+End

Разширяване на селекцията до края на прозореца.

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

Разширяване на селекцията за включване на целия документ.

Ctrl+A

Избор на вертикален текстов блок.

Ctrl+Shift+F8 и последващо използване на клавишите със стрелки; режимът на избор се прекъсва с натискане на клавиша Esc

Разширяване на селекцията до конкретно място в документа.

F8+клавишите със стрелки; режимът за избор се прекъсва с натискане на клавиша Esc

За да направите това

Натиснете

Избор на съдържанието на следващата клетка.

Tab

Избор на съдържанието на предходната клетка.

Shift+Tab

Разширяване на избрана област до съседните клетки.

Последователно натискане на клавиш със стрелка при натиснат клавиш Shift

Избор на колона.

Използвайте клавишите със стрелки, за да се преместите до горната или долната клетка, след което направете едно от следните неща:

 • Натиснете Shift+Alt+Page Down, за да изберете колоната от горния до долния край.

 • Натиснете Shift+Alt+Page Up, за да изберете колоната от долния до горния край.

Разширяване на избрана област (блок)

Ctrl+Shift+F8 и последващо използване на клавишите със стрелки; режимът на избор се прекъсва с натискане на клавиша Esc

Избор на цялата таблица.

Alt+5 от цифровата клавиатура (при изключен NUM LOCK)

За да се преместите

Натиснете

С един знак наляво

Стрелка наляво

С един знак надясно

Стрелка надясно

С една дума наляво

Ctrl+стрелка наляво

С една дума надясно

Ctrl+стрелка надясно

Един абзац нагоре

Ctrl+стрелка нагоре

Един абзац надолу

Ctrl+стрелка надолу

С една клетка наляво (в таблица)

Shift+Tab

С една клетка надясно (в таблица)

Tab

С един ред нагоре

Стрелка нагоре

С един ред надолу

Стрелка надолу

До края на реда

End

До началото на реда

Home

До началото на прозореца

Alt+Ctrl+Page Up

До края на прозореца

Alt+Ctrl+Page Down

С един екран нагоре (превъртане)

Page Up

С един екран надолу (превъртане)

Page Down

Към началото на следващата страница

Ctrl+Page Down

Към началото на предишната страница

Ctrl+Page Up

Към края на документа

Ctrl+End

Към началото на документа

Ctrl+Home

Към предишната редакция

Shift+F5

След отварянето на документ, до мястото, в което сте работили при последното затваряне на документа

Shift+F5

За да се преместите

Натиснете

Към следващата клетка в ред

Tab

Към предишната клетка в ред

Shift+Tab

Към първата клетка в ред

Alt+Home

Към последната клетка в ред

Alt+End

Към първата клетка в колона

Alt+Page Up

Към последната клетка в колона

Alt+Page Down

Към предишния ред

Стрелка нагоре

Към следващия ред

Стрелка надолу

Ред нагоре

Alt+Shift+стрелка нагоре

Ред надолу

Alt+Shift+стрелка надолу

За да вмъкнете

Натиснете

Нови абзаци в клетка

Enter

Знаци за табулация в клетка

Ctrl+Tab

За да промените настройките за въвеждане със заместване, така че да можете да задавате режима на въвеждане със заместване с натискане на INSERT, направете следното:

 1. Натиснете Alt+F, T, за да отворите Опции на Word.

 2. Натиснете A, за да изберете "РАЗШИРЕНИ", и след това натиснете Tab.

 3. Натиснете Alt+О, за да се преместите в квадратчето за отметка Използвай клавиша Insert за управление на режима на припокриване.

 4. Натиснете интервал, за да изберете квадратчето за отметка, и след това натиснете клавиша Enter.

За да включвате или изключвате режима на въвеждане със заместване, натискайте INSERT.

Форматиране на знаци и абзаци

За да направите това

Натиснете

Копиране на форматирането на текст.

Ctrl+Shift+C

Прилагане на копираното форматиране към текст.

Ctrl+Shift+V

Забележка: Следващите клавишни комбинации не работят в режима на четене на цял екран.

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Шрифт за промяна на шрифта.

Ctrl+Shift+F

Увеличаване на размера на шрифта

Ctrl+Shift+>

Намаляване на размера на шрифта

Ctrl+Shift+<

Увеличаване на размера на шрифта с 1 пункт.

Ctrl+]

Намаляване на размера на шрифта с 1 пункт.

Ctrl+[

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Шрифт за промяна на форматирането на знаците.

Ctrl+D

Смяна на регистъра на буквите.

Shift+F3

Форматиране на всички букви като главни.

Ctrl+Shift+A

Прилагане на получерно форматиране.

Ctrl+B

Прилагане на подчертаване.

Ctrl+U

Подчертаване на думите, но не и на интервалите.

Ctrl+Shift+W

Подчертаване на текст с двойна линия.

Ctrl+Shift+D

Прилагане на форматиране като скрит текст.

Ctrl+Shift+H

Прилагане на форматиране с курсив.

Ctrl+I

Форматиране на буквите като умалени главни.

Ctrl + Shift + K

Прилагане на форматиране на долен индекс (автоматична разредка).

Ctrl+знак за равенство

Прилагане на форматиране на горен индекс (автоматична разредка).

Ctrl+Shift+ЗНАК ПЛЮС

Премахване на ръчното форматиране на знаците.

Ctrl+интервал

Промяна на шрифта на избрания текст на Symbol.

Ctrl+Shift+Q

За да направите това

Натиснете

Показване на непечатаемите знаци.

Ctrl+Shift+* (звездичка на цифровата клавиатура не работи)

Преглеждане на форматирането на текста.

Shift+F1 (с последващо щракване върху текста с форматирането, което искате да видите)

Копиране на формати.

Ctrl+Shift+C

Поставяне на формати.

Ctrl+Shift+V

За да направите това

Натиснете

Единична разредка.

Ctrl+1

Двойна разредка.

Ctrl+2

Разредка на 1,5 реда.

Ctrl+5

Добавяне или премахване на разредката от един ред преди абзаца.

Ctrl+0 (нула)

За да направите това

Натиснете

Променяне на абзац на центриран и ляво подравнен.

Ctrl+E

Променяне на абзац между двустранно и ляво подравнен.

Ctrl+J

Променяне на абзац между дясно и ляво подравнен.

Ctrl+R

Подравняване на абзац вляво.

Ctrl+L

Отстъп на абзац отляво.

Ctrl+M

Премахване на отстъпа на абзац отляво.

Ctrl+Shift+M

Създаване на висящ отстъп.

Ctrl + T

Намаляване на висящ отстъп.

Ctrl + Shift + T

Премахване на форматирането на абзац.

Ctrl + Q

За да направите това

Натиснете

Отваряне на прозореца на задачите Прилагане на стилове.

Ctrl+Shift+S

Отваряне на прозореца на задачите Стилове.

Alt+Ctrl+Shift+S

Начало на автоформатиране.

Alt+Ctrl+K

Прилагане на нормален стил.

Ctrl+Shift+N

Прилагане на стил "Заглавие 1".

Alt+Ctrl+1

Прилагане на стил "Заглавие 2".

Alt+Ctrl+2

Прилагане на стил "Заглавие 3".

Alt+Ctrl+3

Затваряне на прозореца на задачите "Стилове"

 1. Ако прозорецът на задачите Стилове не е избран, натиснете F6, за да го изберете.

 2. Натиснете Ctrl+интервал.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Затвори, след което натиснете Enter.

Вмъкване и редактиране на обекти

 1. Натиснете Alt, N, J, след което J, за да отворите диалоговия прозорец Обект.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Натиснете стрелка надолу, за да изберете тип обект, след което натиснете Enter, за да създадете обект.

  • Натиснете Ctrl+Tab, за да превключите към раздела Създай от файл, натиснете Tab, след което напишете името на файла на обекта, който искате да вмъкнете, или намерете файла.

 1. С курсора, поставен вляво от обекта във вашия документ, изберете обекта, като натиснете Shift+стрелка надясно.

 2. Натиснете Shift+F10.

 3. Натиснете клавиша Tab, за да стигнете до Име на обект, натиснете клавиша Enter и натиснете отново клавиша Enter.

 1. Натиснете и пуснете Alt, N, след което M, за да изберете SmartArt.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания вид на графиката.

 3. Натиснете клавиша Tab, след което използвайте клавишите със стрелки, за да изберете графиката, която искате да вмъкнете.

 4. Натиснете Enter.

 1. Натиснете и пуснете Alt, N, след което W, за да изберете WordArt.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания стил на WordArt, и след това натиснете Enter.

 3. Напишете текста, който искате.

 4. Натиснете Esc, за да изберете WordArt обект, и след това използвайте клавишите със стрелки, за да преместите обекта.

 5. Натиснете Esc отново, за да се върнете към документа.

Циркулярни документи и свързаните с това полета

Забележка: Трябва да сте в раздела Пощенски съобщения, за да използвате тези клавишни комбинации.

За да направите това

Натиснете

Визуализация на циркулярен документ

Alt+Shift+K

Обединяване на документ.

Alt+Shift+N

Отпечатване на циркулярния документ.

Alt+Shift+M

Редактиране на документа с данни за циркулярен документ.

Alt+Shift+E

Вмъкване на поле за циркулярен документ.

Alt+Shift+F

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на поле DATE.

Alt+Shift+D

Вмъкване на поле LISTNUM.

Alt+Ctrl+L

Вмъкване на поле PAGE.

Alt+Shift+P

Вмъкване на поле TIME.

Alt+Shift+T

Вмъкване на празно поле.

Ctrl+F9

Актуализиране на свързана информация в документ източник на Microsoft Word.

Ctrl+Shift+F7

Актуализиране на избраните полета.

F9

Премахване на връзката към поле.

Ctrl+Shift+F9

Превключване между избран код на поле и резултата от него.

Shift+F9

Превключване между всички кодове на полета и резултатите от тях.

Alt+F9

Изпълнение на GOTOBUTTON или MACROBUTTON от полето, показващо резултатите от полетата.

Alt+Shift+F9

Преминаване към следващото поле.

F11

Преминаване към предишното поле.

Shift+F11

Заключване на поле.

Ctrl+F11

Отключване на поле.

Ctrl+Shift+F11

Лента за езика

За да направите това

Натиснете

Превключване между езици или клавиатурни подредби.

Ляв Alt+Shift

Извеждане на списък с алтернативи за корекция.

Избиране на стил на подчертаване, използване на визуализация на живо +C

Включване или изключване на ръкописен текст.

Избиране на стил на подчертаване, използване на визуализация на живо +H

Включване или изключване на метод на редактиране на входа (IME – Input Method Editor) на японски със 101 клавиша.

Alt+~

Включване или изключване на IME на корейски със 101 клавиша.

Десен Alt

Включване или изключване на IME на китайски със 101 клавиша.

Ctrl+интервал

Съвети

 • Може да изберете клавишната комбинация за превключване между езиците или клавиатурните подредби в диалоговия прозорец Допълнителни настройки на клавиши. За да отворите диалоговия прозорец Допълнителни настройки на клавиши, щракнете с десния бутон върху лентата Език и после щракнете върху Настройки. В Предпочитания щракнете върху Настройки на клавиши.

 • Клавишът с емблемата на Windows Избиране на стил на подчертаване, използване на визуализация на живо при повечето клавиатури се намира в долния ред клавиши.

Справка за функционалните клавиши

За да направите това

Натиснете

Получаване на помощ или посещаване на Microsoft Office.com.

F1

Преместване на текст или графика.

F2

Повторение на последното действие.

F4

Избор на командата Отиди на (раздел Начало).

F5

Преминаване към следващия прозорец или рамка.

F6

Избор на командата Правописна проверка (раздел Преглед).

F7

Разширяване на избран пасаж.

F8

Актуализиране на избраните полета.

F9

Показване на бързите клавиши.

F10

Преминаване към следващото поле.

F11

Избор на командата Запиши като.

F12

За да направите това

Натиснете

Начало на чувствителна към контекста помощна информация или разкриване на форматирането.

Shift+F1

Копиране на текст.

Shift+F2

Смяна на регистъра на буквите.

Shift+F3

Повторение на действие Търсене или Отиди на.

Shift+F4

Преместване до последната промяна.

Shift+F5

Преминаване към предишния прозорец или рамка (след натискане на F6).

Shift+F6

Избор на командата Синонимен речник (раздела Преглед, групата Проверка).

Shift+F7

Намаляване на размера на избран пасаж.

Shift+F8

Превключване между код на поле и резултата от него.

Shift+F9

Извеждане на контекстно меню.

Shift+F10

Преминаване към предишното поле.

Shift+F11

Избор на командата Запиши.

Shift+F12

За да направите това

Натиснете

Разгъване или свиване на лентата.

Ctrl+F1

Избор на командата Визуализация на печата.

Ctrl+F2

Изрязване в склада.

Ctrl+F3

Затваряне на прозореца.

Ctrl+F4

Преминаване към следващия прозорец.

Ctrl+F6

Вмъкване на празно поле.

Ctrl+F9

Увеличаване на прозореца на документа.

Ctrl+F10

Заключване на поле.

Ctrl+F11

Избор на командата Отвори.

Ctrl+F12

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на съдържанието на склада.

Ctrl+Shift+F3

Редактиране на показалец.

Ctrl+Shift+F5

Преминаване към предишния прозорец.

Ctrl+Shift+F6

Актуализиране на свързана информация в документ източник на Word 2010.

Ctrl+Shift+F7

Разширяване на избрана област или блок.

Ctrl+Shift+F8 и след това натиснете клавиш със стрелка

Премахване на връзката към поле.

Ctrl+Shift+F9

Отключване на поле.

Ctrl+Shift+F11

Избор на командата Печат.

Ctrl+Shift+F12

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващото поле.

Alt+F1

Създаване на нов Градивен блок.

Alt+F3

Изход от Word 2010.

Alt+F4

Възстановяване на размера на прозореца на програмата.

Alt+F5

Връщане от отворен диалогов прозорец към документа, за диалогови прозорци, които поддържат това.

Alt+F6

Намиране на следващата правописна или граматична грешка.

Alt+F7

Изпълнение на макрос.

Alt+F8

Превключване между всички кодове на полета и резултатите от тях.

Alt+F9

Показване на прозореца на задачите Селекция и видимост.

Alt+F10

Показване на кода на Microsoft Visual Basic.

Alt+F11

За да направите това

Натиснете

Преминаване към предишното поле.

Alt+Shift+F1

Избор на командата Запиши.

Alt+Shift+F2

Показва прозореца на задачите Изследване.

Alt+Shift+F7

Изпълнение на GOTOBUTTON или MACROBUTTON от полето, показващо резултатите от полетата.

Alt+Shift+F9

Показва меню или съобщение за възможно действие.

Alt+Shift+F10

Изберете бутона Съдържание в контейнера "Съдържание", когато контейнерът е активен.

Alt+Shift+F12

За да направите това

Натиснете

Показване на системната информация на Microsoft.

Ctrl+Alt+F1

Избор на командата Отвори.

Ctrl+Alt+F2

Вж. също

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×