Клавишни комбинации за Microsoft Office InfoPath

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази помощна тема описва клавишните комбинации за често срещани задачи в Microsoft Office InfoPath 2007, като например задачи, когато проектирате шаблони на формуляри. Тези клавишни комбинации се отнасят за американската клавиатурна подредба. Клавишите на други клавиатурни подредби може да не отговарят на клавишите на американската клавиатура.

За клавишните комбинации, при които натискате едновременно два или повече клавиша, клавишите са разделени със знак плюс (+). За клавишните комбинации, при които натискате един клавиш веднага след друг, клавишите са разделени със запетая (,).

За да отпечатате тази тема, натиснете клавиша TAB, за да изберете Покажи всички, натиснете ENTER и след това Ctrl+P.

В тази статия

Проектиране на шаблони за формуляри

Получаване на помощ

В прозореца "Помощ"

Използване на менюта, ленти с инструменти и прозорци на задачите

Използване на диалогови прозорци

Основи на Microsoft Office

Проектиране на шаблони за формуляри

Разработване на шаблони за формуляри

За да направите това

Натиснете

Проектиране на нов шаблон за формуляр.

CTRL+SHIFT+D

Забележка: Ако диалоговия прозорец Начало е отворен, натиснете клавиша TAB, докато изберете проектиране на шаблон на формуляр и след това натиснете клавиша ENTER.

Отваряне на диалоговия прозорец Отваряне в режим на проектиране.

CTRL+O или CTRL+F12

Показване на прозореца на задачите Задачи за проектиране.

ALT+N

Визуализиране на текущия шаблон за формуляр.

CTRL+SHIFT+B

Намиране на дума или фраза.

CTRL+F

Замяна на дума или фраза.

CTRL+H

Изрязване на избрания текст или елемент.

CTRL+X

Копиране на избрания текст или елемент.

CTRL+C

Поставяне на текст или елемент.

CTRL+V

Печат на текущия шаблон за формуляр.

CTRL+P

Показване на свойствата на избраната контрола.

ALT+ENTER

Вмъкване на контрола.

ALT + I, C

Избор на предишната контрола.

CTRL+< (знак за по-малко) или SHIFT+TAB

Избор на следващата контрола.

CTRL+> (знак за по-голямо) или TAB

Отворете Microsoft Script Editor (MSE).

ALT + SHIFT + F11

Отворете сайта на Microsoft Office Web център за разработчици в уеб браузър.

ALT + H, I

Вмъкване на хипервръзка.

CTRL+K

Избор до началото на абзаца.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избор до края на абзаца.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на текста, графиката или полето до един ред нагоре или един ред надолу.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Вмъкване на нов ред.

SHIFT+ENTER

Вмъкване на знака за евро.

CTRL+ALT+E

Форматиране на текст

За да направите това

Натиснете

Премахване на цялото форматиране.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Прилагане или се премахване на получерно форматиране от избрания текст.

CTRL+B

Прилагане или премахване на курсивно форматиране за избрания текст.

CTRL+I

Прилагане или премахване на подчертаване за избрания текст.

CTRL+U

Прилагане или премахване на зачеркване в избрания текст.

ALT+SHIFT+K

Прилагане или премахване на горен индекс в избрания текст.

CTRL+SHIFT+ЗНАК ЗА РАВЕНСТВО

Прилагане или премахване на долен индекс в избрания текст.

CTRL+ЗНАК ЗА РАВЕНСТВО

Прилагане или премахване на нормален стил от избрания текст.

CTRL+SHIFT+N

Прилагане или премахване на стил "Заглавие 1" от избрания текст.

ALT+CTRL+1

Прилагане или премахване на стил "Заглавие 2" от избрания текст

ALT+CTRL+2

Прилагане или премахване на стил "заглавие 3" от избрания текст.

ALT+CTRL+3

Прилагане или се премахване на форматиране на списък с водещи символи от избрания текст.

CTRL+SHIFT+L

Отстъп на абзац отляво.

CTRL+M

Премахване на отстъпа на абзац отляво.

CTRL+SHIFT+M

Двустранно подравняване на избрания абзац.

CTRL+J

Подравняване вдясно на избрания абзац.

CTRL+R

Центриране на избрания абзац.

CTRL+E

Подравняване вляво на избрания абзац.

CTRL+L

Увеличаване на размера на шрифта за избрания текст.

CTRL+SHIFT+ЗАПЕТАЯ

Намаляване на размера на шрифта за избрания текст.

CTRL+SHIFT+ТОЧКА

Отваряне на прозореца на задачите Шрифт.

CTRL+D

Работа с таблици

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на повтаряща се таблица.

ALT + I, G

Промяна на ширината на колоната вляво от границата без промяна на ширината на другите колони.

Задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато плъзгате границата на колоната.

Промяна на височината на реда над или под границата без промяна на височината на другите редове.

Забележка: За редовете, които имат минимална височина тази клавишна комбинация променя височината на реда над границата. Минималната височина на ред се определя от няколко фактора, включително дали съдържа текст или контроли.

Задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато плъзгате границата на реда.

Преоразмеряване на всички избрани редове или колони до една и съща височина или ширина.

Задръжте натиснат клавиша ALT, докато плъзгате границата на реда или колоната.

Придвижване между следващата или предишната клетка в таблицата.

TAB или SHIFT + TAB
TAB добавя нов ред в таблица, ако го натиснете, докато курсорът е в последната клетка на последния ред.

Избор или отмяна на селекцията на клетка на таблицата.

F2

Коригиране и записване на промените

За да направите това

Натиснете

Намиране на следващата правописна или граматична грешка.

Забележка: Квадратчето за отметка Проверявай правописа при въвеждане трябва да бъде отметнато (натиснете ALT + T и след това натиснете O).

ALT+F7

Записване или публикуване на текущия шаблон за формуляр.

Забележка: Тази клавишна комбинация отваря диалогов прозорец, който предлага избор между записване и публикуване на вашия шаблон за формуляр. Ако изберете да скриете този диалогов прозорец, натискането на клавишите ALT+SHIFT+F2 ще покаже диалоговия прозорец Запиши като.

ALT+SHIFT+F2

Отмяна на последното действие.

CTRL+Z

Връщане на последното действие.

CTRL+Y

Записване на текущия шаблон за формуляр.

SHIFT+F12

Визуализация на шаблон на формуляр преди печат

За да направите това

Натиснете

Показване на диалоговия прозорец Визуализация на печата.

ALT+F, V

Придвижване към следващата страница.

ALT+стрелка надясно

Придвижване на предишната страница.

ALT+стрелка наляво

Увеличаване на мащаба за по-близък изглед на шаблона за формуляр.

ALT+ЗНАК ЗА РАВЕНСТВО

Намаляване на мащаба, за да виждате повече от шаблона за формуляр в намален размер.

ALT+ТИРЕ

Най-горе на страницата

Получаване на помощ

Използване на прозореца "Помощ"

Прозорецът "Помощ" предоставя достъп до цялото помощно съдържание на Microsoft Office. Прозорецът "Помощ" показва теми и друго помощно съдържание.

В прозореца "Помощ"

За да направите това

Натиснете

Отваряне на прозореца "Помощ".

F1

Затваряне на прозореца "Помощ".

ALT+F4

Превключване между прозореца "Помощ" и активната програма.

ALT+TAB

Връщане към помощ за InfoPath 2007 и как да у дома.

ALT+HOME

Избор на следващия елемент.

TAB

Избор на предишния елемент.

SHIFT+TAB

Извършване на действието по подразбиране за избрания елемент.

ENTER

В секцията Преглед на помощ за име на програма изберете съответно следващия или предишния елемент.

TAB или SHIFT+TAB

Разгъване или свиване на избрания елемент, съответно в секцията Преглед на помощ за име на програма .

ENTER

Избор на следващия скрит текст или хипервръзка, включително Покажи всичко или Скрий всички в началото на тема

TAB

Избор на предишния скрит текст или хипервръзка.

SHIFT+TAB

Извършване на действието за избраните опции Покажи всички, Скрий всички, скрит текст или хипервръзка.

ENTER

Връщане към предишната тема за помощ (бутон Назад).

ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО или НАЗАД

Преминаване напред към следващата тема за помощ (бутон Напред).

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Превъртане на малки стъпки съответно нагоре или надолу в текущо показваната тема от помощта.

СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане на по-големи стъпки съответно нагоре или надолу в текущо показваната тема от помощта.

PAGE UP, PAGE DOWN

Показване на меню с команди за прозореца "Помощ". Това изисква прозорецът "Помощ" да има активния фокус (натиснете клавиша F1).

SHIFT+F10

Спиране на последното действие (бутон Спри).

ESC

Обновяване на прозореца (бутон Обнови ).

F5

Отпечатване на текущата тема на "Помощ"

Забележка: Ако текущата помощна тема не е активният прозорец, натиснете F6 и след това натиснете CTRL + P.

CTRL+P

Промяна в състоянието на връзката.

F6, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Въведете текст в полето Въведете думи, по които да търсите.

F6, стрелка надолу (натиснете неколкократно)

Превключване между областите в прозореца "Помощ"; например превключване между лентата с инструменти, полето Въведете думи за търсене и списъка търсене .

F6

В таблицата на съдържанието в изглед на дърво изберете съответно следващия или предишния елемент.

Стрелка нагоре или стрелка надолу

Разгъване или свиване на избрания елемент, съответно в таблицата "съдържание в изглед на дърво".

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избиране на следващата хипервръзка или Покажи всички или Скрий всички в горния край на тема.

TAB

Избиране на предишната хипервръзка.

SHIFT+TAB

Извършване на действието за избраната хипервръзка – Покажи всички или Скрий всички.

ENTER

Отпечатване на текущата тема на "Помощ".

CTRL+P

Въвеждане на въпрос за търсене

Преди да можете да въведете въпрос за търсене, трябва да изберете полето Въведете въпрос за помощ .

Как

 1. Натиснете клавиша ALT, за да се покаже лентата с менюта.

 2. Натиснете клавиша TAB няколко пъти, докато курсорът се появи в полето Въведете въпрос за помощ .

 3. Въведете въпроса си.

 • За да подадете термин за търсене, които сте въвели в полето Въведете въпрос за помощ , натиснете клавиша ENTER.

Най-горе на страницата

Използване на менюта, ленти с инструменти и прозорци на задачите

Достъп до и използване на менютата и лентите с инструменти

Преди да можете да преместите или преоразмерите лента с инструменти, трябва първо да го изберете.

Как

 1. Натиснете клавиша ALT, за да се покаже лентата с менюта.

 2. Натиснете CTRL + TAB неколкократно, за да изберете лента с инструменти.

 3. Натиснете CTRL + ИНТЕРВАЛ, за да покажете менюто Опции за лентата с инструменти .

 4. Натиснете M или S , за да изберете командата Преместване или размер .

За да направите това

Натиснете

Преместване на лентата с инструменти.

CTRL + клавишите със стрелки

Изображение на лентата с инструменти.

СТРЕЛКА НАДОЛУ (натиснете неколкократно)

Закачите лента с инструменти вертикално към лявата или дясната страна на екрана.

СТРЕЛКА наляво или стрелка надясно (натиснете неколкократно)

Изберете лентата с менюта, или затворите отворено меню и подменю в същото време.

ALT или F10

Изберете прозорец на задачите или лента с инструменти, след като натиснете F10 или ALT, за да изберете лентата с менюта. Натиснете клавишите TAB, за да преместите фокуса между отворени ленти с инструменти, ленти с менюта и прозорци на задачите.

CTRL + TAB или CTRL + SHIFT + TAB

Когато е избрана лента с инструменти или меню изберете следващия бутон или меню от лентата с инструменти.

TAB или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Когато е избрана лента с инструменти или меню изберете предишния бутон или меню от лентата с инструменти.

SHIFT + TAB или стрелка наляво

Отваряне на избраното меню или изпълнение на действието за избрания бутон или команда.

ENTER

Показване на контекстното меню за избрания елемент.

SHIFT+F10

Показване на заглавната лента в контекстното меню.

ALT+ИНТЕРВАЛ

Когато менюто или подменюто е отворен, щракнете върху следващата команда.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Когато менюто или подменюто е отворен, изберете предишната команда.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Изберете менюто вляво. Когато е отворен подменю, превключване между главното меню и подменюто.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Изберете менюто вдясно. Когато е отворен подменю, превключване между главното меню и подменюто.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изберете първата команда от менюто или подменюто.

HOME

Изберете последната команда от менюто или подменюто.

END

Затваря отворено меню. При отворено подменю, затваряне само на подменюто.

ESC

Отваряне на избраното меню.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Когато е отворено контекстно меню, Показване на пълния списък от команди.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превключване между прозореца на задачите и активния шаблон на формуляр.

F6

Избиране на следващия елемент в прозореца на задачите.

TAB

Избиране на предишния елемент в прозореца на задачите.

SHIFT+TAB

Забележка: Можете да използвате клавиатурата, за да изберете всяка команда от лентата с менюта. Натиснете клавиша ALT, за да изберете лентата с менюта. Натиснете подчертаната буква в името на елемента на менюто, което съдържа командата, която искате.

Достъп до и използване на прозорци на задачите

Преди да можете да работите с прозорец на задачите, трябва да първо да го отворите и след това я изберете.

Как

 1. Натиснете CTRL + F1, за да отворите прозореца на задачите.

 2. Натиснете F6, за да изберете лентата с менюта.

 3. Натиснете CTRL + ИНТЕРВАЛ, за да покажете менюто с опции на прозорец на задачите.

 4. Натиснете M или S , за да изберете командата Преместване или размер .

За да направите това

Натиснете

Показване на прозореца на задачите Задачи за проектиране.

ALT+N

Преминаване в прозореца на задачите от друг екран в прозореца на програмата (по посока на часовниковата стрелка). Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.

Забележка: Ако натискането на F6 не покаже прозореца на задачите, които искате, опитайте да натиснете ALT, за да поставите фокуса върху лентата с менюта и след това натиснете CTRL + TAB, за да преместите в прозореца на задачите.

F6

Преминаване в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата (обратно на посоката на часовниковата стрелка).

SHIFT+F6

Преоразмеряване на прозорец на задачите (след като изберете командата размер ).

Клавиши със стрелки

Преместване на прозорец на задачите (след като изберете командата Премести ).

Клавиши със стрелки

Отворете прозореца на задачите или скриване на текущия прозорец на задачите.

CTRL+F1

Преместване на прозорец на задачите от прозореца на активната програма. (Може да се наложи да натиснете F6 повече от веднъж.)

F6

Когато някое меню е активно, преместване до прозорец на задачи. (Може да се наложи да натиснете CTRL+TAB повече от един път.)

CTRL+TAB

Отваряне на менюто с опции за прозореца на задачите.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Затваряне на меню, ако е отворено, или се върнете към шаблона за формуляр.

ESC

Когато прозорец на задачите е активен, избор на следващата опция в прозореца на задачите.

TAB

Когато прозорец на задачите е активен, избор на предишната опция в прозореца на задачите.

SHIFT+TAB

Преместване нагоре между възможности за избор в избрано подменю или придвижване между опции в група от опции.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване надолу между възможности за избор в избрано подменю или придвижване между опции в група от опции.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Отваряне на избраното меню или изпълняване на действието, определено за избрания бутон.

ENTER

Отваряне на контекстно меню в шаблон на формуляр, или отворете падащото меню за избраната задача в прозореца на елемента.

SHIFT+F10

Когато менюто или подменюто е видимо, изберете първата команда от менюто или подменюто.

HOME

Когато менюто или подменюто е видимо, изберете последната команда от менюто или подменюто.

END

Преминаване към горната част на списъка на прозореца на избраната задача.

CTRL+HOME

Преместване в дъното на списъка на прозореца на избраната задача.

CTRL+END

Най-горе на страницата

Използване на диалогови прозорци

Достъп до и избор на опции в диалогови прозорци

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Отваряне в режим на проектиране.

CTRL+O или CTRL+F12

Придвижване от отворен диалогов прозорец назад към шаблона за формуляр за диалогови прозорци, които поддържат такова поведение.

ALT+F6

Придвижване на следващата опция.

TAB

Придвижване на предишната опция.

SHIFT+TAB

Превключване към следващия раздел.

CTRL+TAB

Превключване към предишния раздел.

CTRL+SHIFT+TAB

Превключване към следващата категория.

TAB

Забележка: След като категорията е избрана, използвайте клавишите стрелки, за да се преместите до категорията, която искате.

Превключване към предишната категория.

SHIFT+TAB

Забележка: След като категорията е избрана, използвайте клавишите стрелки, за да се преместите до категорията, която искате.

Придвижване между опции в списък или група от опции.

Клавиши със стрелки

Извършване на действието за избрания бутон или отмятане или изчистване на избраното квадратче.

ИНТЕРВАЛ

Отваряне на списъка, ако е затворен, и преминаване към определена опция в списъка.

Първата буква от опция от падащ списък

Избиране на опция или отмятане или изчистване на квадратче.

ALT+ подчертаната буква на опция

Отваряне на избрания падащ списък.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Затваряне на избрания падащ списък или отмяна на команда и след това да затваряне на диалоговия прозорец.

ESC

Изпълнение на избраната команда.

ENTER

Отиване в предишната папка.

ALT+1

Отваряне на папката едно ниво нагоре от избраната папка.

ALT+2

Изтриване на избраната папка или файл.

ALT+3

Създайте нова подпапка в отворената папка.

ALT+4

Превключване между изгледите Миниатюри, Мозайки, Икони, Списък, По-подробно, Свойства и Визуализация.

ALT+5

Показване на контекстно меню за избраната папка или файл.

SHIFT+F10

Отворете списъка търси в или Запиши в (наречена адресната лента в Windows Vista).

F4

Актуализиране на списъка с папки и файлове в диалоговия прозорец Отвори, Отваряне в режим на проектиране или Запиши като.

F5

Използване на полета за редактиране в диалогови прозорци

Полето за редактиране е поле, в което можете да въвеждате или поставяте запис, например вашето потребителско име или път към папка.

За да направите това

Натиснете

Преместване в началото на записа.

НАЧАЛО

Преместване в края на записа.

END

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на селекцията един знак наляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на селекцията един знак надясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на селекцията една дума наляво.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на селекцията една дума надясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор от точката на вмъкване до началото на записа.

SHIFT+HOME

Избор от точката на вмъкване до края на записа.

SHIFT+END

Най-горе на страницата

Основи на Microsoft Office

Показване и използване на прозорци

За да направите това

Натиснете

Превключване към следващия прозорец.

ALT+TAB

Превключване към предишния прозорец.

ALT+SHIFT+TAB

Затваряне на активния прозорец.

CTRL+W или CTRL+F4

Възстановяване на размера на активния прозорец, след като намаляване или увеличаване на него.

CTRL+F5

Когато е отворен повече от един прозорец, превключване към следващия прозорец.

CTRL+F6

Когато е отворен повече от един прозорец, превключване към предишния прозорец.

CTRL+SHIFT+F6

Когато прозорецът на документа не е увеличен, изпълнява командата Премести (от менюто контрол за прозореца). Използвайте клавишите със стрелки, за да преместите прозореца и след това натиснете ESC, когато сте готови.

CTRL+F7

Когато прозорецът на документа не е увеличен, изпълнява командата размер (в менюто контрол за прозореца). Натиснете клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца и след това натиснете ESC, когато сте готови.

CTRL+F8

Намаляване на прозореца до икона (работи само за някои програми на Microsoft Office).

CTRL+F9

Увеличаване или възстановяване на избран прозорец, който е бил променен.

CTRL+F10

Копиране на картина на екрана в клипборда.

PRINT SCREEN

Копиране на картина на избрания прозорец в клипборда.

ALT+PRINT SCREEN

Придвижване в текст

За да направите това

Натиснете

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване един ред нагоре.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един ред надолу.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване в края на реда.

END

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване един абзац нагоре.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един абзац надолу.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×