Клавишни комбинации за InfoPath 2013

Тази статия с помощна информация описва клавишните комбинации за обичайни задачи в Microsoft InfoPath 2013. Тези клавишни комбинации се отнасят до американската подредба на клавиатурата. Клавишите в други подредби на клавиатури може да не отговарят точно на подредбата на клавишите на американска клавиатура.

За клавишните комбинации, при които натискате едновременно два или повече клавиша, клавишите са разделени със знак плюс (+). За клавишните комбинации, при които натискате един клавиш веднага след друг, клавишите са разделени със запетая (,).

В тази статия

Попълване на формуляр на InfoPath

Попълване на формуляри в InfoPath

Форматиране на текст в RTF контрола

Попълване на формуляр на InfoPath в уеб браузър

Проектиране на формуляр в InfoPath Designer

Форматиране на текст в шаблон за формуляр

Работа с таблици на оформлението

Коригиране и записване на промени

Визуализация на печата за шаблона за формуляр

Получаване на помощ

Използване на диалогови прозорци

Достъп до и избор на опции в диалогови прозорци

Използване на полета за редактиране в диалогови прозорци

Попълване на формуляр на InfoPath

Най-горе на страницата

Попълване на формуляри в InfoPath

За да направите това

Натиснете

Навигиране към следващата контрола в ред за обхождане с табулация.

Tab

Навигиране към предишната контрола в ред за обхождане с табулация.

SHIFT+TAB

Навигиране към контролата отгоре.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Навигиране към контролата отдолу.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Контрола за избор на дата: показване на календара.

Стрелка надолу

Навигиране към следващото поле, в което има грешка.

CTRL+SHIFT+O

Получаване на данни за грешката за текущото поле, ако то съдържа грешка.

CTRL+SHIFT+I

Показване на менюто на изпълним модул за контрола, която го поддържа.

ALT+SHIFT+F10

Повтаряща се таблица/повтаряща се секция: Добавяне на ред или секция, докато сте в контролата.

CTRL+ENTER

Най-горе на страницата

Форматиране на текст в RTF контрола

За да направите това

Натиснете

Премахване на цялото форматиране.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Прилагане или се премахване на получерно форматиране от избрания текст.

CTRL+B

Прилагане или премахване на курсивно форматиране за избрания текст.

CTRL+I

Прилагане или премахване на подчертаване за избрания текст.

CTRL+U

Прилагане или премахване на зачеркване в избрания текст.

ALT+SHIFT+K

Прилагане или премахване на горен индекс в избрания текст.

CTRL+SHIFT+ЗНАК ЗА РАВЕНСТВО

Прилагане или премахване на долен индекс в избрания текст.

CTRL+ЗНАК ЗА РАВЕНСТВО

Прилагане на нормален стил към избрания текст.

CTRL+SHIFT+N

Прилагане на заглавен стил от избрания текст.

ALT+CTRL+1

Прилагане на стил "Заглавие 1" от избрания текст.

ALT+CTRL+2

Прилагане на стил "Заглавие 2" от избрания текст.

ALT+CTRL+3

Прилагане на стил на етикет от избрания текст.

ALT+CTRL+4

Прилагане на стил на етикет на колона от избрания текст.

ALT+CTRL+5

Прилагане на стил на описание от избрания текст.

ALT+CTRL+6

Прилагане или се премахване на форматиране на списък с водещи символи от избрания текст.

CTRL+SHIFT+L

Отстъп на абзац отляво.

CTRL+M

Премахване на отстъпа на абзац отляво.

CTRL+SHIFT+M

Двустранно подравняване на избрания абзац.

CTRL+J

Подравняване вдясно на избрания абзац.

CTRL+R

Центриране на избрания абзац.

CTRL+E

Подравняване вляво на избрания абзац.

CTRL+L

Увеличаване на размера на шрифта за избрания текст.

CTRL+SHIFT+ЗАПЕТАЯ

Намаляване на размера на шрифта за избрания текст.

CTRL+SHIFT+ТОЧКА

Увеличаване на размера на шрифта за избрания текст с 1 пункт.

CTRL+[

Намаляване на размера на шрифта за избрания текст с 1 пункт.

CTRL+]

Отваряне на прозореца на задачите Шрифт.

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Превключване на абзаца на посока на текста отдясно-наляво.

CTRL+ДЕСЕН SHIFT

Превключване на абзаца на посока на текста отляво-надясно.

CTRL+ЛЯВ SHIFT

Най-горе на страницата

Попълване на формуляр на InfoPath в уеб браузър

За да направите това

Натиснете

Добавяне на секция към контрола на повтаряща се секция.

CTRL+ENTER

Премахване на секция от контрола на повтаряща се секция.

CTRL+DEL

Добавяне на ред към контрола на повтаряща се таблица.

CTRL+ENTER

Премахване на ред от контрола на повтаряща се таблица.

CTRL+DEL

Навигиране през полетата с грешки в текущия изглед на формуляра.

CTRL+SHIFT+O

Получаване на информация за грешка за поле с грешка.

CTRL+SHIFT+I

Преместване на фокуса върху разделите от лентата "Уеб".

CTRL+[

Избор на раздел в лентата "Уеб".

Enter

Преместване на фокуса върху последно използвания бутон от лентата "Уеб".

CTRL+]

Връщане на фокуса върху страницата от лентата "Уеб".

Esc

Следващата RTF команда (премества фокуса към RTF лентата от RTF поле).

CTRL+1

Следващата RTF команда (премества фокуса към RTF лентата от RTF поле).

CTRL+'

Изрязване в клипборда на Windows.

CTRL+X

Копиране в клипборда на Windows.

CTRL+C

Поставяне в клипборда на Windows.

CTRL+V

Изчистване на форматирането.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Отмяна на последното действие.

CTRL+Z

Връщане на последното действие.

CTRL+Y

Отваряне на нов прозорец за вмъкване на таблица.

CTRL+ALT+T

Разделяне на клетки.

CTRL+ALT+S

Обединяване на клетки.

CTRL+ALT+M

Отваряне на нов прозорец за вмъкване на хипервръзка.

CTRL+K

Отваряне на нов прозорец за вмъкване на картина.

CTRL+SHIFT+G

Избор на шрифт.

CTRL+SHIFT+F

Промяна на размера на шрифта.

CTRL+SHIFT+P

Правене на текста получер.

CTRL+B

Правене на текста курсивен.

CTRL+I

Подчертаване на текст.

CTRL+U

Подравняване на текст отляво.

CTRL+L

Подравняване на текст отдясно.

CTRL+R

Центриране на текст.

CTRL+E

Вмъкване на номериран списък.

CTRL+SHIFT+E

Вмъкване на списък с водещи символи.

CTRL+SHIFT+L

Намаляване на отстъпа.

CTRL+SHIFT+M

Увеличаване на отстъпа.

CTRL+M

Промяна на цвета на текста.

CTRL+SHIFT+C

Осветяване на текст.

CTRL+SHIFT+W

Превключване на посоката на текста отляво-надясно.

CTRL+SHIFT+>

Превключване на посоката на текста отдясно-наляво.

CTRL+SHIFT+<

Най-горе на страницата

Проектиране на формуляр в InfoPath Designer

За да направите това

Натиснете

Проектиране на нов шаблон за формуляр.

CTRL+SHIFT+D

Отваряне на диалоговия прозорец Отваряне в режим на проектиране.

CTRL+O или CTRL+F12

Показване на прозореца на задачите Задачи за проектиране.

ALT+N

Забележка: Ако диалоговият прозорец Начално запознаване е отворен, натискайте клавиша TAB, докато можете да изберете Проектиране на шаблон за формуляр. След това натиснете клавиша ENTER.

Визуализиране на текущия шаблон за формуляр.

CTRL+SHIFT+B

Намиране на дума или фраза.

CTRL+F

Замяна на дума или фраза.

CTRL+H

Изрязване на избрания текст или елемент.

CTRL+X

Копиране на избрания текст или елемент.

CTRL+C

Поставяне на текст или елемент.

CTRL+V

Печат на текущия шаблон за формуляр.

CTRL+P

Показване на свойствата на избраната контрола.

ALT+ENTER

Избор на предишната контрола.

CTRL+< (знак за по-малко) или SHIFT+TAB

Избор на следващата контрола.

CTRL+> (знак за по-голямо) или TAB

Вмъкване на хипервръзка.

CTRL+K

Избор до началото на абзаца.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избор до края на абзаца.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на текста, графиката или полето до един ред нагоре или един ред надолу.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Вмъкване на нов ред.

SHIFT+ENTER

Вмъкване на знака за евро.

CTRL+ALT+E

Най-горе на страницата

Форматиране на текст в шаблон за формуляр

За да направите това

Натиснете

Премахване на цялото форматиране.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Прилагане или се премахване на получерно форматиране от избрания текст.

CTRL+B

Прилагане или премахване на курсивно форматиране за избрания текст.

CTRL+I

Прилагане или премахване на подчертаване за избрания текст.

CTRL+U

Прилагане или премахване на зачеркване в избрания текст.

ALT+SHIFT+K

Прилагане или премахване на горен индекс в избрания текст.

CTRL+SHIFT+ЗНАК ЗА РАВЕНСТВО

Прилагане или премахване на долен индекс в избрания текст.

CTRL+ЗНАК ЗА РАВЕНСТВО

Прилагане на нормален стил от избрания текст.

CTRL+SHIFT+N

Прилагане на заглавен стил от избрания текст.

ALT+CTRL+1

Прилагане на стил "Заглавие 1" от избрания текст.

ALT+CTRL+2

Прилагане на стил "Заглавие 2" от избрания текст.

ALT+CTRL+3

Прилагане на стил на етикет от избрания текст.

ALT+CTRL+4

Прилагане на стил на етикет на колона от избрания текст.

ALT+CTRL+5

Прилагане на стил на описание от избрания текст.

ALT+CTRL+6

Прилагане или се премахване на форматиране на списък с водещи символи от избрания текст.

CTRL+SHIFT+L

Отстъп на абзац отляво.

CTRL+M

Премахване на отстъпа на абзац отляво.

CTRL+SHIFT+M

Двустранно подравняване на избрания абзац.

CTRL+J

Подравняване вдясно на избрания абзац.

CTRL+R

Центриране на избрания абзац.

CTRL+E

Подравняване вляво на избрания абзац.

CTRL+L

Увеличаване на размера на шрифта за избрания текст.

CTRL+SHIFT+ЗАПЕТАЯ

Намаляване на размера на шрифта за избрания текст.

CTRL+SHIFT+ТОЧКА

Увеличаване на размера на шрифта за избрания текст с 1 пункт.

CTRL+[

Намаляване на размера на шрифта за избрания текст с 1 пункт.

CTRL+]

Отваряне на прозореца на задачите Шрифт.

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Превключване на абзаца на посока на текста отдясно-наляво.

CTRL+ДЕСЕН SHIFT

Превключване на абзаца на посока на текста отляво-надясно.

CTRL+ЛЯВ SHIFT

Най-горе на страницата

Работа с таблици на оформлението

За да направите това

Натиснете

Промяна на ширината на колоната вляво от границата без промяна на ширината на другите колони.

Задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато плъзгате границата на колоната.

Промяна на височината на реда над или под границата без промяна на височината на другите редове.

Задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато плъзгате границата на реда.

Забележка: За редове, които имат минимална височина, тази клавишна комбинация променя височината на реда над границата. Минималната височина на реда се определя от няколко фактора, като например дали съдържа текст, или контроли.

Преоразмеряване на всички избрани редове или колони до една и съща височина или ширина.

Задръжте натиснат клавиша ALT, докато плъзгате границата на реда или колоната.

Придвижване между следващата или предишната клетка в таблицата.

TAB или SHIFT+TAB

TAB добавя нов ред към таблица, ако го натиснете, докато показалецът е в последната клетка на последния ред.

Избор или отмяна на селекцията на клетка на таблицата.

F2

Най-горе на страницата

Коригиране и записване на промени

За да направите това

Натиснете

Намиране на следващата правописна или граматична грешка.

ALT+F7

Забележка: Квадратчето за отметка Проверявай правописа при въвеждане трябва да бъде отметнато (Натиснете клавишите ALT+T и след това натиснете OK).

Записване или публикуване на текущия шаблон за формуляр.

ALT+SHIFT+F2

Забележка: Тази клавишна комбинация отваря диалогов прозорец, който предлага избор между записване и публикуване на вашия шаблон за формуляр. Ако изберете да скриете този диалогов прозорец, натискането на клавишите ALT+SHIFT+F2 ще покаже диалоговия прозорец Запиши като.

Отменяне на последното действие.

CTRL+Z

Връщане на последното действие.

CTRL+Y

Записване на текущия шаблон за формуляр.

CTRL+S

Отваряне на диалоговия прозорец Запиши като за текущия шаблон за формуляр.

SHIFT+F12 или ALT+SHIFT+F2

Най-горе на страницата

Визуализация на печата за шаблона за формуляр

За да направите това

Натиснете

Показване на диалоговия прозорец Визуализация на печата.

ALT+F, V

Придвижване към следващата страница.

ALT+стрелка надясно

Придвижване на предишната страница.

ALT+стрелка наляво

Увеличаване на мащаба за по-близък изглед на шаблона за формуляр.

ALT+ЗНАК ЗА РАВЕНСТВО

Намаляване на мащаба, за да виждате повече от шаблона за формуляр в намален размер.

ALT+ТИРЕ

Най-горе на страницата

Получаване на помощ

Прозорецът "Помощ" предоставя достъп до цялото помощно съдържание на Microsoft Office. Прозорецът "Помощ" показва теми и друго помощно съдържание.

За да направите това

Натиснете

Отваряне на прозореца "Помощ".

F1

Забележка: Ако текущата помощна тема не е активният прозорец, натиснете F6 и след това CTRL+P.

Затваряне на прозореца "Помощ".

ALT+F4

Превключване между прозореца "Помощ" и активната програма.

ALT+TAB

Избор на следващия елемент.

TAB

Избор на предишния елемент.

SHIFT+TAB

Извършване на действието по подразбиране за избрания елемент.

ENTER

Избор на следващия или предишния елемент в секцията Преглед на помощ за "Име на програма".

TAB или SHIFT+TAB

Разгъване или свиване на избрания елемент в секцията Преглед на помощ за "Име на програма".

ENTER

Избор на следващия скрит текст или хипервръзка, като например Покажи всички или Скрий всички в началото на тема.

TAB

Избор на предишния скрит текст или хипервръзка.

SHIFT+TAB

Извършване на действието за избраните опции Покажи всички, Скрий всички, скрит текст или хипервръзка.

ENTER

Връщане към предишната тема за помощ (бутон Назад).

ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО или НАЗАД

Преминаване напред към следващата тема за помощ (бутон Напред).

ALT+стрелка надясно

Превъртане на малки стъпки нагоре или надолу в текущо показваната тема на "Помощ".

СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане на по-големи стъпки нагоре или надолу в текущо показваната тема на "Помощ".

PAGE UP, PAGE DOWN

Показване на меню с команди за прозореца "Помощ". Това изисква прозорецът "Помощ" да има активния фокус (натиснете клавиша F1).

SHIFT+F10

Спиране на последното действие (бутон Спри).

ESC

Обновяване на прозореца (бутон Обнови ).

F5

Отпечатване на текущата тема на "Помощ"

CTRL+P

Промяна в състоянието на връзката.

F6, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превключване между областите в прозореца "Помощ"; например превключване между лентата с инструменти, полето за търсене и състоянието на връзките на помощта.

F6

Избиране на следващия или предишния елемент в съдържание в изглед на дърво.

СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Разгъване или свиване на избрания елемент в съдържание в изглед на дърво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избиране на следващата хипервръзка или Покажи всички или Скрий всички в горния край на тема.

TAB

Избиране на предишната хипервръзка.

SHIFT+TAB

Извършване на действието за избраната хипервръзка – Покажи всички или Скрий всички.

ENTER

Отпечатване на текущата тема на "Помощ".

CTRL+P

Най-горе на страницата

Използване на диалогови прозорци

Достъп до и избор на опции в диалогови прозорци

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Отваряне в режим на проектиране.

CTRL+O или CTRL+F12

Придвижване от отворен диалогов прозорец назад към шаблона за формуляр за диалогови прозорци, които поддържат такова поведение.

ALT+F6

Придвижване на следващата опция.

TAB

Придвижване на предишната опция.

SHIFT+TAB

Превключване към следващия раздел.

CTRL+TAB

Превключване към предишния раздел.

CTRL+SHIFT+TAB

Превключване към следващата категория.

TAB

Забележка: След като категорията е избрана, използвайте клавишите стрелки, за да се преместите до категорията, която искате.

Превключване към предишната категория.

SHIFT+TAB

Забележка: След като категорията е избрана, използвайте клавишите със стрелки, за да се преместите до категорията, която искате.

Придвижване между опции в списък или група от опции.

Клавиши със стрелки

Извършване на действието за избрания бутон или отмятане или изчистване на избраното квадратче.

ИНТЕРВАЛ

Отваряне на списъка, ако е затворен, и преминаване към определена опция в списъка.

Първата буква от опция от падащ списък

Избиране на опция или отмятане или изчистване на квадратче.

ALT+ подчертаната буква на опция

Отваряне на избрания падащ списък.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Затваряне на избрания падащ списък или отмяна на команда и след това да затваряне на диалоговия прозорец.

ESC

Изпълнение на избраната команда.

ENTER

Отиване в предишната папка.

ALT+1

Отваряне на папката едно ниво нагоре от избраната папка.

ALT+2

Изтриване на избраната папка или файл.

ALT+3

Създаване на подпапка в отворената папка.

ALT+4

Превключване между изгледите Миниатюри, Мозайки, Икони, Списък, По-подробно, Свойства и Визуализация.

ALT+5

Показване на контекстно меню за избраната папка или файл.

SHIFT+F10

Отваряне на списъка Търси в или Запиши в (познат като Адресна лента в Windows Vista).

F4

Актуализиране на списъка с папки и файлове в диалоговия прозорец Отвори, Отваряне в режим на проектиране или Запиши като.

F5

Най-горе на страницата

Използване на полета за редактиране в диалогови прозорци

Полето за редактиране е поле, в което можете да въвеждате или поставяте запис, като например вашето потребителско име или път към папка.

За да направите това

Натиснете

Преместване в началото на записа.

НАЧАЛО

Преместване в края на записа.

КРАЙ

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на селекцията един знак наляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на селекцията един знак надясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на селекцията една дума наляво.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на селекцията една дума надясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор от курсора до началото на записа.

SHIFT+HOME

Избор от курсора до края на записа.

SHIFT+END

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×