Преминаване към основното съдържание
Клавишни комбинации в Sway

Клавишни комбинации в Sway

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате Sway с клавишни комбинации, за да разкажете историята си. Sway работи на всички ваши устройства – можете да преглеждате и редактирате съдържанието си в уеб браузър на компютър PC, Mac или друго устройство с клавиатура и интернет достъп.

Бележки

  • Тези клавишни комбинации се отнасят за американска подредба на клавиатурата. Клавишите за други клавиатурни подредби може да не съответстват точно на клавишите на американската клавиатура.

  • За клавишни комбинации с натискане на два или повече клавиша едновременно, клавишите са разделени със знак плюс (+).

В тази тема

Клавишни комбинации в Sway за Windows

Като използвате уеб браузър, като например Edge, Internet Explorer, Chrome или Firefox на вашия Windows PC, можете да преглеждате, редактирате и споделяте своето съдържание на Sway. Вижте също приложението Sway за Windows 10.

Забележка: В тази тема се предполага, че потребителите на JAWS са изключили функцията за виртуално меню на лентата.

Често използвани клавишни комбинации за Sway в компютри с Windows

За да направите това

Натиснете това

Преминаване от горната навигационна лента към допълнителната навигационна лента, към Сюжет или Проектиране, към прозореца на задачите

Ctrl+F6

Отмяна на текущото действие, премахване на текущата селекция или изход от режима на възпроизвеждане

Esc

Копиране на текст

Ctrl+C

Изрязване на текст

Ctrl+X

Поставяне на текст

Ctrl+V

Изтриване на избраната карта и цялото й съдържание

Del

Отмяна на последното действие

Ctrl+Z

Повтаряне на последното действие

Ctrl+Y

Превключване към изгледа за достъпност

Alt+Shift+V

Включване на режима Възпроизвеждане

Alt+Shift+P

Споделяне на текущото платно на Sway

Alt+Shift+S

Увеличаване/намаляване

Ctrl +/-

Навигиране в Sway на компютър с Windows

За да направите това

Натиснете това

Преминаване от горната навигационна лента към допълнителната навигационна лента, към Сюжет или Проектиране, към прозореца на задачите

Ctrl+F6

Преминаване от прозореца на задачите към Сюжет или Проектиране, към допълнителната навигационна лента, към горната навигационна лента

Shift+Ctrl+F6

Отваряне на екрана Вмъкване

Alt+Shift+I

Отваряне на екрана Стил

Alt+Shift+G

Форматиране на текст и карти в Sway на компютър с Windows

За да направите това

Натиснете това

Наблягане на текст

Ctrl+B

Прилагане на акцентиране към текст

Ctrl+I

Прилагане на заглавен стил към текст

Ctrl+Alt+1

Започване или продължаване на списък с водещи символи

Ctrl+точка

Започване или продължаване на номериран списък

Ctrl+наклонена черта

Добавяне или редактиране на хипервръзка

Ctrl+K

Отваряне на хипервръзка

Ctrl+щракване

Групиране на всички карти в селекция Карта

Ctrl+G

Разгрупиране на всички карти в селекция Карта

Ctrl+Shift+G

Копиране на всички карти в селекция Карта

Ctrl+C

Изрязване на всички карти в селекция Карта

Ctrl+X

Поставяне на всички карти в селекция Карта

Ctrl+V

Избиране и за придвижване в текст в Sway на компютър с Windows

За да направите това

Натиснете това

Избор на един знак вляво

Shift+стрелка наляво

Избор на един знак вдясно

Shift+стрелка надясно

Избиране наляво с по една дума

Ctrl+Shift+стрелка наляво

Избиране надясно с по една дума

Ctrl+Shift+стрелка надясно

Избиране нагоре, с по един ред

Shift + стрелка нагоре

Избиране надолу, с по един ред

Shift + стрелка надолу

Избиране нагоре, с по един абзац

Ctrl + Shift + стрелка нагоре

Избиране надолу, с по един абзац

Ctrl + Shift + стрелка надолу

Отиване на предишната дума

Ctrl+стрелка наляво

Отиване на следващата дума

Ctrl+стрелка надясно

Отиване в началото на абзаца

Ctrl+стрелка нагоре

Отиване в началото на следващия абзац

Ctrl+стрелка надолу

Взаимодействие с карти в Sway на компютър с Windows

За да направите това

Натиснете това

Изберете текущата карта

Интервал

Преместване на фокуса на следващата карта

Стрелка надолу

Преместване на фокуса на предишната карта

Стрелка нагоре

Разгъване на избраната група или секция

Стрелка надясно

Свиване на избраната група или секция

Стрелка наляво

Преместване на текущата карта нагоре в сюжета

Alt+Shift+стрелка нагоре

Преместване на текущата карта надолу в сюжета

Alt+Shift+стрелка надолу

Възпроизвеждане на платно на Sway на компютър с Windows

Когато визуализирате или възпроизвеждате своето произведение на Sway, използвайте следващите по-долу команди за навигация.

За да направите това

Натиснете това

Преминаване към предишното изображение

Стрелка наляво

Преминаване към следващото изображение

Стрелка надясно

Изход

Esc или Alt+стрелка наляво

Преглед на сравнение в Sway на компютър с Windows

Когато възпроизвеждате платно на Sway, използвайте следващите по-долу команди, за да управлявате разделителя вътре в сравнение.

За да направите това

Натиснете това

Преместване на фокуса върху разделителната линия

Табулатор

Плъзгане наляво по блок

Стрелка наляво

Плъзгане надясно по блок

Стрелка надясно

Плъзгане наляво по пиксел

Alt+стрелка наляво

Плъзгане надясно по пиксел

Alt + стрелка надясно

Прилепване отляво

Ctrl + стрелка наляво

Прилепване отдясно

Ctrl + стрелка надясно

Клавишни комбинации в Sway за Mac

Като използвате уеб браузър, като Safari, Chrome или Firefox на вашия компютър Mac, можете да преглеждате, редактирате и споделяте своето съдържание на Sway. Sway се грижи то да изглежда чудесно.

Бележки

  • На клавиатурата на компютър Mac клавишът Command е обозначен със символа COMMAND .

  • Тази тема предполага, че функционалните клавиши работят по стандартния начин. Ако сте променили предпочитанието на тази система, за да използвате клавишната комбинация на Sway, не натискайте клавиша Fn с функционалните клавиши.

Често използвани клавишни комбинации на Mac

За да направите това

Натиснете това

Преминаване от горната навигационна лента, към допълнителната навигационна лента, към Сюжет или Проектиране, към прозореца на задачите

Control+Fn+F6

Отмяна на текущото действие, премахване на текущата селекция или изход от режима на Възпроизвеждане

Esc

Копиране на текст

Command+C

Изрязване на текст

Command+X

Поставяне на текст

Command+V

Изтриване на избраната карта и цялото й съдържание

Del

Отмяна на последното действие

Command+Z

Повтаряне на последното действие

Command+Y

Превключване към изгледа за достъпност

Option+Shift+V

Включване на режима Възпроизвеждане

Option+Shift+P

Споделяне на текущото платно на Sway

Option+Shift+S

Навигация на Mac

За да направите това

Натиснете това

Преминаване от горната навигационна лента, към допълнителната навигационна лента, към Сюжет или Проектиране, към прозореца на задачите

Control+Fn+F6

Преминаване от прозореца на задачите към Сюжет или Проектиране, към допълнителната навигационна лента, към горната навигационна лента

Control+Shift+Fn+F6

Затваряне на съвета от помощта или диалоговия прозорец на Sway

Esc

Отваряне и затваряне на екрана Вмъкване

Option+Shift+I

Отваряне и затваряне на екрана Стилове

Option+Shift+G

От Възпроизвеждане се върнете в Сюжет; от Сюжет се върнете се на началната страница на Sway

Alt+стрелка наляво

Форматиране на текст и карти на Mac

За да направите това

Натиснете това

Наблягане на текст

Command+B или Control+B

Прилагане на акцентиране към текст

Command+I или Control+I

Прилагане на заглавен стил към текст

Control+Option+1

Създаване на списък с водещи символи

Control+точка

Създаване на номериран списък

Control+наклонена черта

Добавяне или редактиране на хипервръзка

Control+K

Отваряне на хипервръзка

Control+щракване с левия бутон на мишката

Групиране на всички карти в селекция Карта

Control+G

Разгрупиране на всички карти в селекция Карта

Control+Shift+G

Копиране на всички карти в селекция Карта

Control+C

Изрязване на всички карти в селекция Карта

Control+X

Поставяне на всички карти в селекция Карта

Control+V

Избиране и придвижване в текст на Mac

За да направите това

Натиснете това

Избор на един знак вляво

Shift+стрелка наляво

Избор на един знак вдясно

Shift+стрелка надясно

Избиране наляво с по една дума

Shift+Option+стрелка наляво

Избиране надясно с по една дума

Shift+Option+стрелка надясно

Избиране нагоре, с по един ред

Shift + стрелка нагоре

Избиране надолу, с по един ред

Shift + стрелка надолу

Избиране нагоре, с по един абзац

Shift+Option+стрелка нагоре

Избиране надолу, с по един абзац

Shift+Option+стрелка надолу

Отиване на предишната дума

Option+стрелка наляво

Отиване на следващата дума

Option+стрелка надясно

Отиване в началото на предишния абзац

Option+стрелка нагоре

Отиване в края на следващия абзац

Option+стрелка надолу

Взаимодействие с карти на Mac

За да направите това

Натиснете това

Изберете текущата карта

Интервал

Преместване на фокуса на следващата карта

Стрелка надолу

Преместване на фокуса на предишната карта

Стрелка нагоре

Разгъване на избраната група или секция

Стрелка надясно

Свиване на избраната група или секция

Стрелка наляво

Преместване на текущата карта нагоре в сюжета

Option+Shift+стрелка нагоре

Преместване на текущата карта надолу в сюжета

Option+Shift+стрелка надолу

Възпроизвеждане на платно на Sway на Mac

Когато натиснете бутона Изпълни бутон, използвайте следващите по-долу команди, за да навигирате.

За да направите това

Натиснете това

Преминаване към предишното изображение

Стрелка наляво

Преминаване към следващото изображение

Стрелка надясно

Изход от слайдшоу

Esc или Option+стрелка наляво

Преглед на сравнение на Mac

Когато изпълнявате платно на Sway, което включва сравнение, използвайте следващите по-долу команди, за да управлявате разделителната линия.

За да направите това

Натиснете това

Преместване на фокуса върху разделителната линия

Табулатор

Плъзгане наляво по блок

Стрелка наляво

Плъзгане надясно по блок

Стрелка надясно

Плъзгане наляво по пиксел

Option+стрелка наляво

Плъзгане надясно по пиксел

Option+стрелка надясно

Прилепване отляво

Command+стрелка наляво

Прилепване отдясно

Command+стрелка надясно

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×