Преминаване към основното съдържание
Клавишни комбинации в Skype за бизнеса

Клавишни комбинации в Skype за бизнеса

Много потребители считат, че използването на външна клавиатура с клавишни комбинации за Skype за бизнеса в Windows им помага да работят по-ефикасно. За потребителите, които страдат от зрителни нарушения или имат проблем с подвижността, използването на клавишните комбинации може да е по-лесно от използването на сензорния екран и съществена алтернатива на използването на мишка. В тази тема са посочени клавишните комбинации за Skype за бизнеса в Windows.

Забележки: 

  • Клавишните комбинации в тази тема се отнасят за американската подредба на клавиатурата. Клавишите за други подредби може да не съответстват точно на клавишите на американската клавиатура.

  • Ако пряк път изисква натискането на два или повече клавиша едновременно, тази тема разделя клавишите със знак плюс (+). Ако се налага да натискате един клавиш непосредствено след друг, клавишите са разделени със запетая (,).

В тази тема

Често използвани преки пътища на компютър

Таблицата по-долу служи за справка кои са често използваните преки пътища в Skype за бизнеса.

За да направите това

Натиснете

Главен прозорец: Търсене на абонат

F6 (може да се наложи да натиснете клавиша 2 или 3 пъти)

При избран абонат: показва повече опции, например за провеждане на разговор, стартиране на чат и други

Enter

При избран абонат: отваря контекстното меню

Shift+F10

Приемане на входящо повикване или чат

Клавиш с емблемата на Windows+Shift+O

Отхвърляне на входящо повикване или чат

Клавиш с емблемата на Windows+Escape

Включване или изключване на микрофона в разговор

Клавиш с емблемата на Windows+F4

Когато вече има установено видео в разговор: Включване на камерата/Изключване на камерата

Клавиша с емблемата на Windows+F5

Спиране на споделянето на работния ви плот

Alt+T

Прозорец за разговори: покана на абонат в съществуващ разговор

Alt+V

Прозорец за разговори: край на разговор

Alt+Q

Обща навигация и придвижване

Използвайте следните клавишни комбинации без значение къде се намира фокусът.

За да направите това

Натиснете

Приемане на входящо уведомяване за покана

Клавиш с емблемата на Windows+Shift+O

Отклоняване на уведомяване за покана

Клавиш с емблемата на Windows+Esc

Преместване на фокуса върху полето Търсене на абонати

Ctrl+Shift+интервал

Отваряне на главния прозорец и преместване на фокуса върху полето за търсене

Ctrl+Alt+Shift+3

Включване или изключване на микрофона в разговор

Клавиш с емблемата на Windows+F4

Когато вече има установено видео в разговор: Включване на камерата/Изключване на камерата

Клавиша с емблемата на Windows+F5

Спиране на споделянето на екрана в разговор

Ctrl+Shift+S

Връщане на управлението, когато споделяте екрана си в разговор

Ctrl+Alt+интервал

Главен прозорец на Skype за бизнеса

Използвайте тези клавишни комбинации, когато главният прозорец на Skype за бизнеса е на преден план.

За да направите това

Натиснете

Преминаване към раздела за списък с Абонати

Ctrl+1

Преминаване към раздела за постоянен чат

Ctrl+2

Преминаване към раздела за списък с Разговори

Ctrl+3

Преминаване към раздела Телефон

Ctrl+4

Преминаване към раздела Събрания

Ctrl+5

Като представител, прехвърляне на повикването на служебния номер на някой друг. (Не е налично с всички абонаменти на Office 365.)

Ctrl+1 или Ctrl+Shift+1

Отваряне на менюто Система. Alt отваря лентата с менюто.

Alt+интервал

Отваряне на менюто Файл

Alt+F

Стартиране на Започване на събрание

Alt+M

Отваряне на менюто Инструменти

Alt+T

Отваряне на менюто Помощ

Alt+H

Бързо навигиране между основните раздели на прозореца

F6

Списък с абонати

Използвайте тези клавишни комбинации, докато се намирате в списъка Абонати.

За да направите това

Натиснете

Изтриване на избраната потребителска група или абонат

Delete

Преместване на избраната група нагоре

Alt+стрелка нагоре

Преместване на избраната група надолу

Alt+стрелка надолу

От менюто с клавишни комбинации – отваряне на избраната визитка на абонат или групова визитка

Alt+Enter

Свиване или разгъване на избраната група

Интервал

Премахване на избрания контакт от списъка с контакти (само за нечленуващи в групи за разпространение)

Shift+Delete

Визитка

Използвайте тези клавишни комбинации, докато се намирате във визитка. Натиснете Alt+Enter, за да отворите визитка.

За да направите това

Натиснете

Затваряне на визитката

Esc

Обхождане на разделите в долната част на визитката

Ctrl+Tab

Обхождане в обратен ред на разделите в долната част на визитката

Ctrl+Shift+Tab

Прозорец за разговори

Използвайте тези клавишни комбинации, докато се намирате в прозореца Разговори.

За да направите това

Натиснете

Отваряне на началната страница Помощ, докато се намирате в менюто Помощ

F1

Излизане от изгледа на цял екран. В противен случай прозорецът Разговори се затваря само ако няма аудио, видео или споделяне.

Esc

Приемане на каквото и да е уведомяване за покана. Това включва искания за аудио, видео, повикване и споделяне.

Alt+C

Затваряне на прозореца Разговори.

Alt+F4

Игнориране на каквито и да са уведомявания за покана. Това включва искания за аудио, видео, повикване и споделяне.

Alt+l

Повторно включване на аудио в събрание

Alt+R

Отваряне на диалоговия прозорец Запиши като за файл, който е изпратен в прозореца Разговори

Alt+S

Покана на контакт за съществуващ разговор

Alt+V

Записване на съдържанието на хронологията на незабавните съобщения. Действа при разговори между двама души, когато използвате Outlook.

Ctrl+S

Показване или скриване на областта за незабавни съобщения

Ctrl+W

Изпращане на файл или, в контекста на конференция, добавяне на прикачен файл към събрание

Ctrl+F

Стартиране на OneNote за водене на бележки за сесията с разговора

Ctrl+N

Показване или скриване на списъка с участници

Ctrl+R

Когато в събрание контролирате споделения екран на друг потребител: навигиране наляво до предишния елемент на потребителския интерфейс в прозореца Разговори

Ctrl+Shift+Alt+лява стрелка

Когато в събрание контролирате споделения екран на друг потребител: навигиране надясно до следващия елемент на потребителския интерфейс в прозореца Разговори

Ctrl+Shift+Alt+дясна стрелка

Добавяне на видео/край на видео

Ctrl+Shift+Enter

Задържане или продължаване на текущ аудиоразговор

Ctrl+Shift+H

Маркиране на разговор като много важен. функцията е за разговори между двама души и не е достъпна за събрания.

Ctrl+Shift+I

Показване или скриване на сцената за споделяне

Ctrl+Shift+Y

Превключване на компактен изглед

Ctrl+Shift+P

Добавяне на аудио/край на аудио

Ctrl+Enter

Само в Lync 2013 и Skype за бизнеса 2015: Когато фокусът се намира върху бутон за режим, отваря съответното изнесено поле

Стрелка нагоре

Само в Lync 2013 и Skype за бизнеса 2015: Когато фокусът се намира върху бутон за режим, се предприема действието по подразбиране. За аудио – се включва или изключва звука на микрофона. За видео – се пуска или спира камерата.

Интервал

Отменя или скрива отворено изнесено означение или балон, който има фокус на клавиатурата

Esc

Когато споделяте екрана си, задайте фокуса на клавиатурата върху лентата с инструменти, за да контролирате споделянето на екрана. В Skype за бизнеса 2016 натиснете Esc, за да зададете фокуса обратно върху прозореца за разговори.

Ctrl+Shift+интервал

Само в Skype за бизнеса 2016: Бързо навигиране между основните раздели на прозореца

F6

Контроли за повикване (прозореца на разговор)

Използвайте тези клавишни комбинации за контролите на повикване, когато разговорът е между двама души. Това няма да действа при конферентно повикване.

За да направите това

Натиснете

Приключване на разговор или чат

Alt+Q

Прехвърляне: отваряне на избирача на контакти по време на разговор между двама души. (Не е налично с всички абонаменти на Office 365.)

Ctrl+Shift+T

Задържане на разговора

Ctrl+Shift+H

Показване на панела за набиране

Ctrl+Shift+D

Видео (прозорец за разговори)

Използвайте тези клавишни комбинации, когато работите с видео в прозореца Разговори.

За да направите това

Натиснете

Преглед на прозореца за разговори в режим на цял екран

F5

Изход от режима за видео на цял екран

F5 (в Skype за бизнеса 2016) или Esc

Изход от Видео галерията; Вход във Видео галерията

Ctrl+Shift+O

Заключване на вашето видео за всички в събранието

Ctrl+Shift+L

Незабавни съобщения (прозорец за разговори)

Използвайте тези клавишни комбинации, когато разменяте незабавни съобщения с някого.

За да направите това

Натиснете

Отваряне на Помощ

F1

Записване на разговора чрез незабавни съобщения под формата на файл

F12

Записване на разговора чрез незабавни съобщения в хронологията с разговори

Ctrl+S

Избор на цялото съдържание в разговора

Ctrl+A

Изрязване на избрания текст

Ctrl+X

Поставяне на копирания текст

Shift+Insert или Ctrl+V

Копиране на избрания текст

Ctrl+C

Промяна на избрания текст в получер режим

Ctrl+B

Промяна на избрания текст в курсив

Ctrl+l

Подчертаване на избрания текст

Ctrl+U

Повтаряне на последното действие

Ctrl+Y

Отмяна на последното действие

Ctrl+Z

Промяна на цвета на въведения текст

Ctrl+Shift+F

Отваряне на файл, който е получен чрез Skype

Alt+P

Отхвърляне на файл, който е изпратен чрез Skype

Alt+D

Поставяне на фокуса в зоната за въвеждане на незабавни съобщения

Ctrl+Shift+M

Започване на нов ред в незабавно съобщение, което все още не сте изпратили

Shift+Enter

Сцена на разговор или събрание

За да направите това

Натиснете

Преглед на прозореца Разговори в режим на цял екран

F5

Изход от режима на цял екран

Esc

Спиране на споделянето

Alt+T

Управление на съдържание за представяне

Ctrl+Shift+E

Показване или скриване на сцената за споделяне

Ctrl+Shift+Y

Принудително извеждане на чакащо известяване от ниво 1 на цял екран

Ctrl+Shift+A

Превключване към изглед за говорител

Ctrl+Shift+J

Превключване към изглед за галерия

Ctrl+Shift+l

Когато в събрание контролирате споделения екран на друг потребител: навигиране наляво до предишния елемент на потребителския интерфейс в прозореца Разговори.

Ctrl+Shift+Alt+дясна стрелка

Когато в събрание контролирате споделения екран на друг потребител: навигиране надясно до следващия елемент на потребителския интерфейс в прозореца Разговори.

Ctrl+Shift+Alt+лява стрелка

Среда на разговор

За да направите това

Натиснете

Изтриване на избраните елементи

Delete

Преместване в началото на страницата

Home

Придвижване до края на страницата

End

Придвижване нагоре с една страница, което е около 24 реда

Page Up

Придвижване надолу с една страница, което е около 24 реда

Page Down

Придвижване до предишния абонат за започване на разговор

Стрелка нагоре

Придвижване надолу до следващия абонат за започване на разговор

Стрелка надолу

Разговори в отделни раздели

За да направите това

Натиснете

Отваряне на системното меню за прозореца на раздела

Alt+интервал

Задаване на фокуса върху елемент в раздел в изглед на разговор в отделен раздел

Ctrl+Shift+T

Превключване към следващия раздел (непрекъснато циклично обхождане на всички раздели)

Ctrl+Tab

Превключване към раздела със съответен номер и придвижване на фокуса върху дадения разговор

Ctrl+1,2…9

Откачане или закачане на избрания разговор от/към прозореца на раздела

Ctrl+O

Затваряне на раздел

Esc

Постоянен чат

Прозорецът на постоянния чат използва същите клавишни комбинации като прозореца на разговорите и незабавните съобщения. Тази функция не е налична за абонаменти за Office 365.

Вж. също

Научете как да навигирате в Skype за бизнеса чрез функциите за достъпност

Първи стъпки в използването на екранен четец със Skype за бизнеса

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×