Клавишни комбинации в PowerPoint Online

Много потребители считат, че използването на външна клавиатура с клавишни комбинации за PowerPoint Online в Windows им помага да работят по-ефикасно. За потребителите, които страдат от зрителни нарушения или имат проблем с подвижността, използването на клавишните комбинации може да е по-лесно от използването на сензорния екран и съществена алтернатива на използването на мишка. В тази тема са посочени клавишните комбинации за PowerPoint Online в Windows.

Забележки: 

 • Клавишните комбинации в тази тема се отнасят за американската подредба на клавиатурата. Клавишите за други подредби може да не съответстват точно на клавишите на американската клавиатура.

 • Ако пряк път изисква натискането на два или повече клавиша едновременно, тази тема разделя клавишите със знак плюс (+). Ако се налага да натискате един клавиш непосредствено след друг, клавишите са разделени със запетая (,).

В тази тема

Често използвани клавишни комбинации

Таблицата по-долу съдържа клавишните комбинации, които вероятно ще използвате често в PowerPoint Online.

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на нов слайд.

С фокуса в екрана с миниатюри, натиснете Ctrl+M.

Изтриване на избрания текст, обект или слайд.

Клавиш Delete

Преместване на фигура.

Клавишите със стрелки

Преминаване към следващия слайд

Клавиш Page Down

Преминаване към предишния слайд.

Клавиш Page Up

Изход от слайдшоуто.

Esc

Първи стъпки

Клавишните комбинации в тази тема се отнасят за американската подредба на клавиатурата. Клавишите за други подредби може да не съответстват точно на клавишите на американската клавиатура.

Ако пряк път изисква натискането на два или повече клавиша едновременно, тази тема разделя клавишите със знак плюс (+). Ако се налага да натискате един клавиш непосредствено след друг, клавишите са разделени със запетая (,).

PowerPoint Online се изпълнява в уеб браузъра, така че не използва клавиши за достъп като тези, които се използват в настолната версия на PowerPoint. Например натискането на Alt премества фокуса към лентата с менюта на браузъра и познатите клавишни комбинации, като например Ctrl+P (Печат) и F1 (Помощ), стартират командите на браузъра, а не командите на PowerPoint Online.

За преместване на фокуса върху различни части от интерфейса на PowerPoint Online (например от лентата към екрана с миниатюри), натискайте Ctrl+F6 за придвижване напред или Ctrl+Shift+F6 за придвижване назад и за придвижване в и извън съдържанието на даден слайд. За да се придвижвате между командите в PowerPoint Online, натискайте клавиша Tab за придвижване напред, Shift+Tab за придвижване назад и Enter за избиране.

Съвет: За бързо даване на команда в изгледа за редактиране преместете фокуса върху полето Кажи ми, като натиснете Alt+Q, и след това въведете желаната команда. За да изберете команда, натискайте клавишите със стрелка нагоре или стрелка надолу и след това натиснете Enter.

Придвижване само с клавиатурата

В Изглед за четене, в горния край на екрана над документа има хоризонтален списък с команди. Натискайте клавиша Tab, докато фокусът не се премести върху реда с командите, след което натискайте Tab за придвижване между командите. За да изберете команда, натиснете Enter.

За да превключите към Изглед за редактиране, отидете на командата Редактиране на презентация, натиснете Enter и след това изберете Редактиране в PowerPoint Online.

В Изглед за редактиране лентата е ивицата в горния край на прозореца на PowerPoint Online. Лентата е организирана в раздели. Всеки раздел показва различен набор от инструменти и функции, който се състои от групи, а всяка група съдържа една или повече команди. За да използвате лентата, натискайте Ctrl+F6, докато фокусът не се премести върху лентата.

Ето някои други клавишни комбинации за използване на лентата:

 • За да се придвижвате между разделите, натискайте клавиша Tab или Shift+Tab.

 • За достъп до лентата за текущо избрания раздел, натиснете Enter.

 • За да се придвижвате между командите на лентата, натискайте клавиша Tab или Shift+Tab.

Контролите се активират по различни начини в зависимост от типа на контролата:

 • Ако избраната команда е бутон или бутон за разделяне, натиснете интервал, за да го активирате.

 • Ако избраната команда е списък (например списъка "Шрифт"), за да отворите списъка, натиснете клавиша със стрелка надолу. След това, за да се придвижвате между елементите, натискайте клавишите със стрелки нагоре или надолу. Когато е избран желаният елемент, натиснете Enter.

 • Ако избраната команда е галерия, натискайте клавиша Tab, за да отидете на командата Още за галерията, и след това натиснете Enter, за да отворите галерията. Натискайте клавиша Tab, за да се придвижвате през елементите, и натиснете Enter, за да изберете елемент.

Навигация в изглед за четене

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващия слайд.

N

Преминаване към предишния слайд.

P

Преминаване към определен слайд.

G, въведете номера на слайда, натиснете Tab и след това натиснете Enter

Навигация в изглед на слайдшоу

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващия слайд.

N

Преминаване към предишния слайд.

P

Преминаване към определен слайд.

G, въведете номера на слайда, натиснете Tab и след това натиснете Enter

Излизане от слайдшоуто.

Esc

Навигация в изглед за редактиране

Придвижване из лентата и екраните

За да се предвижвате между основните области с команди в PowerPoint Online, натискайте Ctrl+F6. Това е последователността, в която се редуват панелът за слайдове, прозорците на задачите и лентите:

 1. Панел за слайдове

 2. Екран "Коментари" (ако е отворен)

 3. Екран за бележки (ако е отворен)

 4. Лента на състоянието

 5. Горна лента

 6. Лента

 7. Екран с миниатюри

  CTRL + F6 цикъл

За да направите това

Натиснете

Придвижване през панела за слайдове, екран "Коментари", екрана за бележки, лентата на състоянието, заглавната лента, лентата и екрана с миниатюри.

Ctrl+F6

Придвижване в обратен ред – през панела за слайдове, екрана с миниатюри, лентата, заглавната лента, лентата на състоянието, екрана за бележки, екран "Коментари".

Shift+Ctrl+F6

Отиване на друг раздел на лентата.

Клавиш Tab, Enter

Изпълняване на текущо избраната команда от лентата.

Enter

Преместване между командите на лентата.

Клавиш Tab

Преместване между групи от функции на лентата.

Ctrl+стрелка наляво или стрелка надясно

Редактиране на слайдове

За да направите това

Натиснете

Създаване на нов слайд при избрана в момента миниатюра.

Ctrl+M

Придвижване от ляво надясно между контейнерите в слайд.

Клавиш Tab

Избор или редактиране на текущия контейнер.

Enter или F2

Край на редактирането на текст в контейнер.

F2

Избиране на няколко отделни обекта.

Ctrl+щракване или Shift+щракване

Избиране на няколко обекта.

Щракване+плъзгане, Shift+плъзгане или Ctrl+плъзгане

Избиране на всички на обекти на страницата.

Ctrl+A

Избиране на целия текст в активното текстово поле

Ctrl+A

Копиране на слайд

Ctrl+C

Поставяне на слайд

Ctrl+V

Отмяна

Ctrl+Z

Повтаряне

Ctrl+Y

Пренареждане на миниатюрите, когато в момента е активен екранът с миниатюри:

 • Преместване на слайда с една позиция нагоре

 • Преместване на слайда с една позиция надолу

 • Преместване на слайда на 1ва позиция

 • Преместване на слайда на последна позиция

Ctrl+стрелка нагоре

Ctrl+стрелка надолу

Ctrl+Shift+стрелка нагоре

Ctrl+Shift+стрелка надолу

Намаляване на размера на шрифта

Ctrl+[

Увеличаване на размера на шрифта

Ctrl+]

Преместване на точката на вмъкване в контейнери и бележки

За да направите това

Натиснете

Преместване надясно с един знак.

Клавиш със стрелка надясно

Преместване наляво с един знак.

Клавиш със стрелка наляво

Преместване надясно с една дума.

Ctrl+стрелка надясно

Преместване наляво с една дума.

Ctrl+стрелка наляво

Преместване с един ред нагоре.

Клавиш със стрелка нагоре

Преместване с един ред надолу.

Клавиш със стрелка надолу

Преместване един абзац нагоре.

Ctrl+стрелка нагоре

Преместване един абзац надолу.

Ctrl+стрелка надолу

Преместване в началото на реда.

Клавиш Home

Преместване в края на реда.

End

Преместване в началото на контейнер или бележки.

Ctrl+Home

Преместване в края на контейнер или бележки.

Ctrl+End

Избиране на съдържането: разгъване на селекцията

За да направите това

Натиснете

Избор на един знак вдясно.

Shift+стрелка надясно

Избор на един знак вляво.

Shift+стрелка наляво

Преместване с една дума надясно.

Shift+Ctrl+стрелка надясно

Преместване с една дума наляво.

Shift+Ctrl+стрелка наляво

Избиране на един ред нагоре.

Shift+стрелка нагоре

Избиране на един ред надолу.

Shift+стрелка надолу

Избиране на един абзац нагоре.

Shift+Ctrl+стрелка нагоре

Избиране на един абзац надолу.

Shift+Ctrl+стрелка надолу

Избиране до началото на абзац.

Shift+Home

Избиране до края на абзац.

Shift+End

Избиране до началото на контейнер или бележки.

Shift+Ctrl+Home

Избиране до края на контейнер или бележки.

Shift+Ctrl+End

Избиране на всичко в контейнера или бележките.

Ctrl+A

Редактиране на текст

За да направите това

Натиснете

Записване на промените.

PowerPoint Online записва промените автоматично.

Изрязване на избран текст.

Ctrl+X

Копиране на избран текст.

Ctrl+C

Поставяне на изрязан или копиран текст.

Ctrl+V

Вмъкване на хипервръзка

Ctrl+K

Отменяне на последната промяна.

Ctrl+Z

Повторение на последното отменено действие.

Ctrl+Y

Подравняване отляво на избрания абзац.

Ctrl+J

Преместване на избрана фигура

За да направите това

Натиснете

Побутване на фигурата надясно.

Клавиш със стрелка надясно

Побутване на фигурата наляво.

Клавиш със стрелка наляво

Побутване на фигурата нагоре.

Клавиш със стрелка нагоре

Побутване на фигурата надолу.

Клавиш със стрелка надолу

Подреждане на избрана фигура

Изпращане на фигурата във фона.

Ctrl+Shift+отваряща квадратна скоба ( [ )

Изпращане на фигурата назад.

Ctrl+отваряща квадратна скоба ( [ )

Изпращане на фигурата отпред.

Ctrl+Shift+затваряща квадратна скоба ( ] )

Изпращане на фигура напред.

Ctrl+затваряща квадратна скоба ( ] )

Форматиране на текст

За да направите това

Натиснете

Правене на избрания текст получер.

Ctrl+B

Правене на избрания текст курсивен.

Ctrl+I

Подчертаване на избрания текст.

Ctrl+U

Подравняване на избрания текст отляво.

Ctrl+L

Подравняване на избрания текст отдясно.

Ctrl+R

Центриране на избрания текст.

Ctrl+E

Работа с коментари

С изключение на клавишната комбинация "добавяне на нов коментар", клавишните комбинации за коментари, изредени по-долу, работят само когато екранът "Коментари" е текущ и на фокус.

За да направите това

Натиснете

Добавяне на нов коментар.

Ctrl+Alt+M 

(или Изображение на иконата за бутона Command на MAC + Shift + M на Mac)

Отиване на следващата нишка с коментари (документ, лист, слайд) 

Стрелка надолу

Отиване на предишната нишка с коментари (документ, лист, слайд) 

Стрелка нагоре

Разгъване на нишка с коментари, когато фокусът е върху нея 

Стрелка надясно

Свиване на нишка с коментари 

Стрелка наляво

Отиване на следващия отговор в нишка с коментари 

Стрелка надолу

Отиване на предишния отговор в нишка или родителския коментар 

Стрелка нагоре

Затваряне на екрана  

Tab

Поле за отговор 

Tab

Редактиране на родителски коментар/отговор

Използвайте Tab, когато фокусът е върху родителски коментар/отговор

Публикуване на коментар/отговор или записване на редакция 

Ctrl+Enter

Отхвърляне на чернова на коментар/отговор или редакция 

Esc

Разгъване на нишка с коментари чрез бутона "Преглед на още отговори" в нишката 

Tab

Вж. също

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×