Клавишни комбинации в Outlook в уеб

В Outlook в уеб и Outlook.com може да използвате клавишните комбинации от Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail или Outlook. В тази статия се описват преките пътища, които са налични, ако изберете Outlook и се отнася за американска клавиатурна подредба. Подредбата на клавишите при други клавиатури може да не отговаря точно на клавишите при американската подредба.

За да промените коя версия на клавишните комбинации използвате:

  • В Outlook.com и новия Outlook в уебизберете Настройки Настройки > Преглед на всички настройки на Outlook > Общи > Достъпност.

  • В класически Outlook в уеб изберете Настройки Настройки > Поща > Общи > Клавишни комбинации.

За да видите пълен списък на клавишните комбинации, които са налични във версията, която избирате, натиснете клавишите Shift+? на клавиатурата.

Често използвани клавишни комбинации

Следните клавишни комбинации са тези, които се използват по-често от хората, избрали версията на Outlook за клавишни комбинации в Outlook в уеб или Outlook.com.

За да направите това...

Натиснете...

Създаване на ново имейл съобщение или елемент

Ctrl+N или N

Изтриване на съобщение или елемент

Delete

Препращане на съобщение

Ctrl+Shift+F или Shift+F

Към календара

Ctrl+Shift+2

Отговаряне до всички в имейл съобщение

Ctrl+Shift+R или Shift+R

Отговаряне на имейл съобщение

Ctrl+R или R

Изпращане на имейл съобщение

Ctrl+Enter

Търсене

Alt+Q

Забележка: За да въведете @ на Mac, използвайте Alt+64.

Клавишни комбинации за общи действия

Ето някои клавишни комбинации, които могат да ви помогнат да изпълнявате някои основни действия.

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+N или N

Създаване на нов елемент от същия тип като модула, в който сте в момента. Например ново събрание в "Календар".

E

Преместване на имейл в папката за архивиране.

Ctrl+F6

Насочване на фокуса към следващия ориентир. Това е навигация от най-високо ниво.

Ctrl+Shift+F6

Насочване на фокуса към предишния ориентир. Това е навигация от най-високо ниво.

Клавиш за контекстно меню (или Shift + F10)

Това е еквивалентно на щракване с десния бутон, за да изберете опция. На клавиатури, съвместими с Windows, клавишът се намира вдясно от клавиша за интервал.

Shift+Enter

Изберете съобщение, елемент от календара, контакт или задача и отворете осветената опция в нов прозорец.

Alt+Q

Отиване в полето за търсене.

Забележка: За да въведете @ на Mac, използвайте Alt+64.

Клавишни комбинации за редактиране на текст

Клавишните комбинации за редактиране на текст, налични в Outlook в уеб и Outlook.com, са същите като тези, налични в други продукти на Microsoft.

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+C

Копиране на селекцията в клипборда.

Ctrl+X

Изрязване на избрания от вас текст.

Назад

Изтриване на избрания текст или знаците отляво на курсора.

Ctrl+Backspace

Изтриване на думата отляво на курсора, но не и на интервала преди думата.

Ctrl+K

Показване на прозореца за вмъкване на хипервръзка.

Ctrl+V

Поставяне на съдържанието от клипборда в текущото местоположение.

Ctrl+Y

Повтаряне на последното действие.

Ctrl+Z

Връщане на последното действие.

Insert

Превключване между вмъкване и заместване на текст.

Клавишни комбинации за форматиране на текст:

Може да сте запознати с клавишните комбинации за форматиране на текст, които можете да използвате в Outlook в уеб и Outlook.com. Microsoft използва стандартизирани клавишни комбинации за форматиране на текст в много продукти на Microsoft.

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+B

Поставяне на получерно форматиране.

Ctrl+I

Поставяне на форматиране с курсив.

Ctrl+U

Прилагане на подчертаване.

Клавишни комбинации за поща

Списък на папките

Ето най-често използваните клавишни комбинации за списък с папки.

Клавишна комбинация

Действие

Стрелка наляво

Свиване на избраната папка.

Стрелка надясно

Разширяване на избраната папка.

F2

Преименуване на избраната папка.

Списък за съобщения и за четене

Ето някои клавишни комбинации, които можете да използвате за същите действия, независимо дали работите в списъка със съобщения, или списъка за четене.

Клавишна комбинация

Действие

Delete

Изтриване на избраното съобщение или елемент.

Ctrl+Q или Q

Маркиране на избрания разговор или съобщение като прочетен(о).

Ctrl+U или U

Маркиране на избрания разговор или съобщение като непрочетен(о).

Shift+Delete

Окончателно изтриване на избраното съобщение или елемент.

Insert

Прилагане на флага по подразбиране към избрания разговор или съобщение без отваряне на менюто за флагове.

Забележка: Ако разговорът или съобщението вече са отбелязани с флаг, Insert ще го маркира като завършено. Това работи също и когато са избрани няколко разговора или съобщения.

Esc

Отмяна на търсене.

Забележка: Ако контекстното меню е отворено, Esc ще затвори менюто, но няма да отмени търсенето.

Списък на съобщенията

Клавишните комбинации често използват едни и същи имена на клавишите или една и съща комбинация от клавиши. Но как могат да се различават действията, които се изпълняват въз основа на областта, която работите. Клавишните комбинации, указани по-долу, се използват в списък със съобщения.

Клавишна комбинация

Действие

Shift+стрелка надолу

Избиране на текущото и следващите съобщения в списъка. Използвайте за избор на няколко последователни съобщения.

Shift+стрелка нагоре

Избиране на текущото и следващите съобщения в списъка. Използвайте за избор на няколко последователни съобщения.

Home или Ctrl+Home

Избиране на първото съобщение в папката.

Page Down

Избиране на първото съобщение на следващата страница за списъци със съобщения от две или повече страници.

Page Up

Избиране на първото съобщение на предишната страница за списъци със съобщения от две или повече страници.

End или Ctrl+End

Избиране на последното съобщение в папка.

Esc

Отмяна на търсене.

Забележка: Ако контекстното меню е отворено, Esc ще затвори менюто, но няма да отмени търсенето.

Списък за четене

Действията, които изпълнява клавишната комбинация, могат да бъдат уникални за областта на работа, въпреки че се използват познати имена на клавиши и клавишни комбинации. По-долу са дадени клавишните комбинации, използвани в списъка за четене.

Клавишна комбинация

Действие

Esc

Затваряне на ново съобщение

Ctrl+N или N

Създаване на ново съобщение.

Ctrl+Shift+F или Shift+F

Препращане на избрано съобщение.

End или Ctrl+End

Отиване в долния край на разговор или съобщение.

Home или Ctrl+Home

Отиване в горния край на разговор или съобщение.

Page Down

Преместване надолу с една страница за разговори или съобщения от две или повече страници.

Page Up

Преместване нагоре с една страница за разговори или съобщения от две или повече страници.

Ctrl+R или R

Отговаряне на избраното съобщение.

Ctrl+Shift+R или Shift+R

Отговаряне на подателя и всички получатели на избраното съобщение.

Ctrl+Enter

Изпращане на съобщение.

Ударения и специални знаци

За да добавите ударения или специални знаци, трябва да използвате цифровата клавиатура на клавиатурата при включен режим Num Lock.

  1. Натиснете и задръжте клавиша Alt.

  2. Въведете числовия код на цифровия панел и отпуснете клавиша ALT.

Забележка: За да въвеждате специални знаци на Mac, изберете Command + Control + интервал.

Гласни с ударения

À

0192

È

0200

Ì

0204

Ò

0210

Ù

0217

à

0224

è

0232

ì

0236

ò

0242

ù

0249

Á

0193

É

0201

Í

0205

Ó

0211

Ú

0218

Ý

0221

á

0224

é

0233

í

0237

ó

0243

ú

0250

ý

0253

Â

0194

Ê

0202

Î

0206

Ô

0212

Û

0219

â

0226

ê

0234

î

0238

ô

0244

û

0251

Ã

0195

Ñ

0209

Õ

0213

ã

0227

ñ

0241

õ

0245

Ä

0196

Ë

0203

Ï

0207

Ö

0214

Ü

0220

Ÿ

0159

ä

0228

ë

0235

ï

0239

ö

0246

ü

0252

ÿ

0255

Пунктуация и съгласни

¡

0161

º

0186

æ

0230

0139

¿

0191

ª

0170

Þ

0222

0155

Ç

0199

Ø

0216

þ

0254

Š

0138

ç

0231

ø

0248

Ð

0208

š

0154

Œ

0140

Å

0197

ð

0240

Ž

0142

œ

0156

å

0229

«

0171

ž

0158

ß

0223

Æ

0198

»

0187

Специални знаци

¢

0162

©

0169

0135

£

0163

®

0174

0150

0128

0153

0151

¥

0165

0149

0182

ƒ

0131

§

0167

¤

0164

0134

Клавишни комбинации за календара

Следващите идентифицирани клавишни комбинации са налични, когато работите в изглед на календар.

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+N

Създаване на нов календарен елемент.

Delete

Изтриване на избрания елемент.

Ctrl+Shift+2

Отиване в календара.

Shift+стрелка надясно

Отиване на следващия времеви период. Например ако сте в изглед на месец, Ctrl+стрелка надясно ще ви отведе на следващия месец.

Shift+стрелка наляво

Отиване на предходния времеви период. Например ако сте в изглед на месец, Ctrl+стрелка наляво ще ви отведе на предходния месец.

Shift+Alt+Y

Отиване на днешния ден.

Ctrl+F6

Преместване към различна област в календара.

Tab

Преместване към следващото събитие или област в текущия изглед.

Shift+Tab

Преместване към предишно събитие или област в текущия изглед.

Enter

Отваряне на избрания елемент.

Shift+Alt+1

Превключване към изглед на ден.

Shift+Alt+3

Превключване към изглед на цяла седмица.

Shift+Alt+4

Превключване към изглед "Месец".

Shift+Alt+2

Превключване към изглед на работна седмица.

Формуляри на календара

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+S

Записване на среща.

Ctrl+Enter или Alt+S

Изпращане на събрание.

Клавишни комбинации за задачи

Работа по вашите задачи с помощта на някои основни клавишни комбинации.

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+N

Създаване на нова задача.

Delete

Изтриване на избрания елемент.

Page Down

За списък, съдържащ повече от две страници, избиране на първия елемент на следващата страница.

Page Up

За списък, съдържащ повече от две страници, избиране на първия елемент на предишната страница.

Начало

Избиране на първия елемент в списъка.

Край

Избиране на последния елемент в списъка.

Стрелка надолу

Избиране на следващия елемент в списъка.

Стрелка нагоре

Избиране на предишния елемент в списъка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×