Клавишни комбинации в Outlook в уеб

Клавишните комбинации, описани в тази статия, се отнасят за американска подредба на клавиатурата. Подредбата на клавишите на други клавиатури може да не съответства точно на клавишите на американска клавиатура.

За инструкции изберете своята версия

Инструкциите се различават – в зависимост от това дали използвате Outlook в уеб бета-версия. Изберете коя версия на Outlook в уеб използвате, за да видите инструкциите, които се отнасят за вас.

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

Outlook в уеб – бета-версия

Вижте Инструкции за Outlook в уеб бета-версия

Outlook в уеб

Вижте Инструкции за класическа версия на Outlook в уеб.

Забележка: Ако вашата организация е включила емблемата си в лентата с инструменти, може да виждате нещо малко по-различно от показаното по-горе.

Инструкции за Outlook в уеб бета-версия

Инструкции за класическа версия на Outlook в уеб

Често използвани клавишни комбинации

По-долу са дадени най-често използваните клавишни комбинации за Outlook в уеб.

За да направите това...

Натиснете...

Получер

Ctrl+B

Копиране

Ctrl+C

Създаване на ново имейл съобщение или елемент

Ctrl+N

Изтриване на съобщение или елемент

Delete

Препращане на съобщение

Ctrl+Shift+F

Към календара

Ctrl+Shift+2

Четене на имейл съобщение

Enter

Отговаряне до всички в имейл съобщение

Ctrl+Shift+R

Отговаряне на имейл съобщение

Ctrl+R

Търсене

Alt+Q

Изпращане на имейл съобщение

Ctrl+Enter

Достигане до "Поща", "Календар", "Хора" и "Задачи"

Можете да стигнете до различни възможности и функции на Outlook в уеб с помощта на стандартните команди и бутони в навигационните ленти, както и да използвате голям брой клавишни комбинации. Разделили сме клавишните комбинации според областта за ваше удобство.

Разни клавишни комбинации

Можете да използвате комбинация от клавиши за навигиране до елементите в горния край на прозореца на Outlook в уеб.

 • Използвайте стрелките надясно и наляво, за да се придвижвате между "Поща", "Календар", "Хора" и "Задачи".

 • Използвайте клавиша Tab, за да се придвижите до своята информация, опциите, търсенето и помощта.

 • Използвайте Enter, за да стигнете до областта, която е осветена, като сте я избрали.

Натиснете клавиша Esc, за да затворите отворен формуляр или диалогов прозорец поле. Ако направите това обаче, всяка информация, която добавите към формуляра или диалоговия прозорец, може да не се запази.

Клавишни комбинации за общи действия

Сега, след като сте усвоили основните клавиши за движения, тук са клавишните комбинации, които могат да ви помогнат да изпълнявате някои основни действия.

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+N или N

Създаване на нов елемент от същия тип като текущата папка.

Още опции

 • Ctrl+Shift+K за създаване на нова задача.

 • Ctrl+Shift+M за създаване на нов имейл.

 • Ctrl+Shift+A за създаване на нова среща.

 • Ctrl+Shift+Q за създаване на ново събрание.

 • Ctrl+Shift+C за създаване на нов контакт.

E

Създайте архивна папка, ако такава все още не е създадена. След това преместете имейли в архивната папка, като натискате E в избраните съобщения.

Alt+Q или Ctrl+E или Ctrl+Alt+A или F3

Отиване в полето за търсене.

Ctrl+F6

Преминаване от една регион в друг. Това е най-високо ниво за навигация.

Забележки: 

 • Когато стигнете до областта, която искате, използвайте клавишите със стрелки, за да отидете до елемента, който искате, и след това натиснете клавиша Enter за действия върху този елемент.

 • В "Поща" Ctrl+F6 обхожда горната навигационна лента, личното състояние, новите елементи, папките и екрана за четене.

Клавиш за контекстно меню

Щракване с десния бутон е еквивалентно на избиране на опция. На клавиатури, съвместими с Windows, клавишът се намира вдясно от клавиша за интервал.

Enter

Изберете съобщение, елемент от календара, контакт или задача и отворете осветената опция в нов прозорец.

F9

Изпращане/получаване на съобщения.

Още опции

 • Ctrl+Alt+S за дефиниране на групи за изпращане/получаване.

 • Ctrl+M за стартиране на изпращане/получаване.

 • Shift+F9 за стартиране на изпращане/получаване за текуща папка, като се извличат целите елементи (горен колонтитул, елемент и всички прикачени файлове).

Клавишни комбинации за редактиране на текст

Ще видите, че клавишните комбинации за редактиране на текст, налични в Outlook в уеб, са същите като тези, налични в други продукти на Microsoft.

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+C

Копиране на селекцията в клипборда

Ctrl+X

Изрязване на селекцията и поставяне в клипборда.

Назад

Изтриване на селекцията или знаците отляво на курсора.

Ctrl+Backspace

Изтриване на думата отляво на курсора, но не и на интервала преди думата.

Ctrl+L

Показване на диалогов прозорец за текст на хипервръзка.

Ctrl+V

Поставяне на съдържанието на клипборда в текущото местоположение.

Ctrl+Y

Повтаряне на последното действие.

Ctrl+Z

Отмяна на последното действие.

Insert

Превключване между вмъкване и заместване на текст.

Клавишни комбинации за форматиране на текст:

Може да сте запознати с клавишните комбинации за форматиране на текст, които можете да използвате в Outlook в уеб. Microsoft използва стандартизирани клавишни комбинации за форматиране на текст в много продукти на Microsoft.

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+B

Поставяне на получерно форматиране.

Ctrl+I

Поставяне на форматиране с курсив.

Ctrl+U

Прилагане на подчертаване.

Поща

Клавишни комбинации за списъка с папки

Ето най-често използваните клавишни комбинации за списък с папки.

Клавишна комбинация

Действие

Стрелка наляво

Свиване на избраната папка.

Стрелка надясно

Разгъване на избраната папка.

F2

Преименуване на избраната папка.

Клавишни комбинации за съобщение и списък за четене

Ето някои клавишни комбинации, които можете да използвате за същите действия, независимо дали работите в списъка със съобщения, или списъка за четене.

Клавишна комбинация

Действие

Insert

Прилагане на флага по подразбиране към избрания разговор или съобщение без отваряне на менюто за флагове.

Забележка: Ако разговорът или съобщението вече са отбелязани с флаг, Insert ще го маркира като завършено. Това работи също и когато са избрани няколко разговора или съобщения.

Esc

Отмяна на търсене.

Забележка: Ако контекстното меню е отворено, Esc ще затвори менюто, но няма да отмени търсенето.

Delete или Ctrl+D

Изтриване на избраното съобщение или елемент.

Ctrl+Q или Q

Маркиране на избрания разговор или съобщение като прочетени.

Ctrl+U или U

Маркиране на избрания разговор или съобщение като непрочетени.

Shift+Delete или Shift+D

Окончателно изтриване на избраното съобщение или елемент.

Клавишни комбинации за списък със съобщения

Клавишните комбинации често използват едни и същи имена на клавишите или една и съща комбинация от клавиши. Но как могат да се различават действията, които се изпълняват въз основа на областта, която работите. Клавишните комбинации, указани по-долу, се използват в списък със съобщения.

Клавишна комбинация

Действие

Esc

Отмяна на търсене.

Забележка: Ако контекстното меню е отворено, Esc ще затвори менюто, но няма да отмени търсенето.

Shift+стрелка надолу

Избиране на текущото и следващите съобщения в списъка. Използвайте за избор на няколко съседни съобщения.

Shift+стрелка нагоре

Избиране на текущото и предишните съобщения в списъка. Използвайте за избор на няколко съседни съобщения.

Home или Ctrl+Home

Избиране на първото съобщение в папката.

Page Down

Избиране на първото съобщение на следващата страница за списъци със съобщения от две или повече страници.

Page Up

Избиране на първото съобщение на предишната страница за списъци със съобщения от две или повече страници.

End или Ctrl+End

Избиране на последното съобщение в папката.

Клавишни комбинации за списъка за четене

Действията, които изпълнява клавишната комбинация, могат да бъдат уникални за областта на работа, въпреки че се използват познати имена на клавиши и клавишни комбинации. По-долу са дадени клавишните комбинации, използвани в списъка за четене.

Клавишна комбинация

Действие

Esc

Затваряне на ново съобщение.

Ctrl+N или N

Създаване на ново съобщение.

Ctrl+Shift+F

Препращане на избраното съобщение.

End или Ctrl+End

Отиване в долния край на разговора или съобщението.

Home или Ctrl+Home

Отиване в горния край на разговора или съобщението.

Page Down

Преместване надолу с една страница за разговори или съобщения от две или повече страници.

Page Up

Преместване нагоре с една страница за разговори или съобщения от две или повече страници.

Ctrl+R или Ctrl+Shift+R или R

Отговаряне на избраното съобщение.

Ctrl+Shift+C

Отговаряне на избраното съобщение чрез незабавно съобщение.

Ctrl+Shift+R

Отговаряне на подателя и всички получатели на избраното съобщение.

Alt+S

Изпращане на съобщение.

Календар

Следващите идентифицирани клавишни комбинации са налични, когато работите в изглед на календар.

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+N

Създаване на нов календарен елемент.

Ctrl+Shift+A

Създаване на нова среща.

Ctrl+Shift+Q

Създаване на ново искане за събрание.

Delete

Изтриване на избран елемент.

Ctrl+2

Отиване в календара.

Alt+N, след което AA едновременно

Отиване в месечен изглед на календара.

Shift+стрелка надясно

Отиване на следващия времеви период. Например ако сте в изглед на месец, Ctrl+стрелка надясно ще ви отведе на следващия месец.

Shift+стрелка наляво

Отиване на предходния времеви период. Например ако сте в изглед на месец, Ctrl+стрелка наляво ще ви отведе на предходния месец.

Shift+Alt+Y

Отиване на днешния ден.

Ctrl+F6

Преместване към различна област в календара.

Tab

Преместване към следващото събитие или област в текущия изглед.

Shift+Tab

Преместване към предишното събитие или област в текущия изглед.

Enter

Отваряне на избрания елемент.

Shift+Alt+1

Превключване към изглед на ден.

Shift+Alt+3

Превключване към изглед на цяла седмица.

Shift+Alt+4

Превключване към изглед на месец.

Shift+Alt+2

Превключване към изглед на работна седмица.

Ctrl+P

Печат на текущия изглед на календара.

Формуляри на календара

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+S

Записване на среща.

Ctrl+Enter или Alt+S

Изпращане на събрание.

Задачи

Работа по вашите задачи с помощта на някои основни клавишни комбинации.

Клавишна комбинация

Действие

Ctrl+N

Създаване на нова задача.

Delete

Изтриване на избрания елемент.

Page Down

За списък, съдържащ повече от две страници, избиране на първия елемент на следващата страница.

Page Up

За списък, съдържащ повече от две страници, избиране на първия елемент на предишната страница.

Начало

Избиране на първия елемент в списъка.

Край

Избиране на последния елемент в списъка.

Стрелка надолу

Избиране на следващия елемент в списъка.

Стрелка нагоре

Избиране на предишния елемент в списъка.

Сродни теми

Клавишни комбинации в Outlook.com

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×