Преминаване към основното съдържание
Office
Клавишни комбинации в OneNote за Windows

Клавишни комбинации в OneNote за Windows

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Много потребители считат, че използването на външна клавиатура с клавишни комбинации за OneNote в Windows им помага да работят по-ефикасно. За потребителите, които страдат от зрителни нарушения или имат проблем с подвижността, използването на клавишните комбинации може да е по-лесно от използването на сензорния екран и е важна алтернатива на използването на мишка. В тази статия са посочени клавишните комбинации за OneNote в Windows.

Забележки: 

 • Клавишните комбинации в тази тема се отнасят за американската подредба на клавиатурата. Клавишите за други подредби може да не съответстват точно на клавишите на американската клавиатура.

 • Команди, които изискват от вас да натиснете и пуснете няколко клавиша заедно, се обозначават със знак плюс (+). Команди, които изискват от вас да натиснете няколко клавиша поред, се обозначават със знак запетая (,).

В тази тема

Водене и форматиране на бележки

Въвеждане и редактиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Отваряне на нов прозорец в OneNote.

Ctrl+M

Отваряне на малък прозорец в OneNote за създаване на странична бележка.

Ctrl+Shift+M или Windows+Alt+N

Прикрепване на прозореца на OneNote.

CTRL+ALT+D

Отменяне на последното действие.

Ctrl+Z

Повтаряне на последното действие.

Ctrl+Y

Избиране на всички елементи на текущата страница.

Забележка: Натиснете Ctrl+A повече от веднъж, за да увеличите обхвата на селекцията.

Ctrl+A

Изрязване на избрания текст или елемент.

Ctrl+X

Копиране на избрания текст или елемент в клипборда.

Ctrl+C

Поставяне на съдържанието на клипборда.

Ctrl+V

Преместване в началото на реда.

Home

Преместване в края на реда.

End

Преместване с един знак наляво.

Стрелка наляво

Преместване с един знак надясно.

Стрелка надясно

Преместване с една дума наляво.

Ctrl+стрелка наляво

Преместване с една дума надясно.

Ctrl+стрелка надясно

Изтриване на един знак отляво.

Назад

Изтриване на един знак отдясно.

Delete

Изтриване на една дума отляво.

Ctrl+Backspace

Изтриване на една дума отдясно.

Ctrl+Delete

Вмъкване на нов ред без започване на нов абзац.

Shift+Enter

Проверка на правописа.

F7

Отваряне на синонимния речник за текущо избраната дума.

Shift+F7

Показване на контекстното меню за всяка забележка, раздел или всеки друг обект, върху който е фокусът в момента.

Shift+F10

Изпълняване на действието, предложено в информационната лента, ако тя се показва в началото на страница.

Ctrl+Shift+W

Най-горе на страницата

Форматиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Осветяване на избрания текст.

Ctrl+Shift+H или Ctrl+Alt+H

Вмъкване на връзка.

Ctrl+K

Копиране на форматирането на избрания текст (копиране на формати).

Ctrl+Shift+C

Поставяне на форматирането на избрания текст (копиране на формати).

Ctrl+Shift+V

Отваряне на връзка.

Забележка: Курсорът трябва да бъде поставен някъде в рамките на форматирания текст на връзката.

Enter

Прилагане или премахване на получерно форматиране за избрания текст.

Ctrl+B

Прилагане или премахване на курсивно форматиране за избрания текст.

Ctrl+I

Прилагане или премахване на подчертаване за избрания текст.

Ctrl+U

Прилагане или премахване на зачеркване в избрания текст.

Ctrl+тире

Прилагане или премахване на горен индекс в избрания текст.

Ctrl+Shift+=

Прилагане или премахване на долен индекс в избрания текст.

Ctrl+=

Прилагане или се премахване на форматиране на списък с водещи символи от избрания текст.

Ctrl+точка

Прилагане или премахване на форматиран номериран списък в избрания абзац.

Ctrl+наклонена черта

Прилагане на стил "Заглавие 1" към текущата бележка.

Ctrl+Alt+1

Прилагане на стил "Заглавие 2" към текущата бележка.

Ctrl+Alt+2

Прилагане на стил "Заглавие 3" към текущата бележка.

Ctrl+Alt+3

Прилагане на стил "Заглавие 4" към текущата бележка.

Ctrl+Alt+4

Прилагане на стил "Заглавие 5" към текущата бележка.

Ctrl+Alt+5

Прилагане на стил "Заглавие 6" към текущата бележка.

Ctrl+Alt+6

Прилагане на нормален стил към текущата бележка.

Ctrl+Shift+N

Отстъп на абзац отляво.

Alt+Shift+стрелка надясно

Премахване на отстъпа на абзац отляво.

Alt+Shift+стрелка наляво

Дясно подравняване на избрания абзац.

Ctrl+R

Ляво подравняване на избрания абзац.

Ctrl+L

Увеличаване на размера на шрифта на избрания текст.

Ctrl+Shift+>

Намаляване на размера на шрифта на избрания текст.

Ctrl+Shift+<

Изчистване на всички форматирания, приложени към избрания текст.

Ctrl+Shift+N

Показване или скриване на линийки в текущата страница.

Ctrl+Shift+R

Най-горе на страницата

Добавяне на елементи в страница

За да направите това

Натиснете

Добавяне на документ или файл на текущата страница.

Alt+N, F

Добавяне на документ или файл като разпечатка на текущата страница.

Alt+N, O

Показване или скриване на разпечатки на документи на текущата страница (когато се изпълнява OneNote в режим на повишена четливост).

Alt+Shift+P

Вмъкване на картина от файл.

Alt+N, P

Вмъкване на картина от скенер или фотоапарат.

Alt+N, S

Вмъкване на изрезка от екран.

Забележка: Иконата на OneNote трябва да бъде активна в областта за уведомяване, крайно вдясно на лентата с инструменти в Windows.

Клавиш с емблемата на Windows+S

Вмъкване на текущата дата.

Alt+Shift+D

Вмъкване на текущата дата и час.

Alt+Shift+F

Вмъкване на текущия час.

Alt+Shift+T

Вмъкване на нов ред.

Shift+Enter

Започване на математическо уравнение или преобразуване на избран текст в математическо уравнение.

Alt+=

Вмъкване на символ за евро (€).

Ctrl+Alt+E

Създаване на таблица чрез добавяне на втора колона към вече въведен текст.

Tab

Създаване на друга колона в таблица с един ред.

Tab

Създаване на друг ред, когато курсорът е в крайната клетка на таблица.

Забележка: Натиснете Enter втори път, за да завършите таблицата.

Enter

Създаване на ред под текущия ред в таблица.

Ctrl+Enter

Създаване на друг абзац в същата клетка в таблица.

Alt+Enter

Създаване на колона отдясно на текущата колона в таблица.

Ctrl+Alt+R

Създаване на ред над текущия ред в таблица (когато курсорът е в началото на ред).

Enter

Изтриване на текущия празен ред в таблица (когато курсорът е в началото на реда).

DEL (натиснете два пъти)

Най-горе на страницата

Избиране на бележки и обекти

За да направите това

Натиснете

Избиране на всички елементи на текущата страница.

Натиснете Ctrl+A повече от веднъж, за да увеличите обхвата на селекцията.

Ctrl+A

Избиране до края на реда.

Shift+End

Избиране на целия ред (когато курсорът е в началото на реда).

Shift+стрелка надолу

Преход към заглавието на страницата и избирането му.

Ctrl+Shift+T

Отмяна на избраната структура или страница.

Esc

Преместване на текущия абзац или на няколко избрани абзаца нагоре.

Alt+Shift+стрелка нагоре

Преместване на текущия абзац или на няколко избрани абзаца надолу.

Alt+Shift+стрелка надолу

Преместване на текущия абзац или няколко избрани абзаца наляво (намаляване на отстъпа).

Alt+Shift+стрелка наляво

Преместване на текущия абзац или няколко избрани абзаца надясно (увеличаване на отстъпа).

Alt+Shift+стрелка надясно

Избор на текущия абзац и неговите подчинени абзаци.

Ctrl+Shift+тире

Изтриване на избраната бележка или обект.

Delete

Преместване в началото на реда.

Home

Преместване в края на реда.

End

Преместване с един знак наляво.

Стрелка наляво

Преместване с един знак надясно.

Стрелка надясно

Връщане в последната посетена страница.

Alt+стрелка наляво

Преминаване на следващата посетена страница.

Alt+стрелка надясно

Стартиране на възпроизвеждане на избрани аудио или видео записи.

Ctrl+Alt+P или Ctrl+Alt+S

Връщане назад в текущия аудио- или видеозапис с няколко секунди.

Ctrl+Alt+Y

Преминаване напред в текущия аудио- или видеозапис с няколко секунди.

Ctrl+Alt+U

Най-горе на страницата

Маркиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Прилагане, маркиране или изчистване на етикет "Задача".

Ctrl+1

Прилагане или изчистване на етикет "Важно".

Ctrl+2

Прилагане или изчистване на етикет "Въпрос".

Ctrl+3

Прилагане или изчистване на етикет "Запомни за по-късно".

Ctrl+4

Прилагане или изчистване на етикет "Дефиниция".

Ctrl+5

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

Ctrl+6

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

Ctrl+7

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

Ctrl+8

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

Ctrl+9

Премахване на всички етикети за бележки от избраните бележки.

Ctrl+0

Използване на структури

За да направите това

Натиснете

Показване на ниво 1.

Alt+Shift+1

Разгъване до ниво 2.

Alt+Shift+2

Разгъване до ниво 3.

Alt+Shift+3

Разгъване до ниво 4.

Alt+Shift+4

Разгъване до ниво 5.

Alt+Shift+5

Разгъване до ниво 6.

Alt+Shift+6

Разгъване до ниво 7.

Alt+Shift+7

Разгъване до ниво 8.

Alt+Shift+8

Разгъване до ниво 9.

Alt+Shift+9

Разгъване на всички нива.

Alt+Shift+0

Увеличаване на отстъпа с едно ниво.

Tab

Намаляване на отстъпа с едно ниво.

Shift+Tab

Разгъване на свита структура.

Alt+Shift+знак плюс

Свиване на разгъната структура.

Alt+Shift+знак минус

Най-горе на страницата

Задаване на езикови настройки

Забележка: За да промените посоката на записване на вашите бележки, трябва първо да разрешите езиците с изписване "от дясно наляво" в инструмента Предпочитания за езика на Microsoft Office.

За да направите това

Натиснете

Задаване на посока на писане "от ляво надясно".

Ctrl+ляв Shift

Задаване на посока на писане "от дясно наляво".

Ctrl+десен Shift

Увеличаване на отстъпа с едно ниво в текст "от дясно наляво".

Tab

Намаляване на отстъпа с едно ниво в текст "от дясно наляво".

Shift+Tab

Организиране и управление на вашия бележник

Работа със страници и странични бележки

За да направите това

Натиснете

Разрешаване или забраняване на изглед на цяла страница.

F11

Отваряне на нов прозорец в OneNote.

Ctrl+M

Отваряне на малък прозорец в OneNote за създаване на странична бележка.

Ctrl+Shift+M

Разгъване или свиване на раздели на група страници.

Ctrl+Shift+*

Печат на текущата страница.

Ctrl+P

Добавяне на нова страница в края на избраната секция.

Ctrl+N

Увеличаване на ширината на лентата с разделите на страница.

Ctrl+Shift+[

Намаляване на ширината на лентата с разделите на страница.

Ctrl+Shift+]

Създаване на нова страница под текущия раздел на страница на същото ниво.

Ctrl+Alt+N

Намаляване на нивото на отстъпа на етикета на текущия раздел на страница.

Ctrl+Alt+[

Увеличаване на нивото на отстъпа на етикета на текущия раздел на страница.

Ctrl+Alt+]

Създаване на нова подстраница под текущата страница.

Ctrl+Shift+Alt+N

Избор на всички елементи

Натиснете Ctrl+A няколко пъти, за да увеличите обхвата на селекцията.

Ctrl+A

Избиране на текущата страница.

Ctrl+Shift+A
Ако избраната страница е част от група, натиснете Ctrl+A за избиране на всички страници в групата.

Преместване на раздела за избраната страница нагоре.

Alt+Shift+стрелка нагоре

Преместване на раздела за избраната страница надолу.

Alt+Shift+стрелка надолу

Преместване на точката на вмъкване в заглавието на страницата.

Ctrl+Shift+T

Преминаване на първата страница в текущия видим набор от раздели на страници.

Alt+PAGE Up

Преминаване на последната страница в текущия видим набор от раздели за страници.

Alt+PAGE Down

Превъртане нагоре в текущата страница.

PAGE Up

Превъртане надолу в текущата страница.

PAGE Down

Превъртане до началото на текущата страница.

Ctrl+Home

Превъртане до дъното на текущата страница.

Ctrl+End

Преминаване на следващия абзац.

Ctrl+стрелка надолу

Преминаване на предишния абзац.

Ctrl+стрелка нагоре

Преминаване към следващия контейнер на бележка.

Alt+стрелка надолу

Преминаване в началото на реда.

Home

Преминаване в края на реда.

End

Преместване с един знак наляво.

Стрелка наляво

Преместване с един знак надясно.

Стрелка надясно

Връщане в последната посетена страница.

Alt+стрелка наляво

Преминаване на следващата посетена страница.

Alt+стрелка надясно

Увеличаване.

Alt+Ctrl+знак плюс (на цифровата клавиатура) или Alt+Ctrl+Shift+знак плюс

Намаляване.

Alt+Ctrl+знак минус (на цифровата клавиатура) или Alt+Ctrl+Shift+тире

Записване на промените.

Забележка: Докато OneNote се изпълнява, вашите бележки автоматично се записват всеки път, когато ги променяте. Не е необходимо ръчно да записвате бележките.

Ctrl+S

Най-горе на страницата

Работа с бележници и секции

За да направите това

Натиснете

Отваряне на OneNote.

Windows+SHIFT+N

Отваряне на бележник.

Ctrl+O

Инструмент ''Изпрати в OneNote''

Windows+N

Създаване на нова секция.

Ctrl+T

Отваряне на секция.

Ctrl+Alt+Shift+O

Преминаване на следващата секция.

Ctrl+Tab

Преминаване на предишната секция.

Ctrl+Shift+Tab

Преминаване на следващата страница в секцията.

Ctrl+PAGE Down

Преминаване на предишната страница в секцията.

Ctrl+PAGE Up

Преминаване на първата страница в секцията.

Alt+Home

Преминаване на последната страница в секцията.

Alt+End

Преминаване на първата страница в текущия видим набор от раздели на страници.

Alt+PAGE Up

Преминаване на последната страница за текущия видим набор от раздели на страници.

Alt+PAGE Down

Преместване или копиране на текущата страница.

Ctrl+Alt+M

Поставяне на фокуса в текущия раздел на страница.

Ctrl+Alt+G

Избор на текущия раздел на страница.

Ctrl+SHFT+A

Поставяне на фокуса в текущия раздел на секция.

Ctrl+Shift+G

Преместване на текущата секция.

Ctrl+Shift+G и след това Shift+F10, M

Преминаване към друг бележник в навигационната лента.

Ctrl+G, след това натиснете клавиша със стрелка надолу или клавиша със стрелка нагоре, за да изберете друг бележник, и след това натиснете клавиша Enter

Най-горе на страницата

Търсене на бележки

За да направите това

Натиснете

Преместване на точката на вмъкване в полето Търси за търсене на всички бележници.

Ctrl+E

Докато се търсят всички бележници, се визуализира следващият резултат.

Стрелка надолу

Докато се търсят всички бележници, се отива на избрания резултат и търсенето се отменя.

Enter

Промяна на обхвата на търсене.

Ctrl+E, Tab, интервал

Отваряне на екрана с резултатите от търсенето.

ALT+O след търсене

Търсене само в текущата страница.

Забележка: Можете да превключите между търсене навсякъде и търсене само в текущата страница от всяка точка, като натиснете Ctrl+E или Ctrl+F.

Ctrl+F

Докато се търси в текущата страница, преминаване към следващия резултат.

Enter или F3

Докато се търси в текущата страница, преминаване към предишния резултат.

Shift+F3

Отменяне на търсенето и връщане към страницата.

Esc

Най-горе на страницата

споделяне на бележки

Споделяне на бележки с други хора

За да направите това

Натиснете

Изпращане на избраните страници в имейл съобщение.

Ctrl+Shift+E

Споделяне на бележки с други програми

За да направите това

Натиснете

Изпращане на избраните страници в имейл съобщение.

Ctrl+Shift+E

Създаване на задача в Outlook Днес от текущата избрана бележка.

Ctrl+Shift+1

Създаване на задача в Outlook Утре от текущата избрана бележка.

Ctrl+Shift+2

Създаване на задача в Outlook Тази седмица от текущата избрана бележка.

Ctrl+Shift+3

Създаване на задача в Outlook Следващата седмица от текущата избрана бележка.

Ctrl+Shift+4

Създаване на задача в Outlook Без дата от текущата избрана бележка.

Ctrl+Shift+5

Отваряне на избраната задача в Outlook.

Ctrl+Shift+K

Маркиране на избраната задача в Outlook като приключена.

Ctrl+Shift+9

Изтриване на избраната задача в Outlook.

Ctrl+Shift+0

Синхронизиране на промени в текущия споделен бележник.

Shift+F9

Синхронизиране на промени във всички споделени бележници.

F9

Маркиране на текущата страница като непрочетена.

Ctrl+Q

Защита на бележки

Защитени чрез парола секции

За да направите това

Натиснете

Заключване на всички защитени чрез парола секции.

Ctrl+Alt+L

Тази статия описва клавишните комбинации за обичайни задачи в Microsoft OneNote 2013. Тези клавишни комбинации се отнасят до американската подредба на клавиатурата. Клавишите в други подредби на клавиатури може да не отговарят точно на подредбата на клавишите на американска клавиатура.

За клавишни комбинации, в които се натискат два или повече клавиша едновременно, клавишите са разделени със знака "плюс" (+). За преки пътища, при които натискате един клавиш непосредствено след друг клавиш, клавишите са разделени със запетая ( , ). 

В тази тема

Водене и форматиране на бележки

Въвеждане и редактиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Отваряне на нов прозорец в OneNote.

CTRL+M

Отваряне на малък прозорец в OneNote за създаване на странична бележка.

CTRL+SHIFT+M или Windows+ALT+N

Прикрепване на прозореца на OneNote.

CTRL+ALT+D

Отменяне на последното действие.

CTRL+Z

Връщане на последното действие.

CTRL+Y

Избор на всички елементи на текущата страница.

Забележка: Натиснете CTRL+A повече от веднъж, за да увеличите обхвата на селекцията.

CTRL+A

Изрязване на избрания текст или елемент.

CTRL+X

Копиране на избрания текст или елемент в клипборда.

CTRL+C

Поставяне на съдържанието на клипборда.

CTRL+V

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване в края на реда.

END

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изтриване на един знак отляво.

Клавиш НАЗАД

Изтриване на един знак отдясно.

DELETE

Изтриване на една дума отляво.

CTRL+НАЗАД

Изтриване на една дума отдясно.

CTRL+DELETE

Вмъкване на нов ред без започване на нов абзац.

SHIFT+ENTER

Проверка на правописа.

F7

Отваряне на синонимния речник за текущо избраната дума.

SHIFT+F7

Показване на контекстното меню за всяка забележка, раздел или всеки друг обект, върху който е фокусът в момента.

SHIFT+F10

Изпълняване на действието, предложено в информационната лента, ако тя се показва в началото на страница.

CTRL+SHIFT+W

Най-горе на страницата

Форматиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Осветяване на избрания текст.

CTRL+SHIFT+H или CTRL+ALT+H

Вмъкване на връзка.

CTRL+K

Копиране на форматирането на избрания текст (копиране на формати).

CTRL+SHIFT+C

Поставяне на форматирането на избрания текст (копиране на формати).

CTRL+SHIFT+V

Отваряне на връзка.

Забележка: Курсорът трябва да бъде поставен някъде в рамките на форматирания текст на връзката.

ENTER

Прилагане или се премахване на получерно форматиране от избрания текст.

CTRL+B

Прилагане или премахване на курсивно форматиране за избрания текст.

CTRL+I

Прилагане или премахване на подчертаване за избрания текст.

CTRL+U

Прилагане или премахване на зачеркване в избрания текст.

CTRL+тире

Прилагане или премахване на горен индекс в избрания текст.

CTRL+SHIFT+=

Прилагане или премахване на долен индекс в избрания текст.

CTRL+=

Прилагане или се премахване на форматиране на списък с водещи символи от избрания текст.

CTRL+. (точка)

Прилагане или премахване на форматиран номериран списък в избрания абзац.

CTRL+НАКЛОНЕНА ЧЕРТА

Прилагане на стил "Заглавие 1" към текущата бележка.

CTRL+ALT+1

Прилагане на стил "Заглавие 2" към текущата бележка.

CTRL+ALT+2

Прилагане на стил "Заглавие 3" към текущата бележка.

CTRL+ALT+3

Прилагане на стил "Заглавие 4" към текущата бележка.

CTRL+ALT+4

Прилагане на стил "Заглавие 5" към текущата бележка.

CTRL+ALT+5

Прилагане на стил "Заглавие 6" към текущата бележка.

CTRL+ALT+6

Прилагане на нормален стил към текущата бележка.

CTRL+SHIFT+N

Отстъп на абзац отляво.

ALT+SHIFT+стрелка надясно

Премахване на отстъпа на абзац отляво.

ALT+SHIFT+стрелка наляво

Дясно подравняване на избрания абзац.

CTRL+R

Ляво подравняване на избрания абзац.

CTRL+L

Увеличаване на размера на шрифта на избрания текст.

CTRL+SHIFT+>

Намаляване на размера на шрифта на избрания текст.

CTRL+SHIFT+<

Изчистване на всички форматирания, приложени към избрания текст.

CTRL+SHIFT+N

Показване или скриване на линийки в текущата страница.

CTRL+SHIFT+R

Най-горе на страницата

Добавяне на елементи в страница

За да направите това

Натиснете

Добавяне на документ или файл на текущата страница.

ALT+Ъ, Г

Добавяне на документ или файл като разпечатка на текущата страница.

ALT+Ъ, Ф

Показване или скриване на разпечатки на документи на текущата страница (когато се изпълнява OneNote в режим на повишена четливост).

ALT+SHIFT+P

Вмъкване на картина от файл.

ALT+Ъ, Н

Вмъкване на картина от скенер или фотоапарат.

ALT+Ъ, С

Вмъкване на изрезка от екран.

Забележка: Иконата на OneNote трябва да бъде активна в областта за уведомяване, крайно вдясно на лентата с инструменти в Windows.

Клавиша с емблемата на Windows+S (ако използвате OneNote 2013 с най-новите актуализации, натиснете клавиша с емблемата на Windows+SHIFT+S)

Вмъкване на текущата дата.

ALT+SHIFT+D

Вмъкване на текущата дата и час.

ALT+SHIFT+F

Вмъкване на текущия час.

ALT+SHIFT+T

Вмъкване на нов ред.

SHIFT+ENTER

Започване на математическо уравнение или преобразуване на избран текст в математическо уравнение.

ALT+=

Вмъкване на символ за евро (€).

CTRL+ALT+E

Създаване на таблица чрез добавяне на втора колона към вече въведен текст.

TAB

Създаване на друга колона в таблица с един ред.

TAB

Създаване на друг ред, когато курсорът е в крайната клетка на таблица.

Забележка: Натиснете ENTER втори път, за да завършите таблицата.

ENTER

Създаване на ред под текущия ред в таблица.

CTRL+ENTER

Създаване на друг абзац в същата клетка в таблица.

ALT+ENTER

Създаване на колона отдясно на текущата колона в таблица.

CTRL+ALT+R

Създаване на ред над текущия ред в таблица (когато курсорът е в началото на ред).

ENTER

Изтриване на текущия празен ред в таблица (когато курсорът е в началото на реда).

DEL (натиснете два пъти)

Най-горе на страницата

Избиране на бележки и обекти

За да направите това

Натиснете

Избиране на всички елементи на текущата страница.

Забележка: Натиснете CTRL+A повече от веднъж, за да увеличите обхвата на селекцията.

CTRL+A

Избиране до края на реда.

SHIFT+END

Избиране на целия ред (когато курсорът е в началото на реда).

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преход към заглавието на страницата и избирането му.

CTRL+SHIFT+T

Отмяна на избраната структура или страница.

ESC

Преместване на текущия абзац или на няколко избрани абзаца нагоре.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на текущия абзац или на няколко избрани абзаца надолу.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на текущия абзац или няколко избрани абзаца наляво (намаляване на отстъпа).

ALT+SHIFT+стрелка наляво

Преместване на текущия абзац или няколко избрани абзаца надясно (увеличаване на отстъпа).

ALT+SHIFT+стрелка надясно

Избор на текущия абзац и неговите подчинени абзаци.

CTRL+SHIFT+тире

Изтриване на избраната бележка или обект.

DELETE

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване в края на реда.

END

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Връщане в последната посетена страница.

ALT+стрелка наляво

Преминаване на следващата посетена страница.

ALT+стрелка надясно

Стартиране на възпроизвеждане на избрани аудио или видео записи.

CTRL+ALT+P или CTRL+ALT+S

Връщане назад в текущия аудио или видео запис с няколко секунди.

CTRL+ALT+Y

Преминаване напред в текущия аудио или видео запис с няколко секунди.

CTRL+ALT+U

Най-горе на страницата

Маркиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Прилагане, маркиране или изчистване на етикет "Задача".

CTRL+1

Прилагане или изчистване на етикет "Важно".

CTRL+2

Прилагане или изчистване на етикет "Въпрос".

CTRL+3

Прилагане или изчистване на етикет "Запомни за по-късно".

CTRL+4

Прилагане или изчистване на етикет "Дефиниция".

CTRL+5

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

CTRL+6

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

CTRL+7

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

CTRL+8

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

CTRL+9

Премахване на всички етикети за бележки от избраните бележки.

CTRL+0

Използване на структури

За да направите това

Натиснете

Показване на ниво 1.

ALT+SHIFT+1

Разгъване до ниво 2.

ALT+SHIFT+2

Разгъване до ниво 3.

ALT+SHIFT+3

Разгъване до ниво 4.

ALT+SHIFT+4

Разгъване до ниво 5.

ALT+SHIFT+5

Разгъване до ниво 6.

ALT+SHIFT+6

Разгъване до ниво 7.

ALT+SHIFT+7

Разгъване до ниво 8.

ALT+SHIFT+8

Разгъване до ниво 9.

ALT+SHIFT+9

Разгъване на всички нива.

ALT+SHIFT+0

Увеличаване на отстъпа с едно ниво.

TAB

Намаляване на отстъпа с едно ниво.

SHIFT+TAB

Разгъване на свита структура.

ALT+SHIFT+знак "плюс"

Свиване на разгъната структура.

ALT+SHIFT+знак "минус"

Най-горе на страницата

Задаване на езикови настройки

Забележка: За да промените посоката на записване на вашите бележки, трябва първо да разрешите езиците с изписване "от дясно наляво" в инструмента Предпочитания за езика на Microsoft Office.

За да направите това

Натиснете

Задаване на посока на писане "отляво надясно".

CTRL+ЛЯВ SHIFT

Задаване на посока на писане "отдясно наляво".

CTRL+ДЕСЕН SHIFT

Увеличаване на отстъпа с едно ниво в текст "отдясно наляво".

TAB

Намаляване на отстъпа с едно ниво в текст "отдясно наляво".

SHIFT+TAB

Организиране и управление на вашия бележник

Работа със страници и странични бележки

За да направите това

Натиснете

Разрешаване или забраняване на изглед на цяла страница.

F11

Отваряне на нов прозорец в OneNote.

CTRL+M

Отваряне на малък прозорец в OneNote за създаване на странична бележка.

CTRL+SHIFT+M

Разгъване или свиване на раздели на група страници.

CTRL+SHIFT+*

Печат на текущата страница.

CTRL+P

Добавяне на нова страница в края на избраната секция.

CTRL+N

Увеличаване на ширината на лентата с разделите на страница.

CTRL+SHIFT+[

Намаляване на ширината на лентата с разделите на страница.

CTRL+SHIFT+]

Създаване на нова страница под текущия раздел на страница на същото ниво.

CTRL+ALT+N

Намаляване на нивото на отстъпа на етикета на текущия раздел на страница.

CTRL+ALT+[

Увеличаване на нивото на отстъпа на етикета на текущия раздел на страница.

CTRL+ALT+]

Създаване на нова подстраница под текущата страница.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Избор на всички елементи.

Забележка: Натиснете CTRL+A няколко пъти, за да увеличите обхвата на селекцията.

CTRL+A

Избиране на текущата страница.

CTRL+SHIFT+A
Ако избраната страница е част от група, натиснете CTRL+A за избиране на всички страници в групата.

Преместване на раздела за избраната страница нагоре.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на раздела за избраната страница надолу.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на точката на вмъкване в заглавието на страницата.

CTRL+SHIFT+T

Преминаване на първата страница в текущия видим набор от раздели на страници.

ALT+PAGE UP

Преминаване на последната страница в текущия видим набор от раздели за страници.

ALT+PAGE DOWN

Превъртане нагоре в текущата страница.

PAGE UP

Превъртане надолу в текущата страница.

PAGE DOWN

Превъртане до началото на текущата страница.

CTRL+HOME

Превъртане до дъното на текущата страница.

CTRL+END

Преминаване на следващия абзац.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване на предишния абзац.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преминаване към следващия контейнер на бележка.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване в началото на реда.

HOME

Преминаване в края на реда.

END

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Връщане в последната посетена страница.

ALT+стрелка наляво

Преминаване на следващата посетена страница.

ALT+стрелка надясно

Увеличаване.

ALT+CTRL+ЗНАК ПЛЮС (на цифровата клавиатура) или ALT+CTRL+SHIFT+ЗНАК ПЛЮС

Намаляване.

ALT+CTRL+ЗНАК МИНУС (на цифровата клавиатура) или ALT+CTRL+SHIFT+ТИРЕ

Записване на промените.

Забележка: Докато OneNote се изпълнява, вашите бележки автоматично се записват всеки път, когато ги променяте. Не е необходимо ръчно да записвате бележките.

CTRL+S

Най-горе на страницата

Работа с бележници и секции

За да направите това

Натиснете

Отваряне на OneNote.

Windows+SHIFT+N

Отваряне на бележник.

CTRL+O

Инструмент ''Изпрати в OneNote''

Windows+N

Създаване на нова секция.

CTRL+T

Отваряне на секция.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Преминаване на следващата секция.

CTRL+TAB

Преминаване на предишната секция.

CTRL+SHIFT+TAB

Преминаване на следващата страница в секцията.

CTRL+PAGE DOWN

Преминаване на предишната страница в секцията.

CTRL+PAGE UP

Преминаване на първата страница в секцията.

ALT+HOME

Преминаване на последната страница в секцията.

ALT+END

Преминаване на първата страница в текущия видим набор от раздели на страници.

ALT+PAGE UP

Преминаване на последната страница за текущия видим набор от раздели на страници.

ALT+PAGE DOWN

Преместване или копиране на текущата страница.

CTRL+ALT+M

Поставяне на фокуса в текущия раздел на страница.

CTRL+ALT+G

Избор на текущия раздел на страница.

CTRL+SHFT+A

Поставяне на фокуса в текущия раздел на секция.

CTRL+SHIFT+G

Преместване на текущата секция.

CTRL+SHIFT+G и след това SHIFT+F10, M

Преминаване към друг бележник в навигационната лента.

CTRL+G, след това натиснете клавиша със стрелка надолу или клавиша със стрелка нагоре, за да изберете друг бележник, и след това натиснете клавиша ENTER

Най-горе на страницата

Търсене на бележки

За да направите това

Натиснете

Преместване на точката на вмъкване в полето Търси за търсене на всички бележници.

CTRL+E

Докато се търсят всички бележници, се визуализира следващият резултат.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Докато се търсят всички бележници, се отива на избрания резултат и търсенето се отменя.

ENTER

Промяна на обхвата на търсене.

CTRL+E, TAB, интервал

Отваряне на екрана с резултатите от търсенето.

ALT+O след търсене

Търсене само в текущата страница.

Забележка: Можете да превключите между търсене навсякъде и търсене само в текущата страница от всяка точка, като натиснете CRTL+E или CTRL+F.

CTRL+F

Докато се търси в текущата страница, преминаване към следващия резултат.

ENTER или F3

Докато се търси в текущата страница, преминаване към предишния резултат.

SHFT+F3

Отменяне на търсенето и връщане към страницата.

ESC

Най-горе на страницата

споделяне на бележки

Споделяне на бележки с други хора

За да направите това

Натиснете

Изпращане на избраните страници в имейл съобщение.

CTRL+SHIFT+E

Споделяне на бележки с други програми

За да направите това

Натиснете

Изпращане на избраните страници в имейл съобщение.

CTRL+SHIFT+E

Създаване на задача в Outlook Днес от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+1

Създаване на задача в Outlook Утре от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+2

Създаване на задача в Outlook Тази седмица от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+3

Създаване на задача в Outlook Следващата седмица от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+4

Създаване на задача в Outlook Без дата от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+5

Отваряне на избраната задача в Outlook.

CTRL+SHIFT+K

Маркиране на избраната задача в Outlook като приключена.

CTRL+SHIFT+9

Изтриване на избраната задача в Outlook.

CTRL+SHIFT+0

Синхронизиране на промени в текущия споделен бележник.

SHIFT+F9

Синхронизиране на промени във всички споделени бележници.

F9

Маркиране на текущата страница като непрочетена.

CTRL+Q

Защита на бележки

Защитени чрез парола секции

За да направите това

Натиснете

Заключване на всички защитени чрез парола секции.

CTRL+ALT+L

Най-горе на страницата

Тази помощна статия описва клавишните комбинации за обичайни задачи в Microsoft OneNote 2010. Тези клавишни комбинации се отнасят до американската подредба на клавиатурата. Клавишите в други подредби на клавиатури може да не отговарят точно на подредбата на клавишите на американска клавиатура.

За клавишни комбинации, в които се натискат два или повече клавиша едновременно, клавишите са разделени със знака "плюс" (+). За преки пътища, при които натискате един клавиш непосредствено след друг клавиш, клавишите са разделени със запетая ( , ). 

Забележка: Възможно е да не преглеждате най-новата версия на тази статия. Ако лентата на състоянието в долната част на този прозорец показва Офлайн, свържете вашия компютър с интернет, щракнете върху бутона Офлайн във визуализатора на помощта и след това щракнете в контекстното меню върху Показвай съдържание от Office.com. Другата възможност да се запознаете с най-новата документация е да посетите Office.com и да потърсите страницата "Помощ за Microsoft OneNote 2010 и практически съвети".

В тази тема

Водене и форматиране на бележки

Въвеждане и редактиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Отваряне на нов прозорец в OneNote.

CTRL+M

Отваряне на малък прозорец в OneNote за създаване на странична бележка.

CTRL+SHIFT+M

Прикрепване на прозореца на OneNote.

CTRL+ALT+D

Отменяне на последното действие.

CTRL+Z

Връщане на последното действие.

CTRL+Y

Избор на всички елементи на текущата страница.

Забележка: Натиснете CTRL+A повече от веднъж, за да увеличите обхвата на селекцията.

CTRL+A

Изрязване на избрания текст или елемент.

CTRL+X

Копиране на избрания текст или елемент в клипборда.

CTRL+C

Поставяне на съдържанието на клипборда.

CTRL+V

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване в края на реда.

END

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изтриване на един знак отляво.

Клавиш НАЗАД

Изтриване на един знак отдясно.

DELETE

Изтриване на една дума отляво.

CTRL+НАЗАД

Изтриване на една дума отдясно.

CTRL+DELETE

Вмъкване на нов ред без започване на нов абзац.

SHIFT+ENTER

Проверка на правописа.

F7

Отваряне на синонимния речник за текущо избраната дума.

SHIFT+F7

Показване на контекстното меню за всяка забележка, раздел или всеки друг обект, върху който е фокусът в момента.

SHIFT+F10

Изпълняване на действието, предложено в информационната лента, ако тя се показва в началото на страница.

CTRL+SHIFT+W

Форматиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Осветяване на избрания текст в жълто.

CTRL+SHIFT+H
или CTRL+ALT+H

Вмъкване на хипервръзка.

CTRL+K

Копиране на форматирането на избрания текст (копиране на формати).

CTRL+SHIFT+C

Поставяне на форматирането на избрания текст (копиране на формати).

CTRL+SHIFT+V

Отваряне на хипервръзка.

Забележка: Курсорът трябва да бъде поставен някъде в рамките на форматирания текст на хипервръзката.

ENTER

Прилагане или се премахване на получерно форматиране от избрания текст.

CTRL+B

Прилагане или премахване на курсивно форматиране за избрания текст.

CTRL+I

Прилагане или премахване на подчертаване за избрания текст.

CTRL+U

Прилагане или премахване на зачеркване в избрания текст.

CTRL+тире

Прилагане или премахване на горен индекс в избрания текст.

CTRL+SHIFT+=

Прилагане или премахване на долен индекс в избрания текст.

CTRL+=

Прилагане или се премахване на форматиране на списък с водещи символи от избрания текст.

CTRL+. (точка)

Прилагане или премахване на форматиран номериран списък в избрания абзац.

CTRL+НАКЛОНЕНА ЧЕРТА

Прилагане на стил "Заглавие 1" към текущата бележка.

CTRL+ALT+1

Прилагане на стил "Заглавие 2" към текущата бележка.

CTRL+ALT+2

Прилагане на стил "Заглавие 3" към текущата бележка.

CTRL+ALT+3

Прилагане на стил "Заглавие 4" към текущата бележка.

CTRL+ALT+4

Прилагане на стил "Заглавие 5" към текущата бележка.

CTRL+ALT+5

Прилагане на стил "Заглавие 6" към текущата бележка.

CTRL+ALT+6

Прилагане на нормален стил към текущата бележка.

CTRL+SHIFT+N

Отстъп на абзац отляво.

ALT+SHIFT+стрелка надясно

Премахване на отстъпа на абзац отляво.

ALT+SHIFT+стрелка наляво

Дясно подравняване на избрания абзац.

CTRL+R

Ляво подравняване на избрания абзац.

CTRL+L

Увеличаване на размера на шрифта на избрания текст.

CTRL+SHIFT+>

Намаляване на размера на шрифта на избрания текст.

CTRL+SHIFT+<

Изчистване на всички форматирания, приложени към избрания текст.

CTRL+SHIFT+N

Показване или скриване на линийки в текущата страница.

CTRL+SHIFT+R

Добавяне на елементи в страница

За да направите това

Натиснете

Добавяне на документ или файл на текущата страница.

ALT+Ъ, Г

Добавяне на документ или файл като разпечатка на текущата страница.

ALT+Ъ, Ф

Показване или скриване на разпечатки на документи на текущата страница (когато се изпълнява OneNote в режим на повишена четливост).

ALT+SHIFT+P

Вмъкване на картина от файл.

ALT+Ъ, Н

Вмъкване на картина от скенер или фотоапарат.

ALT+Ъ, С

Вмъкване на изрезка от екран.

Забележка: Иконата на OneNote трябва да бъде активна в областта за уведомяване, крайно вдясно на лентата с инструменти в Windows.

Клавиша с емблемата на Windows + S

Вмъкване на текущата дата.

ALT+SHIFT+D

Вмъкване на текущата дата и час.

ALT+SHIFT+F

Вмъкване на текущия час.

ALT+SHIFT+T

Вмъкване на нов ред.

SHIFT+ENTER

Започване на математическо уравнение или преобразуване на избран текст в математическо уравнение.

ALT+=

Създаване на таблица чрез добавяне на втора колона към вече въведен текст.

TAB

Създаване на друга колона в таблица с един ред.

TAB

Създаване на друг ред, когато курсорът е в крайната клетка на таблица.

Забележка: Натиснете ENTER втори път, за да завършите таблицата.

ENTER

Създаване на ред под текущия ред в таблица.

CTRL+ENTER

Създаване на друг абзац в същата клетка в таблица.

ALT+ENTER

Създаване на колона отдясно на текущата колона в таблица.

CTRL+ALT+R

Създаване на колона отляво на текущата колона в таблица.

CTRL+ALT+E

Създаване на ред над текущия ред в таблица (когато курсорът е в началото на ред).

ENTER

Изтриване на текущия празен ред в таблица (когато курсорът е в началото на реда).

DEL (натиснете два пъти)

Избиране на бележки и обекти

За да направите това

Натиснете

Избиране на всички елементи на текущата страница.

Забележка: Натиснете CTRL+A повече от веднъж, за да увеличите обхвата на селекцията.

CTRL+A

Избиране до края на реда.

SHIFT+END

Избиране на целия ред (когато курсорът е в началото на реда).

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преход към заглавието на страницата и избирането му.

CTRL+SHIFT+T

Отмяна на избраната структура или страница.

ESC

Преместване на текущия абзац или на няколко избрани абзаца нагоре.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на текущия абзац или на няколко избрани абзаца надолу.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на текущия абзац или няколко избрани абзаца наляво (намаляване на отстъпа).

ALT+SHIFT+стрелка наляво

Преместване на текущия абзац или няколко избрани абзаца надясно (увеличаване на отстъпа).

ALT+SHIFT+стрелка надясно

Избор на текущия абзац и неговите подчинени абзаци.

CTRL+SHIFT+тире

Изтриване на избраната бележка или обект.

DELETE

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване в края на реда.

END

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Връщане в последната посетена страница.

ALT+стрелка наляво

Преминаване на следващата посетена страница.

ALT+стрелка надясно

Стартиране на възпроизвеждане на избрани аудио или видео записи.

CTRL+ALT+P

Стартиране на възпроизвеждане на избрани аудио или видео записи.

CTRL+ALT+S

Връщане назад в текущия аудио или видео запис с няколко секунди.

CTRL+ALT+Y

Преминаване напред в текущия аудио или видео запис с няколко секунди.

CTRL+ALT+U

Маркиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Прилагане, маркиране или изчистване на етикет "Задача".

CTRL+1

Прилагане или изчистване на етикет "Важно".

CTRL+2

Прилагане или изчистване на етикет "Въпрос".

CTRL+3

Прилагане или изчистване на етикет "Запомни за по-късно".

CTRL+4

Прилагане или изчистване на етикет "Дефиниция".

CTRL+5

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

CTRL+6

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

CTRL+7

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

CTRL+8

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

CTRL+9

Премахване на всички етикети за бележки от избраните бележки.

CTRL+0

Използване на структури

За да направите това

Натиснете

Показване на ниво 1.

ALT+SHIFT+1

Разгъване до ниво 2.

ALT+SHIFT+2

Разгъване до ниво 3.

ALT+SHIFT+3

Разгъване до ниво 4.

ALT+SHIFT+4

Разгъване до ниво 5.

ALT+SHIFT+5

Разгъване до ниво 6.

ALT+SHIFT+6

Разгъване до ниво 7.

ALT+SHIFT+7

Разгъване до ниво 8.

ALT+SHIFT+8

Разгъване до ниво 9.

ALT+SHIFT+9

Разгъване на всички нива.

ALT+SHIFT+0

Увеличаване на отстъпа с едно ниво.

TAB

Намаляване на отстъпа с едно ниво.

SHIFT+TAB

Разгъване на свита структура.

ALT+SHIFT+знак "плюс"

Свиване на разгъната структура.

ALT+SHIFT+знак "минус"

Задаване на езикови настройки

Забележка: За да промените посоката на записване на вашите бележки, трябва първо да разрешите езиците с изписване "от дясно наляво" в инструмента Предпочитания за езика на Microsoft Office 2010.

За да направите това

Натиснете

Задаване на посока на писане "отляво надясно".

CTRL+ЛЯВ SHIFT

Задаване на посока на писане "отдясно наляво".

CTRL+ДЕСЕН SHIFT

Увеличаване на отстъпа с едно ниво в текст "отдясно наляво".

TAB

Намаляване на отстъпа с едно ниво в текст "отдясно наляво".

SHIFT+TAB

Най-горе на страницата

Организиране и управление на вашия бележник

Работа със страници и странични бележки

За да направите това

Натиснете

Разрешаване или забраняване на изглед на цяла страница.

F11

Отваряне на нов прозорец в OneNote.

CTRL+M

Отваряне на малък прозорец в OneNote за създаване на странична бележка.

CTRL+SHIFT+M

Разгъване или свиване на раздели на група страници.

CTRL+SHIFT+*

Печат на текущата страница.

CTRL+P

Добавяне на нова страница в края на избраната секция.

CTRL+N

Увеличаване на ширината на лентата с разделите на страница.

CTRL+SHIFT+[

Намаляване на ширината на лентата с разделите на страница.

CTRL+SHIFT+]

Създаване на нова страница под текущия раздел на страница на същото ниво.

CTRL+ALT+N

Намаляване на нивото на отстъпа на етикета на текущия раздел на страница.

CTRL+ALT+[

Увеличаване на нивото на отстъпа на етикета на текущия раздел на страница.

CTRL+ALT+]

Създаване на нова подстраница под текущата страница.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Избор на всички елементи.

Натиснете CTRL+A няколко пъти, за да увеличите обхвата на селекцията.

CTRL+A

Избиране на текущата страница.

CTRL+SHIFT+A
Ако избраната страница е част от група, натиснете CTRL+A за избиране на всички страници в групата.

Преместване на раздела за избраната страница нагоре.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на раздела за избраната страница надолу.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на точката на вмъкване в заглавието на страницата.

CTRL+SHIFT+T

Преминаване на първата страница в текущия видим набор от раздели на страници.

ALT+PAGE UP

Преминаване на последната страница в текущия видим набор от раздели за страници.

ALT+PAGE DOWN

Превъртане нагоре в текущата страница.

PAGE UP

Превъртане надолу в текущата страница.

PAGE DOWN

Превъртане до началото на текущата страница.

CTRL+HOME

Превъртане до дъното на текущата страница.

CTRL+END

Преминаване на следващия абзац.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване на предишния абзац.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на точката на вмъкване нагоре в текущата страница или разширяване на страницата нагоре.

CTRL+ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на точката на вмъкване надолу в текущата страница или разширяване на страницата надолу.

CTRL+ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на точката на вмъкване наляво в текущата страница или разширяване на страницата наляво.

CTRL+ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на точката на вмъкване надясно в текущата страница или разширяване на страницата надясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преминаване към следващия контейнер на бележка.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване в началото на реда.

HOME

Преминаване в края на реда.

END

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Връщане в последната посетена страница.

ALT+стрелка наляво

Преминаване на следващата посетена страница.

ALT+стрелка надясно

Увеличаване.

ALT+CTRL+ЗНАК ПЛЮС (на цифровата клавиатура)
–ИЛИ–
ALT+CTRL+SHIFT+ЗНАК ПЛЮС

Намаляване.

ALT+CTRL+ЗНАК МИНУС (на цифровата клавиатура)
–ИЛИ–
ALT+CTRL+SHIFT+ТИРЕ

Записване на промените.

Докато OneNote се изпълнява, вашите бележки автоматично се записват всеки път, когато ги променяте. Не е необходимо ръчно да записвате бележките.

CTRL+S

Работа с бележници и секции

За да направите това

Натиснете

Създаване на нова секция.

CTRL+T

Отваряне на бележник.

CTRL+O

Отваряне на секция.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Преминаване на следващата секция.

CTRL+TAB

Преминаване на предишната секция.

CTRL+SHIFT+TAB

Преминаване на следващата страница в секцията.

CTRL+PAGE DOWN

Преминаване на предишната страница в секцията.

CTRL+PAGE UP

Преминаване на първата страница в секцията.

ALT+HOME

Преминаване на последната страница в секцията.

ALT+END

Преминаване на първата страница в текущия видим набор от раздели на страници.

ALT+PAGE UP

Преминаване на последната страница за текущия видим набор от раздели на страници.

ALT+PAGE DOWN

Преместване или копиране на текущата страница.

CTRL+ALT+M

Поставяне на фокуса в текущия раздел на страница.

CTRL+ALT+G

Избор на текущия раздел на страница.

CTRL+SHFT+A

Поставяне на фокуса в текущия раздел на секция.

CTRL+SHIFT+G

Преместване на текущата секция.

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Преминаване към друг бележник в навигационната лента.

CTRL+G, след това натиснете клавиша със стрелка надолу или клавиша със стрелка нагоре, за да изберете друг бележник, и след това натиснете клавиша ENTER

Търсене на бележки

За да направите това

Натиснете

Преместване на точката на вмъкване в полето Търси за търсене на всички бележници.

CTRL+E

Докато се търсят всички бележници, се визуализира следващият резултат.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Докато се търсят всички бележници, се отива на избрания резултат и търсенето се отменя.

ENTER

Промяна на обхвата на търсене.

CTRL+E, TAB, интервал

Отваряне на екрана с резултатите от търсенето.

ALT+O след търсене

Търсене само в текущата страница.

Забележка: Можете да превключите между търсене навсякъде и търсене само в текущата страница от всяка точка, като натиснете CRTL+E или CTRL+F.

CTRL+F

Докато се търси в текущата страница, преминаване към следващия резултат.

ENTER или F3

Докато се търси в текущата страница, преминаване към предишния резултат.

SHFT+F3

Отменяне на търсенето и връщане към страницата.

ESC

Най-горе на страницата

споделяне на бележки

Споделяне на бележки с други хора

За да направите това

Натиснете

Изпращане на избраните страници в имейл съобщение.

CTRL+SHIFT+E

Споделяне на бележки с други програми

За да направите това

Натиснете

Изпращане на избраните страници в имейл съобщение.

CTRL+SHIFT+E

Създаване на задача в Outlook Днес от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+1

Създаване на задача в Outlook Утре от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+2

Създаване на задача в Outlook Тази седмица от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+3

Създаване на задача в Outlook Следващата седмица от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+4

Създаване на задача в Outlook Без дата от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+5

Отваряне на избраната задача в Outlook.

CTRL+SHIFT+K

Маркиране на избраната задача в Outlook като приключена.

CTRL+SHIFT+9

Изтриване на избраната задача в Outlook.

CTRL+SHIFT+0

Синхронизиране на промени в текущия споделен бележник.

SHIFT+F9

Синхронизиране на промени във всички споделени бележници.

F9

Маркиране на текущата страница като непрочетена.

CTRL+Q

Най-горе на страницата

Защита на бележки

Защитени чрез парола секции

За да направите това

Натиснете

Заключване на всички защитени чрез парола секции.

CTRL+ALT+L

Най-горе на страницата

Тази помощна тема описва клавишните комбинации за обичайни задачи в Microsoft Office OneNote 2007. Тези клавишни комбинации се отнасят до американската подредба на клавиатурата. Клавишите в други клавиатурни подредби може да не отговарят точно на подредбата на клавишите на американска клавиатура.

За клавишни комбинации, в които се натискат два или повече клавиша едновременно, клавишите са разделени със знака "плюс" (+). За преки пътища, при които натискате един клавиш непосредствено след друг клавиш, клавишите са разделени със запетая ( , ). 

Съвет: За да намерите дума или фраза в тази тема, щракнете върху Покажи всички, натиснете CTR+F, въведете думата или фразата и след това натиснете ENTER.

Помощ онлайн

Клавишни комбинации за използване в прозореца "Помощ"

Прозорецът "Помощ" предоставя достъп до цялото съдържание на помощта за Office. Прозорецът "Помощ" показва теми и друго съдържание на помощта.

В прозореца "Помощ"

За да направите това

Натиснете

Отваряне на прозореца "Помощ".

F1

Затваряне на прозореца "Помощ".

ALT+F4

Превключване между прозореца "Помощ" и активната програма.

ALT+TAB

Връщане в началната страница на помощ за OneNote.

ALT+HOME

Избиране на следващия елемент в прозореца "Помощ".

TAB

Избиране на предишния елемент в прозореца "Помощ".

SHIFT+TAB

Изпълнение на действие върху избрания елемент.

ENTER

В секцията Преглед на помощта за OneNote на прозореца "Помощ" изберете съответно следващия или предишния елемент.

TAB или SHIFT+TAB

В секцията Преглед на помощта за OneNote на прозореца "Помощ" съответно разгънете или свийте избрания елемент.

ENTER

Избор на следващия скрит текст или хипервръзка, включително Покажи всичко или Скрий всички в началото на тема

TAB

Избор на предишния скрит текст или хипервръзка.

SHIFT+TAB

Извършване на действието за избраните опции Покажи всички, Скрий всички, скрит текст или хипервръзка.

ENTER

Връщане към предишната тема за помощ (бутон Назад).

ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО или НАЗАД

Преминаване напред към следващата тема за помощ (бутон Напред).

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Превъртане на малки стъпки съответно нагоре или надолу в текущо показваната тема от помощта.

СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане на по-големи стъпки, съответно нагоре или надолу, в текущо показваната тема от помощта.

PAGE UP или PAGE DOWN

Променяне дали прозорецът "Помощ" се вижда свързан към (мозайково), или отделно от (немозайково) активната програма.

ALT+U

Показване на меню с команди за прозореца "Помощ"; изисква прозорецът "Помощ" да е активен (щракнете върху някой елемент от прозореца "Помощ").

SHIFT+F10

Спиране на последното действие (бутон Спри).

ESC

Обновяване на прозореца (бутон Обнови ).

F5

Отпечатване на текущата тема на "Помощ"

Ако курсорът не е в текущата тема на помощта, натиснете клавиша F6, след което натиснете CTRL+P.

CTRL+P

Промяна в състоянието на връзката.

F6 и след това натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ

Въведете текст в полето Въведете думи, по които да търсите.

F6 и след това натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превключване между областите в прозореца "Помощ"; например превключване между лентата с инструменти, Въведете думи за търсене и списъка Търси.

F6

В “Съдържание” от изгледа на дървото изберете съответно следващия или предишния елемент.

СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

В "Съдържание" от изгледа на дървото съответно разгъва или свива следващия или предишния елемент.

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Основи на Microsoft Office

Показване и използване на прозорци

За да направите това

Натиснете

Превключване към следващия прозорец.

ALT+TAB

Превключване към предишния прозорец.

ALT+SHIFT+TAB

Затваряне на активния прозорец.

CTRL+W или CTRL+F4

Преминаване в прозореца на задачите от друг екран в прозореца на програмата (по посока на часовниковата стрелка). Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.

Ако натискането на F6 не покаже нужния прозорец на задачите, опитайте с натискане на ALT да поставите фокуса върху лентата с менюта и след това натиснете CTRL+TAB, за да преминете в прозореца на задачите.

F6

Преминаване от един екран в друг в прозореца на програмата (обратно на часовниковата стрелка).

SHIFT+F6

Когато е отворен повече от един прозорец, превключване към следващия прозорец.

CTRL+F6

Превключване към предишния прозорец.

CTRL+SHIFT+F6

Когато прозорецът на документа не е увеличен, изпълнение на командата Размер (в менюто Контрола за прозореца). Натискайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца, и след това натиснете ESC.

CTRL+F8

Намаляване на прозореца до икона (работи само за някои програми на Microsoft Office).

CTRL+F9

Увеличаване или възстановяване на избран прозорец.

CTRL+F10

Копиране на картина на екрана в клипборда.

PRINT SCREEN

Копиране на картина на избрания прозорец в клипборда.

ALT+PRINT SCREEN

Промяна на шрифт или размера му

За да направите това

Натиснете

Промяна на шрифта

CTRL+SHIFT+F

Промяна на размера на шрифта

CTRL+SHIFT+P

Увеличаване на размера на шрифта в избрания текст.

CTRL+SHIFT+>

Намаляване на размера на шрифта в избрания текст.

CTRL+SHIFT+<

Преместване в текст или клетки

За да направите това

Натиснете

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване един ред нагоре.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един ред надолу.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване в края на реда.

END

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване един абзац нагоре.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един абзац надолу.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване в края на текстово поле.

CTRL+END

Преместване в началото на текстово поле.

CTRL+HOME

Повтаряне на последното действие Намери.

SHIFT+F4

Придвижване и работа в таблици

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващата клетка.

TAB

Преминаване към предишната клетка.

SHIFT+TAB

Преминаване към следващия ред.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване към предишния ред.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Начало на нов абзац.

ENTER

Добавяне на нов ред в дъното на таблицата.

TAB в края на последния ред

Достъп и работа с прозорците на задачите

За да направите това

Натиснете

Преминаване в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата. (Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.)

Ако натискането на F6 не покаже нужния прозорец на задачите, опитайте с натискане на ALT, за да поставите фокуса върху лентата с менюта, и след това натиснете CTRL+TAB, за да преминете в прозореца на задачите.

F6

Когато някое меню е активно, преместване до прозорец на задачи. (Може да се наложи да натиснете CTRL+TAB повече от един път.)

CTRL+TAB

Когато даден прозорец на задачите е активен, избор на следващата или предишната опция от прозореца на задачите.

TAB или SHIFT+TAB

Показване на пълния списък от команди от менюто на прозореца на задачите.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Движение между възможните опции в избрано подменю; движение между определени опции в група от опции в даден диалогов прозорец.

СТРЕЛКА НАДОЛУ или СТРЕЛКА НАГОРЕ

Отваряне на избраното меню или изпълняване на действието, определено за избрания бутон.

Клавиша ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отваряне на контекстно меню; отваряне на падащо меню за избраната галерия от елементи.

SHIFT+F10

Когато има видимо меню или подменю, съответно избор на първата или последната команда от менюто или подменюто

HOME или END

Превъртане нагоре или надолу в избрания списък на галерия.

PAGE UP или PAGE DOWN

Преминаване в началото или края на избрания списък на галерия.

CTRL+HOME или CTRL+END

Показва прозореца на задачите "Изследване".

Alt+щракване

Преоразмеряване и преместване на лентите с инструменти, менютата и прозорците на задачите

 1. Натиснете клавиша ALT, за да се покаже лентата с менюта.

 2. Натиснете CTRL+TAB неколкократно, за да изберете желаната лента с инструменти или прозорец на задачите.

 3. Направете едно от следните неща:

  Преоразмеряване на лента с инструменти

  1. В лентата с инструменти, натиснете CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да покажете менюто Опции на лентата с инструменти.

  2. Щракнете върху командата Размер и след това натиснете ENTER.

  3. Използвайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите лентата с инструменти. При всяко натискане на CTRL+клавиш със стрелка се извършва преоразмеряване с по един пиксел.

  Преместване на лента с инструменти

  1. В лентата с инструменти, натиснете CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да покажете менюто Опции на лентата с инструменти.

  2. Щракнете върху командата Преместване и след това натиснете ENTER.

  3. Натискайте клавишите със стрелки, за да позиционирате лентата с инструменти. Натиснете CTRL+клавишите със стрелки, за да премествате с по един пиксел. За да откачите лентата с инструменти, натискайте клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ. За да закачите лентата с инструменти вертикално отляво или отдясно, натиснете съответно СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО, когато лентата с инструменти е най-вляво или най-вдясно.

  Преоразмеряване на прозорец на задачите

  1. В прозореца на задачите натиснете CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да покажете меню с допълнителни команди.

  2. Натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да изберете командата Размер, а след това натиснете ENTER.

  3. Натискайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца на задачите. При всяко натискане на CTRL+клавиш със стрелка се извършва преоразмеряване с по един пиксел.

  Преместване на прозорец на задачите

  1. В прозореца на задачите натиснете CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да покажете меню с допълнителни команди.

  2. Натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да изберете командата Преместване, а след това натиснете ENTER.

  3. Натискайте клавишите със стрелки, за да премествате прозореца на задачите. При всяко натискане на CTRL+ клавиш със стрелка се извършва преместване с по един пиксел.

 4. Когато приключите с преоразмеряването, натиснете ESC.

Използване на диалогови прозорци

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следваща опция или група опции.

TAB

Преминаване към предишна опция или група опции.

SHIFT+TAB

Преминаване към следващия раздел в диалогов прозорец.

CTRL+TAB

Преминаване към предишния раздел в диалогов прозорец.

CTRL+SHIFT+TAB

Преминаване между опции от отворен падащ списък или между опции от група опции.

Клавиши със стрелки

Изпълнение на действието, присвоено на избрания бутон; избиране или изчистване на отметката от избрано квадратче за отметка.

Интервал

Отваряне на списъка, ако е затворен, и преминаване към тази опция в списъка.

Първата буква от опция от падащ списък

Избор на опцията; поставяне или изчистване на отметка в квадратче.

ALT+ подчертаната буква на опция

Отваряне на избран падащ списък.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Затваряне на избран падащ списък; отказ от команда и затваряне на диалогов прозорец.

ESC

Изпълнение на действието, присвоено на бутон по подразбиране в диалогов прозорец.

ENTER

Използване на полета за редактиране в диалогови прозорци

Полето за редактиране е празно поле, в което се въвежда или поставя запис, например вашето потребителско име или пътя към папка.

За да направите това

Натиснете

Преместване в началото на записа.

НАЧАЛО

Преместване в края на записа.

END

Преместване с един знак наляво или надясно.

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на избора един знак наляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на избора един знак надясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на избора една дума наляво.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на избора една дума надясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор от точката на вмъкване до началото на записа.

SHIFT+HOME

Избор от точката на вмъкване до края на записа.

SHIFT+END

Използване на диалоговите прозорци Отвори и Запиши като

За да направите това

Натиснете

Отиване в предишната папка. Изображение на бутон

ALT+1

Бутон Едно ниво нагоре Изображение на бутон : Отваряне на папката едно ниво над отворената папка.

ALT+2

Бутон Търсене в уеб Изображение на бутон : Затваряне на диалоговия прозорец и отваряне вашата уеб страница за търсене

ALT+3

Бутон Изтрий Изображение на бутон : Изтриване на избраната папка или файл.

ALT+3

Бутон Създаване на нова папка Изображение на бутон : Създаване на нова папка.

ALT+4

Бутон Изгледи изображение на бутон : Превключване между наличните изгледи на папка.

ALT+5

Бутон Инструменти: Показване на менюто Инструменти.

ALT+L

Показване на контекстно меню за избран елемент – например папка или файл.

SHIFT+F10

Придвижване между опции или области в диалоговия прозорец.

TAB

Отваряне на списъка Търси в.

F4 или ALT+I

Обновяване на списъка на файловете

F5

Водене и форматиране на бележки

Въвеждане и редактиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Отваряне на нов прозорец в OneNote.

CTRL+M

Отваряне на малък прозорец в OneNote за създаване на странична бележка.

CTRL+SHIFT+M

Отменяне на последното действие.

CTRL+Z

Връщане на последното действие.

CTRL+Y

Избор на всички елементи на текущата страница.

Натиснете CTRL+A повече от веднъж, за да увеличите обхвата на селекцията.

CTRL+A

Изрязване на избрания текст или елемент.

CTRL+X

Копиране на избрания текст или елемент в клипборда.

CTRL+C

Поставяне на съдържанието на клипборда.

CTRL+V

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване в края на реда.

END

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изтриване на един знак отляво.

Клавиш НАЗАД

Изтриване на един знак отдясно.

DELETE

Изтриване на една дума отляво.

CTRL+НАЗАД

Изтриване на една дума отдясно.

CTRL+DELETE

Вмъкване на нов ред.

SHIFT+ENTER

Проверка на правописа.

F7

Форматиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Осветяване на избрания текст.

CTRL+SHIFT+H

Вмъкване на хипервръзка.

CTRL+K

Отваряне на хипервръзка.

Забележка: Курсорът трябва да бъде поставен някъде в рамките на форматирания текст на хипервръзката.

ENTER

Прилагане или се премахване на получерно форматиране от избрания текст.

CTRL+B

Прилагане или премахване на курсивно форматиране за избрания текст.

CTRL+I

Прилагане или премахване на подчертаване за избрания текст.

CTRL+U

Прилагане или премахване на зачеркване в избрания текст.

CTRL+тире

Прилагане или премахване на горен индекс в избрания текст.

CTRL+SHIFT+=

Прилагане или премахване на долен индекс в избрания текст.

CTRL+=

Прилагане или се премахване на форматиране на списък с водещи символи от избрания текст.

CTRL+. (точка)

Прилагане или премахване на форматиран номериран списък в избрания абзац.

CTRL+НАКЛОНЕНА ЧЕРТА

Отстъп на абзац отляво.

ALT+SHIFT+стрелка надясно

Премахване на отстъпа на абзац отляво.

ALT+SHIFT+стрелка наляво

Дясно подравняване на избрания абзац.

CTRL+R

Центриране на избрания абзац.

CTRL+E

Ляво подравняване на избрания абзац.

CTRL+L

Прилагане на шрифт към избрания текст.

CTRL+SHIFT+F, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Прилагане на размер на шрифта към избрания текст.

CTRL+SHIFT+P, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Отваряне на прозореца на задачите Шрифт.

CTRL+D

Добавяне на елементи в страница

За да направите това

Натиснете

Добавяне на документ или файл на текущата страница.

ALT+I, F

Вмъкване в текущата страница на документ или файл като разпечатка.

ALT+I, O

Показване или скриване в текущата страница на разпечатки на документи (когато се изпълнява OneNote в режим на повишена четливост).

ALT+SHIFT+P

Вмъкване на картина от файл.

ALT+I, P, F

Вмъкване на картина от скенер или фотоапарат.

ALT+I, P, S

Вмъкване на изрезка от екран.

Забележка: Иконата на OneNote трябва да бъде активна в областта за уведомяване, крайно вдясно на лентата с инструменти в Windows.

Клавиша с емблемата на Windows + S

Вмъкване на текущата дата.

ALT+SHIFT+D

Вмъкване на текущата дата и час.

ALT+SHIFT+F

Вмъкване на текущия час.

ALT+SHIFT+T

Вмъкване на нов ред.

SHIFT+ENTER

Избиране на бележки и обекти

За да направите това

Натиснете

Избиране на всички елементи на текущата страница.

Натиснете CTRL+A повече от веднъж, за да увеличите обхвата на селекцията.

CTRL+A

Отмяна на избраната структура или страница.

ESC

Преместване нагоре на избраната бележка или обект.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване надолу на избраната бележка или обект.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване наляво на избраната бележка или обект.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване надясно на избраната бележка или обект.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на текущия абзац и неговите подчинени абзаци.

CTRL+SHIFT+тире

Добавяне или премахване на място на страницата.

ALT+I, N, след което натиснете СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ и после натиснете ENTER.

Изтриване на избраната бележка или обект.

DELETE

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване в края на реда.

END

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Връщане в последната посетена страница.

ALT+стрелка наляво

Преминаване на следващата посетена страница.

ALT+стрелка надясно

Маркиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Прилагане, маркиране или изчистване на етикет "Задача".

CTRL+1

Прилагане или изчистване на етикет "Важно".

CTRL+2

Прилагане или изчистване на етикет "Въпрос".

CTRL+3

Прилагане или изчистване на етикет "Запомни за по-късно".

CTRL+4

Прилагане или изчистване на етикет "Дефиниция".

CTRL+5

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

CTRL+6

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

CTRL+7

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

CTRL+8

Прилагане или изчистване на потребителски етикет.

CTRL+9

Премахване на всички етикети за бележки от избраните бележки.

CTRL+0

Използване на структури

За да направите това

Натиснете

Показване на ниво 1.

ALT+SHIFT+1

Разгъване до ниво 2.

ALT+SHIFT+2

Разгъване до ниво 3.

ALT+SHIFT+3

Разгъване до ниво 4.

ALT+SHIFT+4

Разгъване до ниво 5.

ALT+SHIFT+5

Разгъване до ниво 6.

ALT+SHIFT+6

Разгъване до ниво 7.

ALT+SHIFT+7

Разгъване до ниво 8.

ALT+SHIFT+8

Разгъване до ниво 9.

ALT+SHIFT+9

Разгъване на всички нива.

ALT+SHIFT+0

Показване на текста за избраното заглавие.

ALT+SHIFT+=

Скриване на текста за избраното заглавие.

ALT+SHIFT+ТИРЕ

Увеличаване на отстъпа с едно ниво.

TAB

Намаляване на отстъпа с едно ниво.

SHIFT+TAB

Задаване на езикови настройки

Забележка: За да промените посоката на записване на вашите бележки, трябва първо да разрешите езиците с изписване "от дясно наляво" в диалоговия прозорец Предпочитания за езика на Microsoft Office 2007.

За да направите това

Натиснете

Задаване на посока на писане "отляво надясно".

CTRL+ЛЯВ SHIFT

Задаване на посока на писане "отдясно наляво".

CTRL+ДЕСЕН SHIFT

Увеличаване на отстъпа с едно ниво в текст "отдясно наляво".

TAB

Намаляване на отстъпа с едно ниво в текст "отдясно наляво".

SHIFT+TAB

Организиране и управление на вашия бележник

Работа със страници и странични бележки

За да направите това

Натиснете

Разрешаване или забраняване на изглед на цяла страница.

F11

Отваряне на нов прозорец в OneNote.

CTRL+M

Отваряне на малък прозорец в OneNote за създаване на странична бележка.

CTRL+SHIFT+M

Печат на текущата страница.

CTRL+P

Добавяне на нова страница в края на избраната секция.

CTRL+N

Добавяне на нова подстраница към текущата група страници.

CTRL+SHIFT+N

Избор на всички елементи.

Натиснете CTRL+A няколко пъти, за да увеличите обхвата на селекцията.

CTRL+A

Избиране на текущата страница.

CTRL+SHIFT+A
Ако избраната страница е част от група, натиснете CTRL+A за избиране на всички страници в групата.

Увеличаване на размера на раздела за страница.

CTRL+SHIFT+ЛЯВА СКОБА

Намаляване на размера на раздела за страница.

CTRL+SHIFT+ДЯСНА СКОБА

Преместване на раздела за избраната страница нагоре.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на раздела за избраната страница надолу.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на точката на вмъкване в заглавието на страницата.

CTRL+T

Преминаване на първата страница в текущия видим набор от раздели на страници.

ALT+PAGE UP

Преминаване на последната страница в текущия видим набор от раздели за страници.

ALT+PAGE DOWN

Превъртане нагоре в текущата страница.

PAGE UP

Превъртане надолу в текущата страница.

PAGE DOWN

Превъртане до началото на текущата страница.

CTRL+HOME

Превъртане до дъното на текущата страница.

CTRL+END

Преминаване на следващия абзац.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване на предишния абзац.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на точката на вмъкване нагоре в текущата страница или разширяване на страницата нагоре.

CTRL+ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на точката на вмъкване надолу в текущата страница или разширяване на страницата надолу.

CTRL+ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на точката на вмъкване наляво в текущата страница или разширяване на страницата наляво.

CTRL+ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на точката на вмъкване надясно в текущата страница или разширяване на страницата надясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преминаване към следващия контейнер на бележка.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване в началото на реда.

HOME

Преминаване в края на реда.

END

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Връщане в последната посетена страница.

ALT+стрелка наляво

Преминаване на следващата посетена страница.

ALT+стрелка надясно

Увеличаване.

ALT+CTRL+ЗНАК ПЛЮС (на цифровата клавиатура)
–ИЛИ–
ALT+CTRL+SHIFT+ЗНАК ПЛЮС

Намаляване.

ALT+CTRL+ЗНАК МИНУС (на цифровата клавиатура)
–ИЛИ–
ALT+CTRL+SHIFT+ТИРЕ

Записване на промените.

Забележка: Докато OneNote се изпълнява, вашите бележки автоматично се записват всеки път, когато ги променяте. Не е необходимо ръчно да записвате бележките.

CTRL+S

Работа с бележници и секции

За да направите това

Натиснете

Създаване на нов бележник.

ALT+N, F

Създаване на нова секция.

ALT+N, S

Отваряне на секция.

CTRL+O

Преминаване на следващата секция.

CTRL+TAB

Преминаване на предишната секция.

CTRL+SHIFT+TAB

Преминаване на следващата страница в секцията.

CTRL+PAGE DOWN

Преминаване на предишната страница в секцията.

CTRL+PAGE UP

Преминаване на първата страница в секцията.

ALT+HOME

Преминаване на последната страница в секцията.

ALT+END

Преминаване на първата страница в текущия видим набор от раздели на страници.

ALT+PAGE UP

Преминаване на последната страница за текущия видим набор от раздели на страници.

ALT+PAGE DOWN

Преместване на текущата секция.

ALT+F, R, V

Търсене на бележки

За да направите това

Натиснете

Преместване на точката на вмъкване в полето Намери.

CTRL+F

Промяна на обхвата на търсене.

CTRL+F, TAB, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Докато се търси, преминаване към следващия резултат от търсенето.

ENTER

Споделяне на бележки

Споделяне на бележки с други хора

За да направите това

Натиснете

Изпращане на избраните страници в имейл съобщение.

CTRL+SHIFT+E

Стартиране на споделена сесия на живо.

ALT+S, L, S

Присъединяване към споделена сесия.

ALT+S, L, J

Напускане на споделена сесия.

ALT+S, L, L

Споделяне на бележки с други програми

За да направите това

Натиснете

Изпращане на избраните страници в имейл съобщение.

CTRL+SHIFT+E

Изпращане на избраната страница до Microsoft Office Word 2007.

ALT+F, D, W

Създаване на среща в Microsoft Office Outlook 2007.

ALT+SHIFT+A

Създаване на контакт в Microsoft Office Outlook 2007.

CTRL+SHIFT+C

Създаване на задача в Outlook Днес от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+1

Създаване на задача в Outlook Утре от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+2

Създаване на задача в Outlook Тази седмица от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+3

Създаване на задача в Outlook Следващата седмица от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+4

Създаване на задача в Outlook Без дата от текущата избрана бележка.

CTRL+SHIFT+5

Отваряне на менюто Задачи на Outlook.

ALT+K

Отваряне на избраната задача в Outlook.

CTRL+SHIFT+K

Маркиране на избраната задача в Outlook като приключена.

CTRL+SHIFT+9

Изтриване на избраната задача в Outlook.

CTRL+SHIFT+0

Синхронизиране на промени в текущия споделен бележник.

SHIFT+F9

Синхронизиране на промени във всички споделени бележници.

F9

Защита на бележки

Защита на секции с парола

За да направите това

Натиснете

Задаване на опции за защита чрез парола.

ALT+F, S

Заключване на всички защитени чрез парола секции.

CTRL+ALT+L

Изберете полето Въведете парола на диалоговия прозорец Защита с парола.

ALT+P

Изберете полето Потвърдете паролата на диалоговия прозорец Защита с парола.

ALT+C

Вж. също

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Използване на екранен четец за изпълнение на основни задачи в OneNote

Техническа поддръжка за хора с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×