Преминаване към основното съдържание
Office
Клавишни комбинации в OneNote за Windows 10

Клавишни комбинации в OneNote за Windows 10

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Много потребители считат, че използването на външна клавиатура с клавишни комбинации за OneNote за Windows 10 им помага да работят по-ефикасно. За потребителите, които страдат от зрителни нарушения или имат проблем с подвижността, използването на клавишните комбинации може да е по-лесно от използването на сензорния екран и съществена алтернатива на използването на мишка. В тази тема са посочени клавишните комбинации за OneNote за Windows 10.

Забележки: 

  • Клавишните комбинации в тази тема се отнасят за американската подредба на клавиатурата. Клавишите за други подредби може да не съответстват точно на клавишите на американската клавиатура.

  • Команди, които изискват от вас да натиснете и пуснете няколко клавиша заедно, се обозначават със знак плюс (+). Команди, които изискват от вас да натиснете няколко клавиша поред, се обозначават със знак запетая (,).

В тази тема

Често използвани клавишни комбинации

В тази таблица са изредени най-често използваните клавишни комбинации в OneNote за Windows 10.

За да направите това

Натиснете

Поставяне на фокуса в текущата секция

Ctrl+Shift+G

Отваряне на контекстното меню

Shift+F10

Добавяне на нова страница в края на избраната секция

Ctrl+N

Отваряне на бележник

Ctrl+O

Преминаване към друг бележник в навигационната лента

Ctrl+G, след това натискайте клавиша със стрелка надолу или нагоре, за да изберете друг бележник, и след това натиснете клавиша ENTER

Създаване на нова секция

Ctrl+T

Създаване на нова страница под текущия раздел на страница на същото ниво

Ctrl+Alt+N

Създаване на нова подстраница под текущата страница

Ctrl+Alt+Shift+N

Разрешаване или забраняване на изглед на цяла страница

F11

Поставяне на фокуса в текущия раздел на страница

Ctrl+Alt+G

Преместване или копиране на текущата страница

Ctrl+Alt+M

Избиране на текущата страница

Ctrl+Shift+A

Преход към заглавието на страницата и избирането му

Ctrl+Shift+T

Отваряне на полето за търсене, за да се търси във всички отворени в момента бележници

Ctrl+E

Навигиране в OneNote за Windows 10 само с клавиатурата

Таблицата по-долу описва клавишните комбинации, които можете да използвате, за да навигирате в OneNote за Windows 10.

За да направите това

Натиснете

Преминаване между лентата с раздели, навигационния екран и платното на страницата

F6

Придвижване до раздел на лентата

Стрелка надолу

Придвижване между опциите на лентата

Стрелка наляво или надясно

Изпълняване на текущо избраната опция

Enter

Придвижване между разделите

Стрелка наляво или надясно

Придвижване между елементите на лентата на главното меню

Tab или Shift+Tab

Отваряне на лентата

Alt

Отваряне на раздела Начало

Alt+H

Отваряне на раздела Вмъкване

Alt+N

Отваряне на раздела Рисуване

Alt+D

Отваряне на раздела Изглед

Alt+W

Активиране и използване на екранния четец "Разказвач"

За да активирате разказвача, в Windows натиснете клавиша с емблемата на Windows+Enter. Чувате: "Прозорец "Настройки" на разказвача".

За да научите повече за клавишните комбинации и командите на разказвача, вижте Клавишни команди и жестове с докосване в разказвача.

За да излезете от разказвача, натиснете Caps Lock+Esc.

Водене и форматиране на бележки

Въвеждане и редактиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Отваряне на нов прозорец в OneNote

Ctrl+M

Отмяна на последното действие

Ctrl+Z

Повтаряне на последното действие

Ctrl+Y

Избиране на всички елементи на текущата страница. За да разширите селекцията, продължете да натискате Ctrl+A.

Ctrl+A

Изрязване на избрания текст или елемент в клипборда

Ctrl+X

Копиране на избрания текст или елемент в клипборда

Ctrl+C

Поставяне на съдържанието на клипборда

Ctrl+V

Преместване в началото на реда

Home

Преместване в края на реда

End

Преместване с един знак наляво

Стрелка наляво

Преместване с един знак надясно

Стрелка надясно

Преместване с една дума наляво

Ctrl+стрелка наляво

Преместване с една дума надясно

Ctrl+стрелка надясно

Изтриване на един знак вляво

Backspace

Изтриване на един знак вдясно

Delete

Изтриване на една дума вляво

Ctrl+Backspace

Изтриване на една дума вдясно

Ctrl+Delete

Вмъкване на знак за нов ред без започване на нов абзац

Shift+Enter

Отваряне на контекстното меню за обекта на фокус

SHIFT+F10 или клавиш Menu

Изпълняване на действието, предложено в информационната лента, ако тя се показва в началото на страница

Ctrl+Shift+W

Вмъкване на името на автора и последната модифицирана щемпел с часа

Ctrl+Shift+M

Форматиране на бележки

За да направите това

Натиснете

Маркиране на избрания текст

Ctrl+Shift+H или Ctrl+Alt+H

Вмъкване на хипервръзка

Ctrl+K

Копиране на форматирането на избрания текст (Копиране на формати)

Ctrl+Shift+C

Поставяне на форматирането на избрания текст (Копиране на формати)

Ctrl+Shift+V

Отваряне на хипервръзка, когато курсорът е в текста на връзката. Натиснете клавишите със стрелки за преместване на курсора до текста на връзката.

Enter

Прилагане или премахване на получерно форматиране от избрания текст.

Ctrl+B

Прилагане или премахване на форматиране с курсив от избрания текст.

Ctrl+I

Прилагане или премахване на форматиране с подчертаване от избрания текст.

Ctrl+U

Прилагане или премахване на форматиране със зачеркване от избрания текст.

Ctrl+тире (-)

Прилагане или премахване на форматиране с горен индекс от избрания текст.

Ctrl+Shift+=

Прилагане или премахване на форматиране с долен индекс от избрания текст.

Ctrl+=

Прилагане или премахване на форматиране със списък с водещи символи от избрания текст.

Ctrl+точка (.)

Прилагане или премахване на форматиране с номериран списък от избрания текст.

Ctrl+наклонена черта

Прилагане на стил Заглавие 1 към текущата бележка

Ctrl+Alt+1

Прилагане на стил Заглавие 2 към текущата бележка

Ctrl+Alt+2

Прилагане на стил Заглавие 3 към текущата бележка

Ctrl+Alt+3

Прилагане на стил Заглавие 4 към текущата бележка

Ctrl+Alt+4

Прилагане на стил Заглавие 5 към текущата бележка

Ctrl+Alt+5

Прилагане на стил Заглавие 6 към текущата бележка

Ctrl+Alt+6

Прилагане на нормален стил към текущата бележка

Ctrl+Shift+N

Увеличаване на отстъпа на абзац

Alt+Shift+стрелка надясно или Tab (в началото на ред)

Намаляване на отстъпа на абзац

Alt+Shift+стрелка наляво или Shift+Tab (в началото на ред)

Подравняване вдясно на избрания абзац

Ctrl+R

Подравняване вляво на избрания абзац

Ctrl+L

Увеличаване на размера на шрифта на избрания текст

Ctrl+Shift+>

Намаляване на размера на шрифта на избрания текст

Ctrl+Shift+<

Показване или скриване на линийки в текущата страница

Ctrl+Shift+R

Добавяне на елементи към страница

За да направите това

Натиснете

Копиране на изрязване на екрана в клипборда (изисква се актуализацията за творци на Windows 10)

Клавиш с емблемата на Windows+S

Вмъкване на текущата дата

Alt+Shift+D

Вмъкване на текущата дата и час

Alt+Shift+F

Вмъкване на текущия час

Alt+Shift+T

Вмъкване на знак за нов ред

Shift+Enter

Започване на математическо уравнение или преобразуване на избран текст в математическо уравнение

Alt+=

Създаване на таблица чрез добавяне на втора колона към вече въведен текст

Tab

Създаване на друга колона в таблица с един ред

Tab

Създаване на друг ред, когато сте в последната клетка в таблица

Enter

Създаване на ред под текущия ред в таблица

Ctrl+Enter

Създаване на друг абзац в същата клетка в таблица

Alt+Enter

Създаване на колона отдясно на текущата колона в таблица

Ctrl+Alt+R

Създаване на ред над текущия ред в таблица (когато курсорът е в началото на произволен ред с изключение на първия)

Enter

Изтриване на текущия празен ред в таблица (когато курсорът е в началото на реда)

Delete (натиснете два пъти)

Избиране на бележки и обекти

За да направите това

Натиснете

Избиране на всички елементи на текущата страница. За да разширите селекцията, продължете да натискате Ctrl+A.

Ctrl+A

Избиране от текущата позиция на курсора до края на реда

Shift+End

Избиране на целия ред (когато курсорът е в началото на реда)

Shift+стрелка надолу

Преход към заглавието на страницата и избирането му

Ctrl+Shift+T

Отмяна на избраната структура или страница

Esc

Преместване на текущия абзац или на няколко избрани абзаца нагоре

Alt+Shift+стрелка нагоре

Преместване на текущия абзац или на няколко избрани абзаца надолу

Alt+Shift+стрелка надолу

Преместване на текущия абзац или няколко избрани абзаца надясно (увеличаване на отстъпа)

Alt+Shift+стрелка надясно

Преместване на текущия абзац или няколко избрани абзаца наляво (намаляване на отстъпа)

Alt+Shift+стрелка наляво

Избор на текущия абзац и неговите подчинени абзаци

Ctrl+Shift+тире (-)

Изтриване на избраната бележка или обект

Delete

Преместване в началото на реда

Home

Преместване в края на реда

End

Преместване с един знак наляво

Стрелка наляво

Преместване с един знак надясно

Стрелка надясно

Връщане в последната посетена страница

Alt+стрелка наляво

Преминаване на следващата посетена страница

Alt+стрелка надясно

Възпроизвеждане на избрания аудиозапис

Ctrl+Alt+P

Спиране на възпроизвеждането на избрания аудиозапис

Ctrl+Alt+S

Стартиране на нов аудиозапис

Ctrl+Alt+A

Връщане назад в текущия аудиозапис с 10 секунди

Ctrl+Alt+Y

Връщане назад в текущия аудиозапис с 5 минути

Ctrl+Alt+T

Преминаване напред в текущия аудиозапис с 10 секунди

Ctrl+Alt+U

Преминаване напред в текущия аудиозапис с 5 минути

Ctrl+Alt+I

Обозначаване на бележки с етикети

За да направите това

Натиснете

Прилагане, маркиране или изчистване на етикет Задача

Ctrl+1

Прилагане или изчистване на етикет Важно

Ctrl+2

Прилагане или изчистване на етикет Въпрос

Ctrl+3

Прилагане или изчистване на етикет Запомни за по-късно

Ctrl+4

Прилагане или изчистване на етикет Дефиниция

Ctrl+5

Прилагане или изчистване на етикет Акцентиране

Ctrl+6

Прилагане или изчистване на етикет Контакт

Ctrl+7

Прилагане или изчистване на етикет Адрес

Ctrl+8

Прилагане или изчистване на етикет Телефонен номер

Ctrl+9

Премахване на всички етикети за бележки от избраните бележки

Ctrl+0

Използване на структури

За да направите това

Натиснете

Показване на Ниво 1

Alt+Shift+1

Разгъване до Ниво 2

Alt+Shift+2

Разгъване до Ниво 3

Alt+Shift+3

Разгъване до Ниво 4

Alt+Shift+4

Разгъване до Ниво 5

Alt+Shift+5

Разгъване до Ниво 6

Alt+Shift+6

Разгъване до Ниво 7

Alt+Shift+7

Разгъване до Ниво 8

Alt+Shift+8

Разгъване до Ниво 9

Alt+Shift+9

Разгъване на всички нива

Alt+Shift+0

Увеличаване на отстъпа с едно ниво

Tab

Намаляване на отстъпа с едно ниво

Shift+Tab

Разгъване на свита структура

Alt+Shift+знак плюс (+)

Свиване на разгъната структура

Alt+Shift+знак минус (–)

Задаване на езикови настройки

Забележка: За да промените посоката на писане във вашите бележки, трябва първо да разрешите езиците с изписване "от дясно наляво" в инструмента Предпочитания за езика на Microsoft Office.

За да направите това

Натиснете

Задаване на посока на писане "от ляво надясно"

Ctrl+ляв Shift

Задаване на посока на писане "от дясно наляво"

Ctrl+десен Shift

Увеличаване на отстъпа с едно ниво в текст "от дясно наляво"

Tab

Намаляване на отстъпа с едно ниво в текст "от дясно наляво"

Shift+Tab

Организиране и управление на вашия бележник

Работа със страници и бързи бележки

За да направите това

Натиснете

Разрешаване или забраняване на изглед на цяла страница

F11

Отваряне на нов прозорец в OneNote

Ctrl+M

Разгъване или свиване на раздели на група страници

Ctrl+Shift+*

Превключване на изгледа на програмата за проверка за достъпност

Ctrl+Shift+F

Печат на текущата страница

Ctrl+P

Добавяне на нова страница в края на избраната секция

Ctrl+N

Увеличаване на ширината на лентата с разделите на страница

Ctrl+Shift+[

Намаляване на ширината на лентата с разделите на страница

Ctrl+Shift+]

Създаване на нова страница под текущия раздел на страница на същото ниво

Ctrl+Alt+N

Създаване на нова подстраница под текущата страница

Ctrl+Alt+Shift+N

Избор на всички елементи За да разширите селекцията, продължете да натискате Ctrl+A.

Ctrl+A

Избиране на текущата страница

Ctrl+Alt+G

Преместване на раздела за избраната страница нагоре

Alt+Shift+стрелка нагоре

Преместване на раздела за избраната страница надолу

Alt+Shift+стрелка надолу

Преместване на курсора до заглавието на страницата

Ctrl+Shift+T

Превъртане нагоре в текущата страница

Page Up

Превъртане надолу в текущата страница

Page Down

Превъртане до началото на текущата страница

Ctrl+Home

Превъртане до дъното на текущата страница

Ctrl+End

Отиване на следващия абзац

Ctrl+стрелка надолу

Отиване на предишния абзац

Ctrl+стрелка нагоре

Преминаване към следващия контейнер на бележка

Alt+стрелка надолу

Преминаване в началото на реда

Home

Преминаване в края на реда

End

Преместване с един знак наляво

Стрелка наляво

Преместване с един знак надясно

Стрелка надясно

Връщане в последната посетена страница

Alt+стрелка наляво

Преминаване на следващата посетена страница

Alt+стрелка надясно

Увеличаване на мащаба

ALT+CTRL+знак плюс (на цифровата клавиатура) или Ctrl+Alt+Shift+знак плюс

Намаляване на мащаба

ALT+CTRL+знак минус (на цифровата клавиатура) или Ctrl+Alt+Shift+тире (-)

Записване на промени и синхронизиране на бележник

Забележка: Докато OneNote се изпълнява, вашите бележки се записват автоматично винаги, когато ги промените. Не е необходимо да записвате бележките ръчно.

Ctrl+S

Работа с бележници и секции

За да направите това

Натиснете

Отваряне на OneNote

Натиснете клавиша с емблемата на Windows и след това въведете OneNote. Натиснете стрелка надолу, за да изберете "OneNote, приложение от Microsoft Store", и след това натиснете клавиша Enter.

Отваряне на бележник

Ctrl+O

Създаване на нова секция

Ctrl+T

Преминаване на следващата секция

Ctrl+Tab

Преминаване на предишната секция

Ctrl+Shift+Tab

Преминаване на следващата страница в секцията

Ctrl+Page Down

Преминаване на предишната страница в секцията

Ctrl+Page Up

Преминаване на първата страница в секцията

Alt+Home

Преминаване на последната страница в секцията

Alt+End

Преместване или копиране на текущата страница

Ctrl+Alt+M

Поставяне на фокуса в текущия раздел на страница

Ctrl+Alt+G

Поставяне на фокуса в текущия раздел на секция

Ctrl+Shift+G

Преминаване към друг бележник в навигационната лента

Ctrl+G, след това натискайте клавиша със стрелка надолу или нагоре, за да изберете друг бележник, и след това натиснете клавиша ENTER

Отваряне на контекстното меню на текущата секция

Ctrl+Shift+G, Shift+F10

Търсене на бележки

За да направите това

Натиснете

Отваряне на полето за търсене, за да се търси във всички отворени в момента бележници

Ctrl+E или Ctrl+F

Докато се извършва търсене във всички бележници, се визуализира следващият резултат

Стрелка надолу

Докато се извършва търсене във всички бележници, се отива на избрания резултат

Enter

Промяна на обхвата на търсене

Ctrl+E, Tab, Tab, стрелка надолу

Отменяне на Търсене и връщане към страницата

Esc

Споделяне на бележки

Споделяне на бележки с други хора

За да направите това

Натиснете

Отваряне на екрана Споделяне

Ctrl+Shift+E

Създаване на връзка за споделяне за текущата страница

Ctrl+Shift+E, Tab, Tab, Enter

Споделяне на текущия бележник

Ctrl+Shift+E, Tab, стрелка надолу, стрелка надолу

Изпращане на копие на страницата чрез друго приложение

Ctrl+Shift+E, Enter

Споделяне на бележки с други програми

За да направите това

Натиснете

Изпращане на копие на текущата страница чрез друго приложение

Ctrl+Shift+E, Enter

Синхронизиране на текущия бележник

Ctrl+S или Shift+F9

Синхронизиране на всички бележници

F9

Маркиране на текущата страница като прочетена или непрочетена

Ctrl+Q

Защита на бележки

Защита на секции с парола

За да направите това

Натиснете

Заключване на всички защитени чрез парола секции

Ctrl+Alt+L

Най-горе на страницата

Вж. също

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Основни задачи с използване на екранен четец с OneNote

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×