Клавишни комбинации в Excel Online

Клавишни комбинации в Excel Online

Много потребители считат, че използването на външна клавиатура с клавишни комбинации за Excel Online в Windows им помага да работят по-ефикасно. За потребителите, които страдат от зрителни нарушения или имат проблем с подвижността, използването на клавишните комбинации може да е по-лесно от използването на сензорния екран и съществена алтернатива на използването на мишка. В тази тема са посочени клавишните комбинации за Excel Online в Windows.

Забележки: 

 • Клавишните комбинации в тази тема се отнасят за американската подредба на клавиатурата. Клавишите за други подредби може да не съответстват точно на клавишите на американската клавиатура.

 • Ако пряк път изисква натискането на два или повече клавиша едновременно, тази тема разделя клавишите със знак плюс (+). Ако се налага да натискате един клавиш непосредствено след друг, клавишите са разделени със запетая (,).

В тази статия

Бързи съвети за използването на клавишни комбинации в Excel Online

 • Excel Online се изпълнява във вашия уеб браузър, така че клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма Excel. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за придвижване до части на приложението.

  Можете да използвате често срещани клавишни комбинации на браузъра, като напр. F1 и Ctrl+

 • Можете бързо да намерите всяка команда, като натиснете Alt+Win+Q, за да отидете направо на Кажи ми. В Кажи ми можете просто да въведете дума или името на желаната команда (налично само в изглед за редактиране). "Кажи ми" търси свързани опции и предоставя списък. Използвайте стрелките нагоре и надолу, за да изберете командата, а след това натиснете Enter.

 • За да отидете направо на определена клетка в работна книга, използвайте командата Отиди на: натиснете Ctrl+G, въведете препратката към клетката (например B14) и след това натиснете клавиша Enter.

 • Ако използвате екранен четец, вижте Често срещани задачи в Excel Online.

Често използвани клавишни комбинации

Това са най-често използваните клавишни комбинации за Excel Online.

За да направите това

Натиснете

Отиване на определена клетка

Ctrl+G

Преместване надолу

Page down или стрелка надолу

Преместване нагоре

Page up или стрелка нагоре

Печат

Ctrl+P

Копиране

Ctrl+C

Поставяне

Ctrl+V

Изрязване

Ctrl+X

Отмяна

Ctrl+Z

Отваряне на работна книга

Ctrl+O

Затваряне на работната книга

Ctrl+W

Запиши като

ALT+F2

Търсене

Ctrl+F

Получер

Ctrl+B

Отваряне на контекстното меню

 • Клавиатура под Windows: Контекстният клавиш на Windows+F10 Контекстният клавиш на Windows е между левия клавиш Ctrl и левия клавиш Alt.

 • Друга клавиатура: Shift+F10

Кажи ми

Alt+Q

Търсене

Ctrl+F или Shift+F3

Повторение на търсенето надолу

Shift+F4

Повторение на търсенето нагоре

Ctrl+Shift+F4

Вмъкване на диаграма

Alt+F1

Клавиши за достъп: Клавишни комбинации за използване на лентата

Excel Online сега предлага клавиши за достъп – клавишни комбинации за навигация на лентата. Ако сте използвали клавишите за достъп, за да спестите време в Excel за настолни компютри, ще установите, че те са много подобни на клавишите за достъп в Excel Online.

В Excel 2016 за Windows клавишите за достъп започват с клавиша Alt. В Excel Online всички клавиши за достъп започват с Alt+Win, след което се добавя буква за раздела на лентата. За да отидете например на раздела "Преглед", натиснете Alt+Win+R.

Ако използвате Excel Online на компютър Mac, можете да натиснете CTRL+OPT, за да започнете.

Лентата на ExcelOnline, показваща раздела "Начало" и клавишните подсказвания на всички раздели
 • За да стигнете до лентата, натискайте Alt+Win или Ctrl+F6, докато не стигнете до раздела "Начало".

 • За да се придвижвате между разделите на лентата, натискайте клавиша Tab.

 • За да скриете лентата, така че да имате повече място за работа, натиснете Ctrl+F1. Повторете, за да покажете лентата отново.

За да отидете направо на даден раздел на лентата, натиснете един от следните клавиши за достъп:

За да направите това

Натиснете

Отваряне на полето "Кажи ми" на лентата и въвеждане на израз за търсене.

Alt+Win, Q

Отваряне на раздела "Файл" и използване на изгледа Backstage

Alt+Win, F

Отваряне на раздела Начало и форматиране на текст и числа или използване на други инструменти, като например "Търсене".

Alt+Win, H

Отваряне на раздела "Вмъкване" и вмъкване на функция, таблица, диаграма, хипервръзка или коментар.

Alt+Win, N

Отваряне на раздела "Данни" и обновяване на връзки с данни или използване на инструменти за данни.

Alt+Win, A

Отваряне на раздела "Преглед" и използване на програмата за проверка на достъпността или работа с коментари.

Alt+Win, R

Отваряне на раздела "Изглед", за да изберете изглед, да фиксирате редове или колони в работния лист или да покажете линиите на мрежата и заглавията

Alt+Win, W

Клавишните комбинации в тази таблица ви спестяват време, когато работите с разделите и менютата на лентата

За да направите това

Натиснете

Избиране на активния раздел от лентата и активиране на клавишите за достъп.

Alt+Win. За да отидете на друг раздел, използвайте клавишите за достъп или клавиша Tab.

Преместване на фокуса върху командите на лентата.

Enter и след това Tab или Shift+Tab

Активиране на избран бутон.

Интервал или Enter

Отваряне на списъка за избрана команда

Интервал или Enter

Отваряне на менюто за избран бутон.

Alt+стрелка надолу

Когато е отворено меню или подменю, преминаване към следващата команда.

Esc

Клавишни комбинации за Excel Online

Забележка: Ако се отвори електронна таблица в изгледа за четене на Excel Online, командите за редактиране няма да работят. За да превключите към изгледа за редактиране, преместете фокуса извън работния лист, като натиснете Ctrl+F6, след това натискайте клавиша Tab, докато не стигнете до списъка Редактиране на работна книга. Натиснете интервал, натиснете стрелка надолу и след това изберете Редактиране в Excel Online.

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на ред над текущия ред

Alt+Win+H, I, R

Вмъкване на колона отляво на текущата колона

Alt+Win+H, I, C

Изрязване

Ctrl+X

Копиране

Ctrl+C

Поставяне

Ctrl+V

Отмяна

Ctrl+Z

Повтаряне

Ctrl+Y

Започване на нов ред в същата клетка.

Alt+Enter

Вмъкване на хипервръзка

Ctrl+K

Вмъкване на таблица

Ctrl+L

Вмъкване на функция

Shift+F3

Увеличаване на размера на шрифта

Ctrl+Shift+>

Намаляване на размера на шрифта

Ctrl+Shift+<

Прилагане на филтър

Alt+Win+A, T

Повторно прилагане на филтър

Ctrl+Alt+L

За да направите това

Натиснете

Завършване на въвеждането в клетка и избиране на клетката под нея

Enter

Завършване на въвеждането в клетка и избиране на клетката над нея

Shift+Enter

Завършване на въвеждането в клетка и избиране на следващата клетка в реда

Tab

Завършване на въвеждането в клетка и избиране на предишната клетка в реда

Shift+Tab

Отменяне на въвеждането в клетка

Esc

За да направите това

Натиснете

Редактиране на избраната клетка

F2

Циклично преминаване през всички различни комбинации от абсолютни и относителни препратки, когато във формула е избрана препратка към клетка или диапазон.

F4

Изчистване на избраната клетка

Delete

Изчистване на избраната клетка и започване на редактиране

Назад

Преместване в началото на реда в клетка

Home

Преместване в края на реда в клетка

End

Избиране надясно знак по знак

Shift+стрелка надясно

Избиране до началото на данните в клетка

Shift+Home

Избиране до края на данните в клетка

Shift+End

Избиране наляво знак по знак

Shift+стрелка наляво

Разширяване на селекцията до последната непразна клетка в същата колона или ред като на активната клетка или, ако следващата клетка е празна, до следващата непразна клетка.

Ctrl+Shift+стрелка надясно или Ctrl+Shift+стрелка наляво

За да направите това

Натиснете

Получер

Ctrl+B

Курсив

Ctrl+I

Подчертан

Ctrl+U

Поставяне на форматирането

Shift+Ctrl+V

Ctrl+Shift+&

Прилагане на външна граница около избраните клетки

За да направите това

Натиснете

С една клетка нагоре

Стрелка нагоре или Shift+Enter

С една клетка надолу

Стрелка надолу или Enter

Преместване надясно с една клетка

Стрелка надясно или Tab

Преминаване в началото на реда

Home

Отиване на клетка A1

Ctrl+Home

Отиване на последната клетка от използвания диапазон

Ctrl+End

Преместване надолу с един екран (28 реда)

Page Down

Преместване нагоре с един екран (28 реда)

Page Up

Придвижване до края на текущия диапазон от данни

Ctrl+стрелка надясно или Ctrl+стрелка наляво

Преместване между лентата и съдържанието на работната книга

Ctrl+F6

Отиване на друг раздел на лентата

Tab.

Натиснете Enter, за да отидете на лентата за този раздел.

Вмъкване на нов лист

Shift+F11

Превключване към следващия лист

Alt+Control+Page Down

Превключване към предишния лист

Alt+Control+Page Up

За да направите това

Натиснете

Отваряне на меню/едно ниво надолу

Alt+стрелка надолу

Едно ниво нагоре

Alt+стрелка нагоре

Проследяване на хипервръзка

Ctrl+Enter

Отваряне на екрана "Коментари" при редактиране

Shift+F2

За да направите това

Натиснете

Избор на диапазон от клетки

Shift+клавиши със стрелки

Избор на цяла колона

Ctrl+ИНТЕРВАЛ

Избор на цял ред

Shift+ИНТЕРВАЛ

Разширяване на селекцията до последната непразна клетка в същата колона или ред като на активната клетка или, ако следващата клетка е празна, до следващата непразна клетка.

Ctrl+Shift+стрелка надясно или Ctrl+Shift+стрелка наляво

За да направите това

Натиснете

Отгоре надолу (или напред в селекция)

Enter

Отдолу нагоре (или назад в селекция)

Shift+Enter

Напред в ред (или надолу в селекция от една колона)

Tab

Назад в ред (или нагоре в селекция от една колона)

Shift+Tab

За да направите това

Натиснете

Изчисляване на работната книга (обновяване)

F9

Пълно изчисляване

Ctrl+Shift+Alt+F9

Обновяване на външни данни

Alt+F5

Обновяване на всички външни данни

Ctrl+Alt+F5

Автоматично сумиране

ALT+знак за равенство (=)

Меню с клавишни комбинации за достъпност на Excel Online (Alt+Shift+A)

Получете лесен достъп до често срещани функции, като използвате следните клавишни комбинации:

За да направите това

Натиснете

Придвижване между областите с ориентир

Ctrl+F6 или Ctrl+Shift+F6

Придвижване в областите с ориентир

Tab или Shift+Tab

Отиване на "Кажи ми", за да се изпълни някоя команда

Alt+Q

Показване или скриване на клавишните подсказвания

Alt+Windows

Редактиране на избраната клетка

F2

Отиване на определена клетка

Ctrl+G

Преминаване към друг работен лист в работната книга

Ctrl+Alt+Page Up или Ctrl+Alt+Page Down

Отваряне на контекстното меню

Shift+F10

Четене на заглавката на реда

Ctrl+Alt+Shift+T

Четене на реда до активната клетка

Ctrl+Alt+Shift+Home

Четене на реда от активната клетка

Ctrl+Alt+Shift+End

Четене на заглавката на колоната

Ctrl+Alt+Shift+H

Четене на колоната до активната клетка

Ctrl+Alt+Shift+Page Up

Четене на колоната от активната клетка

Ctrl+Alt+Shift+Page Down

Опция за преместване на диалоговите прозорци

Ctrl+Alt+Space

Вж. също

Научете как да навигирате в Excel с помощта на функциите за достъпност

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×