Как се коригира грешка #DIV/0!

Microsoft Excel показва грешка #DIV/0!, когато число се раздели на нула (0). Това се случва, когато въведете проста формула, като напр. =5/0, или когато формула сочи към клетка, в която има 0 или която е празна, както е показано на тази фигура.

Примери на формули, които са причина за грешки #DIV/0!.

За да коригирате грешката, направете едно от следните неща:

  • Убедете се, че делителят във функцията или формулата не е нула (0) или празна клетка.

  • Сменете препратката към клетка във формулата с друга клетка, която не съдържа нула (0) или не е празна.

  • Въведете #N/A в клетката, която е посочена като делител във формулата, което ще промени резултата от формулата на #N/A, за да се покаже, че стойността на делителя не е налична.

Много пъти грешката #DIV/0! не може да бъде избегната, защото вашите формули очакват въвеждане на данни от вас или някой друг. В такъв случай не искате да се показва съобщение за грешка, затова има няколко метода за коригиране на такива грешки, които можете да използвате, за да потиснете показването на грешка, докато чакате въвеждане на данни.

Изчисляване на знаменателя за 0 или "няма стойност"

Най-лесният начин да потиснете показването на грешката #DIV/0! е да използвате функцията IF за определяне дали има знаменател. Ако е 0 или няма стойност, покажи "0" или "няма стойност" като резултат от формулата, вместо стойността "грешка #DIV/0!", в противен случай изчисли формулата.

Ако например формулата, която връща грешката, е =A2/A3, използвайте =IF(A3;A2/A3;0), за да се върне 0, или =IF(A3;A2/A3;""), за да се върне празен низ. Можете също да покажете съобщение по желание, като например това: =IF(A3;A2/A3;"Очакват се данни"). С функцията QUOTIENT от първия пример бихте използвали =IF(A3;QUOTIENT(A2;A3);0). Това казва на Excel IF(A3 съществува, върни резултата от формулата, в противен случай я игнорирай).

Примери за отстраняването на грешки #DIV/0!.

Използване на IFERROR за потискане на грешката #DIV/0!

Можете също да потиснете тази грешка, като вложите операцията деление във функция IFERROR. Отново, като използвате A2/A3, можете да използвате =IFERROR(A2/A3;0). Това казва на Excel: ако формулата даде грешка при изчисляването, върни 0, в противен случай върни резултата от формулата.

За версиите на Excel преди Excel 2007 можете да използвате метода IF(ISERROR()): =IF(ISERROR(A2/A3);0;A2/A3) (вж. IS функции).

Забележка: и двете функции IFERROR и IF(ISERROR()) са манипулатори за шаблонни грешки, така че потискат всички грешки, а не само #DIV/0!. Трябва да се уверите, че вашата формула работи правилно, преди да приложите каквото и да е коригиране на грешки, в противен случай може да не разберете, че формулата не работи според очакванията ви.

Съвет: Ако в Excel е включена проверката за грешки, можете да щракнете върху Изображение на бутон до клетката, за която се показва грешката. Щракнете върху опцията Показване на стъпките на изчисление, ако е налична, и изберете решението, което ще свърши работа за вашите данни.

Имате въпрос за конкретна функция?

Публикувайте въпрос във форума на общността на Excel

Помогнете ни да подобрим на Excel

Имате ли предложения как можем да подобрим следващата версия на Excel? Ако е така, вижте темите в Гласът на потребителите на Excel.

Вж. също

IF функция

IFERROR функция

IS функции

Общ преглед на формулите в Excel

Начини за избягване на повредени формули

Използване на проверката за грешки за откриване на грешки във формули

Функции на Excel (по азбучен ред)

Функции на Excel (по категории)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×