Как да се променят настройките на Windows, така че базата данни за Business Contact Manager да може да се споделя с потребители на други компютри?

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Симптоми

Вие или администратор трябва да промените някои от настройките на Microsoft Windows на вашия компютър, преди да споделите своята база данни за Business Contact Manager с потребители на други компютри. В противен случай потребителите няма да могат да се свържат със споделената база данни на вашия компютър.

Забележка:  Когато използвате Windows XP Home, можете да споделяте базата данни само с потребители на същия компютър, защото тази версия не поддържа споделяне в мрежа.

Важно:  Промените по-долу могат да бъдат направени само от администратор.

Причина

Някои функции на Windows, като например "Защитна стена на Windows" и "Просто споделяне на файлове", са създадени, за да помогнат за защитата на данните на вашия компютър. За да позволите достъп на други потребители до данни на своя компютър, променете настройките за тези функции.

Решение

Забележка:  Съветникът за управление на споделянето може да извърши всички тези промени вместо вас. Тези процедури ще са необходими в редки случаи.

Влезте като администратор и направете следните промени: (Ако не сте администратор, дайте следната информация на администратора, така че той да може да направи промените вместо вас.)

Промени в настройките на Windows

Следващите инструкции помагат на вас или на администратора ви да разберете последствията от промените и да прегледате текущите настройки, преди да правите някакви допълнителни промени ръчно.

Windows XP

 • Промяна на настройките на защитната стена на Windows

  За да позволите достъп на потребителите до своята споделена база данни от отдалечени компютри, трябва да разрешите връзка (наречена изключение) през защитната стена на Windows. Освен това трябва да добавите споделянето на принтер и файлове към списъка с изключения.

  Забележка:  Не можете да споделяте база данни за Business Contact Manager с потребители на друг компютър, ако квадратчето за отметка Без изключения е избрано в раздела Общи на диалоговия прозорец Защитна стена на Windows в Център за сигурност на Microsoft. По подразбиране не са разрешени изключения. Когато промените настройките на защитната стена, Business Contact Manager за Outlook изчиства това квадратче за отметка автоматично, за да позволи достъп на потребителите до вашата споделена база данни. В редки случаи съществуващите настройки за защитната стена на Windows не позволяват автоматичното изчистване на това квадратче за отметка и може да се наложи да изчистите квадратчето за отметка Без изключения ръчно.

  По подразбиране са конфигурирани изключения за защитната стена само за локалната подмрежа (номер, използван с IP адреса на компютъра за разделяне на голяма мрежа на по-малки мрежи), към която принадлежи вашият компютър. Това позволява достъп до вашата споделена база данни само на потребителите и компютрите, които принадлежат към вашата подмрежа.

  За да позволите на потребител на компютър, който не принадлежи към вашата подмрежа, да получи достъп до вашата споделена база данни, направете следното:

  1. В менюто Старт щракнете върху Контролен панел.

  2. В Контролен панел превключете на Класически изглед.

  3. Щракнете двукратно върху Защитна стена на Windows.

  4. В диалоговия прозорец Защитна стена на Windows щракнете върху раздела Изключения.

  5. Щракнете върху Microsoft Small Business и след това върху Редактиране.

  6. Щракнете върху Промяна на диапазона.

  7. Изберете една от следните опции:

   • Щракнете върху Списък по избор и след това въведете един или повече IP адреси, разделени със запетаи.

   • Изберете Произволен компютър (вкл. и от интернет).

  8. Щракнете върху OK, за да затворите всички диалогови прозорци.

   Допълнителна информация за защитната стена

   Ако компютърът ви използва защитна стена, различна от защитната стена, която се предоставя с Microsoft Windows (като например защитна стена от мрежов маршрутизатор или антивирусна програма), и споделяте данни с компютър, който е извън вашата защитна стена, е възможно Business Contact Manager за Outlook да не успее да отвори порта, необходим, за да работи споделянето на база данни. Ако имате затруднения при споделянето на своята база данни с потребители извън защитната си стена, трябва да отворите TCP порт 5356, за да споделите своята база данни. За повече информация как да отворите този порт, вижте документацията на защитната стена.

   Ако изтриете всички споделени бази данни, направените от вас промени за защитната стена на вашия компютър и Microsoft SQL Server Native Client мрежови протоколи, когато сте избрали да споделяте вашите бази данни ще бъдат в сила. Ако искате да възстановите вашата защитна стена и SQL Server Native Client мрежови протоколи настройките по подразбиране, първо да спрете споделянето на всяка база данни и след това изтрийте бази данни. За повече информация вижте Спри споделянето на вашата база данни на раздел в споделяне на вашите данни на Business Contact Manager с други потребители и премахване или изтриване на база данни в Business Contact Manager.

 • Промяна на настройките за споделяне на принтер и файлове

  В редки случаи Business Contact Manager за Outlook не може автоматично да конфигурира необходимите настройки на защитната стена на Windows. Тогава трябва ръчно да се уверите, че споделянето на файлове и принтер е избрано като разрешено изключение.

  Изберете квадратчето за отметка Споделяне на файлове и принтери.

  1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.

  2. В Контролен панел щракнете върху Защитна стена на Windows.

  3. В диалоговия прозорец Защитна стена на Windows щракнете върху раздела Изключения.

  4. В раздела Изключения изберете квадратчето за отметка Споделяне на файлове и принтери и след това щракнете върху OK.

 • Промяна на настройките за просто споделяне на файлове

  Простото споделяне на файлове третира всички потребители на отдалечени компютри като гости. За да можете да контролирате кой има достъп до вашата база данни, трябва да разрешите достъп на отделни потребители и за целта трябва да изчистите квадратчето за отметка Използване на просто споделяне на файлове.

  Изчистете квадратчето за отметка Просто споделяне на файлове.

  1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.

  2. В Контролен панел щракнете върху Опции за папките.

  3. В диалоговия прозорец Опции за папките щракнете върху раздела Изглед.

  4. В раздела Изглед изчистете квадратчето за отметка Използване на просто споделяне на файлове (препоръчително).

  5. Щракнете върху OK, за да затворите всички диалогови прозорци.

Windows Vista

 • Промяна на настройките на защитната стена на Windows

  1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.

  2. В Контролен панел превключете на Класически изглед.

  3. Щракнете двукратно върху Защитна стена на Windows.

  4. В диалоговия прозорец Защитна стена на Windows, до Защитната стена на Windows е включена щракнете върху Промяна на настройките.

  5. В диалоговия прозорец Настройки на защитната стена на Windows щракнете върху раздела Изключения.

  6. Щракнете върху Microsoft Small Business и след това върху Свойства.

  7. Щракнете върху Промяна на диапазона.

  8. Направете едно от следните неща:

   • Щракнете върху Произволен компютър (вкл. и от интернет).

   • Щракнете върху Списък по избор и след това въведете един или повече IP адреси, разделени със запетаи.

  9. Щракнете върху OK, за да затворите всички диалогови прозорци.

   Забележка:  Не можете да изпълните Business Contact Manager за Outlook, когато квадратчето за отметка Блокирай всички входящи връзки е избрано в раздела Общи на диалоговия прозорец Настройки на защитната стена на Windows. По подразбиране не са разрешени изключения. Когато промените настройките на защитната стена, Business Contact Manager за Outlook изчиства това квадратче за отметка автоматично, за да позволи достъп на потребителите до вашата споделена база данни. В редки случаи съществуващите настройки за защитната стена на Windows не позволяват автоматичното изчистване на това квадратче за отметка и може да се наложи да изчистите квадратчето за отметка Блокирай всички входящи връзки ръчно.

 • Промяна на настройките за споделяне на принтер и файлове

  В редки случаи Business Contact Manager за Outlook не може автоматично да конфигурира необходимите настройки на защитната стена на Windows. Тогава трябва ръчно да се уверите, че споделянето на файлове и принтер е избрано като разрешено изключение.

  Изберете квадратчето за отметка Споделяне на файлове и принтери.

  1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.

  2. В Контролен панел превключете на Класически изглед.

  3. Щракнете двукратно върху Защитна стена на Windows.

  4. В диалоговия прозорец Защитна стена на Windows, в левия екран щракнете върху Пропускане на програма през защитната стена на Windows.

  5. В раздела Изключения изберете квадратчето за отметка Споделяне на файлове и принтери и след това щракнете върху OK.

Windows 7

 • Промяна на настройките на защитната стена на Windows

  1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.

  2. Щракнете върху Система и защита и след това върху Защитна стена на Windows.

  3. В левия екран щракнете върху Разширени настройки.

   Забележка:  Ако се покаже съобщението Управление на потребителски акаунти, щракнете върху Да.

  4. В левия екран на прозореца Защитна стена на Windows с разширена защита щракнете върху Входящи правила.

  5. В средния екран, под Входящи правила щракнете двукратно върху Microsoft Small Business.

  6. В диалоговия прозорец Свойства на Microsoft Small Business щракнете върху раздела Обхват.

  7. Направете едно от следните неща:

   • Под Локален IP адрес и под Отдалечен IP адрес щракнете върху Всеки IP адрес.

   • Под Локален IP адрес и под Отдалечен IP адрес щракнете върху Тези IP адреси и добавете един или повече IP адреси.

  Забележка:  За повече информация относно тези настройки щракнете върху Научете повече за настройването на обхвата.

  1. Щракнете върху OK.

 • Промяна на настройките за споделяне на принтер и файлове

  1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.

  2. Щракнете върху Система и защита и след това върху Защитна стена на Windows.

  3. В левия екран щракнете върху Пропускане на програма или функция през защитната стена на Windows.

  4. Щракнете върху бутона Промяна на настройките.

   Забележка:  Ако се покаже съобщението Управление на потребителски акаунти, щракнете върху Да.

  5. В списъка Разрешени програми и функции поставете отметка в квадратчето до Споделяне на файлове и принтери и след това щракнете върху OK.

Повторно конфигуриране на Microsoft SQL Server Express

Конфигурирайте отново Microsoft SQL Server Express 2008, за да позволите достъп на потребителите на отдалечени компютри до споделената база данни

По подразбиране, когато Business Contact Manager за Outlook инсталира SQL Server Express 2008, той се конфигурира така, че да ограничава връзките само до потребителите на локалния компютър.

Когато се споделя базата данни за Business Contact Manager, Business Contact Manager за Outlook автоматично активира мрежовата поддръжка, за да позволи на потребителите на други компютри да се свързват със споделената база данни, като разрешава TCP/IP протокола и протокола за наименувани канали.

За да активирате ръчно мрежовата поддръжка и да позволите на потребителите да се свързват към тази база данни от отдалечен компютър, изпълнете следната процедура:

 1. Щракнете върху Старт и след това посочете Всички програми.

 2. Щракнете върху Microsoft SQL Server 2008.

 3. Щракнете върху Инструменти за конфигуриране и след това върху Конфигурационен диспечер на SQL Server.

 4. В левия екран на прозореца Конфигурационен диспечер на SQL Server разгънете Мрежова конфигурация на SQL Server и след това изберете Протоколи за MSSMLBIZ.

 5. В десния екран щракнете с десния бутон върху Наименувани канали и след това щракнете върху Разреши.

 6. В десния екран щракнете с десния бутон върху TCP/IP и след това щракнете върху Разреши.

Затворете прозореца Конфигурационен диспечер на SQL Server.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×