Как да се покаже списък на OneDrive за бизнеса колекции от сайтове

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Тази статия предоставя администраторът PowerShell скрипт, който ще се показва всеки OneDrive за бизнеса сайт във вашата организация.

Стъпка 1: Свързване на обвивката за управление на SharePoint Online за вашата организация

Стъпка 2: Събиране на списък с всички OneDrive за бизнеса сайтове с помощта на Windows PowerShell

Вижте повече информация в края на тази тема за съвети за използването на този скрипт.

Преди да започнете

 • Инсталирайте обвивката на SharePoint Online за управление. За информация вижте Настройка на средата на SharePoint Online управлението на обвивката за Windows PowerShell.

  Важно: Администратор на клиент, което предоставя самите сайт разрешение за администратор на колекцията от сайтове за потребителите OneDrive за бизнеса сайт да отворите потребители OneDrive за бизнеса библиотеки с документи и изпълнява същите задачи като собственик. Важно е да контрол и монитор, който е даден клиент разрешение за администратор във вашата организация.

 • PowerShell скрипт изисква обектния модел на клиент на SharePoint (CSOM) е инсталиран. Това е посочено от следния ред: [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client").

 • Примерни скриптове на PowerShell , описани в тази тема не се поддържат под Microsoft поддръжка за стандартна програма или услуга. Примерни скриптове се предоставят както са без гаранция от всякакъв вид. Microsoft не носи всички гаранции, включително без ограничение, всяка гаранции на продажба или на фитнес за определена цел. Целият риск възникнали използването или изпълнение на примерни скриптове и документация остава с вас. В никакъв случай Microsoft, неговите автори или всеки, иначе, участващи в създаването, производството или доставката на скриптове носи отговорност за щети (включително, без ограничение, щети за загуба на бизнес печалби, прекъсване, загуба на бизнес информация, или други загуби) възникнали използването на или невъзможност да използвате примерни скриптове или документация, дори ако Microsoft е бил уведомен за възможността за такива щети.

Стъпка 1: Свързване на обвивката за управление на SharePoint Online за вашата организация

 1. На вашия локален компютър Отворете обвивката за управление на SharePoint Online и изпълнете следната команда:

  $credentials = Get-Credential

  В диалоговия прозорец Windows PowerShell искане за идентификационни данни въведете потребителско име и парола за вашия акаунт на глобален администратор на Office 365 и след това щракнете върху OK.

 2. Изпълнете следната команда, за да се свържете обвивката на вашата организация за SharePoint Online:

  Connect-SPOService -Url https://<yourdomain>-admin.sharepoint.com –credential $credentials
 3. За да проверите дали сте свързани към вашата организация в SharePoint Online, изпълнете следната команда, за да се свържете към главния сайт на вашата организация:

  Get-SPOSite https://<yourdomain>.sharepoint.com

Стъпка 2: Събиране на списък с всички OneDrive за бизнеса сайтове с помощта на Windows PowerShell

В тази стъпка можете да изпълните PowerShell скрипт, за да създадете списък с всички OneDrive за бизнеса сайтове във вашата организация. Този списък се записва в текстов файл.

 1. Запишете следния текст в текстов файл. Например можете да го запишете във файл с име GetOD4BSites.txt.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of MySites should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 2. Редактирайте следните променливи в началото на файла на скрипт и използване на информацията, която е специфична за вашата организация. Следващите примери предполага, че името на домейна на вашата организация е contoso.com.

  • $AdminURI   Това задава URI ви за SharePoint Online администратор на услуга, например https://contoso-admin.sharepoint.com.

  • $AdminAccount   Това указва на акаунт на глобален администратор във вашата организация за Office 365, например admin@contoso.onmicrosoft.com.

  • $AdminPass   Това указва на паролата за акаунта, който е зададен с $AdminAccount, например "J$P1ter1".

  • $LogFile   Това указва пълния път на текстовия файл, който се създава и съдържа списък на всички OneDrive за бизнеса сайтове във вашата организация. Например за да запишете файла на работния плот, използвайте 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'.

 3. Запишете текстовия файл като PowerShell скрипт файл като промените суфикс за име на файл на .ps1. Например запишете файла GetOD4BSites.txt като GetOD4BSites.ps1.

 4. В SharePoint обвивката за управление отидете в папката, където се намира скрипт, който създадохте в предишната стъпка и след това изпълнете скрипта, например:

  .\GetOD4BSites.ps1

След като скрипта завърши успешно, текстов файл се създава в местоположение, определено от $LogFile променлива в скрипта. Този файл съдържа списък на всички OneDrive за бизнеса сайтове във вашата организация за SharePoint Online. Следния текст предоставя един пример за това как да се форматират списъка със сайтове в този файл. Можете да премахнете сайтове от този файл, ако е необходимо.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

Върнете се в началото

Още информация

Можете да се свържете към OneDrive за бизнеса сайт с помощта на кратката команда Get-SPOSite и да промените собственост с помощта на кратката команда Set-SPOSite . След като сте собственик на сайта, можете да използвате редовно SharePoint клиент страна обект модел (CSOM) да предприемат допълнителни операции за управление.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×