Как да се осигури предварително потребителски сайтове в OneDrive за бизнеса

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

По подразбиране първият път, когато потребител отвори към информационния си канал, сайт или OneDrive връзка, OneDrive за бизнеса сайт е автоматично осигурено за тях. В някои случаи, като по-долу, може да искате OneDrive за бизнеса сайтове, за да бъдат готови предварително или предварително осигурени:

 • Вашата организация има потребителски процес за добавяне на нови служители, и искате да създадете OneDrive за бизнеса сайтове, когато добавяте нови служители.

 • Организацията ви планира да мигрирате от локално към Office 365.

 • Организацията ви планира да мигрирате от друга услуга за онлайн съхранение или хранилище.

Тази статия описва как да предварително осигуряват OneDrive за бизнеса сайтове за вашите потребители с помощта на PowerShell. Тази процедура ще ви преведе през следните неща:

 1. Създаване на PowerShell скрипт за предварително осигуряването на OneDrive за бизнеса сайтове от предоставените код.

 2. Създаване на файл на въвеждане, който включва вашите потребители, за която искате да се осигури предварително OneDrive за бизнеса сайтове.

 3. Изпълнете PowerShell скрипт, за да създадете OneDrive за бизнеса сайтове за потребителите, които са във входния файл.

Забележка: Можете също да осигурите предварително OneDrive за бизнеса сайтове с помощта на REST API или CSOM. За повече информация вижте така че искате да програмно осигуряване на лични сайтове (OneDrive за бизнеса) в Office 365 и раздела, озаглавен "Използвайте ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk метод за предоставяне лични сайтове и OneDrive за бизнеса за множество потребители (хоста на "Моят сайт" само за администратори на SharePoint Online) "в Какво е новото за разработчици в социалните и функции за сътрудничество в SharePoint 2013.

Преди да започнете

Преди да започнете тази задача, прегледайте следната информация за необходими условия:

Предварително осигуряване на OneDrive за бизнеса сайтове за потребителите

 1. Копирайте следния код, го поставете в текстов редактор, например Notepad, да го запишете и името на файла BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 да създадете PowerShell скрипт:

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username,$password )
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed" 
  

  Обърнете внимание, че коментарите са включени в кода, за да опишете скрипта и параметрите, които се използват в нея. Те няма да се отрази в управлението на PowerShell скрипт.

 2. В текстов редактор, например Notepad Създайте файл, който включва Office 365 потребителски акаунти, за която искате да се осигури OneDrive за бизнеса сайтове. Всеки потребителски акаунт трябва да се показва на отделен ред.

  Запишете файла с името на UserInput.txt.

  Забележка: Всеки входен файл е ограничен до 200 потребители. Ако трябва да се осигури OneDrive за бизнеса сайтове за повече от 200 потребители, създайте няколко входни файлове (например UserInput1.txt, UserInput2.txt, и т.н.).

 3. Отворете обвивката на SharePoint Online за управление.

 4. Промяна в директорията, където сте записали BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 PowerShell скрипт.

 5. В PowerShell командния ред използвайте следната команда:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Например:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  Изпълнението на скрипта ще ви подкани за идентификационни данни за Office 365 , които ще трябва да въведете.

  Когато скрипта приключи, PowerShell екран показва състоянието като завършено.

 6. Ако имате допълнителни потребителски вход файлове, изпълнете отново скрипта и променете параметъра - InputfilePath на местоположението на друг потребител Input файл.

За да проверите дали вашите потребители OneDrive за бизнеса сайтове са били създадени, вижте как да се покаже списък на OneDrive за бизнеса колекции от сайтове.

Забележка: Ако създавате OneDrive за бизнеса сайтове за няколко потребители, имайте предвид, че е възможно да измине известно време за всички ваши потребители сайтове да бъдат създадени.

Сродни теми

Планиране на хибридно разполагане на OneDrive за бизнеса

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×