Как да направите своите презентации на PowerPoint достъпни

Как да направите своите презентации на PowerPoint достъпни

Основните най-добри практики за създаване на презентации на PowerPoint могат също така да ви помогнат да направите презентациите си достъпни за хора с увреждания. Тази тема описва защо трябва да използвате тези най-добри практики, като ви дава подробни инструкции как да ги следвате.

Слайд на PowerPoint, озаглавен "Подготовка за събитието", която включва графичен списък ("Задаване на дата," "Запазване на място", "Покана до участниците", "Подреждане на напитките" и "Последваща връзка"), както и снимка на столова

В презентациите на PowerPoint има много визуална информация и хората, които са незрящи или с влошено зрение, могат да ги разберат много по-лесно, ако създавате вашите слайдове, отчитайки достъпността.

Windows: Най-добри практики за създаване на достъпни презентации на PowerPoint

Таблицата по-долу включва основните най-добри практики за създаване на презентации на PowerPoint, които са достъпни за хора с увреждания.

Какво да се поправи

Как да го намерите

Защо да се поправи

Как да се поправи

Включване на алтернативен текст към всички визуални контроли и таблици.

Визуалното съдържание включва картини, графични колекции, SmartArt графики, фигури, групи, диаграми, вградени обекти, ръкопис и видеоклипове.

За да намерите липсващия алтернативен текст, използвайте програмата за проверка на достъпността.

Алтернативният текст помага на хората, които не могат да виждат екрана, да разберат това, което е важно в изображенията и други визуализации.

Избягвайте да използвате текст в изображения като единствен метод за предаване на важна информация. Ако се налага да използвате изображение, съдържащо текст, повторете този текст и в документа. В алтернативния текст накратко обяснете изображението и упоменете съществуването на текста и неговото предназначение.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавяне на алтернативен текст към графики SmartArt

Добавяне на алтернативен текст към фигури

Добавяне на алтернативен текст към диаграми

Добавяне на алтернативен текст към таблици

Уверете се, че съдържанието на слайда може да се прочете в реда, който искате

Можете да използвате програмата за проверка на достъпността за намиране на слайдове, които са с възможни проблеми при четене.

Когато някой, който може да вижда, чете даден слайд, той обикновено чете нещата, например текст или картина, в реда, в който елементите се показват в слайда. Обаче екранният четец чете елементите на слайда в реда, които са добавени към слайда, който може да е много по-различен от реда, в който се показват нещата.

За да е сигурно, че всеки прочита съдържанието в реда, в който искате, е важно да проверете реда на четене.

Задаване на реда на четене на съдържанието на слайда

Ако проектирате нов слайд, използвайте вграденото оформление на слайд

Този съвет се отнася за нов слайд, който създавате

PowerPoint съдържа вградени оформления на слайд, които можете да прилагате към всеки слайд. Когато ги използвате с нов слайд, тези оформления автоматично гарантират, че редът на четене върши работа за всеки.

Използване на вградените оформленията за слайд, които включват реда на четене

Добавете разбираем текст за хипервръзките и екранните пояснения.

За да определите дали текстът на хипервръзката има смисъл като самостоятелна информация и дали дава на читателите точна информация за целта на местоназначението, визуално прегледайте слайдовете в презентацията.

Хората, които използват екранни четци, понякога сканират списък от връзки. Връзките трябва да предават ясна и точна информация за местоназначението. Например вместо да слагате връзка с надпис Щракнете тук, включете пълното заглавие на страницата местоназначение.

Съвет : Можете също да добавяте екранни пояснения, които се показват, когато застанете с курсора над текста или изображенията, които включват хипервръзка.

Добавяне на текст за хипервръзка и екранни пояснения

Уверете се, че цветът не е единственият начин за предаване на информация.

За да намерите екземпляри на кодиране с цвят, визуално прегледайте слайдовете в презентацията.

Хората, които са незрящи, с намалено зрение или далтонисти, може да не разберат значението, предавано с определени цветове.

Например добавете подчертаване към оцветена текстова хипервръзка, за да могат хората, които са далтонисти, да знаят, че това е хипервръзка, дори да не могат да видят цвета. За заглавията помислете за добавяне на получер или по-едър шрифт.

Използване на достъпен модел на слайд

Използвайте достатъчен контраст за текста и фоновите цветове.

За да намерите цветови контраст, който не е достатъчен, потърсете текст в слайда, който е труден за четене или за различаване от фона.

Уверете се, че има голям контраст между текста и фона, така че хората с намалено зрение да могат да го виждат добре. Използвайте тъмен текст на бял или много светъл фон или обратно – използвайте бял текст на тъмен фон.

Черно-белите схеми също улесняват хората, които са далтонисти, да могат да различават по-добре фигурите и текста.

Използване на достъпен модел на слайд

Дайте уникално заглавие на всеки слайд

За да намерите слайдовете, които нямат заглавия, използвайте програмата за проверка на достъпността.

Хората, които са незрящи, с намалено зрение или имат проблеми при четене, разчитат на заглавията на слайдовете за навигация. Например като четат или използват екранен четец, те могат бързо да прегледат списък на заглавията на слайдовете и да отидат направо на желания слайд.

Използване на уникални заглавия на слайд

Скриване на заглавие на слайд

Използвайте проста структура на таблица и задайте информацията в заглавките на колоните.

За да се гарантира, че таблиците не съдържат разделени клетки, обединени клетки, вложени таблици или напълно празни редове или колони, използвайте програмата за проверка на достъпността.

Екранните четци следят позицията си в таблицата чрез броене на клетките. Ако таблица е вложена в друга такава или ако клетка е слята или разделена, екранният четец губи бройката и не може да предостави полезна информация от тук нататък. Празните клетки в таблица може да заблудят някого, който използва екранен четец, че няма нищо повече в таблицата.

Екранните четци също използват информацията в заглавката за идентифициране на редове и колони.

Използване на заглавки на таблица

Използвайте по-голям размер за шрифт (18 пкт или по-голям), сансерифни шрифтове и достатъчно разстояние.

За да намерите потенциални проблеми, свързани с шрифтовете или разстоянието, прегледайте вашите слайдове за зони, които изглеждат претъпкани или нечетливи.

Хората, които имат дислексия, описват наблюдавания текст като "плуване заедно" на страницата (слива им се ред от текста с реда отдолу) Те често виждат текста слят или изкривен.

За хора, които имат дислексия или са с намалено зрение, намалете натоварването при четене. Например те могат да се възползват от познатите сансерифни шрифтове, като напр. Arial или Calibri. Избягвайте използването само на главни букви и прекомерното подчертаване или курсив. Включвайте достатъчно разстояние между изреченията и абзаците.

Използване на достъпен модел на слайд

Форматиране на текст за достъпност

Направете видеоклиповете достъпни за потребители с увредено зрение и слух

Субтитрите обикновено съдържат транскрипция (или превод) на диалога.

Скритите надписи обикновено описват звукови подсещания, като например музика или звукови ефекти, които се появяват на екрана.

Видеоописание означава описания, разказани на глас, на основните визуални елементи на видеото. Тези описания се вмъкват в естествените паузи в диалога на програмата. Видеоописанието прави видеото по-достъпно за хората, които са слепи или с увредено зрение.

Използване на надписи, субтитри и алтернативни аудиозаписи във видеоклипове

Добавяне на алтернативен текст към изображения и таблици

Следващите процедури описват как да добавите алтернативен текст към изображения и таблици във вашите презентации в PowerPoint.

Забележка : Препоръчваме да поставяте текст само в полето "Описание" и да оставяте заглавието празно. Това ще предостави най-добрите възможности за работа с повечето основни екранни четци, включително с "Разказвач". За аудио- и видеосъдържание, като допълнение към алтернативния текст, се включват скрити надписи за хора, които са глухи или имат ограничени слухови възможности.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

От март 2017 г. насам PowerPoint за PC в Office 365 автоматично генерира алтернативен текст за снимките с помощта на интелигентните услуги в облака.

Забележка : Тази функция е налична само за абонати на Office 365, които са се присъединили към програмата Office Insider. Ако сте абонат на Office 365, погрижете се да имате най-новата версия на Office.

PowerPoint не генерира алтернативен текст за графични изображения, като например графични колекции, диаграми или икони.

За да прегледате генерирания алтернативен текст или да добавите алтернативен текст към изображения без алтернативен текст, като например графични изображения, изпълнете следните стъпки:

 1. Щракнете с десния бутон върху изображението.

 2. Ако изображението ви е снимка, изпълнете следните стъпки:

  1. Изберете Редактиране на алтернативен текст, за да отворите екрана Алтернативен текст.

  2. В екрана Алтернативен текст, прегледайте описанието в текстовото поле.

  3. За да приемете предложения текст, затворете екрана "Алтернативен текст" и се върнете към слайда на PowerPoint.

   За да промените предложения алтернативен текст, въведете предпочитания от вас текст в полето.

  4. Затворете екрана Алтернативен текст и се върнете към слайда на PowerPoint.

 3. Ако изображението ви е икона, графична колекция или друго изображение, което не е снимка, изпълнете следните стъпки:

  1. Щракнете с десния бутон върху изображението и изберете Форматиране на картина.

  2. В екрана "Форматиране на картина" изберете иконата Размер и свойства и след това изберете Алтернативен текст.

  3. В текстовото поле Описание въведете алтернативния текст за изображението.

  4. Затворете екрана Форматиране на картина и се върнете към слайда на PowerPoint.

Екранна снимка на екрана "Форматиране на картина" с полетата за алтернативен текст, описващи избраното изображение

Добавяне на алтернативен текст към графики SmartArt

 1. Щракнете с десния бутон върху графиката SmartArt.

 2. Изберете Размер и позиция

 3. В десния екран изберете Алтернативен текст.

 4. Въведете описание и заглавие.

  Съвет : Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Екранна снимка на екрана "Форматиране на фигура" с полетата за алтернативен текст, описващи избраната графика SmartArt

Добавяне на алтернативен текст към фигури

Добавяне на алтернативен текст към фигури, включително фигури в SmartArt графика.

 1. Щракнете с десния бутон върху фигура.

 2. Изберете Размер и позиция.

 3. В десния екран изберете Алтернативен текст.

 4. Въведете описание и заглавие.

  Съвет : Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Екранна снимка на екрана "Форматиране на фигура" с полетата за алтернативен текст, описващи избраната фигура

Добавяне на алтернативен текст към диаграми

 1. Щракнете с десния бутон върху диаграма.

 2. Изберете Форматиране на област за диаграма.

 3. В десния екран изберете Алтернативен текст.

 4. Въведете описание и заглавие.

  Съвет : Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Екранна снимка на екрана "Форматиране на област за диаграма" с избрани полетата "Алтернативен текст", описващ избраната диаграма

Добавяне на алтернативен текст към таблици

 1. Щракнете с десния бутон върху таблица.

 2. Изберете Форматиране на фигура.

 3. В десния екран изберете Размер и свойства.

 4. Изберете раздела Алтернативен текст.

 5. Въведете описание и заглавие.

  Съвет : Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Екранна снимка на екрана "Форматиране на фигура" с полетата за алтернативен текст, описващи избраната таблица

Създаване на хипервръзки, текст и таблици, които са достъпни

Следващите процедури описват как да създавате хипервръзки, текст и таблици във вашите презентации на PowerPoint, които да са достъпни.

Добавяне на текст за хипервръзка и екранни пояснения

 1. Изберете текста, към който искате да добавите хипервръзката, и след това щракнете с десния бутон.

 2. Изберете Хипервръзка.
  Избраният от вас текст се показва в полето Текст за показване. Това е текстът на хипервръзката.

 3. Ако е необходимо, променете текста на хипервръзката.

 4. В полето Адрес въведете адреса на местоназначението за хипервръзката.

 5. Изберете бутона Екранно пояснение и в полето Текст на екранното пояснение въведете екранно пояснение.

  Съвет : Ако заглавието на страницата местоназначение на хипервръзката дава точно обобщение на това, което е на страницата, използвайте го за текст на хипервръзката. Например този текст на хипервръзка отговаря на заглавието на страницата местоназначение: Шаблони и теми за Office Online.

Екранна снимка на диалоговия прозорец "Вмъкване на хипервръзка"

Използване на достъпен модел на слайд

 1. В раздела Проектиране, в групата Теми изберете Тема на Office.
  Темата на Office е проектирана за достъпни цветове, контрасти и шрифтове. Тя също е проектирана така, че екранните четци да могат по-лесно да прочетат съдържанието на слайда.

Екранна снимка на темата на Office в раздела "Проектиране"

Използване на заглавки на таблица

 1. Поставете курсора някъде в таблицата.

 2. В раздела Инструменти за таблици – Проектиране, в групата Опции за стил на таблица изберете квадратчето за отметка Заглавен ред.

 3. Въведете заглавията на колоните.

Екранна снимка на квадратчето за отметка "Заглавен ред" в групата "Опции за стил на таблица" в раздела "Инструменти за таблица – Проектиране"

Форматиране на текст за достъпност

 1. Изберете вашия текст.

 2. Изберете раздела Начало.

 3. В групата Шрифт, която предоставя опции за тип, размер, стил и цвят на шрифта, изберете вашите опции за форматиране.

Екранна снимка на групата "Шрифт" в раздела "Начало"

Направете слайдовете достъпни

Следващите процедури описват как да направите достъпни слайдовете в своите презентации на PowerPoint.

Използване на уникални заглавия на слайд

 1. За да възстановите контейнерите за избрания слайд, в раздела Начало, в групата Слайдове изберете Начално състояние.

 2. В слайда, в полето Заглавие въведете уникално име.

Екранна снимка на командата "Нулиране" в групата "Слайдове" в раздела "Начало"

Скриване на заглавие на слайд

Направете заглавието невидимо в слайда, но все пак да се чете от екранните четци.

 1. В раздела Начало, в групата Рисуване изберете Подреди и изберете Екран на селекцията.

 2. Изберете раздела Начало.

 3. В екрана Селекция, до текстовото поле Заглавие щракнете върху иконата на око.

Екранна снимка на екрана "Избор", показващ иконата на око до контейнера "Заглавие"

Задаване на реда на четене на съдържанието на слайда

 1. В раздела Начало, в групата Рисуване изберете Подреди и след това изберете Екран на селекцията.
  В екрана Селекция обектите в слайда са изредени в обратен ред. Когато екранният четец чете този слайд, той прочита обектите в обратен ред на този, в който са изброени на екрана Селекция.

 2. За да промените реда на четене, плъзнете елементите в желаното местоположение или изберете елемента и след това изберете бутона Премести напред или Изпрати назад.

Екранна снимка на екрана "Селекция", показващ списък на всички обекти на слайда в обратен ред

Използване на надписи, субтитри и алтернативни аудиозаписи във видеоклипове

PowerPoint 2016 поддържа възпроизвеждане на видео с множество звукови записи. Поддържа също скрити надписи и субтитри, които са вградени във видеофайлове.

В момента само PowerPoint за Windows поддържа вмъкване и възпроизвеждане на скрити надписи или субтитри, които се съхраняват във файлове, които са различни от видеото. За всички други издания на PowerPoint (като например PowerPoint for Mac или изданията за мобилни устройства), надписите или субтитрите трябва да бъдат кодирани във видеото, преди то да бъде вмъкнато в PowerPoint.

Поддържаните формати за видео за надписи и субтитри варират в зависимост от операционната система, която използвате. Всяка операционна система има настройки, които можете да използвате, за да промените начина на показване на скритите надписи или субтитри. 

Скритите надписи, субтитрите и алтернативните аудиозаписи не се запазват, когато използвате функциите Компресиране на мултимедия или Оптимизиране на мултимедийната съвместимост. Също така, когато записвате вашата презентацията като видео, скритите надписи, субтитрите и алтернативните аудиозаписи във вградените видеоклипове не се включват във видеото, което е записано.

Когато използвате командата Записване на мултимедията като в избрано видео, надписите, субтитрите и множеството аудиозаписи, вградени във видеото, се запазват във видеофайла, който се записва. 

За да направите достъпни вашите презентации на PowerPoint, осигурете следното:

 • Видеоклиповете включват аудиозапис с видеоописание, ако е необходимо, за потребителите, които са слепи или с увредено зрение.

 • Видеоклиповете, които включват диалог, също така включват скрити надписи или субтитри в поддържан формат за потребители, които са глухи или с увреден слух.

Използване на вградените оформленията за слайд, които включват реда на четене

В PowerPoint има вградени оформления, които съдържат контейнери за текст, видеоклипове, картини, графична колекция и др. Също така съдържат цялото форматиране, като например цветове на тема, шрифтове и ефекти. За да е сигурно, че слайдовете ви са достъпни, вградените оформления са проектирани така, че редът на четене да е един и същ за хората, които виждат, и за хората, които използват технология като екранни четци.

За да приложите оформление на слайд, следвайте тези стъпки.

 1. В раздела Начало щракнете върху Нормален.

 2. В екрана с миниатюри намерете мястото, където искате да добавите новия слайд. Щракнете с десния бутон и изберете Нов слайд. Щракнете върху новия слайд, за да го изберете.

 3. В раздела Начало щракнете върху Оформление, за да отворите галерията, и изберете желаното от вас оформление на слайд. PowerPoint автоматично прилага това оформление към новия слайд.

 4. Отидете на новия слайд и добавете заглавието и съдържанието, което искате.

Научете повече

Android: Най-добри практики за създаване на достъпни презентации на PowerPoint

Таблицата по-долу включва основните най-добри практики за създаване на презентации на PowerPoint, които са достъпни за хора с увреждания.

Какво да се поправи

Защо да се поправи

Как да се поправи

Включване на алтернативен текст към всички визуални контроли и таблици.

Визуалното съдържание включва картини, графични колекции, SmartArt графики, фигури, групи, диаграми, вградени обекти, ръкопис и видеоклипове.

Алтернативният текст помага на хората, които не могат да виждат екрана, да разберат това, което е важно, в изображенията и други визуализации.

Избягвайте да използвате текст в изображения като единствен метод за предаване на важна информация. Ако се налага да използвате изображение, съдържащо текст, повторете този текст и в документа. В алтернативния текст накратко обяснете изображението и упоменете съществуването на текста и неговото предназначение.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавяне на алтернативен текст към графики SmartArt

Добавяне на алтернативен текст към фигури

Добавяне на алтернативен текст към диаграми

Добавяне на алтернативен текст към таблици

Уверете се, че цветът не е единственият начин за предаване на информация.

Хората, които са слепи, с намалено зрение или са далтонисти, може да не разберат значението, предавано с определени цветове.

Например добавете подчертаване към оцветена текстова хипервръзка, за да могат хората, които са далтонисти, да знаят, че това е хипервръзка дори да не могат да видят цвета. За заглавията помислете за добавяне на получер или по-голям шрифт.

Използване на достъпен модел на слайд

Използвайте достатъчен контраст за текста и фоновите цветове.

Текстът във вашите презентации трябва да бъде четлив при режим на повишена четливост, за да може всеки, включително хората със зрителни увреждания, да го виждат добре.

Например използвайте ярки цветове или цветови схеми с повишена четливост с цветове от противоположните краища на цветовия спектър. Черно-белите схеми улесняват хората, които са далтонисти, да могат да различават по-добре фигури и текст.

Използване на достъпен модел на слайд

Използвайте проста структура на таблица и задайте информацията в заглавките на колоните.

Екранните четци следят позицията си в таблицата чрез броене на клетките. Ако таблица е вложена в друга такава или ако клетка е слята или разделена, екранният четец губи бройката и не може да предостави полезна информация от тук нататък. Празните клетки в таблица може да заблудят някого, който използва екранен четец, че няма нищо повече в таблицата.

Екранните четци също използват информацията в заглавката за идентифициране на редове и колони.

Използване на заглавки на таблица

Използвайте по-голям размер за шрифт (18 пкт или по-голям), сансерифни шрифтове и достатъчно разстояние.

Хората, които имат дислексия, описват наблюдавания текст като "плуване заедно" на страницата (слива им се ред от текста с реда отдолу) Те често виждат текста слят или изкривен.

За хора, които имат дислексия или са с намалено зрение, намалете натоварването при четене. Например те могат да се възползват от познатите сансерифни шрифтове, като напр. Arial или Calibri. Избягвайте използването само на главни букви и прекомерното подчертаване или курсив. Включвайте достатъчно разстояние между изреченията и абзаците.

Използване на достъпен модел на слайд

Форматиране на текст за достъпност

Направете видеоклиповете достъпни за потребители с увредено зрение и слух

Субтитрите обикновено съдържат транскрипция (или превод) на диалога.

Скритите надписи обикновено описват звукови подсещания, като например музика или звукови ефекти, които се появяват на екрана.

Видеоописание означава описания, разказани на глас, на основните визуални елементи на видеото. Тези описания се вмъкват в естествените паузи в диалога на програмата. Видеоописанието прави видеото по-достъпно за хората, които са слепи или с увредено зрение.

Използване на надписи, субтитри и алтернативни аудиозаписи във видеоклипове

Добавяне на алтернативен текст към изображения и таблици

Следващите процедури описват как да добавите алтернативен текст към изображения и таблици във вашите презентации в PowerPoint.

Забележка : За аудио- и видеосъдържание, като допълнение към алтернативния текст, се включват скрити надписи за хора, които са глухи или имат ограничени слухови възможности.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавете алтернативен текст към изображения, като например картини, графична колекция и екранни снимки, така че екранните четци да могат да прочетат текста, за да опишат изображението на потребителите, които не могат да го видят.

 1. Изберете изображение.

 2. За да отворите раздела Картина, в долната част на екрана, в края на лентата с инструменти докоснете стрелката нагоре.

 3. Превъртете надолу до командата Алтернативен текст и я докоснете.

 4. Въведете описание и заглавие. Промените ви се записват автоматично

  Съвет : Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Команда "Алтернативен текст" в раздела "Картина"

Добавяне на алтернативен текст към графики SmartArt

 1. Изберете графика SmartArt.

 2. За да отворите раздела Графики SmartArt, в дъното на екрана, в края на лентата с инструменти докоснете стрелката нагоре.

 3. Превъртете надолу до командата Алтернативен текст и я докоснете.

 4. Въведете описание и заглавие. Промените ви се записват автоматично

  Съвет : Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Команда "Алтернативен текст" в раздела "SmartArt"

Добавяне на алтернативен текст към фигури

Добавяне на алтернативен текст към фигури, включително фигури в SmartArt графика.

 1. Изберете фигура.

 2. За да отворите раздела Фигура, в долната част на екрана, в края на лентата с инструменти докоснете стрелката нагоре.

 3. Превъртете надолу до командата Алтернативен текст и я докоснете.

 4. Въведете описание и заглавие. Промените ви се записват автоматично

  Съвет : Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Команда "Алтернативен текст" в раздела "Фигура"

Добавяне на алтернативен текст към диаграми

 1. Изберете диаграма.

 2. За да отворите раздела Диаграма, в дъното на екрана, в края на лентата с инструменти докоснете стрелката нагоре.

 3. Превъртете надолу до командата Алтернативен текст и я докоснете.

 4. Въведете описание и заглавие. Промените ви се записват автоматично

  Съвет : Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Команда "Алтернативен текст" в раздела "Диаграма"

Добавяне на алтернативен текст към таблици

 1. Докоснете някъде в таблицата.

 2. За да отворите раздела Таблица, в долната част на екрана, в края на лентата с инструменти докоснете стрелката нагоре.

 3. В десния екран изберете Опции за фигура и след това изберете Размер и свойства.

 4. Превъртете надолу до командата Алтернативен текст и я докоснете.

 5. Въведете описание и заглавие. Промените ви се записват автоматично

  Съвет : Включете най-важната информация в първия ред и бъдете възможно най-кратки.

Команда "Алтернативен текст" в раздела "Таблица"

Използване на достъпен модел на слайд

 1. Изберете слайд.

 2. За да отворите раздела Начало, в долната част на екрана, в края на лентата с инструменти докоснете стрелката нагоре.

 3. Докоснете Начало > Проектиране.

 4. В командата Теми докоснете стрелката надясно.

Забележка : Тези теми са проектирани за достъпни цветове, контрасти и шрифтове. Те също така са проектирани така, че екранните четци да могат по-лесно да прочетат съдържанието на слайда.

Команда "теми", показваща опциите за тема

Използване на заглавки на таблица

 1. Поставете курсора някъде в таблицата.

 2. За да отворите раздела Таблица, в долната част на екрана, в края на лентата с инструменти докоснете стрелката надолу.

 3. В командата Опции за стил докоснете стрелката надясно.

 4. За да изберете опцията Заглавен ред, докоснете я.

  Съвет : Когато е избрана, опцията е сива.

 5. Въведете заглавията на колоните в таблицата си.

Команда "Опции за стил" с избран "Заглавен ред"

Форматиране на текст за достъпност

 1. Изберете вашия текст.

 2. За да отворите раздела Начало, в долната част на екрана, в края на лентата с инструменти докоснете стрелката нагоре.

 3. Разделът Начало ви предоставя разнообразни опции за форматиране, включително шрифт, размер, стил и цвят. Изберете вашите опции за форматиране.

Раздел "Начало" с опции за стил на шрифта

Използване на надписи, субтитри и алтернативни аудиозаписи във видеоклипове

PowerPoint 2016 поддържа възпроизвеждане на видео с множество звукови записи. Поддържа също скрити надписи и субтитри, които са вградени във видеофайлове.

Скритите надписи или субтитрите трябва да бъдат кодирани във видеото, преди то да бъде вмъкнато в PowerPoint. PowerPoint не поддържа надписи или субтитри, които се съхраняват в отделен файл от видеофайла.

Поддържаните формати за видео за надписи и субтитри варират в зависимост от операционната система, която използвате. Всяка операционна система има настройки, които можете да използвате, за да промените начина на показване на скритите надписи или субтитри. 

Скритите надписи, субтитрите и алтернативните аудиозаписи не се запазват, когато използвате функциите Компресиране на мултимедия или Оптимизиране на мултимедийната съвместимост. Също така, когато записвате вашата презентацията като видео, скритите надписи, субтитрите и алтернативните аудиозаписи във вградените видеоклипове не се включват във видеото, което е записано.

Когато използвате командата Записване на мултимедията като в избрано видео, надписите, субтитрите и множеството аудиозаписи, вградени във видеото, се запазват във видеофайла, който се записва. 

За да направите достъпни вашите презентации на PowerPoint, осигурете следното:

 • Видеоклиповете включват аудиозапис с видеоописание, ако е необходимо, за потребителите, които са слепи или с увредено зрение.

 • Видеоклиповете, които включват диалог, също така включват скрити надписи или субтитри в поддържан формат за потребители, които са глухи или с увреден слух.

Научете повече

Office Online: Най-добри практики за създаване на достъпни презентации в PowerPoint Online

Таблицата по-долу включва основните най-добри практики за създаване на презентации в PowerPoint Online, които са достъпни за хора с увреждания.

Какво да се поправи

Как да го намерите

Защо да се поправи

Как да се поправи

Включване на алтернативен текст към всички визуални контроли и таблици.

Визуалното съдържание включва картини, графични колекции, SmartArt графики, фигури, групи, вградени обекти и видеоклипове.

Използвайте програмата за проверка на достъпността в PowerPoint Online, за да намерите липсващ алтернативен текст.

Алтернативният текст помага на хората, които не могат да виждат екрана, да разберат това, което е важно, в изображенията и други визуализации.

Избягвайте да използвате текст в изображения като единствен метод за предаване на важна информация. Ако се налага да използвате изображение, съдържащо текст, повторете този текст и в документа. В алтернативния текст накратко обяснете изображението и упоменете съществуването на текста и неговото предназначение.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавяне на алтернативен текст към графики SmartArt

Добавяне на алтернативен текст към фигури или вградени видеоклипове

Добавяне на алтернативен текст към таблици

Добавете смислен текст за хипервръзка.

За да определите дали текстът на хипервръзката има смисъл като самостоятелна информация и дали дава на читателите точна информация за целта на местоназначението, визуално прегледайте слайдовете в презентацията.

Хората, които използват екранни четци, понякога сканират списък от връзки. Връзките трябва да предават ясна и точна информация за местоназначението. Например вместо да слагате връзка с надпис Щракнете тук, включете пълното заглавие на страницата местоназначение.

Добавяне текст на хипервръзка

Промяна на текста на хипервръзка

Уверете се, че цветът не е единственият начин за предаване на информация.

За да намерите екземпляри на кодиране с цвят, визуално прегледайте слайдовете в презентацията.

Хората, които са незрящи, с намалено зрение или далтонисти, може да не разберат значението, предавано с определени цветове.

Например добавете подчертаване към оцветена текстова хипервръзка, за да могат хората, които са далтонисти, да знаят, че това е хипервръзка, дори да не могат да видят цвета. За заглавията помислете за добавяне на получер или по-едър шрифт.

Форматиране на текст за достъпност

Използвайте достатъчен контраст за текста и фоновите цветове.

За да намерите цветови контраст, който не е достатъчен, потърсете текст в слайда, който е труден за четене или за различаване от фона.

Текстът във вашите презентации трябва да бъде четлив, за да може всеки, включително хората със зрителни увреждания, да го виждат добре.

Например използвайте ярки цветове или цветови схеми с повишена четливост с цветове от противоположните краища на цветовия спектър. Черно-белите схеми улесняват хората, които са далтонисти, да могат да различават по-добре фигури и текст.

Използване на достъпен модел на слайд

Дайте уникално заглавие на всеки слайд.

Използвайте програмата за проверка на достъпността в PowerPoint Online, за да намерите слайдове, които нямат заглавие.

Хората, които използват екранни четци и други технологии за хора с увреждания, чуват текста на слайда, фигурите и съдържанието, прочетени в определен ред. Ето защо е добра практика да използвате оформленията на слайдове в PowerPoint Online, което гарантира, че съдържанието се чете в логическа последователност от екранните четци.

Хората, които са незрящи, с намалено зрение или имат проблеми при четене, разчитат на заглавията на слайдовете за навигация. Например като четат или използват екранен четец, те могат бързо да прегледат списък на заглавията на слайдовете и да отидат направо на желания слайд.

Използване на логическия ред на четене

Използване на уникални заглавия на слайд

Използвайте проста структура на таблица и задайте информацията в заглавките на колоните.

За да гарантирате, че таблиците не съдържат разделени клетки, обединени клетки, вложени таблици или напълно празни редове или колони, използвайте програмата за проверка на достъпността в PowerPoint Online.

Екранните четци следят позицията си в таблицата чрез броене на клетките. Ако таблица е вложена в друга такава или ако клетка е слята или разделена, екранният четец губи бройката и не може да предостави полезна информация от тук нататък. Празните редове и колони в таблица може да заблудят някого, който използва екранен четец, че няма нищо повече в таблицата.

Екранните четци също използват информацията в заглавката за идентифициране на редове и колони.

Използване на заглавки на таблица

Използвайте по-голям размер за шрифт (18 пкт или по-голям), сансерифни шрифтове и достатъчно разстояние.

За да намерите потенциални проблеми, свързани с шрифтовете или разстоянието, прегледайте вашите слайдове за зони, които изглеждат претъпкани или нечетливи.

Хората, които имат дислексия, описват наблюдавания текст като "плуване заедно" на страницата (слива им се ред от текста с реда отдолу) Те често виждат текста слят или изкривен.

За хора, които имат дислексия или са с намалено зрение, намалете натоварването при четене. Например те могат да се възползват от познатите сансерифни шрифтове, като напр. Arial или Calibri. Избягвайте използването само на главни букви и прекомерното подчертаване или курсив. Включвайте достатъчно разстояние между изреченията и абзаците.

Използване на достъпен модел на слайд

Форматиране на текст за достъпност

Добавяне на алтернативен текст към изображения и таблици

Следващите процедури описват как да добавите алтернативен текст към изображения и таблици във вашите презентации в PowerPoint Online.

Забележка : Препоръчваме да поставяте текст само в полето "Описание" и да оставяте заглавието празно. Това ще предостави най-добрите възможности за работа с повечето основни екранни четци, включително с "Разказвач". За аудио- и видеосъдържание, като допълнение към алтернативния текст, се включват скрити надписи за хора, които са глухи или имат ограничени слухови възможности.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

 1. Изберете изображението, като например картина, графична колекция или екранна снимка.

 2. В Инструменти за картини изберете раздела Формат.

 3. В групата Свойства изберете Алтернативен текст.

 4. Въведете описание в Алтернативен текст.

Екранна снимка на диалоговия прозорец "Алтернативен текст" с полета "Заглавие" и "Описание".

Добавяне на алтернативен текст към графики SmartArt

 1. Изберете графиката SmartArt.

 2. В Инструменти за Smartart изберете раздела Проектиране.

 3. В групата Свойства изберете Алтернативен текст.

 4. Въведете описание в Алтернативен текст.

Екранна снимка показва раздела "Проектиране" на "Инструменти за SmartArt" с курсора сочещ към опцията "Алтернативен текст".

Добавяне на алтернативен текст към фигури или вградени видеоклипове

 1. Изберете фигурата или видеото.

 2. В Инструменти за рисуване изберете раздела Формат.

 3. В групата Свойства изберете Алтернативен текст.

 4. Въведете описание в Алтернативен текст.

Екранна снимка показва раздела "Форматиране" на "Инструменти за чертане" с курсор, сочещ към опцията "Алтернативен текст".

Добавяне на алтернативен текст към таблици

 1. Поставете курсора в клетка в таблицата.

 2. В Инструменти за таблица изберете раздела Оформление.

 3. В групата Свойства изберете Алтернативен текст.

 4. Въведете описание в Алтернативен текст.

Екранна снимка показва раздела "Оформление" в "Инструменти за таблица" с курсор, сочещ към опцията "Алтернативен текст".

Създаване на хипервръзки и таблици, които са достъпни

Следващите процедури описват как да създавате хипервръзки и таблици във вашите презентации на PowerPoint Online, които да са достъпни.

Добавяне текст на хипервръзка

 1. Изберете текста, към който искате да добавите хипервръзката, и щракнете с десния бутон върху Връзка.

  Избраният от вас текст се показва в полето Текст за показване. Това е текстът на хипервръзката.

  Съвет : Ако заглавието на страницата местоназначение на хипервръзката дава точно обобщение на това, което е на страницата, използвайте го за текст на хипервръзката. Например този текст на хипервръзка отговаря на заглавието на страницата местоназначение: Шаблони и теми за Office Online.

 2. В полето Адрес въведете или поставете URL адреса на местоназначението.

 3. Изберете Вмъкни.

Екранна снимка показва диалоговия прозорец "Връзка", където можете да зададете текст за показване и адресна информация за хипервръзки.

Промяна на текста на хипервръзка

 1. Изберете текста за хипервръзката, щракнете с десния бутон и изберете Връзка за редактиране.

 2. В полето Текст за показване редактирайте текста, който искате да се показва за хипервръзката.

 3. Изберете OK.

Използване на заглавки на таблица

 1. Поставете курсора някъде в таблицата, за да се покажат Инструменти за таблица.

 2. В раздела Проектиране, в Инструменти за таблица изберете Заглавен ред.

 3. Въведете заглавията на колоните в заглавката.

Екранна снимка на групата "Опции за стилове на таблица" в раздела "Инструменти за таблица – Проектиране" с избрана опция "Заглавен ред".

Направете слайдовете достъпни

Следващите процедури описват как да направите достъпни слайдовете в своите презентации на PowerPoint Online.

Използване на достъпен модел на слайд

Темата на Office е проектирана за достъпни цветове, контрасти и шрифтове. Тя също е проектирана така, че екранните четци да могат по-лесно да прочетат съдържанието на слайда.

 • В раздела Проектиране, в групата Теми изберете Тема на Office.

Екранна снимка на темата на Office в раздела "Проектиране"

Ето някои съвети за увеличаване на видимостта:

 • Избягвайте да използвате оранжево, червено и зелено във вашия шаблон и текст.

 • В диаграмите използвайте шарки вместо цвят, за да подчертаете интересните места.

 • Използвайте ограждане или анимация, за да насочвате вниманието към определена информация, вместо да разчитате на лазерни показалки или цветове.

 • Поддържайте голям контраст в цялата ваша презентация.

Използване на логическия ред на четене

Ако вашите слайдове съдържат обекти, които не са част от шаблон за слайд, трябва да ги подредите в логически ред. Обектите се четат в реда, в който сте ги създали, който може да няма смисъл в екранен четец.

По-лесно е да тествате реда на четене в настолната версия на PowerPoint, тъй като можете да промените реда на обектите в "Екран на селекцията". Но в PowerPoint Online можете да копирате и поставяте обекти, за да промените реда им в слайда.

 • За да тествате реда на обектите в слайда, изберете обекта и след това натиснете клавиша Tab, за да сменяте фокуса от обект на обект.

Форматиране на текст за достъпност

 1. Изберете вашия текст.

 2. Изберете раздела Начало.

 3. В групата Шрифт, която предоставя опции за тип, размер, стил и цвят на шрифта, изберете вашите опции за форматиране.

Имайте предвид тези идеи за подобряване на достъпността на вашия текст:

 • Добавете подчертаване към текста на кодираните с цвят хипервръзки. Това може да помогне на далтонистите да разберат, че текстът е връзка дори ако не могат да видят цвета.

 • Използвайте фигури, ако се използва цвят за указване на състояние. Може например да добавите символ за отметка, ако се използва зелен цвят за указване на "успех", и главна буква X, ако се използва червен цвят за указване на "неуспех".

Използване на уникални заглавия за слайдовете

 1. Изберете слайд без заглавие.

 2. В раздела Начало, в групата Слайдове изберете Оформление.

 3. В диалоговия прозорец Оформление на слайд изберете оформление на слайд, което включва контейнери за заглавие, и изберете Промяна на оформление. Новият слайд се добавя.

 4. В контейнера за заглавие въведете уникално име.

Забележка : Заглавието не трябва непременно да бъде видимо, за да бъде достъпно. Например хората, които използват екранни четци, чуват заглавието на слайда дори ако не е видимо. В настолната версия на PowerPoint 2016 можете да използвате "Екран на селекцията" за включване и изключване на видимостта за заглавия и други обекти в слайда.

Екранна снимка показва раздела "Начало" с курсора, сочещ опцията "Оформление" в групата "Слайдове".

Използване на програмата за проверка на достъпността в PowerPoint Online

 1. Изберете раздела Преглед.

 2. Изберете Програма за проверка на достъпността.

  Екранна снимка показва раздела "Преглед" с курсора, сочещ опцията "Проверка за достъпност".

 3. Прегледайте резултатите в програмата за проверка на достъпността. Резултатите се категоризират според сериозността на открития проблем, както следва:

  • Грешки. Включват съдържание, което е много трудно или невъзможно за разбиране от хора с увреждания.

  • Предупреждения. Съдържанието е трудно за разбиране от хора с увреждания.

  • Съвети. Съветите ви информират, че въпреки че хората с увреждания могат да разберат съдържанието, то може да е по-добре организирано или представено, за да се подобри възприемането му.

 4. Коригиране на проблемите

Забележка : Програмата за проверка на достъпността проверява вашия документ за всички проблеми, които могат да бъдат коригирани в браузъра. За пълна проверка отворете документа в настолното приложение и използвайте настолната програма за проверка на достъпността за Windows или Mac.

Научете повече

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×