Как да направите картината прозрачна

Понякога искате дадена картина в документа ви да бъде по-светла, така че да не си пречи с текста. Можете да направите това, като регулирате прозрачността на картината вътре във фигура. Можете също да направите определени цветове в една картина прозрачни.

Картина с цветя с прозрачност 70%
Картина с прозрачност 70%

Необходими са няколко допълнителни стъпки, за да направите цялата картина прозрачна. Първо, ще трябва да вмъкнете снимката във фигура и след това да промените прозрачността.

Съвет:  Ако имате приложение за редактиране на изображения, може да го използвате, за да направите картината прозрачна. След това запишете картината във формат, който запазва информацията за прозрачност (например Portable Network Graphics – .png файл), и вмъкнете файла във вашия документ на Office.

В Office 2013 и Office 2016 можете да направите картината прозрачна, като нарисувате фигура, запълните фигурата с картината и след това настроите нивото на прозрачност на картината.

Как да направите цялата картина прозрачна, като използвате запълване на фигура с картина

 1. В раздела Вмъкване на лентата с инструменти изберете Картини и намерете файла с картината, която искате да вмъкнете. Изберете картината и след това изберете бутона Вмъкни.

 2. Преместете картината точно на мястото, където искате да бъде поставена, и я преоразмерете, ако е необходимо, с помощта на ъгловите манипулатори. (Няма да запазите този екземпляр на картината, използвате го като ориентировъчен знак за разположението.)

 3. В раздела Вмъкване на лентата изберете Фигури и след това изберете фигура, като напр. правоъгълник, от галерията, която се появява. Начертайте фигурата над картината, която вмъкнахте в стъпка 1.

 4. (Незадължително) Ако искате да премахнете или промените контура на фигурата, щракнете с десния бутон върху фигурата и след това щракнете върху бутона Контур, който се появява. От галерията, която се отваря, изберете желания цвят или изберете Без контур.

 5. Щракнете с десния бутон върху фигурата и после щракнете върху Форматиране на фигура.

  Екранът Форматиране на фигура се отваря.

 6. В екрана Форматиране на фигура, под Запълване щракнете върху Запълване с картина или текстура.

  Бутон ''Запълване с картина или текстура'' в екран ''Форматиране на картина''

 7. Щракнете върху бутона Файл. Отново намерете файла с картината, която искате да вмъкнете. Изберете картината и след това изберете бутона Вмъкни.

 8. Сега, когато картината се показва във вътрешността на фигурата, преместете плъзгача Прозрачност в екрана Форматиране на фигура, за да регулирате картината, както искате.

  Плъзгач "Прозрачност" в екран "Форматиране на картина"

 9. Премахнете картината, която вмъкнахте в стъпка 1, като изберете картината и натиснете клавиша Delete на клавиатурата. (Използвахме тази картина просто за да получим точен размер за фигурата, която трябва да съдържа картината).

Съвет: Ако промените пропорциите на първоначалния размер чрез плъзгане на фигурата, картината, която вмъкнете във фигурата, може да е изкривена. Освен това е възможно някои картини да не паснат добре на определени фигури. Можете да промените облика на вашата картина, като преоразмерите фигурата или използвате настройките за Изместване под плъзгача за прозрачност.

Забележка:  Ако използвате PowerPoint, можете да направите картината прозрачна и да я използвате като фон на слайд.

Как да направите част от картината прозрачна

Можете да направите един цвят в картината прозрачен с помощта на вградената функцията за прозрачност.

За разлика от това да направите цялата картина прозрачна, това да направите само един цвят прозрачен, е възможно само в обект, който е вмъкнат като картина, а не вътре във фигура. Ако картината ви е вмъкната във фигура като запълване, както е описано по-горе, опцията Задай прозрачен цвят не е налична.

Важно: Имайте предвид че области, които изглеждат едноцветни (например зелени листа), може в действителност да са съставени от определен брой фини цветови нюанси, което може да ви попречи да получите желания ефект. Настройката за прозрачен цвят работи най-добре с картини с прост, плътен цвят, като например графични колекции.

 1. Щракнете двукратно върху картината и когато се покаже Инструменти за картини, щракнете върху Инструменти за картини > Формат > Цвят.

  Отваряне на бутонното меню "Цвят" от раздела "Формат" на "Инструменти за картини"

 2. Щракнете върху Задай прозрачен цвят и когато показалецът се промени, щракнете върху цвета, който искате да направите прозрачен.

  Картина с показалеца, който се показва след щракване върху ''Задай прозрачен цвят''

В картината по-долу листата са съставени от няколко нюанса на зеленото, затова само част от листата стават прозрачни, което затруднява постигането на желания ефект. Повтарянето на процеса с друг цвят ще премахне прозрачността от първия цвят. За да отмените промените в цвета, щракнете върху Начално състояние на картината в групата Настройка.

Картина, в която част от листата са прозрачни

Забележка:  Когато отпечатвате картини с прозрачни области, цветът на прозрачните области е същият като този на хартията. На екрана или в уеб сайт прозрачните области са със същия цвят като цвета на фона.

В Office 2010 можете да направите картина прозрачна с помощта на запълване на фигура с картина или можете да направите прозрачен един цвят в картината.

Как да направите цялата картина прозрачна, като използвате запълване на форма с картина

 1. Добавете фигура, например правоъгълник.

 2. Щракнете върху нея с десния бутон и след това щракнете върху Форматиране на фигура.

  Под Запълване щракнете върху Запълване с картина или текстура и вмъкнете картината от местоположение на вашия компютър.

 3. Местете плъзгача за прозрачност, докато картината не стане толкова светла, колкото искате да бъде.

 4. Ако искате, премахнете контура на фигурата.

Съвет: Ако промените пропорциите на първоначалния размер чрез плъзгане на фигурата, картината, която вмъкнете във фигурата, може да е изкривена. Освен това е възможно някои картини да не паснат добре на определени фигури. Можете да промените облика на вашата картина, като преоразмерите фигурата или използвате настройките за Изместване над плъзгача за прозрачност.

Как да направите част от картината прозрачна

Можете да направите един цвят в картината прозрачен с помощта на вградената функцията за прозрачност.

За разлика от това да направите цялата картина прозрачна, това да направите само един цвят прозрачен, е възможно само в обект, който е вмъкнат като картина, а не вътре във фигура. Ако картината ви е вмъкната във фигура като запълване, както е описано по-горе, опцията Задай прозрачен цвят не е налична.

Важно: Имайте предвид че области, които изглеждат едноцветни (например зелени листа), може в действителност да са съставени от определен брой фини цветови нюанси, което може да ви попречи да получите желания ефект. Настройката за прозрачен цвят работи най-добре с картини с прост, плътен цвят, като например графични колекции.

 1. Щракнете двукратно върху картината и когато се покаже Инструменти за картини, щракнете върху Инструменти за картини > Формат > Цвят.

  Отваряне на бутонното меню "Цвят" от раздела "Формат" на "Инструменти за картини"

 2. Щракнете върху Задай прозрачен цвят и когато показалецът се промени, щракнете върху цвета, който искате да направите прозрачен.

  Картина с показалеца, който се показва след щракване върху ''Задай прозрачен цвят''

В картината по-долу листата са съставени от няколко нюанса на зеленото, затова само част от листата стават прозрачни, което затруднява постигането на желания ефект. Повтарянето на процеса с друг цвят ще премахне прозрачността от първия цвят. За да отмените промените в цвета, щракнете върху Начално състояние на картината в групата Настройка.

Картина, в която част от листата са прозрачни

Забележка:  Когато отпечатвате картини с прозрачни области, цветът на прозрачните области е същият като този на хартията. На екрана или в уеб сайт прозрачните области са със същия цвят като цвета на фона.

В Office 2007 можете да направите картина прозрачна с помощта на запълване на фигура с картина или можете да направите прозрачен един цвят в картината.

Как да направите цялата картина прозрачна, като използвате запълване на форма с картина

 1. Вмъкнете фигура, например правоъгълник.

 2. Щракнете върху нея с десния бутон върху нея и след това щракнете върху Форматиране на автофигура.

 3. В раздела Цветове и линии щракнете върху Ефекти на запълване и в диалоговия прозорец Ефекти на запълване щракнете върху Картина > Изберете картина.

 4. В диалоговия прозорец Форматиране на автофигура щракнете върху раздела Цветове и линии и местете плъзгача за прозрачност, докато картината не стане толкова светла, колкото искате да бъде.

 5. Ако искате, премахнете контура на фигурата, като щракнете върху раздела Инструменти за рисуване > Формат, щракнете върху Контур на фигура и след това върху Без контур.

Как да направите част от картината прозрачна

Можете да направите един цвят в картината прозрачен с помощта на вградената функцията за прозрачност.

Важно: Имайте предвид че области, които изглеждат едноцветни (например зелени листа), може в действителност да са съставени от определен брой фини цветови нюанси, което може да ви попречи да получите желания ефект. Настройката за прозрачен цвят работи най-добре с картини с прост, плътен цвят, като например графични колекции.

 1. Щракнете върху картината, в която искате да създадете прозрачни области.

 2. В Инструменти за картини, в раздела Формат, в групата Регулиране щракнете върху Ново оцветяване.

  Разделът "Инструменти за картини"

 3. Щракнете върху Задай прозрачен цвят и след това щракнете върху цвета в картината или изображението, който искате да направите прозрачен.

  Забележки: 

  • Опцията Задай прозрачен цвят е налична за растерни картини, които все още не са прозрачни, и някои графични колекции.

  • Не можете да създадете прозрачна област в анимирани GIF картини. Можете обаче да промените прозрачността в програма за редактиране на анимирани GIF файлове и след това да вмъкнете файла в своя документ на 2007 Microsoft Office system.

  • Можете да направите повече от един цвят прозрачен в картина в друга програма за редактиране на изображения, да запишете картината във формат, който запазва информацията за прозрачност (например Portable Network Graphics – .png файл), и след това да вмъкнете файла във вашия документ на Издание на Office 2007.

Ако имате коментари или предложения относно тези функции, не се колебайте да ги споделите във форума UserVoice за Office.

Вж. също

Промяна на яркостта, контраста или рязкостта на картина

Промяна на цвета на картина

Прилагане на художествен ефект към картина

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×