Как да направите картината прозрачна

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Основни стъпки, за да направите картината прозрачна

Накратко, това са стъпките, за да направите картината прозрачна:

НаЧертайте фигура първо, Напълнете я с картина и след това регулирайте прозрачността на картината.

Този процес е показан във видеото. За повече информация за тази процедура и за другите методи, щракнете върху заглавието на процедура по-долу я разгънете, за да видите подробностите.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Демонстрация на една минута

Подробни инструкции за задаване на прозрачност

 1. Изберете Вмъкване > Фигури. Изберете фигура от галерията, която се отваря.

 2. НаЧертайте фигурата в документа си, като го направите същото като за картината, която искате да добавите към нея.

 3. Изберете фигурата. Щракнете върху форматиране на > контур на фигура > без контур.

 4. Щракнете отново с десния бутон върху фигурата и после върху Форматиране на фигура.

 5. В екрана Форматиране на фигура щракнете върху иконата запълване Икона за запълване на & линия и след това щракнете върху запълване с картина или текстура.

  Бутон ''Запълване с картина или текстура'' в екран ''Форматиране на картина''

 6. Щракнете върху бутона Файл. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина намерете файла с картината, която искате да вмъкнете. Изберете картината и след това изберете бутона Вмъкни.

 7. Преместете плъзгача прозрачност в екрана Форматиране на фигура , за да регулирате картината.

  Плъзгач "Прозрачност" в екран "Форматиране на картина"

  Или можете да въведете число в полето до плъзгача: 0 е напълно непрозрачна, настройката по подразбиране; а 100% са напълно прозрачни.

Ако промените пропорциите на първоначалния размер чрез плъзгане на фигурата, картината, която вмъкнете във фигурата, може да е изкривена. Освен това е възможно някои картини да не паснат добре на определени фигури. Можете да промените облика на вашата картина, като преоразмерите фигурата или използвате настройките за Изместване под плъзгача за прозрачност.

Забележка:  Ако използвате PowerPoint, можете да направите картината прозрачна и да я използвате като фон на слайд.

Можете да направите един цвят в картината прозрачен с помощта на вградената функцията за прозрачност.

За разлика от това да направите цялата картина прозрачна, това да направите само един цвят прозрачен, е възможно само в обект, който е вмъкнат като картина, а не вътре във фигура. Ако картината ви е вмъкната във фигура като запълване, както е описано по-горе, опцията Задай прозрачен цвят не е налична.

Важно: Имайте предвид че области, които изглеждат едноцветни (например зелени листа), може в действителност да са съставени от определен брой фини цветови нюанси, което може да ви попречи да получите желания ефект. Настройката за прозрачен цвят работи най-добре с картини с прост, плътен цвят, като например графични колекции.

 1. Щракнете двукратно върху картината и когато се покаже Инструменти за картини, щракнете върху Инструменти за картини > Формат > Цвят.

  Отваряне на бутонното меню "Цвят" от раздела "Формат" на "Инструменти за картини"

 2. Щракнете върху Задай прозрачен цвят и когато показалецът се промени, щракнете върху цвета, който искате да направите прозрачен.

  Картина с показалеца, който се показва след щракване върху ''Задай прозрачен цвят''

В картината по-долу листата са съставени от няколко нюанса на зеленото, затова само част от листата стават прозрачни, което затруднява постигането на желания ефект. Повтарянето на процеса с друг цвят ще премахне прозрачността от първия цвят. За да отмените промените в цвета, щракнете върху Начално състояние на картината в групата Настройка.

Картина, в която част от листата са прозрачни

Забележка:  Когато отпечатвате картини с прозрачни области, цветът на прозрачните области е същият като този на хартията. На екрана или в уеб сайт прозрачните области са със същия цвят като цвета на фона.

 1. Изберете Вмъкване > Фигури.

 2. Изберете фигура от галерията в падащия списък и след това я начертайте в желания размер.

 3. Щракнете с десния бутон върху фигурата и изберете Форматиране на фигура.

  Отваря се панелът Форматиране на фигура.

 4. В панела, отворете раздела Попълване.

 5. Изберете плъзгача Прозрачност и го плъзнете надясно, за да зададете желаната степен на прозрачност.

  Изберете плъзгача за прозрачност и го плъзнете надясно, за да зададете желаната степен на прозрачност.

Ако имате приложение за редактиране на изображения, може да го използвате, за да направите картината прозрачна. След това запишете картината във формат, който запазва информацията за прозрачност (например Portable Network Graphics – .png файл), и вмъкнете файла във вашия документ на Office.

Основни стъпки, за да направите картината прозрачна

Накратко, това е процесът, за да направите картината прозрачна:

НаЧертайте фигура първо, Напълнете я с картина и след това регулирайте прозрачността на картината.

Този процес е показан във видеото. За повече информация за тази процедура и за другите методи, щракнете върху заглавието на процедура по-долу я разгънете, за да видите подробностите.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Демонстрация на една минута

Подробни инструкции за задаване на прозрачност

НаЧертайте фигура първо, запълнете я с картина и след това регулирайте прозрачността на картината:

 1. Изберете Вмъкване > Фигури. Изберете фигура от галерията, която се отваря.

 2. НаЧертайте фигурата в документа си, като го направите същото като за картината, която искате да добавите към нея.

 3. Изберете фигурата. Щракнете върху форматиране на > контур на фигура > без контур.

  Изберете "Контур на фигура" и след това изберете "Без контур" от появилото се меню
 4. Щракнете отново с десния бутон върху фигурата и изберете Форматиране на фигура.

 5. В диалоговия прозорец Форматиране на фигура , под запълванеизберете запълване с картина или текстура, след което изберете файл.

  Диалоговият прозорец "Форматиране на картина"
 6. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина Намерете вашата картина, изберете я и след това изберете Вмъкване.

  Диалоговият прозорец "Вмъкване на картина"

  Картината се добавя към слайда във вътрешността на фигурата. Може да се наложи да преместите диалоговия прозорец Форматиране на картина, за да я видите. Не затваряйте диалоговия прозорец, за да регулирате прозрачността.

 7. Сега, когато картината се показва във вътрешността на фигурата, в диалоговия прозорец Форматиране на картина преместете плъзгача Прозрачност надясно (или въведете число в полето до плъзгача), за да регулирате картината, както желаете.

  Плъзнете надясно лентата за прозрачност, за да регулирате фоновото изображение

  Можете да променяте процента на прозрачност от 0 (напълно непрозрачно, настройка по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

 8. Изберете Затвори, за да затворите диалоговия прозорец.

Съвет: Ако промените пропорциите на първоначалния размер чрез плъзгане на фигурата, картината, която вмъкнете във фигурата, може да е изкривена. Освен това е възможно някои картини да не паснат добре на определени фигури. Можете да промените облика на вашата картина, като преоразмерите фигурата или използвате настройките за Изместване над плъзгача за прозрачност.

Можете да направите един цвят в картината прозрачен с помощта на вградената функцията за прозрачност.

За разлика от това да направите цялата картина прозрачна, това да направите само един цвят прозрачен, е възможно само в обект, който е вмъкнат като картина, а не вътре във фигура. Ако картината ви е вмъкната във фигура като запълване, както е описано по-горе, опцията Задай прозрачен цвят не е налична.

Важно: Имайте предвид че области, които изглеждат едноцветни (например зелени листа), може в действителност да са съставени от определен брой фини цветови нюанси, което може да ви попречи да получите желания ефект. Настройката за прозрачен цвят работи най-добре с картини с прост, плътен цвят, като например графични колекции.

 1. Щракнете двукратно върху картината и когато се покаже Инструменти за картини, щракнете върху Инструменти за картини > Формат > Цвят.

  Отваряне на бутонното меню "Цвят" от раздела "Формат" на "Инструменти за картини"

 2. Щракнете върху Задай прозрачен цвят и когато показалецът се промени, щракнете върху цвета, който искате да направите прозрачен.

  Картина с показалеца, който се показва след щракване върху ''Задай прозрачен цвят''

В картината по-долу листата са съставени от няколко нюанса на зеленото, затова само част от листата стават прозрачни, което затруднява постигането на желания ефект. Повтарянето на процеса с друг цвят ще премахне прозрачността от първия цвят. За да отмените промените в цвета, щракнете върху Начално състояние на картината в групата Настройка.

Картина, в която част от листата са прозрачни

Забележка:  Когато отпечатвате картини с прозрачни области, цветът на прозрачните области е същият като този на хартията. На екрана или в уеб сайт прозрачните области са със същия цвят като цвета на фона.

 1. Изберете Вмъкване > Фигури.

 2. Изберете фигура от галерията в падащия списък и след това я начертайте в желания размер.

 3. Щракнете с десния бутон върху фигурата и изберете Форматиране на фигура.

  Отваря се диалоговият прозорец Форматиране на фигура.

 4. В диалоговия прозорец, в секцията Запълване изберете плъзгача Прозрачност и го плъзнете надясно, за да зададете желаната степен на прозрачност.

  Изберете плъзгача за прозрачност и го плъзнете надясно, за да зададете желаната степен на прозрачност.

Ако имате приложение за редактиране на изображения, може да го използвате, за да направите картината прозрачна. След това запишете картината във формат, който запазва информацията за прозрачност (например Portable Network Graphics – .png файл), и вмъкнете файла във вашия документ на Office.

Основни стъпки, за да направите картината прозрачна

Накратко, това са стъпките, за да направите картината прозрачна:

 1. НаЧертайте фигура първо

 2. Запълнете я с картина

 3. Коригирайте прозрачността на картината

Подробни инструкции за задаване на прозрачност

Вмъкнете картина във фигура с точния размер, който искате, и след това регулирайте прозрачността й:

 1. Изберете Вмъкване > Фигури. Изберете фигура от галерията, която се отваря.

 2. НаЧертайте фигурата в документа си, като го направите същото като за картината, която искате да добавите към нея.

 3. Изберете фигурата. Щракнете върху форматиране на > контур на фигура > без контур.

  Изберете "Контур на фигура" и след това изберете "Без контур" от появилото се меню
 4. Щракнете с десния бутон върху фигурата и изберете Форматиране на фигура.

 5. В диалоговия прозорец Форматиране на фигура , под запълванеизберете запълване с картина или текстура, след което изберете файл.

  Диалоговият прозорец "Форматиране на картина"
 6. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина намерете желаната картина, изберете я и след това изберете Вмъкни.

  Диалоговият прозорец "Вмъкване на картина"

  Картината се добавя към слайда във вътрешността на фигурата. Може да се наложи да преместите диалоговия прозорец Форматиране на картина, за да я видите. Не затваряйте диалоговия прозорец, за да регулирате прозрачността.

 7. Сега, когато картината се показва във вътрешността на фигурата, в диалоговия прозорец Форматиране на картина преместете плъзгача Прозрачност надясно (или въведете число в полето до плъзгача), за да регулирате картината, както желаете.

  Плъзнете надясно лентата за прозрачност, за да регулирате фоновото изображение

  Можете да променяте процента на прозрачност от 0 (напълно непрозрачно, настройка по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

 8. Изберете Затвори, за да затворите диалоговия прозорец.

Можете да направите един цвят в картината прозрачен с помощта на вградената функцията за прозрачност.

Важно: Имайте предвид че области, които изглеждат едноцветни (например зелени листа), може в действителност да са съставени от определен брой фини цветови нюанси, което може да ви попречи да получите желания ефект. Настройката за прозрачен цвят работи най-добре с картини с прост, плътен цвят, като например графични колекции.

 1. Щракнете върху картината, в която искате да създадете прозрачни области.

 2. В Инструменти за картини, в раздела Формат, в групата Регулиране щракнете върху Ново оцветяване.

  Разделът "Инструменти за картини"

 3. Щракнете върху Задай прозрачен цвят и след това щракнете върху цвета в картината или изображението, който искате да направите прозрачен.

  Забележки: 

  • Опцията Задай прозрачен цвят е налична за растерна графика на картини, които все още не са прозрачни, и някои графична колекция.

  • Не можете да създавате прозрачна област в картините на анимиран GIF. Можете обаче да направите промени в прозрачността в програма за редактиране на анимирани GIF файлове и след това да вмъкнете отново файла във вашия документ на 2007 Microsoft Office system.

  • Можете да направите повече от един цвят прозрачен в картина в друга програма за редактиране на изображения, да запишете картината във формат, който запазва информацията за прозрачност (например Portable Network Graphics – .png файл), и след това да вмъкнете файла във вашия документ на Издание на Office 2007.

 1. Изберете Вмъкване > Фигури.

 2. Изберете фигура от галерията в падащия списък и след това я начертайте в желания размер.

 3. Щракнете с десния бутон върху фигурата и изберете Форматиране на фигура.

  Отваря се диалоговият прозорец Форматиране на фигура.

 4. В диалоговия прозорец, в секцията Запълване изберете плъзгача Прозрачност и го плъзнете надясно, за да зададете желаната степен на прозрачност.

  Изберете плъзгача за прозрачност и го плъзнете надясно, за да зададете желаната степен на прозрачност.

Ако имате приложение за редактиране на изображения, може да го използвате, за да направите картината прозрачна. След това запишете картината във формат, който запазва информацията за прозрачност (например Portable Network Graphics – .png файл), и вмъкнете файла във вашия документ на Office.

Как да промените прозрачността на картина или цвета на запълване

 1. Изберете картината или обекта, чиято прозрачност искате да промените.

 2. Изберете раздела Picture Format (Формат на картината) или Shape Format (Формат на фигурата) и след това изберете Transparency Бутонът "Прозрачност" в раздела "Формат на картината" на лентата (Прозрачност).

  Появява се галерия с готови опции за прозрачност.

  Предварително зададени опции за прозрачност на картината

 3. Изберете една от готовите опции или изберете Picture Transparency Options (Опции за прозрачност на картината) най-долу, за да видите по-подробни варианти за избор.

  Прозорецът ' ' Форматиране на картина ' ' се отваря от дясната страна.

 4. Под прозрачност на картинатаплъзнете плъзгача за прозрачност на десен, за да зададете точно процента на желаната от вас прозрачност или задайте процентна стойност в полето.

  Плъзгачът за прозрачност в екрана "'Форматиране на картина"

  Можете да променяте процента на прозрачност от 0 (напълно непрозрачно, настройка по подразбиране) до 100% (напълно прозрачно).

Как да направите част от картината прозрачна

Можете да направите един цвят в картината прозрачен, за да скриете част от картината или да създадете ефект на слоеве. Прозрачните области в картините са със същия цвят като хартията, на която ги отпечатвате. При показване в електронен вид, например на уеб страница, прозрачните области са със същия цвят като фона.

 1. Изберете картината, в която искате да промените прозрачността на даден цвят.

 2. В раздела Формат на картината изберете Цвяти след това изберете Задай прозрачен цвят.

 3. В картината или изображението щракнете върху цвета, който искате да направите прозрачен.

  Забележка: Можете да направите прозрачен само един цвят в картината. Области, които изглеждат едноцветни (например синьо небе), в действителност може да представляват набор от леки цветови нюанси. Следователно, избраният от вас цвят може да се появява само в малка област и в някои картини може да е трудно да видите ефекта на прозрачност.

Как да промените прозрачността на картина или цвета на запълване

 1. Изберете картината или обекта, чиято прозрачност искате да промените.

 2. Изберете раздела Форматиране на картина или Форматиране на фигура.

 3. Плъзнете плъзгача за прозрачност (ограден в зелено на картината по-долу), за да зададете точния процент на десен, който искате.

  Плъзгачът за прозрачност за картините е в раздела "Форматиране на картина", когато е избрана картина в слайда

Как да направите част от картината прозрачна

Можете да направите един цвят в картината прозрачен, за да скриете част от картината или да създадете ефект на слоеве. Прозрачните области в картините са със същия цвят като хартията, на която ги отпечатвате. При показване в електронен вид, например на уеб страница, прозрачните области са със същия цвят като фона.

 1. Изберете картината, в която искате да промените прозрачността на даден цвят.

 2. В раздела Форматиране на картина щракнете върху Преоцветяванеи след това изберете Задай прозрачен цвят.

 3. В картината или изображението щракнете върху цвета, който искате да направите прозрачен.

  Забележка: Можете да направите прозрачен само един цвят в картината. Области, които изглеждат едноцветни (например синьо небе), в действителност може да представляват набор от леки цветови нюанси. Следователно, избраният от вас цвят може да се появява само в малка област и в някои картини може да е трудно да видите ефекта на прозрачност.

Не можете да направите картина прозрачна в Office Online. Вместо това трябва да използвате настолна версия на Office (за Windows или MacOS).

Вж. също

Добавяне на фон или воден знак към слайдове

Премахване на фона на картина

Промяна на яркостта, контраста или рязкостта на картина

Промяна на цвета на картина

Прилагане на художествен ефект към картина

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×