Как да мигрирате пощенски кутии от един клиент на Office 365 към друг

Тази статия обяснява как се мигрират пощенски кутии и настройки за услуги от един клиент за Office 365 в клиент за Office 365 при сценарий на бизнес сливане. Ако имате повече от 500 потребители за мигриране или голямо количество данни на SharePoint за мигриране, е добра идея да работите с партньор на Office 365.

Сценарият в тази статия се основава на две измислени компании – Contoso.com и Fabrikam.com – използващи два отделни клиента за Office 365. Contoso е закупила Fabrikam и прехвърля потребителите и данните на Fabrikam към клиента contoso.com за Office 365.

Клиент 1 (местоназначение)

Клиент 2 (източник)

Домейн за имейл по избор:   

contoso.com

fabrikam.com

Първоначален домейн на Office 365:   

contoso.onmicrosoft.com

fabrikam.onmicrosoft.com

Сценарий: Мигриране с използване на инструмент за миграция от друг доставчик

Този сценарий предполага, че обектите потребител, група и други от фирмата Fabrikam ще бъдат ръчно създадени в Office 365, импортирани в портала със скрипт или обединени в Active Directory на Contoso с консолидиране през домейновите услуги на Active Directory (AD DS).

Когато това приключи, всички акаунти от Fabrikam ще съществуват в клиента за Office 365 на Contoso.com и всички те ще използват @fabrikam.com за UPN. Окончателната схема на адресиране е избрана с цел опростяване и краткост, но разбира се може да бъде променена, за да отговаря на вашите изисквания.

Как данните от пощенски кутии могат да бъдат преместени от един клиент на Office 365 към друг

Планиране: Две седмици, преди да мигрирате

Ако за мигриране на вашите потребители се използва инструмент за миграция на друг доставчик, закупете необходимите лицензи за мигрирането.

Съображения за клиента   

За Outlook 2010 и Outlook 2013 трябва само да изтриете потребителския профил в Outlook.

За Outlook 2007 и Outlook 2010, когато рестартирате, автоматичното откриване ще конфигурира клиента и ще генерира отново .OST файла.

За клиента на Lync трябва да добавите контакти, след като миграцията завърши.

Подготовка на клиента и лицензиране   

Изходният клиент е клиентът на Fabrikam за Office 365, от който ще мигрирате потребителите и данните. Крайният клиент е клиентът на Contoso за Office 365, към който ще мигрирате.

 1. Увеличете лицензите в крайния клиент за Office 365, за да съответства на всички пощенски кутии, които ще бъдат мигрирани от началния клиент.

 2. Създайте акаунти за администратори в началния и крайния клиент за използване в прехода от единия Office 365 към другия Office 365. Някои инструменти за мигриране може да изискват повече от един акаунт на администратор в началния клиент, за да се оптимизира пропускателната способност за данни.

Стая, ресурс, група за разпространение и създаване на потребителски обект в крайния клиент   

За да създадете ресурсите в крайния клиент (Contoso):

 1. Ако инструментът Azure AD Connect ще се използва инструментът за синхронизиране на справочен указател, в домейновите услуги на Active Directory (AD DS) на крайния клиент (Contoso) трябва да бъдат създадени обектите от AD DS на началния клиент (Fabrikam) чрез консолидация.

  1. AD DS консолидацията може да се направи с помощта на различни AD DS инструменти. Консолидацията може да отнеме допълнително време и планиране в зависимост от броя на обектите за преместване, така че тя може да бъде извършена преди проекта за миграция.

  2. Уверете се, че всички нови потребители и групи са синхронизирани с крайния клиент Contoso.com чрез синхронизиране на справочния указател. Обектите трябва да се показват като user@contoso.onmicrosoft.com в новия клиент, тъй като домейнът на Fabrikam в този момент все още не е преместен. Основният имейл адрес за потребителите и групите може да се актуализира да е @fabrikam.com след приключване на преместването на домейна.

 2. Ако няма да бъде използвано синхронизиране на справочен указател или ако всички стаи, ресурси, групи или потребители се управляват в центъра за администриране на Office 365 на началния клиент, тези обекти трябва да бъдат създадени в крайния клиент. Обектите могат да бъдат създадени ръчно в центъра за администриране на Office 365 или за по-голям брой да импортирате CSV файл с помощта на функцията за групово добавяне в центъра за администриране на Office 365 или с помощта на Windows PowerShell.

Комуникации с крайните потребители   

За уведомяване на крайните потребители във вашата организация за мигрирането:

 1. Създайте план за комуникация и започнете да уведомявате потребителите за предстоящата миграция и промените в услугата.

 2. След миграцията кешът с псевдоними ще трябва да бъде изчистен от всички клиенти на Outlook. Вж. Как се нулират кешовете за псевдоними и автоматично довършване в Outlook за автоматизиран инструмент за корекции, който може да бъде изпълняван от крайни потребители.

 3. Запознайте потребителите с начина за свързване с Outlook Web App с техните нови данни за влизане, ако имат проблеми след мигрирането.

Подготовка и предмиграционни дейности: Две седмици преди мигриране

Подготовка на домейна   

За да подготвите домейна за мигриране, изпълнете следващите стъпки.

 1. Започнете процеса на проверка на домейна от крайния клиент (Contoso) за имейл домейна на Fabrikam.com.

 2. В центъра за администриране на Office 365 в contoso.com добавете домейна Fabrikam.com и създайте TXT записи в домейновата именна система (DNS) за проверка.

  Забележка: Проверката ще е неуспешна, защото домейнът все още се използва в другия клиент.

  Изпълнението на тази стъпка сега ще съответства на времето за разпространение на DNS записа, тъй като това може да отнеме до 72 часа. Окончателното удостоверяване ще стане по-късно в процеса.

Планиране на миграцията   

За да планирате миграцията:

 1. Създайте главен списък на потребителските пощенски кутии, които искате да мигрирате.

 2. Създайте .CSV файл със съответствията на пощенските кутии за инструмента за миграция на друг производител, който използвате. Този файл със съответствия ще се използва от инструмента за миграция, за да съпостави изходната пощенска кутия с пощенската кутия на крайния клиент, когато се осъществи миграцията. Препоръчваме ви да използвате "първоначален" домейн *.onmicrosoft.com за съпоставяне на изходните акаунти, тъй като домейнът за имейл по избор ще се променя непрекъснато.

CSV файл, използван за мигриране на данни от пощенски кутии от един клиент на Office 365 към друг

Тест на времето за живот (TTL) на записа за обмен на поща (MX запис)   

След това планирайте TTL теста.

 1. В DNS променете стойността за TTL на MX записа за основния имейл домейн, който искате да прехвърлите, да е с малка стойност (т.е. 5 минути). Ако TTL не може да бъде намалено до 5 минути, обърнете внимание на най-малката стойност. Например ако най-ниската стойност е 4 часа, MX записът ще трябва да бъде променен на 4 часа преди започване на мигрирането.

 2. Търсене на MX може да се използва за проверка на промените в MX и DNS.

Забраняване на синхронизиране на справочен указател в изходния клиент   

В центъра за администриране на Office 365 за изходния клиент забранете синхронизирането на справочния указател. Този процес може да отнеме 24 часа или повече, така че тя трябва да се направи предварително преди мигрирането. След като веднъж са забранени в портала, всички промени в AD DS на изходния клиент повече няма да се синхронизират с клиента на Office 365. Настройте съответно процеса си за обезпечаване на съществуващите потребители и групи.

Мигриране: В деня на мигрирането

Това са стъпките, които ще ви трябват в деня, в който ще извършите мигрирането.

Промяна на MX записа – спрете входящия пощенски поток   

Сменете първичния MX запис от Office 365 към домейн, който не е достъпен, т.е. "unreachable.example.com". Пощенските сървъри в интернет, опитващи се да доставят новата поща, ще подредят пощата на опашка и ще се опитат отново да я доставят след 24 часа. С помощта на този метод някои имейл системи може да върнат съобщение за недоставяне (NDR), в зависимост от сървъра, опитващ се да достави имейла. Ако това е проблем, използвайте услуга за резервен MX запис. Има много услуги от други доставчици, които ще поставят вашия имейл в опашка за дни или седмици. След като приключи мигрирането, тези услуги ще доставят пощата от опашката до вашия нов клиент на Office 365.

Съвет: Ако TTL е кратък, например пет минути, тази стъпка може да се направи в края на работния ден, за да се допусне по-малко прекъсване на обслужването. Ако имате по-големи TTL, трябва да промените MX записа предварително, за да има време TTL да изтече. Например TTL от четири часа трябва да се промени преди 14 ч., ако имате намерение да започнете мигрирането в 18 ч.

Проверете промените в MX и DNS, ако е необходимо. Nslookup или услуга, като например MxToolbox, може да се използва за проверка на промените в MX и DNS.

Подготовка на изходния клиент   

Основният имейл домейн, fabrikam.com, трябва да бъде премахнат от всички обекти в изходния клиент, преди домейнът да бъде преместен в крайния клиент.

 1. Ако също така сте конфигурирали вашия домейн с публичен уеб сайт на SharePoint Online, тогава преди да премахнете домейна, ще трябва първо да зададете URL адреса на уеб сайта обратно на първоначалния домейн.

 2. Премахнете всички лицензи за Lync от потребителите в изходния клиент чрез портала за администриране на Lync. Това ще премахне адреса на Lync Sip, свързан с Fabrikam.com.

 3. Върнете в начално състояние имейл адресите по подразбиране на изходните пощенски кутии на Office 365 към първоначалния домейн (fabrikam.onmicrosoft.com).

 4. Върнете в начално състояние имейл адресите по подразбиране на всички списъци за разпространение, стаи и ресурси към първоначалния домейн (fabrikam.onmicrosoft.com) в изходния клиент.

 5. Премахнете всички допълнителни имейл адреси (прокси адреси) от потребителските обекти, които все още използват @fabrikam.com.

 6. Настройте домейна по подразбиране в изходния клиент да е маршрутизиращият домейн fabrikam.onmicrosoft.com (в портала за администратори щракнете върху името на вашата фирма в горния десен ъгъл).

 7. Използвайте командата Get-MsolUser -DomainName Fabrikam.com на Windows PowerShell, за да извлечете списък на всички обекти, които все още използват домейна и блокират премахването.

 8. За често срещани проблеми при премахване на домейни вижте Получавате съобщение за грешка, когато се опитате да премахнете домейн от Office 365.

Подготовка на крайния клиент   

Извършете проверката на домейна Fabrikam.com от клиента contoso.com. Може да се наложи да изчакате един час след премахването на домейна от стария клиент.

 1. Конфигурирайте автоматично откриване на CNAME (вътрешно/външно) – по избор.

 2. Ако използвате AD FS, конфигурирайте новия домейн в крайния клиент за AD FS.

 3. Започнете активирането на пощенски кутии в клиента contoso.com > дайте лицензи за всички нови потребителски акаунти.

 4. Задайте имейл домейна Fabrikam.com като първичен адрес на новите потребители. Това може да се направи чрез избиране/редактиране на множество нелицензирани потребители в портала или посредством Windows PowerShell.

 5. Ако не използвате функцията за синхронизиране на хешовете на пароли, транзитно удостоверяване или AD FS, задайте парола за всички пощенски кутии в крайния клиент (Contoso). Ако не използвате обща парола, уведомете потребителите за новата им парола.

 6. След като пощенските кутии са лицензирани и активни, направете прехода в маршрутизирането на пощата. Насочете MX записа на Fabrikam към крайния клиент за Office 365 (Contoso). Когато TTL на MX изтече, пощата ще започне да се налива в новите празни пощенски кутии. Ако използвате услуга за резервен MX, можете да освободите имейла към новите пощенски кутии.

 7. Извършете тест за проверка на пощенския поток от/към новите пощенски кутии в крайния клиент.

 8. Ако използвате Exchange Online Protection (EOP): В крайния клиент повторно създайте транспортните правила, съединители, бели/черни списъци и т.н. от изходния клиент.

Започване на мигрирането   

За да намалите времето в престой и неудобствата за потребителите, намерете най-добрия начин за миграция.

 • Миграция за 500 потребители или по-малко: Мигрирайте имейла, календара и данните за контактите към пощенските кутии на крайния клиент. Ограничете мигрирането на пощата по дата, ако е възможно; например за данни от последните 6 месеца.

 • Миграция за повече от 500 потребители: Използвайте многостъпков подход, като мигрирате контактите, календарите и имейлите само от 1 седмица за всички потребители, а след това за следващите дни или седмици направете на няколко пъти запълването на пощенските кутии с по-старите данни на имейлите.

Започнете миграцията на пощата чрез инструмента за миграция от друг доставчик.

 1. Наблюдавайте хода на мигрирането с инструментите, предоставени от доставчика. Изпращайте периодични отчети за хода на мигрирането на екипа за управление и миграция.

 2. Направете втора или трета миграция (незадължително), след като са приключени всички миграции.

В края на мигрирането Outlook 2007 и 2010 ще синхронизират цялата пощенска кутия за всеки от потребителите, което ще консумира значителен трафик, в зависимост от количеството на мигрираните данни във всяка пощенска кутия. Outlook 2013 по подразбиране ще кешира данни само от 12 месеца. Тази настройка може да бъде конфигурирана за повече или по-малко данни, например данни само от 3 месеца, което може да облекчи заемането на пропускателна способност.

След мигрирането: Почистване   

Потребителят може да получи NDR, когато отговаряте на мигрирани имейл съобщения. Кешът за псевдоними на Outlook трябва да бъде изчистен. Вж. Как се нулират кешовете за псевдоними и автоматично довършване в Outlook. Друг начин е да добавите стария наследен DN като x.500 адрес на прокси сървър за всички потребители.

Примерни скриптове на Windows PowerShell

Използвайте следните примерни скриптове на Windows PowerShell като отправна точка за създаване на ваши собствени скриптове.

Групово нулиране на паролата за Office 365

 1. Създайте CSV файл с име password.csv.

 2. Вмъкнете колони "upn" и "newpassword" в този файл (пример: ime@contoso.com, Password1)

 3. Използвайте кратката команда на Windows PowerShell:

  Import-Csv password.csv|%{Set-MsolUserPassword –userPrincipalName $_.upn -NewPassword $_.newpassword -ForceChangePassword $false}
  

Копирайте всички акаунти за Office 365 с конкретен прокси адрес в CSV файл

##########################################################################

# Script: showproxies.ps1

# Copies all accounts in Office 365 that contain/don't contain a specific 

# proxyaddress to a .CSV file (addresses.csv) 

# 

# Change the following variable to the proxy address string you want to find:

# $proxyaddr = "onmicrosoft.com" 

################################################################################


$proxyaddr = "onmicrosoft.com" 


# Create an object to hold the results 

$addresses = @() 

# Get every mailbox in the Exchange Organisation 

$Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited 

# Loop through the mailboxes 

ForEach ($mbx in $Mailboxes) { 

  # Loop through every address assigned to the mailbox 

  Foreach ($address in $mbx.EmailAddresses) { 

    # If it contains XXX, Record it 

    if ($address.ToString().ToLower().contains("onmicrosoft.com")) { 

      # This is an email address. Add it to the list 

      $obj = "" | Select-Object Alias,EmailAddress 

      $obj.Alias = $mbx.Alias 

      $obj.EmailAddress = $address.ToString() #.SubString(10) 

      $addresses += $obj 

   } 

  } 

} 

# Export the final object to a csv in the working directory 
 
$addresses | Export-Csv addresses.csv -NoTypeInformation 

# Open the csv with the default handler 

Invoke-Item addresses.csv 
 

##### END OF SHOWPROXIES.PS1

Групово създаване на пощенски кутии за помещение в Office 365

################################################################################

# Script: create-rooms.ps1

# Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script creates Room mailboxes in Office 365.

# Syntax:Create-Rooms.ps1 -inputfile "file name.csv"

#

# Dependencies: Input file should contain 3 columns: RoomName, RoomSMTPAddress, RoomCapacity

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file

$csv = Import-CSV $inputfile


#Create Rooms contained in the CSV file

$csv | foreach-object{


New-mailbox -Name $_.RoomName -room -primarysmtpaddress $_.RoomSMTPAddress -resourcecapacity $_.RoomCapacity


}


##### END OF CREATE-ROOMS.PS1

Групово премахване на второстепенен имейл адрес от пощенски кутии

##########################################################################

#   Script: remove-proxy.ps1

#Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script will remove a secondary email address from many users 

#

# Syntax:remove-proxy.ps1 -inputfile "filename.csv"

#

# Dependencies:Input file should contain 2 columns: Username, Emailsuffix 

#        Example: Username=tim, Emailsuffix=fabrikam.com 

#Script will remove the address tim@fabrikam.com from the mailbox for Tim.

#NOTE: Address must be secondary; it will not remove primary email address.

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany


("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri 


https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file and change primary smtp address


$csv = Import-CSV $inputfile

$csv | foreach-object{# Set variable for email address to remove

$removeaddr = $_.username + "@" + $_.emailsuffix

Write-Host ("Processing User: " + $_.UserName +" - Removing " + $removeaddr)


Set-Mailbox $_.Username -EmailAddresses @{Remove=$removeaddr} 


}


##### END OF REMOVE-PROXY.PS1
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×