Как да коригирате #VALUE! грешка във функцията SUMIF и SUMIFS

Тази тема описва най-често срещаните причини за грешка #VALUE! във функциите SUMIF и SUMIFS и начините за отстраняването й.

Проблем: Формулата препраща към клетки в затворена работна книга

Функциите SUMIF/SUMIFS, които препращат към клетка или диапазон от клетки в затворена работна книга, ще генерират грешка #VALUE!.

Забележка: Това е известен проблем с още няколко функции на Excel, като например COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK. Вижте статията Функциите SUMIF, COUNTIF и COUNTBLANK връщат грешка "#VALUE!" за повече информация.

Решение: Отворете работната книга, указана във формулата, и натиснете F9, за да обновите формулата.

Можете също така да заобиколите този проблем, като използвате функциите SUM и IF заедно във формула за масив. Вижте статията Функциите SUMIF, COUNTIF и COUNTBLANK връщат грешка #VALUE! за повече информация.

Проблем: Низът критерий надвишава 255 знака

Функциите SUMIF/SUMIFS връщат неправилни резултати, когато се опитате да съпоставите низове, надвишаващи 255 знака.

Решение: Съкратете низа, ако е възможно. Ако не можете да го съкратите, използвайте функцията CONCATENATE или оператора амперсанд (&), за да разделите стойността на няколко низа. Например:

=SUMIF(B2:B12;"дълъг низ"&"друг дълъг низ")

Проблем: Във функцията SUMIFS аргументът критерий_диапазон не е съгласуван с аргумента сум_диапазон.

Аргументите за диапазон трябва винаги да са еднакви в SUMIFS. Това означава, че аргументите критерий_диапазон и сум_диапазон трябва да препращат към еднакъв брой редове и колони.

В примера по-долу формулата трябва да върне сумата от дневните продажби на ябълки в Белвю. Въпреки това аргументът сум_диапазон (C2:C10) не съответства на броя редове и колони в аргументите критерий_диапазон (A2:A12 & B2:B12). Използването на синтаксиса =SUMIFS(C2:C10;A2:A12;A14;B2:B12'B14) ще доведе до грешката #VALUE!.

Неправилна формулата е =SUMIFS(C2:C10;A2:A12;A14;B2:B12;B14), където C2:C10 трябва да бъде C2:C12
В функцията SUMIFS "критерий_диапазон" трябва да съответства на "сум_диапазон"

Решение: Следвайки примера, променете сум_диапазон на C2:C12 и изпробвайте отново формулата.

Забележка:  SUMIF може да използва диапазони с различен размер.

Имате въпрос за конкретна функция?

Публикувайте въпрос във форума на общността на Excel

Помогнете ни да подобрим на Excel

Имате ли предложения как можем да подобрим следващата версия на Excel? Ако е така, вижте темите в Гласът на потребителите на Excel.

Вж. също

Коригиране на грешка #VALUE!

SUMIF функция

SUMIFS функция

Видеоклипове за разширените функции IF

Общ преглед на формулите в Excel

Начини за избягване на повредени формули

Използване на проверката за грешки за откриване на грешки във формули

Всички функции на Excel (по азбучен ред)

Всички функции на Excel (по категории)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×