Какво е новото в Power View в Excel 2013 и в SharePoint Server

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Важно: Power View и Power Pivot са налични в изданията на Office Professional Plus и Office 365 Professional Plus и в самостоятелна версия на Excel 2013. Прочетете работни книги на Excel 2010 с Power Pivot не работят в някои версии на Excel 2013. Искате да видите коя версия на Office използвате?

Power View в Excel 2013 и Power View в SharePoint Server предоставят възможности за интерактивно преглеждане, визуализиране и представяне на данни за всички нива потребители. Съберете всичките си данни в таблици, матрици, карти и разнообразни диаграми в интерактивен изглед, което ще вдъхне живот на вашите данни. Много от функциите, които можете да откриете в Power View в Excel 2013, са налични и в Power View в SharePoint 2010, но сега към тях са добавени и нови функции.

Можете да създадете Power View в SharePoint Server отчети, базирани на многомерни модели на услугите за анализ на SQL Server.

Можете също да публикувате работни книги на Excel с листове на Power View в Power BI. Power BI записва листовете на Power View във вашата работна книга като отчет на Power BI. Не използвате Power BI още? Запишете се за безплатен акаунт в Power BI.

Прочетете за всичко друго, което можете да правите в Power View.

В тази статия

Power View в Excel 2013: Нови функции

Листовете на Power View могат да се свързват с различни модели на данни в една работна книга

Модифициране на вътрешния модел на данни, без да се излиза от листа на Power View

Power View в Excel Services и Excel Web App, както и в Office 365

Power View в Excel 2013 и SharePoint Server: Нови функции

Кръгови диаграми

Карти

Водещи показатели на представянето (KPI)

Йерархии

Обобщаване и детайлизиране

Форматиране на отчети със стилове, теми и преоразмеряване на текст

Фонове и фонови изображения

Хипервръзки

Печат

Поддръжка на езици с въвеждане от дясно наляво

Power View променя начина на обработка на цели числа

Съвместимост на Power View с по-стари и по-нови версии

Power View и модели на данни

Power View и Excel Services

Power View в SharePoint Server

Отчети на Power View за многомерни модели

Power View в Excel 2013: Нови функции

Power View в Excel 2013 има всички нови функции в следващия раздел, Power View в Excel 2013 и SharePoint Server: нови функции. Тя също има следните функции, които не са Power View в SharePoint.

Листовете на Power View могат да се свързват с различни модели на данни в една работна книга

В Excel 2013 всяка работна книга може да съдържа вътрешен Модел на данни, който може да модифицирате в Excel, в Power Pivot, а дори и в лист на Power View в Excel. Дадена работна книга може да съдържа само един вътрешен модел на данни, но можете да базирате лист на Power View върху модела на данни в тази работна книга или върху външен източник на данни. Една работна книга на Excel може да съдържа няколко листа на Power View, а всеки от тези листове може да се основава на различен модел на данни.

Всеки лист на Power View съдържа собствени диаграми, таблици и други визуализации. Може да копирате и поставяте диаграма или друга визуализация от един лист в друг само ако и двата листа са базирани на един и същ модел на данни.

Повече информация за Създаване на лист на Power View, свързан с външен модел на данни в Excel.

Модифициране на вътрешния модел на данни, без да се излиза от листа на Power View

След като вече може да създавате листове на Power View и вътрешен модел на данни в работна книга на Excel 2013, ако базирате вашите листове на Power View на вътрешния модел на данни, може да внесете някои промени в модела на данните, докато сте в листа на Power View. Например:

Power View в Excel Services и Excel Online, както и в Office 365

Когато създавате листове на Power View в Excel, може да ги преглеждате и да взаимодействате с тях локално в Excel Services и в Office 365. Може да редактирате листове на Power View в Excel 2013 единствено на компютър на клиент.

В Office 365 може да преглеждате листове на Power View посредством центъра за данни на Excel Online, който е част от SharePoint Online, вместо чрез Excel Services.

Повече информация за Power View в Excel в SharePoint Server или в SharePoint Online в Office 365.

Забележки: 

  • Листовете на Power View не могат да се преглеждат в OneDrive.

  • Ако запишете работна книга на Excel посредством листове на Power View в галерия на Power Pivot, тогава листовете на Power View в работната книга няма се покажат в галерията, но ще продължават да съществуват във файла. Ще можете да ги видите, когато отворите работната книга.

  • Прочетете за софтуерни изисквания за бизнес разузнаване (SharePoint 2013).

  • Когато публикувате работни книги на Excel с листове на Power View в Power BI. Power BI записва листовете на Power View във вашата работна книга като отчет на Power BI. Запишете се за безплатен акаунт в Power BI.

Power View в Excel 2013 и SharePoint Server: Нови функции

Кръгови диаграми

В Power View кръговите диаграми са прости или сложни. Може да направите кръгова диаграма, която прави детайлизиране, когато щракнете два пъти върху даден сегмент, или кръгова диаграма, която показва подсегменти във вътрешността на по-големи цветни сегменти. Може да направите кръстосано филтриране на кръгова диаграма с друга диаграма. Да кажем, че щраквате върху едно стълбче на стълбовидна диаграма. Частта от кръговата диаграма, която се прилага към това стълбче, е маркирана, а останалата част от кръга е посивена.

Кръгова диаграма в Power View на продажбите по континенти с избрани данни за 2007 г.

Повече информация за кръговите диаграми в Power View.

Карти

Картите в Power View използват мозайките на карти на Bing, така че може да мащабирате и придвижвате, така както с всяка друга карта на Bing. Местоположенията и полетата са точки на картата: колкото по-голяма е стойността, толкова по-голяма е точката. Когато се добавят серии на множество стойности, върху картата се получава кръгова диаграма.

Карта на САЩ в Power View с кръгови диаграми

Повече информация за картите в Power View.

Водещи показатели на представянето (KPI)

Може да добавите водещи показатели на представянето към вашия отчет на Power View, за да покажете напредъка към целите, ако моделът на данни, на който се базира вашият отчет на Power View, има такива.

Таблица на Power View с водещи показатели на представянето, които показват закъснения на полети

Повече информация за водещи показатели на представянето (KPI) в Power Pivot.

Йерархии

Ако вашият модел на данни съдържа йерархия, може да я използвате в Power View. Например моделът на данни може да съдържа йерархия, наречена "Местоположение", която се състои от полетата Континент > Страна/регион > Щат/провинция > Град. В Power View може да добавяте полетата едно по едно към областта за проектиране или да добавите "Местоположение" и да добавите всичките полета в йерархията наведнъж.

Ако вашият модел на данни не съдържа йерархия, може също да създадете такава в Power View. Може да поставяте полета в йерархия в произволен ред.

Освен това можете да използвате йерархии от табличните модели на услугите за анализ на SQL Server.

Повече информация за йерархиите в Power View.

Обобщаване и детайлизиране

Добавете обобщаване/детайлизиране към диаграма или матрица в Power View, за да показва нивата едно по едно. Читателите на отчета детайлизират, за да получат подробна информация, или обобщават, за да получат обобщени данни.

Когато дадена матрица има множество полета в редовете или колоните, може да я настроите да показва нива, като това сгъва матрицата, така че да показва само най-горното или най-външното ниво. Щракнете два пъти върху една стойност в това ниво, за да разгънете така, че да се покажат стойностите в йерархията, които са под нея. Щракнете върху стрелката нагоре, за да обобщите отново.

Стълбовидните, колонните и кръговите диаграми работят по същия начин. Ако дадена диаграма съдържа множество полета в полето "Ос", може да я настроите да показва нива, които ще се показват едно по едно, започвайки от най-горното. Стрелката нагоре, която се намира в ъгъла, ще ви върне на предишното ниво.

Колонна диаграма в Power View, детайлизирана до страни/региони в Европа

Забележка:  Детайлизирането на диаграма или матрица действа като филтър на този обект. В екрана "Филтър" се вижда, че детайлизирането филтрира стойностите в обекта, а при обобщаване филтърът се премахва.

Повече информация за обобщаването и детайлизирането в диаграма или матрица на Power View.

Форматиране на отчети със стилове, теми и преоразмеряване на текст

Power View разполага с нови теми на отчети. Когато промените темата, новата тема се прилага към всички изгледи на Power View в отчета или листовете на работната книга.

Power View за SharePoint Server 2010 включва осем базови акцентни теми, които контролират цветовете на диаграмите.

Power View в Excel 2013 и в SharePoint Server включва 39 допълнителни теми с по-разнообразна палитра от диаграми, както и шрифтове и фонови цветове.

Може също да променяте размера на текста на всички елементи на отчета.

Повече информация за форматирането на отчети на Power View.

Фонове и фонови изображения

Може да задавате фон на всеки изглед от бяло до черно, включително и няколко варианта на преливане. При по-тъмен фон текстът се променя от черно към бяло, за да изпъква по-добре.

Можете също да добавяте фонови изображения за всеки лист или изглед. Отидете до файл с изображение на вашия локален компютър или някъде другаде и го приложете като фоново изображение за даден лист или изглед. След това можете да го настроите да се побере, разшири, покаже като мозайка или да бъде центрирано, както и да настроите прозрачността му от 0% (невидимо) до 100% (непрозрачно). Работната книга или отчетът съхранява копие на изображението.

Можете да комбинирате фон и изображение за разнообразяване на ефекта.

Прочетете повече за използването на изображения в Power View.

Хипервръзки

Добавете хипервръзка към текстово поле в лист или изглед. Ако дадено поле във вашия модел на данни съдържа хипервръзка, добавете полето към листа или изгледа. Тя може да се свърже с който и да е интернет или имейл адрес

В Power View в Excel и в режим на редактиране за отчет на Power View в SharePoint можете да отворите хипервръзката, като щракнете върху нея, докато задържате натиснат клавиша Ctrl.

Трябва само да щракнете върху връзката, за да се свържете с работна книга на Excel в Excel Services или Office 365 или за да се свържете с Power View в отчет на SharePoint в режими на четене или цял екран.

Печат

Можете да отпечатате листове на Power View в Excel и изгледи в SharePoint. И в двата случая това, което отпечатвате, е това, което виждате на листа или в изгледа, когато го изпращате в принтера. Ако листът или изгледът съдържа регион с превъртаща лента, отпечатаната страница съдържа тази част от региона, която е видима на екрана. Ако листът или изгледът съдържа регион с мозайки, ще се отпечата само избраната мозайка.

Поддръжка на езици с въвеждане от дясно наляво

Power View както в Excel, така и в SharePoint, вече поддържа езици с въвеждане отдясно наляво.

Power View в SharePoint    има опции, за да зададете посока по подразбиране за нови изгледи и на посоката за конкретен съществуващ изглед. Ако не можете да го промените, посоката е същият като на посоката за SharePoint.

Power View в Excel    взима настройките за посока по подразбиране от Excel. Може да променяте тези настройки. В Excel отидете на Файл > Опции > Разширени и потърсете Посока по подразбиране. В същия диалогов прозорец може също да променяте посоката за конкретен лист, без да променяте посоката по подразбиране.

Повече информация за поддръжката на езици с въвеждане от дясно наляво в Excel и Office 2013.

Power View променя начина на обработка на цели числа

В Power View, за да преобразувате дадена таблица в диаграма, поне една от колоните с данни трябва да бъде агрегирана.

По подразбиране Power View за SharePoint 2010 агрегира десетични числа, но третира цели числа като категории, вместо да ги агрегира. Конструктор на модел на данни в Power Pivot или в SQL Server Data Tools може да зададе стойности по подразбиране за цели числа, но това е режимът на работа по подразбиране.

В Power View в Excel 2013 и в SharePoint Server Power View агрегира както десетични числа, така и цели числа по подразбиране. Даден конструктор на модела на данни все още може да указва и друг режим на работа по подразбиране, но това е режимът по подразбиране.

Повече информация за числовите и нечисловите полета в Power View

Съвместимост на Power View с по-стари и по-нови версии

RDLX файловете на Power View в SharePoint са съвместими с по-стари версии, което означава, че ако сте записали файл на Power View с добавката на услугите за отчети на SQL Server 2012, ще можете да го отворите и запишете в Power View в SharePoint 2010 или SharePoint 2013 с добавката на услугите за отчети на SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1). Обратното не е вярно: не можете да отворите по-нова версия на RDLX файл на Power View във версия на SharePoint с по-стара версия на добавката на услугите за отчети на SQL Server.

Power View и модели на данни

Моделите на данни в Power View и услугите за анализ на SQL Server са съвместими едни с други – както с по-стари, така и с по-нови версии.

Можете да базирате файл на Power View в SharePoint 2010 с добавката на услугите за отчети на SQL Server 2012 на модел на данни на Excel 2013 или на табличен модел на услугите за анализ на SQL Server 2012 SP 1, както и обратното. Обаче някои функции, като например йерархиите и водещите показатели на представянето, са налични единствено ако базирате отчет на Power View в SharePoint Server с добавката на услугите за отчети на SQL Server 2012 SP 1 на модел на данни на Excel 2013 или на табличен модел на услугите за анализ на SQL Server 2012 SP 1.

Power View и Excel Services

Power View и Excel Services са съвместими едни с други само с по-стари версии, но не и с по-нови:

  • SharePoint 2013 е съвместим със старите версии на работните книги на Power Pivot от Excel 2010. Ако качите работна книга на Power Pivot от Excel 2010 в SharePoint 2013, можете да я отворите в Excel Services, а също така и да базирате отчет на Power View върху нея.

  • SharePoint 2010 не е съвместим с новите версии на модели на данни на работните книги на Excel 2013. Ако качите работна книга на Excel 2013 с модел на данни в SharePoint 2010, тя може и да не работи добре с Excel Services и няма да може да базирате отчет на Power View върху нея.

Повече информация за надстройването на модели на данни на Power Pivot от предишна версия.

Power View в SharePoint Server

Отчети на Power View за многомерни модели

Можете да използвате Power View в SharePoint Server, за да изследвате данни и създавате динамични визуализации от анализ на многомерни модели на услугите.

Разбиране на обектите на многомерен модел в Power View

Изследване на многомерния модел на Adventure Works чрез Power View

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×