Какво е защитен изглед?

Файловете от интернет и от други потенциално опасни местоположения могат да съдържат вируси, червеи или други видове злонамерен софтуер, който може да навреди на компютъра ви. За да бъде компютърът ви по-добре защитен, файловете от тези потенциално опасни местоположения се отварят само за четене или в защитен изглед. Като използвате защитения изглед, можете да прочетете даден файл, да видите съдържанието му и да разрешите редактирането, като в същото време намалявате опасностите.

Включени в тази статия

Защо файлът ми се отваря в защитен изглед?

Как да изляза от защитен изглед, така че да мога да редактирам, записвам или отпечатвам?

Защо не мога да изляза от защитения изглед?

Открит е проблем с моя файл

Искам да променя моите настройки за защитения изглед

Обяснение на настройките на защитения изглед на центъра за сигурност

Какво се случва с добавките в защитения изглед?

Какво се случва с шрифтовете от облака в защитения изглед?

Защо файлът ми се отваря в защитен изглед?

Защитеният изглед е режим само за четене, където повечето функции за редактиране са забранени. Има няколко причини, поради които файл може да се отвори в защитен изглед:

 • Файлът е отворен от местоположение в интернет    Когато видите в защитен изглед съобщението Този файл произхожда от местоположение в интернет. Щракнете тук за по-подробна информация., файлът е отворен от интернет. Във файловите от интернет може да се съдържат вируси и друго зловредно съдържание. Препоръчваме ви да редактирате документа само ако се доверявате на съдържанието му.

  Защитен изглед за местоположения в интернет

 • Файлът е получен като прикачен файл на Outlook и правилата на компютъра са определили подателя като опасен    Когато видите в защитен изглед съобщението Този файл произхожда от прикачен към имейл файл и може да е опасен. Щракнете тук за по-подробна информация., файлът е получен от потенциално опасен подател.

  защитен изглед за прикачени към имейл съобщения файлове

 • Файлът е отворен от опасно местоположение     Когато видите в защитен изглед съобщението Този файл е отворен от потенциално опасно интранет местоположение. Щракнете тук за повече информация., файлът е отворен от опасна папка. Пример за опасно местоположение е папката "Временни интернет файлове".

  защитен изглед от опасно местоположение

 • Файлът е блокиран от блокирането на файлове    Следните изображения показват примери: Научете повече за блокирането на файлове

  защитен изглед от функция за разширено блокиране на файлови разширения, потребителят не може да редактира файла

  Редактирането не е разрешено.

  защитен изглед от функция за разширено блокиране на файлови разширения, потребителят може да редактира файла

  Редактирането е разрешено.

 • Неуспешна проверка на файл    Когато видите в защитен изглед съобщението Office откри проблем с този файл. Редактирането му може да навреди на компютъра ви. Щракнете тук за повече информация., файлът не е преминал успешно през проверката на файлове.

  защитен изглед при неуспешна проверка на файл

 • Файлът е отворен в защитен изглед с помощта на опцията Отваряне в защитен изглед.    Когато видите в защитен изглед съобщението Този файл е отворен в защитен изглед. Щракнете тук за по-подробна информация., вие сте избрали да отворите файла в защитен изглед. Това може да бъде направено с опцията Отваряне в защитен изглед:

  1. Щракнете върху Файл > Отвори.

  2. В диалоговия прозорец Отваряне щракнете върху стрелката до бутона Отвори.

  3. От списъка щракнете върху Отваряне в защитен изглед.

защитен изглед, избран от потребителя

Важно : Администраторите могат да разширяват списъка с потенциално опасни местоположения, за да включат в него и други папки, приемани за опасни.

Най-горе на страницата

Как да изляза от защитен изглед, така че да мога да редактирам, записвам или отпечатвам?

Ако трябва да прочетете файла, но нямате нужда да го редактирате, можете да останете в защитен изглед. Ако сте сигурни, че файлът е от надежден източник, и искате да го редактирате, запишете или отпечатате, можете да излезете от защитения изглед. След като излезете от защитения изглед, в действителност премахвате защитата само за четене и файлът става надежден документ.

Излизане от защитения изглед и редактиране, когато се покаже жълтата лента за съобщения

 • В Лента за съобщения щракнете върху Разрешаване на редактиране.

Излизане от защитения изглед и редактиране, когато се покаже червената лента за съобщения

 1. Щракнете върху Файл > Редактиране въпреки това.

Важно : Препоръчваме ви да бъдете внимателни и да се уверите, че познавате източника на файла и можете да разчитате на него.

Най-горе на страницата

Защо не мога да изляза от защитения изглед?

Ако не можете да излезете от защитения изглед, възможно е администраторът да е наложил правила, които възпрепятстват излизането от защитения изглед. Можете да говорите с администратора, за да разберете дали има такива правила.

Най-горе на страницата

Открит е проблем с моя файл

Office е открил проблем с файла ви и той може да представлява риск за защитата. Отварянето на файла в защитен изглед спомага за по-добрата защита на компютъра. Препоръчваме ви да редактирате файла само ако се доверявате на лицето, което ви го е изпратило, и ако файлът не изглежда подозрителен.

Защо виждам това съобщение?

Това съобщение може да се покаже за зловреден файл, създаден от хакер за да зарази компютъра ви с вирус или да открадне важна информация. То означава, че редактирането на файла може да бъде опасно. Понякога съобщението се показва за повредени файлове, например:

 • Дискът, на който е съхранен файлът, може да е амортизиран или повреден.

 • Файлът е създаден или редактиран с програма, в която има проблем.

 • Възникнала е неочаквана грешка при копиране на файла на вашия компютър, което може да бъде причинено от проблем с вашата интернет връзка.

 • Възможно е да има проблем с начина, по който Office търси проблеми във файловете. Работим, за да го направим по-добър, но не е идеален.

Мога ли да редактирам файла?

Ако файлът е от лице, което познавате и на което имате доверие, можете да изберете да го редактирате. Но ви препоръчваме да избягвате редактиране на файл, който изглежда подозрително. Например:

 • Файлът идва от лице, което не познавате или му нямате доверие.

 • Не сте очаквали да получите файла.

 • Съдържанието на файла изглежда необичайно, например изглежда, че е сметка за нещо, което никога не сте купували, или кара компютъра ви да показва грешки.

Ако файлът изглежда подозрителен, затворете го и го изтрийте от компютъра. Препоръчваме да не го редактирате. За да разсеете подозренията си, можете да се обадите на лицето, което ви е изпратило файла, или да му изпратите имейл.

Изображението по-долу е пример за бутона Редактиране въпреки това в изгледа Backstage на Office.

предупреждение за защита, "редактиране въпреки това"

Кои файлови типове на Office могат да причинят грешки при проверка на файлове?

 • Файлове на Word 97 – 2003 (.doc, .dot)

 • Файлове на Excel 97 – 2003 (.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlb, .xlt)

 • Файлове на PowerPoint 97 – 2003 (.ppt, .pot., pps, .ppa)

Най-горе на страницата

Искам да променя моите настройки за защитения изглед

Съветваме ви да говорите с администратора, преди да правите промени в настройките на защитения изглед.

 1. Щракнете върху Файл > Опции.

 2. Щракнете върху Център за сигурност > Настройки на центъра на сигурност > Защитен изглед.

 3. Направете желаните избори.

Областта "Защитен изглед" на центъра за сигурност

Най-горе на страницата

Обяснение на настройките на защитения изглед на центъра за сигурност

 • Разрешаване на защитен изглед за файлове, които не минават успешно през проверка    Проверката на файлове сканира за проблеми със защитата, които могат да възникнат поради промени в структурата на файла. Изчистването на тази опция не изключва проверката на файлове. Вместо това се показва съобщение за грешка за файловете, които не минават успешно процеса на проверка.

 • Разрешаване на защитен изглед за файлове, дошли от интернет    Интернет се смята за опасно местоположение поради многото възможности за злонамерени атаки.

 • Разрешаване на защитен изглед за файлове, които се намират в потенциално опасни местоположения    Това се отнася до папки на компютъра или в мрежата, които са смятани за опасни, например папката "Временни интернет файлове" или други папки, определени от администратора.

 • Разрешаване на защитен изглед за прикачени файлове в Outlook    Прикачените файлове в имейли могат да идват от ненадеждни или непознати източници.

 • Разрешаване на режим "DEP функция за защита"    Можете да научите повече в Защо дадена добавка претърпява срив?.

Най-горе на страницата

Какво се случва с добавките в защитения изглед?

Добавките може да се изпълняват, когато даден файл бъде отворен в защитен изглед, но да не функционират според очакваното. Ако добавките не се изпълняват правилно, свържете се с автора им. Възможно е да е необходима актуализирана версия, която да е съвместима със защитения изглед. Повече информация за добавките ще намерите в Защо дадена добавка претърпява срив?

Най-горе на страницата

Какво се случва с шрифтовете от облака в защитения изглед?

Възможно е човекът, който ви е изпратил документа, да е използвал шрифт от облака, който не е наличен в Windows или Office, а трябва да се изтегли от интернет, когато се използва за първи път. Ако е така и ако все още не сте инсталирали този шрифт, той няма да се изтегли, докато сте в защитен изглед. Word ще се опита да го замести с друг шрифт, който евентуално би изглеждал добре. Ако сте сигурни, че документът е безопасен, и искате да го видите така, както е възнамерявал авторът, ще трябва да разрешите редактирането, за да може Word да изтегли и инсталира правилния шрифт.

Забележка : Ако Word не намери съвместими шрифтове, с които да замести, може да виждате черни полета там, където би трябвало да е текстът. Разрешаването на редактирането, за да може да се изтегли правилният шрифт, би трябвало да реши проблема.

Най-горе на страницата

Свързана информация

Отваряне на документ след грешка за повреда на файла

Проверка на съвместимостта на файловете с по-стари версии

Добавяне или премахване на защита във вашия документ, работна книга или презентация

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×