Йерархии в Power Pivot

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Една от промените, които може да направите в модел на данни в добавката Power Pivot, е да добавите йерархии. Например ако имате географски данни, може да създадете йерархия, започваща със страна, и да детайлизирате до регион и град.

Йерархията е списък с колони, които се считат за един елемент, когато се използват в отчет на Power View или обобщен отчет. Дадена йерархия се появява като един обект в списъка с полета. Йерархиите улесняват потребителите, когато избират и навигират в общи пътища на данни при създаването на отчети и обобщени таблици. За създаване на йерархии използвайте добавката Power Pivot.

 1. Отворете прозореца на Power Pivot.

 2. Щракнете върху Начало > Изглед > Изглед на диаграма.

 3. Докато сте в изглед на диаграма, изберете една или повече колони в една и съща таблица, която искате да поставите в йерархия. Ако таблицата не включва всички колони, които искате да използвате, можете да ги добавите чрез свързани. Вижте СВЪРЗАНАТА функция (DAX).

 4. Щракнете с десен бутон върху една от избраните колони.

 5. Щракнете върху Създаване на йерархия. В дъното на таблицата се създава йерархично родителско ниво и избраните колони се копират под йерархията като дъщерни нива.

 6. Въведете име на вашата нова йерархия.

 7. След това може да плъзнете още колони във вашето йерархично родителско ниво, което създава дъщерни нива от колоните и поставя нивата в долната част на йерархията.

  Или, ако искате колоната да бъде на определено място в списъка с йерархии, може да плъзнете колона, за да създадете и поставите дъщерното ниво, там където искате да се появява в йерархията.

  Забележки: 

  • Когато използвате множествен избор за създаване на йерархия, първоначално редът на дъщерните нива се основава на множеството на колоните. Най-високото множество се изброява първо, където стойностите са най-необичайни и уникални, например идентификационни номера и имена, а колоните с най-ниско множество се изброяват последни, където стойностите са по-общи, например статус, Булеви стойности или общи класификации. Все пак, добавянето на допълнителни колони поставя дъщерните нива в долната част на списъка. Може да плъзнете колоните, за да промените реда.

  • Може да създадете йерархия от скрита колона (колона, която е скрита от инструменти на клиента).

  • Ако знаете кои колони искате да бъдат създадени като дъщерни нива във вашата йерархия, командата "Създаване на йерархия" в контекстното меню ви позволява да използвате множествен избор за тези колони и бързо да създадете йерархия с множество дъщерни нива.

Редактиране на йерархия

Може да преименувате йерархия, дъщерно ниво, да промените реда на дъщерните нива, да добавите допълнителни колони като дъщерни нива, да премахнете дъщерно ниво от йерархия, да покажете име на източник на дъщерно ниво (името на колоната) и да скриете дъщерно ниво, ако то притежава същото име като йерархичното родителско ниво.

За промяна на името на йерархия или дъщерно ниво

Щракнете с десен бутон върху йерархичното родителско ниво или дъщерно ниво и после щракнете върху Преименуване. Или щракнете два пъти върху родителската йерархия и после редактирайте името.

За промяна на реда на дъщерно ниво в йерархия

Плъзнете дъщерно ниво в нова позиция в йерархията. Щракнете с десния бутон на дъщерно ниво в йерархията и след това щракнете върху Премести нагоре за преместване на ниво в списъка или щракнете върху Преместинадолу за преместване на ниво в списъка.

Забележка: Може да добавите колона само веднъж в една йерархия. След като добавите колона в йерархията, не може да я добавяте отново в същата йерархия. В резултат няма да можете да плъзнете колона в йерархия и контекстното меню Добавяне към йерархията за конкретната колона няма вече да препраща към йерархии, към които колоната вече е била добавена. Ако няма други йерархии, към които колоната може да се добави, опцията "Добавяне към йерархията" не се появява в менюто.

За добавяне на друго дъщерно ниво към йерархия

 • Плъзнете колоната върху родителското ниво на йерархията. Колоната се копира като дъщерно ниво в долната част на списъка с йерархии.

 • Или, плъзнете колона в специфично местоположение в йерархията. Колоната се копира като дъщерно ниво на йерархията.

 • Или щракнете с десен бутон върху колона или множество избрани колони, посочете Добавяне към йерархията в контекстното меню и после щракнете върху специфичната йерархия. От колоната се създава дъщерно ниво и се добавя в долната част на списъка с йерархии.

За премахване на дъщерно ниво от йерархия

Щракнете с десен бутон върху дъщерно ниво и после щракнете върху Премахване от йерархията. Или щракнете върху дъщерно ниво в йерархията и после натиснете "Изтриване" Ако искате да върнете обратно дъщерното ниво, трябва да добавите колоната отново.

Забележка: Ако преименувате йерархично дъщерно ниво, то вече не споделя същото име като колоната, от която е създадено. По подразбиране името на колоната на източника се появява вдясно от дъщерното ниво. Ако скриете името на колоната на източника, използвайте команда Показване на име на колона на източника, за да видите от коя колона е създадено.

За скриване или показване на име на източник

Щракнете с десен бутон върху йерархично дъщерно ниво и после щракнете върху Скриване на име на колона на източника или Показване на име на колона на източника за превключване между тези две опции.

Когато щракнете върху Показване на име на колона на източника, името на колоната, от която е копирано, се появява вдясно от дъщерното ниво.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×