Преминаване към основното съдържание

Информация за синхронизацията на потребителски профили в SharePoint online

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Въведение

В тази статия е описана заданието за таймер за импортиране на Active Directory за потребителски профил, което е известно като импортиране на реклами. Заданието за таймер за импортиране на Active Directory е част от по-голям тръбопровод за синхронизация на потребители в Office 365.

Процедура

Тръбопровод за синхронизация на потребители на Office 365

SharePoint online използва заданието за таймер за импортиране на Active Directory (импортиране на реклами), за да импортира потребители и групи в приложението за потребителски профили. Импортирането на реклами синхронизира промените от магазина за справочен указател на SharePoint Online към приложението за потребителски профили. Заданието за таймер изисква промяна от справочния указател и след това копира стойностите в свойствата на потребителския профил, които са конфигурирани за синхронизиране. Импортирането на реклами синхронизира подмножество на атрибутите на Azure Active Directory, които са синхронизирани с Azure AD Connect. Свойствата на профила, които са синхронизирани с импортирането на реклами, не могат да се конфигурират.

Изображение на лентата на Office 365 за синхронизиране на потребителски канал

РазБивка на процесите в тръбопровода

Има четири процеса в тръбопровода за синхронизиране на потребители в Office 365:

Процес на синхронизиране

Описание

Azure AD Connect

Azure AD Connect синхронизира данни от вашия локален указател Active Directory към Azure Active Directory. За повече информация вижте: интегриране на вашите локални самоличности с Azure Active Directory.

ПАД към синхронно синхронизиране

Azure Active Directory синхронизира данни от Azure Active Directory към директорията на магазина за да.

Импортиране на реклами

Импортирането на Active Directory синхронизира данни от директорията за отваряне на справочника към приложението за потребителски профили.

ВиК Sync

ВиК синхронизирането синхронизира данни от приложението за потребителски профили към колекцията от сайтове на SharePoint online.

Свойства на профила, които са синхронизирани с импортирането на реклами

Импортирането на реклами синхронизира следните атрибути на Azure Active Directory към приложението за потребителски профил: 

Атрибут на Azure Active Directory

Свойство "потребителски профил"

Бележки

UserPrincipalName

DisplayName: потребителско име
Име: потребителско име

Стойността в това свойство се използва, за да създаде път към колекцията от сайтове на OneDrive за бизнеса на потребител.

Например:
gherrera@contoso.com и/gherrera_contoso_com/

Това свойство е реплицирано към колекцията от сайтове, като вик Sync.

UserPrincipalName

DisplayName: име
на акаунт Име: AccountName

Това свойство складира основното име на потребителя, кодирано с претенции за потребителя.

Например: i:0#.f|membership|gherrera@contoso.com

Това свойство се използва, за да се търси потребителският профил.

UserPrincipalName

DisplayName: потребителски идентификатор

за иск Име: SPS – ClaimID

Това свойство съхранява идентификатора за претенции на потребителя. Идентификаторът е основното име на потребителя.

Например: gherrera@contoso.com

UserPrincipalName

DisplayName: основно име

на потребителя Име: SPS – UserPrincipalName

Това свойство съхранява основното потребителско име на потребителя.

Например: gherrera@contoso.com

DisplayName

DisplayName: име

Име: PreferredName

Това свойство е реплицирано към колекцията от сайтове, като вик Sync.

Например: Габриела Herrara

telephoneNumber

DisplayName: служебен

телефон Име: WorkPhone

Това свойство е реплицирано към колекцията от сайтове, като вик Sync.

Например: (123) 456-7890

proxyAddresses

DisplayName: служебен

имейл Име: WorkEmail

Обработват в този ред, когато е добавен към профила: 

WorkEmail, ако стойността в адрес на прокси сървър е предварително фиксирана чрез SMTP: (трябва да е с главни букви)

WorkEmail, ако стойността в адрес на прокси сървър е предварително фиксирана с SMTP: (трябва да е с малки букви)


Това свойство е реплицирано към колекцията от сайтове, като вик Sync.

Например: gherrera@contoso.com

ProxyAddresses

DisplayName: SIP адрес

Име: SPS – SIPAddress

SPS-SIPAddress, ако стойността в адрес на прокси сървър е предварително фиксирана чрез SIP:.

Това свойство е реплицирано към колекцията от сайтове, като вик Sync.

PhysicalDeliveryOfficeName

DisplayName: Office

Име: Office

Това свойство е реплицирано към колекцията от сайтове, като вик Sync.

Заглавие

DisplayName: заглавие

Име: заглавие

Това свойство е реплицирано към колекцията от сайтове, като вик Sync

Заглавие

DisplayName:

длъжност Име: SPS – JobTitle

SPS-JobTitle съдържа същите стойности като заглавието. SPS-JobTitle е свързан с набор от изрази.

Това свойство не е реплицирано към колекцията от сайтове.

Отдел

DisplayName: катедра

Име: Катедра

Това свойство е реплицирано към колекцията от сайтове, като вик Sync.

Отдел

DisplayName: катедра

Име: SPS-Department

SPS-Department съдържа същата стойност като отДела. SPS-Department е свързан с набор от изрази.

Това свойство не е реплицирано към колекции от сайтове.

WWWHomePage

DisplayName: пренасочване

на публичен сайт Име: PublicSiteRedirect

PreferredLanguage

DisplayName: предпочитания

за езика Име: SPS – MUILanguages

SPS-MUILangauges се използва от "за", за да се определи към кой език е показан даден сайт за потребителя, когато е разрешен MUI. 

msExchHideFromAddressList

DisplayName: SPS-HideFromAddressLists

Име: SPS – HideFromAddressLists

msExchRecipientTypeDetails

DisplayName: SPS-RecipientTypeDetails

Име: SPS – RecipientTypeDetails

ObjectGuid

DisplayName: ИД

на Active Directory Име: ADGuid

Вътрешен

DistinguishedName

DisplayName: открояващо

име Име: SPS – DistinguishedName

Вътрешен

ObjectId

DisplayName: msonline-ObjectId

Име: msOnline-ObjectId

Вътрешен

UserType

DisplayName: SPS-UserType

Име: SPS – UserType

Вътрешен

Често задавани въпроси (ЧЗВ)

Трим1. Кога трябва да очаквам, за да видя промените в приложението за потребителски профил?

A1. Импортирането на реклами се синхронизира с промените от директорията за въвеждане. Промените се обработват в партиди, като заданието на таймера се изпълнява, докато промените от директорията за за да бъдат синхронизирани с приложението за потребителски профил. Времето, което е необходимо, зависи от броя на промените (работа), които трябва да обработи задачата за импортиране на реклама. Ако има много промени, заданието за таймер има много работа и това ще отнеме по-дълго време, за да се отразят промените в приложението за потребителски профили. Ако заданието за таймер има малък обем работа за вършене, промените ще бъдат отразени в приложението за потребителски профили много по-бързо.

Импортирането на реклами е една от синхронизациите, които съставят общото време, през което потребителят трябва да бъде изцяло синхронизиран. Заданието за таймер за импортиране на РЕКЛАМен файл обработва периодично промени от указателя на "да". Процеси за импортиране на рекламни промени за всеки клиент в сървърна група на SharePoint online.

Споразумението за ниво на обслужване (SLA) гласи, че промяната на даден потребител в директорията за СПОНДЖ ще бъде отразена в приложението за потребителски профил за 24 часа. Това е максималният период от време при обикновените условия, които очакваме промяна да се предприеме, за да се синхронизира с приложението за потребителски профили. За повече информация вижте управление на потребителските профили в SharePoint online от центъра за администриране на SharePoint.

Забележка наемателите, които имат Office 365 Education SKU, няма да бъдат импортирани по подразбиране от всички свои потребители. За първи път към SharePoint Online ще бъде създаден профил на мъниче за потребителя. Когато се създаде профилът за мъниче, профилът ще бъде импортиран като част от следващото задание за импортиране на реклама.

Трим2. Синхронизирането на РЕКЛАМНИя запис винаги замества ли свойствата в потребителския профил на SharePoint online?

A2. За свойствата, които се синхронизират при импортирането на реклами, се очаква те да се запишат със стойностите от Azure Active Directory.

Трим3. Има ли актуализация на РЕКЛАМИТЕ само свойства, които са променени?

A3. Импортирането на реклами се ръководи предимно от промени, които се появяват нагоре. Но може да се изпълни изцяло при необходимост. Възможно е всички свойства на даден клиент или потребител да се синхронизират.

Q4. Защо не е възможно да нанасяте допълнителни свойства за импортиране на реклами за синхронизиране от Azure Active Directory към приложението за потребителски профили?

A4. Импортирането на реклами се ограничава до предварително конфигуриран набор от свойства, за да се гарантира съгласуване на работата с таймера.
 


Все още имате нужда от помощ? Отидете на страницата на Общността.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×