Информационни функции (справка)

За да получите подробна информация за дадена функция, щракнете върху името й в първата колона.

Забележка: Маркерите за версия показват версията на Excel, в която е въведена функцията. Тези функции не са налични в по-старите версии. Например маркер за версия 2013 показва, че тази функция е налична в Excel 2013 и всички по-нови версии.

Функция

Описание

CELL функция

Връща информация за форматирането, местоположението или съдържанието на клетка

Забележка:  Тази функция не е налична в Excel Online.

ERROR.TYPE функция

Връща число, съответстващо на тип грешка

INFO функция

Връща информация за текущата работна среда

Забележка:  Тази функция не е налична в Excel Online.

ISBLANK функция

Връща TRUE, ако стойността е празна

ISERR функция

Връща TRUE, ако стойността е някоя стойност за грешка, освен #N/A

ISERROR функция

Връща TRUE, ако стойността е която и да е стойност за грешка

ISEVEN функция

Връща TRUE, ако числото е четно

ISFORMULA функция
Excel 2013

Връща TRUE, ако е препратка към клетка, която съдържа формула

ISLOGICAL функция

Връща TRUE, ако стойността е логическа

ISNA функция

Връща TRUE, ако стойността е стойността на грешката #N/A

ISNONTEXT функция

Връща TRUE, ако стойността не е текст

ISNUMBER функция

Връща TRUE, ако стойността е число

ISODD функция

Връща TRUE, ако числото е нечетно

ISREF функция

Връща TRUE, ако стойността е препратка

ISTEXT функция

Връща TRUE, ако стойността е текст

N функция

Връща стойност, преобразувана в число

NA функция

Връща стойността за грешка #N/A

SHEET функция
Excel 2013

Връща номера на листа листа в препратката

SHEETS функция
Excel 2013

Връща броя на листовете в препратка

TYPE функция

Връща число, показващо типа данни на стойност

Важно: Изчислените резултати от формули и някои функции за работен лист на Excel може да се различават леко между компютър с Windows и x86 или x86-64 архитектура и компютър с Windows RT с ARM архитектура. Научете повече за разликите.

Вж. също

Функции на Excel (по категории)

Функции на Excel (по азбучен ред)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×