Интелигентни работни решения: Накарайте наличността да работи за вас

Използвайте този справочник, за да ви помага да поддържате контакт с хората, които са важни за вас и от които зависи успехът на вашата работа.

Какво искате да направите?

Позволете на хората да знаят какви са намеренията ви

Променяне на вашето състояние на наличност

Позволете на другите да знаят какво се случва днес

Задаване на вашето местоположение

Свързване с хора, които са важни за вас

Търсене на хора

Закачване на чести контакти

Създаване на групи за хора, с които контактувате редовно

Създаване на група

Добавяне на хора в група

Изпращане на незабавно съобщение до контакт или група

Поканване на още хора в разговор с незабавни съобщения

Проследяване на зает сътрудник

Маркиране на контакт

Показване на режимите на комуникация, налични за един контакт

Проверка за местоположението на контакт

Проверка на календара на контакт

Поддържане на ежедневните ви връзки

Изпращане на имейл на контакт

Планиране на събрание с някого

Проверка за пропуснати разговори

Спиране на прекъсванията

Настройване на вашето състояние на "Не ме безпокойте"

Позволете на хората да знаят какви са намеренията ви

Комуникационният софтуер Microsoft® Lync™ Online настройва автоматично вашата наличност на базата на вашата дейност или вашия календар на Microsoft® Outlook®, но вие можете да зададете местоположението си или да добавите бележка, за да дадете на хората още по-подробна информация.

Променяне на вашето състояние на наличност

 • Отворете Lync Online и в основния прозорец на Lync щракнете върху менюто за наличност под вашето име и след това изберете друго състояние, например Връщам се след малко.

Communicator

Следващата таблица описва състоянието на наличност, което другите хора виждат за вас, и какво означава то.

Състояние на наличност

Описание

Наличност на Lync ''Достъпен'' Достъпен

Вие сте онлайн и достъпни за контакт.

Наличност на Lync ''Зает'' Зает

Вие сте в Lync повикване или съгласно вашия календар на Outlook сте в среща и не трябва да бъде прекъсвани.

Наличност на Lync ''Не ме безпокойте'' Не ме безпокойте

Не искате да бъде обезпокоявани и ще виждате известявания за разговори само ако са изпратени от някой от вашата Работна група.

Наличност на Lync ''Отсъствам'' Връщам се след малко

Отделили сте се от компютъра за няколко минути.

Наличност на Lync ''Отсъствам'' Показване като отсъстващ

Вашият компютър известно време е бездействал (15 минути по подразбиране).

Наличност на Lync ''Отсъствам'' Отсъстващ от работа

Не сте на работа и сте недостъпни за контакти.

Lync наличност: Офлайн Офлайн

Не сте влезли. Ако сте забранили да се вижда вашата наличност, за хората ще бъдете офлайн.

Наличност на Lync ''Няма информация'' Неизвестна

Вашата наличност не е известна. Ако другите не използват Lync като програма за незабавни съобщения (IM), вашата наличност може да се показва за тях като неизвестна.

Позволете на другите да знаят какво се случва днес

 • В основния прозорец на Lync щракнете върху полето за забележки над вашето име и след това въведете забележка, например “Работя от дома си” или “Притискат ме срокове, моля изпращайте незабавни съобщения, вместо да идвате при мен".

Communicator

Задаване на вашето местоположение

 • В основния прозорец на Lync, под вашето състояние на наличност Lync Online показва местоположение, което е свързано с мрежата, към която сте свързани. Можете да направите това местоположение по-информативно, като го преименувате на “На работа” или “Вкъщи". След това всеки път, когато работите от това местоположение, всички контакти, с които искате да споделяте тази информация, ще имат по-добра представа къде сте. За информация за конфигуриране на поверителни връзки вж. Управление на достъпа до информация за вашата наличност.

Communicator

Най-горе на страницата

Свързване с хора, които са важни за вас

Съставете вашия списък с контакти по начин, който ще опрости вашите комуникации и ще ви позволи да виждате информация за наличността и възможностите за контакт с хората, които са най-важни за вас. Най-лесният начин да намерите хора, независимо дали вече са във вашия списък "Контакти", е да ги търсите в полето за търсене. Освен че можете да търсите по име или телефонен номер, можете да търсите и по друг термин, който контактът може да е задал в профил. Ако под полето за търсене се показва бутон Умение, опитайте се да търсите по умение или област на експертиза, длъжност и т. н.

За да ви помогне да организирате вашия списък "Контакти", Lync Online автоматично попълва Чести контакти на базата на 10-те контакта, с които най-често провеждате разговори. Можете също да закачите най-важните за вас контакти в началото на тази група с контакти за бърз достъп. Lync Online предварително попълва закачения списък с членовете на вашия екип.

Търсене на хора

 • В основния прозорец на Lync, във вашия списък "Контакти" започнете да въвеждате в полето за търсене име на лице. Резултатите ще се появят под полето.

Търсене на контакт

Закачване на чести контакти

 • Във вашия списък "Контакти" или в резултатите от търсене щракнете с десния бутон върху лицето и след това щракнете върху Закачи към честите контакти.

Communicator

Най-горе на страницата

Създаване на групи за хора, с които контактувате редовно

Имате ли нужда да изпратите бързо съобщение до цяла група? Можете да настроите група за всеки екип, с който работите, така че да можете да виждате във всеки момент кой е наличен или да се обърнете към целия екип.

Създаване на група

 • В основния прозорец на Lync, във вашия списък "Контакти" щракнете с десния бутон върху някое име на група (например Чести контакти), щракнете върху Създаване на нова група и след това дайте име на групата.

Communicator

Добавяне на хора в група

 • Във вашия списък "Контакти" направете едно от следните неща:

  • Плъзнете контакти в група.

  • Потърсете контакт и в резултатите от търсенето щракнете с десния бутон върху лицето, щракнете върху Добавяне към списъка с контакти и след това щракнете върху името на новата група.

Изпращане на незабавно съобщение до контакт или група

 • Във вашия списък "Контакти" посочете контакта или групата и изчакайте да се отвори визитката.

 • Във визитката щракнете върху бутона Незабавно съобщение.

Communicator

Поканване на още хора в разговор с незабавни съобщения

 • В прозореца за разговор щракнете върху менюто Опции за хората и след това щракнете върху Поканване по име или телефонен номер.

Communicator

Можете също да плъзнете контакти или групи от списъка "Контакти" в прозореца за разговор, за да ги добавите.

Съвет:  Ако имате контакти извън вашата организация, можете да ги добавите. Просто щракнете върху Изпращане на покана по имейл, и те могат да се присъединят към разговора, като щракнат върху връзка в имейл съобщението (независимо дали имат инсталиран Lync).

Най-горе на страницата

Проследяване на зает сътрудник

Lync Online не само ви показва състоянието на едно лице (например наличен, зает или отсъстващ), но и ви позволява да определите неговото местоположение и ви помага да изберете най-добрия режим на комуникация. Можете например да "маркирате" един контакт, което означава, че Lync Online ще покаже известяване веднага щом състоянието му се промени на Наличен, и вие ще знаете, че е удобно да му изпратите незабавно съобщение или да го посетите.

Маркиране на контакт

 • В основния прозорец на Lync, във вашия списъка "Контакти" щракнете с десния бутон върху контакт и след това щракнете върху Маркиране за известия за промяна на състоянието.

Communicator

Показване на режимите на комуникация, налични за един контакт

 • Във вашия списък "Контакти" посочете снимката на контакт, за да отворите визитката му.

 • По долу ще видите различни режими, които можете да използвате за комуникация с това лице, например имейл и незабавни съобщения. Просто щракнете върху един от тези бутони, за да се свържете с това лице.

Communicator

Проверка за местоположението на контакт

 • Във вашия списък с контакти посочете снимка на контакт и след това щракнете върху стрелката за разгъване в долния десен ъгъл, за да отворите разгъната визитка.

Разгъване на визитка

 • Освен телефонните номера, визитката показва текущото местоположение на лицето (асоциирано с мрежата, с която е свързано в момента).

Проверка на календара на контакт

 • Във вашия списък "Контакти" щракнете двукратно върху снимката на лицето, за да отворите разгънатата визитка.

 • Вижте записа до Календар.

Communicator

Най-горе на страницата

Поддържане на ежедневните ви връзки

Lync Online е тясно интегриран с Outlook. Можете не само да управлявате разговори с незабавни съобщения чрез Lync Online, но и да изпращате на вашите Lync контакти имейли и искания на Outlook за събрания. Lync и Outlook ви информират също за пропуснати разговори.

Изпращане на имейл на контакт

 • В основния прозорец на Lync, във вашия списък "Контакти" посочете снимката на контакт или индикатор за наличност. Визитката се отваря и ако с това лице може да се установи контакт чрез имейл, ще видите по-долу бутон за имейл.

 • Щракнете върху този бутон, за да отворите ново имейл съобщение в Outlook.

Communicator

Планиране на събрание с някого

 • Във визитка щракнете върху менюто с опции до бутона за телефон и след това щракнете върху Планиране на събрание.

Communicator

Проверка за пропуснати разговори

 • За да покажете всички разговори, щракнете върху иконата Разговори от основния прозорец.

Забележка:  В диалоговия прозорец Lync - опции щракнете върху Лични и се уверете, че е поставена отметка в квадратчето Записвай разговорите с незабавни съобщения в папка "Хронология на разговорите".

Communicator

Най-горе на страницата

Спиране на прекъсванията

Можете да настроите вашето състояние на Не ме безпокойте, за да управлявате прекъсванията. Всеки ще види, че не искате да ви безпокоят, и ако някой се опита да ви покани на разговор с незабавни съобщения, няма да ви безпокоят с известявания, освен ако са изпратени от някой от вашата Работна група. Вижте раздела по-долу за повече подробности.

Настройване на вашето състояние на "Не ме безпокойте"

 • В основния прозорец на Lync щракнете върху вашето състояние на наличност и след това щракнете върху Не ме безпокойте.

Communicator

Забележка:  По подразбиране всички ваши контакти са Колеги. За да направите някой контакт Работна група, така че да получавате известявания за разговор (даже ако състоянието ви е Не ме безпокойте), щракнете с десния бутон върху контакта в списъка "Контакти", щракнете върху Промяна на поверителната връзка и след това щракнете върху Работна група. За да изключите всички уведомявания от всички, когато състоянието ви е Не ме безпокойте, щракнете върху бутона Опции, щракнете върху Известия и след това щракнете върху Не показвай известия.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×