Инструментът 2007 Meetings

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Инструментът за събрания за 2007 ви помага да организирате, ръководите и записвате събрания.

Какво искате да направите?

Създаване на ново събрание

Навигация между събранията

Създаване на дневен ред на събрание

Управление на участници в събрание

Създаване на елементи за действие

Запис протокол от събрание

Работа с прикачени файлове

Добавяне на прикачени файлове

Отваряне на прикачени файлове

Записване на прикачени файлове

Изтриване на прикачени файлове

Промяна на разрешенията за инструмента за събрания

Използване на клавишни комбинации

Създаване на ново събрание

Обикновено всички членове на работната област, с изключение на гостите, могат да създават нови събрания.

 1. В раздела Начало щракнете върху Ново събрание, за да стартирате съветника за събрания.

 2. Въведете тема и начален и краен час за събранието.

 3. По желание въведете местоположение на събранието и всякаква допълнителна подробна информация за събранието.

 4. Щракнете върху OK, за да създадете събранието.

Информацията, която сте въвели в съветника за събрания, се показва в раздела Профил за събранието. За да редактирате тази информация, щракнете върху Редактиране, направете промените си и щракнете върху Запиши и затвори.

След като сте създали събранието, можете да добавяте участници в събранието и да започнете други дейности за събранието, като например задаване на дневния ред.

Най-горе на страницата

Навигация между събранията в 2010 Calendar

 • Щракнете върху Избира диапазона на показваните дати и изберете периода от време, който искате да покажете (например, ден, седмица, месец).

 • Щракайте върху стрелките назад/напред, за да се придвижите до предишната или следваща дата на събрание, в зависимост от текущата селекция на интервала от дати. Ако например текущият период от време е "По седмици", щракнете върху стрелките, за да отидете на предишната или следващата седмица.

Най-горе на страницата

Създаване на дневен ред на събрание

При дадени разрешения по подразбиране всеки участник, чиято роля е участник или по-висока, може да добавя, редактира или премества точки от дневния ред, а само създателят на събранието или ръководителите на работната област могат да изтриват точки от дневния ред.

За да добавите тема от дневния ред:

 1. Щракнете върху раздела Дневен ред и щракнете върху Нова тема...

 2. Попълнете формуляра "Нова тема в дневния ред" и щракнете върху OK.

За да редактирате точка от дневния ред, изберете я и щракнете върху Редактиране. Направете желаните промени и щракнете върху Запиши и затвори.

За да преместите дневен ред тема сред списъка с теми, изберете я и щракнете върху икона за преместване нагоре или Икона за преместване надолу .

За да изтриете точка от дневния ред, изберете я и натиснете DELETE.

Най-горе на страницата

Управление на участниците в събранието

При дадени разрешения по подразбиране, всеки участник, чиято роля е участник или по-висока, може да редактира раздела Участници за събрание.

 1. Щракнете върху раздела Участници и щракнете върху Редактиране, ако е необходимо, за да отворите полетата на "Участници".

 2. Направете желаните промени и щракнете върху Запиши и затвори.

Най-горе на страницата

Създаване на действия

При дадени разрешения по подразбиране всеки участник, чиято роля е участник или по-висока, може да добавя, редактира или премества действия, а само създателят на събранието или ръководителите на работната област могат да изтриват действия. За да добавите действие:

 1. Щракнете върху раздела Действия и щракнете върху Ново действие

 2. Попълнете формуляра Ново действие и щракнете върху OK.

За да сортирате действия, щракайте върху заглавките на колоните. Например щракнете върху заглавката на колона "Приоритет", за да сортирате всички действия по приоритет.

За да редактирате действие, изберете го и щракнете върху Редактиране. Направете желаните промени и щракнете върху Запиши и затвори.

За да изтриете действие, изберете го и натиснете DELETE.

Най-горе на страницата

Записване на протокол на събрание

При дадени разрешения по подразбиране, всеки участник, чиято роля е участник или по-висока, може да редактира протокола на събранието. За да редактирате протокола на събранието:

 1. Изберете раздела Протокол и щракнете върху Редактиране, ако е необходимо, за да отворите текстовата област за редактиране.

 2. Въвеждайте в текстовата област. По желание щракнете върху Вмъкване на дневен ред, за да вмъкнете текущия дневен ред на събранието в текстовата област.

 3. Изберете опция за записване или отхвърляне на работата ви.

  • Щракнете върху Запиши, за да запишете текущите си редакции и да оставите текстовата област отворена за допълнително въвеждане.

  • Щракнете върху Запиши и затвори, за да запишете промените си и да излезете от режима за редактиране на протокола.

  • Щракнете върху Отказ, за да отхвърлите всички промени след последното ви записване на протокола.

Най-горе на страницата

Работа с прикачени файлове

Профилът на събранието, темите на дневния ред и действията – всички те могат да включват прикачени файлове. Обикновено само създателят на събранието или ръководителите на работната област могат да добавят или изтриват прикачени файлове.

Добавяне на прикачени файлове

 1. Изберете профила на събранието, тема от дневния ред или действие и щракнете върху Редактиране.

 2. Щракнете върху падащото меню Прикачени файлове и изберете Добави.

 3. Изберете файловете за прикачване и щракнете върху Отваряне.

 4. Запишете промените.

Отваряне на прикачени файлове

 1. Щракнете върху падащото меню Прикачени файлове.

 2. Изберете прикачените файлове, които искате да отворите.

  Прикаченият файл се отваря в поддържащо приложение, при условие че имате инсталирано такова на компютъра си. Ако компютърът ви няма поддържащо приложение, показва се диалоговият прозорец на Windows "Отвори с" с други опции.

Записване на прикачени файлове

 1. Щракнете върху падащото меню Прикачени файлове и изберете Записване на всички...

 2. Изберете местоположение на диска за записване на прикачените файлове и щракнете върху OK.

Изтриване на прикачени файлове

 1. Изберете компонента на събранието (профил, точка от дневния ред или действие), който съдържа прикачения файл, който искате да изтриете, и щракнете върху Редактиране.

 2. Щракнете върху падащото меню Прикачени файлове и изберете Изтриване.

 3. Изберете прикачените файлове, които искате да изтриете.

 4. Щракнете върху Да, за да потвърдите изтриването.

Най-горе на страницата

Промяна на разрешенията за инструмента за събрания

За да видите разрешенията, които са присвоени понастоящем на роли на членове, щракнете върху раздела Работна област, щракнете върху Свойства и след това щракнете върху раздела Разрешения.

По подразбиране всички членове, с изключение на гостите, имат разрешение за създаване или редактиране на събрания, както и за изтриване на събранията, които са създали. Ръководителите имат всички налични разрешения.

Най-горе на страницата

Използване на клавишни комбинации

Таблицата по-долу описва клавишни комбинации за инструмента за събрания. Наличните клавишни комбинации зависят от режима, в който използвате инструмента.

За да

Натиснете

Създадете на ново събрание

CTRL+N

Създадете нова точка от дневния ред

CTRL+T

Създадете ново действие

CTRL+M

Прегледате всички събрания

CTRL+L

Прегледате само днешните събрания

CTRL+D

Прегледате събранията за текущата седмица

CTRL+W

Прегледате събранията за текущия месец

CTRL+O

Прегледате събранията за текущата година

CTRL+R

Копирате тема от дневния ред като връзка

CTRL+I

Копирате действие като връзка

CTRL+K

Копирате събрание като връзка

CTRL+E

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×