Инструменти за WordArt

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато вмъкнете или изберете WordArt, ще получите достъп до нов раздел Инструменти за WordArt. Тази статия ще ви обясни как да вмъквате и изтривате WordArt и ще ви покаже как да използвате функциите от раздела Инструменти за WordArt.

В тази статия

Общ преглед на WordArt

Вмъкване и изтриване на WordArt

Раздел "Инструменти за WordArt"

Общ преглед на WordArt

WordArt е галерия от текстови стилове, които можете да добавяте към вашите публикации, за да създавате декоративни ефекти, като например засенчен или огледален (отразен) текст. Можете да използвате WordArt, за да добавите специални текстови ефекти към вашия документ. Можете например да разтегнете заглавие, да наклоните текст, да поберете текст в предварително зададена фигура или да приложите градиентно запълване. Така WordArt става обект, който можете да премествате или позиционирате във вашия документ, за да добавите декорация или акцент. Можете да променяте или добавяте към текста в съществуващ WordArt обект, когато пожелаете.

Вмъкване и изтриване на WordArt

Вмъкване на WordArt:

 1. Изберете раздела Вмъкване.

 2. В групата Текст изберете падащото меню WordArt.

 3. Изберете от галериите Обикновени WordArt стилове или Трансформиращи WordArt стилове.

 4. Въведете текста в полето Редактиране на WordArt текст, изберете шрифта и размера на шрифта, приложете получер или курсив и щракнете върху OK.

Изтриване на WordArt:

 1. Изберете WordArt обекта.

 2. Натиснете Delete.

Най-горе на страницата

Раздел "Инструменти за WordArt"

Разделът "Инструменти за WordArt" ви позволява да форматирате текста и ефектите на WordArt, да подредите WordArt спрямо другите обекти на страницата и да промените размера на WordArt обекта.

Раздел "Инструменти на WordArt" в Publisher 2010

Група ''Текст''

Групата "Текст" ви дава достъп до инструменти за промяна на съдържанието, разредката и височината на текста, за превключване между хоризонтален и вертикален текст и за подравняване на текста в WordArt обекта.

Група "Текст" на WordArt в Publisher 2010

Редактиране на текст

За да промените текста в WordArt обекта, щракнете върху Редактиране на текст и редактирайте текста в полето Редактиране на WordArt текст.

Разредка

Разредката ви позволява да коригирате разстоянието между знаците в WordArt с помощта на един от петте предварително зададени формата и използване или не на кърнинг двойки.

 • Много плътно: Увеличава ширината на текста, за да се елиминира разстоянието между знаците във всяка дума.

 • Плътно : Увеличава ширината на текста, за да се намали до минимум разстоянието между знаците във всяка дума.

 • Нормално : Тази опция е избрана по подразбиране и позволява нормално разстояние между знаците при нормалната за шрифта ширина на текста.

 • Хлабаво : Намалява ширината на текста, за да се увеличи разстоянието между знаците.

 • Много хлабаво : Намалява ширината на текста, за да се увеличи максимално разстоянието между знаците.

 • Двойки знаци с кърнинг: Функцията за кърнинг работи при двойки знаци, които, когато са един до друг, изглеждат по-раздалечени в сравнение с другите двойки. За да визуализирате ефекта, създайте WordArt обект с текст "WordArt тест" и включите и изключете функцията за кърнинг, за да видите разликата.

Еднаква височина

Изборът на тази опция ще направи всички букви с еднаква височина – както главните, така и малките букви.

Вертикален текст на WordArt

Този инструмент превключва между вертикален и хоризонтален формат на WordArt.

Подравняване на текст

Тук можете да промените подравняването на текста в WordArt обекта.

 • Подравняване отляво: Подравнява текста към лявата страна на WordArt обекта.

 • Център: Центрира текста в WordArt обекта.

 • Подравняване отдясно: Подравнява текста към дясната страна на WordArt обекта.

 • Двустранно подравняване по думи: Подравнява текста и към дясната, и към лявата страна на WordArt обектите чрез преместване на думите в текста.

 • Двустранно подравняване по букви: Подравнява текста и към дясната, и към лявата страна на WordArt обектите чрез преместване на буквите в текста.

 • Двустранно подравняване по ширина: Подравнява текста и към дясната, и към лявата страна на WordArt обектите чрез разтегляне на знаците.

групата ''стилове на wordart''

Групата ''Стилове на WordArt'' ви позволява да променяте стила на WordArt, цвета на запълването и линиите и фигурата на WordArt обекта. Можете да визуализирате всеки от тези ефекти, като поставите показалеца на мишката върху опцията и Publisher ще визуализира избора в публикацията ви.

Група "Стилове" на WordArt в Publisher 2010

стилове на wordart

Изберете желания стил от галерията. За да видите всички налични стилове, щракнете върху бутона Още. Бутон "Още"

Запълване на фигура

Можете да промените цвета, който запълва вашия WordArt текст. Можете също така да заместите запълването с картина и да промените преливането, текстурата и шарката на запълването.

Опциите за запълване на фигури WordArt в Publisher 2010

В групата Стилове на фигура щракнете върху Запълване на фигура и извършете едно от следните неща:

 • За да използвате цвят, който сте използвали наскоро, щракнете върху един от показаните цветове.

 • За да видите повече цветове за избор, щракнете върху Още цветове и след това изберете желания цвят.

 • За да използвате цвят от където и да е във вашата работна област, щракнете върху "Примерен цвят на запълване" и след това щракнете с инструмента "капкомер" върху цвета, който искате да използвате.

 • За да използвате Картина, Преливане, Текстура или Шарка, изберете съответния елемент от менюто.

Контур на фигура

Можете да промените цвета на контура на вашия WordArt текст. Можете също така да промените дебелината на контура, да го направите пунктиран или да използвате шарка.

Опции за форматиране на контури на фигури WordArt в Publisher 2010

В групата Стилове на фигура щракнете върху Контур на фигура и извършете едно от следните неща:

 • За да използвате цвят, който сте използвали наскоро, щракнете върху един от показаните цветове.

 • За да видите повече цветове за избор, щракнете върху Още цветове на контур и след това изберете желания цвят.

 • За да промените Дебелина, Тирета или Шарка на контура, изберете съответния елемент от менюто.

Промяна на фигура

Вашият WordArt текст ще следва определена фигура.

Опции за промяна на фигури WordArt в Publisher 2010

Можете например да промените правата фигура по подразбиране така, че да се извива нагоре, като изберете първата опция за Огъване от галерията:

WordArt, форматирани нормално в Publisher 2010

Раздел "Размер и свойства" в екрана "Форматиране на диаграма"

Забележка:  Някои от фигурите имат жълт манипулатор във формата на ромб, който можете да плъзнете, за да промените характеристиките на избраната фигура.

Група "Ефекти на сянка"

Групата Ефекти на сянка ви позволява да форматирате сянка на WordArt.

Група "Ефекти на сянка" на раздела "Инструменти за картини" в Publisher 2010

 1. Щракнете върху Ефекти на сянка и след това изберете желания ефект от галерията със стилове за ефект на сянка.

 2. За да промените цвета на сянката, изберете Цвят на сянката и посочете желаните опции за цвят.

 3. За да преместите сянката, щракнете върху съответните бутони за посока.
  Инструмент за разширяване на ефекти на сянка в раздела "Инструменти за картини" в Publisher 2010

 4. За да включите или изключите ефекта на сянка, щракнете върху централния бутон.

Група "3D Ефекти"

Групата "3D ефекти" ви дава възможност да визуализирате WordArt като триизмерно изображение.

Група "3D ефекти" на WordArt в Publisher 2010

3D ефекти

Можете да приложите 3D ефект от галерия с ефекти. Можете също така да промените цвета, дълбочината, направлението, осветяването и повърхността на ефекта. Ако поставите показалеца на мишката върху опция за 3D ефект, WordArt ще визуализира ефекта.

Опции за 3D ефекти на WordArt в Publisher 2010

Галерия с 3D ефекти

Поставете показалеца на мишката върху опциите в галерията, за да видите ефекта, визуализиран в WordArt. Щракнете, за да изберете ефекта. За да премахнете всички 3D ефекти, щракнете върху Без 3D ефект.

3D цвят
 • За да използвате цвят, който сте използвали наскоро, щракнете върху един от показаните цветове.

 • За да видите повече цветове за избор, щракнете върху Още цветове за 3D и след това изберете желания цвят.

 • За да използвате избран цвят от вашата публикация, може би в изображение на страницата, изберете Примерен цвят на 3D, преместете показалеца за пример Изображение на бутон върху желания примерен цвят и щракнете.

Дълбочина

Изберете дълбочината на 3D ефекта от Безкрайност до 0 пункта.

Направление

Всеки ефект в галерията има направление по подразбиране, но можете да използвате този инструмент, за да конфигурирате направлението, което ефектът използва за симулиране на три измерения.

Осветяване

Подобно на Направление, можете да използвате инструмента Осветяване, за да промените посоката на видимия източник на светлина към 3D WordArt графиката.

Повърхност

Можете да промените повърхността на WordArt графиката от Матово на Пластмаса, Метал или Телена рамка.

3D наклон

Инструментът за 3D наклон ви позволява да контролирате прецизно направлението на 3D ефекта чрез завъртане на WorArt обекта наляво, надясно, нагоре или надолу. Централният бутон включва или изключва 3D ефектите.

3D ефекти на накланяне на WordArt Publisher 2010

Най-горе на страницата

Група "Подреждане"

Групата Подреждане ви позволява да зададете начина, по който да се пренася текстът около WordArt графиката, да преместите WordArt графиката зад или пред другите обекти в страницата, да подравните WordArt графиката в страницата, да групирате или разгрупирате WordArt с други обекти и да завъртите WordArt графиката. За повече информация относно подреждането на обектите вижте:

Група "Подреждане" на раздела "Инструменти за картини" в Publisher 2010

Група "Размер"

Групата "Размер" ви позволява да управлявате Височина на фигурата и Ширина на фигурата на WordArt графиката. Можете също така ръчно да плъзнете манипулаторите на WordArt обекта, за да промените размера му.

Група "Размер" на раздела "Инструменти за картини" в Publisher 2010 .

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×