Преминаване към основното съдържание

Импортиране на XML данни

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако вие преди това сте създали XML карта, можете да го използвате за импортиране на XML данни в клетки, които са съпоставени, но също така има няколко методи и команди за импортиране на XML данни без XML карта.

Ако имате XML карта, направете следното, за да импортирате XML данни в нанесени клетки:

 1. В XML картата изберете една от нанесени клетки.

 2. Щракнете върху разработчик > Импортиране.

  Ако не виждате раздела разработчик , вижте Показване на раздела "разработчик".

 3. В диалоговия прозорец Импортиране на XML Намерете и изберете файла XML данни (.xml), който искате да импортирате и щракнете върху Импортиране.

Други начини за импортиране на XML данни

За повече информация за проблеми вижте често срещани проблеми при импортиране на XML данни в края на тази статия.

Импортиране на XML файл с данни като XML таблица

 1. Щракнете върху разработчик > Импортиране.

  Ако не виждате раздела разработчик , вижте Показване на раздела "разработчик".

 2. В диалоговия прозорец Импортиране на XML Намерете и изберете файла XML данни (.xml), който искате да импортирате и щракнете върху Импортиране.

  Ако XML файлът с данни не препраща към схема, Excel приема схемата от XML файла с данни.

 3. В диалоговия прозорец Импортиране на данни направете едно от следните неща:

  1. Изберете XML таблица в съществуващ работен лист за да импортирате съдържанието на XML файла с данни в XML таблица в работния лист на зададената клетка местоположение.

  2. Изберете XML таблица в нов работен лист за да импортирате съдържанието на файла в XML таблица в нов работен лист, започвайки от клетка A1. Схемата от XML файла с данни се показва в прозореца на задачите XML източник .

 4. Ако XML файлът с данни не препраща към схема, Excel приема схемата от XML файла с данни.

 5. За да управлявате поведението на XML данни (например обвързване на данни, форматиране и оформление), щракнете върху свойства, който показва диалоговия прозорец свойства на XML карта . Например съществуващите данни в нанесени диапазон ще бъдат заместени, когато импортирате данни по подразбиране, но можете да промените това.

Импортиране на множество файлове с XML данни

 1. Изберете нанесена клетка, за да импортирате няколко XML файла в един набор от нанесени клетки.

  Ако искате да импортирате няколко XML файлове в няколко множества от нанесени клетки, щракнете върху клетка някъде в работния лист, които не са съпоставени.

 2. Щракнете върху разработчик > Импортиране.

  Ако не виждате раздела разработчик , вижте Показване на раздела "разработчик".

 3. В диалоговия прозорец Импортиране на XML Намерете и изберете файла XML данни (.xml), който искате да импортирате.

  • Ако файловете са поредни, натиснете клавиша Shift и щракнете върху първата и последната файл в списъка. Всички данни от XML файлове ще се импортира и добавен към нанесени клетки.

  • Ако файловете не са поредни, натиснете и задръжте клавиша Ctrl и щракнете върху всеки файл, който искате да импортирате в списъка.

 4. Щракнете върху Импортиране.

  Ако сте избрали файлове, които не са съседни, появява се диалоговият прозорец Импортиране < име на файл > .xml . Изберете XML картата, която съответства на XML файла с данни импортирате за всеки файл.

  За да използвате една карта за всички избрани файлове, които все още не са импортирани, изберете Използвай тази XML карта за всички избрани файлове на тази схема.

Импортиране на множество файлове с XML данни като външни данни

За да импортирате няколко XML файлове, които използват същото място за имена, но различни XML схеми, можете да използвате командата От XML за импортиране на данни . Excel създава уникални XML карта за всеки XML файл с данни можете да импортирате.

Забележка: Ако импортирате няколко XML файлове, които не определят пространство на имената, тези XML файлове се третира като използване на същото място за имена.

 1. Ако използвате Excel с абонамент за Office 365, щракнете върху данни > Получаване на данни > От файл > От XML.

  Ако използвате Excel 2016 или по-рано, щракнете върху данни > От други източници > От импортиране на XML данни.

 2. Отидете на устройството, папката или мястото в интернет, което има файл XML данни (.xml), който искате да импортирате.

 3. Изберете файла и щракнете върху Отвори.

 4. В диалоговия прозорец Импортиране на данни направете едно от следните неща:

  • XML таблица в съществуващ работен лист    Съдържанието на файла са импортирани в нова XML таблица в нов работен лист. Ако XML файлът с данни не препраща към схема, Excel приема схемата от XML файла с данни.

  • Съществуващ работен лист    XML данните са импортирани в двумерна таблица с редове и колони, което показва XML етикети като заглавия на колони и данни в редове под заглавията на колоните. Първият елемент (корен възел) се използва като заглавие и се показва в местоположението на зададената клетка. Останалата част от етикети са сортирани по азбучен ред във втория ред. В този случай Excel не определи схемата и не можете да използвате XML карта.

  • Нов работен лист    Excel добавя нов работен лист към вашата работна книга и автоматично поставя XML данните в горния ляв ъгъл на новия работен лист. Ако XML файлът с данни не препраща към схема, Excel приема схемата от XML файла с данни.

 5. За да управлявате поведението на XML данни, например обвързване на данни, форматиране и оформление, щракнете върху свойства, който показва диалоговия прозорец свойства на XML карта . Например съществуващите данни в нанесени диапазон се замества, когато импортирате данни по подразбиране, но можете да промените това.

Отваряне на файл с XML данни, за да импортирате данните в нея

 1. Щракнете върху Файл > Отвори.

  Ако използвате Excel 2007, щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office > Отвори.

 2. В диалоговия прозорец отваряне щракнете върху устройството, папката или мястото в интернет, е файла, който искате да отворите.

 3. Изберете файла и щракнете върху Отвори.

 4. Ако се появи диалоговият прозорец Импортиране на XML , файл, който сте отворили препраща към една или повече Extensible стилове език трансформация (XSLT) листове със стилове, така че да можете да щракнете върху една от следните опции:

  • Отворете файла без прилагане на лист със стилове    XML данните са импортирани в двумерна таблица с редове и колони, което показва XML етикети като заглавия на колони и данни в редове под заглавията на колоните. Първият елемент (корен възел) се използва като заглавие и се показва в местоположението на зададената клетка. Останалата част от етикети са сортирани по азбучен ред във втория ред. В този случай Excel не определи схемата и не можете да използвате XML карта.

  • Отворете файла със следните лист със стилове на приложени (изберете един)    Изберете лист със стилове, който искате да приложите и след това щракнете върху OK. XML данни се форматира според лист със стилове, който сте избрали.

   Забележка: XML данни се отваря само за четене в Excel, така че да не случайно запишете вашия оригиналния файл във файловия формат на работна книга на Excel с разрешени макроси (.xlsm). В този случай Excel не определи схемата и не можете да използвате XML карта.

 5. Ако се появи диалоговият прозорец Отваряне на XML , XML файла няма XSLT стил листа препратки. За да отворите файла, щракнете върху една от следните опции:

  • Щракнете върху като XML таблица , за да създадете XML таблица в нова работна книга.

   Съдържанието на файла са импортирани в XML таблица. Ако XML файлът с данни не препраща към схема, Excel приема схемата от XML файла с данни.

  • Щракнете върху като работна книга само за четене.

   XML данните са импортирани в двумерна таблица с редове и колони, което показва XML етикети като заглавия на колони и данни в редове под заглавията на колоните. Първият елемент (корен възел) се използва като заглавие и се показва в местоположението на зададената клетка. Останалата част от етикети са сортирани по азбучен ред във втория ред. В този случай Excel не определи схемата и не можете да използвате XML карта.

   XML данни се отваря само за четене в Excel, така че да не случайно запишете вашия оригиналния файл във файловия формат на работна книга на Excel с разрешени макроси (.xlsm). В този случай Excel не определи схемата и не можете да използвате XML карта.

  • Щракнете върху използване на прозореца на задачите XML източник.

   Схемата от XML файла с данни се показва в прозореца на задачите XML източник . След това можете да плъзгате елементи от схемата в работния лист, за да нанесете тези елементи в работния лист.

   Ако XML файлът с данни не препраща към схема, Excel приема схемата от XML файла с данни.

Често срещани проблеми при импортиране на XML данни

Excel показва диалоговия прозорец Грешка при импортиране на XML , когато я не може да провери данните в съответствие с XML картата. В този диалогов прозорец щракнете върху подробни данни за допълнителна информация за всяка грешка. Следващата таблица съдържа някои често срещани грешки при импортиране:

Грешка

Какво стана

Неуспешна проверка на схема

Когато сте щракнали върху Проверявай данните по схемата за импортиране и експортиране в диалоговия прозорец Свойства на XML картата , данните са импортирани, но данните не е проверява спрямо указаната XML карта.

Някои данни са импортирани като текст

Някои или всички от импортираните данни е конвертирана от неговия тип декларирани данни към текст. За да използвате тези данни в изчисление, трябва да преобразувате данните от текст в числа или дати. Например дата стойност, преобразувана в текст няма да работят, както е замислена в функцията YEAR, докато не го конвертирате в типа на данни за дата. Excel преобразува данни в текст, когато:

 • Данните са във формат на Excel не се поддържат.

 • Данните е несъвместима с Excel вътрешни представителство на типа XSD данни. За да коригирате този проблем, проверете всеки данни тип декларация, уверете се, че вашите XML данни е валиден според XML схемата.

XML синтактична грешка

XML анализатора не може да отвори зададения XML файл. Уверете се, че XML файлът няма синтактични грешки и че XML е добре оформени.

Не мога да намеря XML карта, която съответства на данните

Този проблем може да възникне, когато изберете повече от една XML файл с данни за импортиране, Excel не може да намери съвпадение XML карта за един от файловете. За файла с име в заглавната лента на диалоговия прозорец Импортиране подходящата схема първо и след това опитайте да импортирате файла отново.

XML таблица не може да се преоразмерява, за да побере данни

Опитвате се да добавите редове чрез импортиране или добавяне на данни в XML таблица, но няма място за таблицата, за да разгънете. XML таблица да разширите само от дъното надолу. Например може да има обект, като например картина или друга таблица, непосредствено под XML таблица, което пречи на разширяване на XML таблицата. Или за XML таблицата, за да разгънете, тя надвишава ограничението за Excel ред от 1 048 576. За да коригирате този проблем, пренареждане на таблици и други обекти в работния лист, за да позволите на XML таблицата, за да разгънете от дъното надолу.

Указаният XML файл не препраща към схема

XML файл, който се опитвате да отворите не препраща към XML схема. За да работите с XML данни, които са във файла, Excel трябва схема на базата на съдържанието на XML файла. Ако тази схема е неправилно, премахнете го от вашата работна книга. След това създайте файл с XML схема и редактирате XML файла с данни, така че XML файла с данни се отнася до схема. За повече информация вижте нанасяне на XML елементи към клетки в XML карта.

Забележка: Не можете да експортирате Excel подсказана схема като отделен XML схемата файл с данни (.xsd). Въпреки че има други методи за създаване на файл с XML схема и XML схемата редактори, не може да имате удобен достъп до тях или да знаете как да ги използвате.

Следвайте тези стъпки, за да премахнете създадената от вашата работна книга от Excel схема:

 1. Щракнете върху Разработчик > Източник.

  XML команди в раздела "Разработчик"

  Ако не виждате раздела разработчик , вижте Показване на раздела "разработчик".

 2. В прозореца на задачите XML източник щракнете върху XML карти.

 3. В диалоговия прозорец XML карти щракнете върху XML картата Excel създали и щракнете върху Изтрий.

Импортиране на няколко XML файлове, които използват същото място за имена, но различни схеми не работи според очакванията

Когато работите с множество файлове с XML данни и XML схеми, можете обикновено създаване на XML карта за всяка схема, нанесете елементите, които искате и след това да импортирате всяка XML файл с данни към подходящите XML карта. Използвате командата Импортиране , за да отворите няколко XML файла със същото място за имена, можете да използвате само една XML схема. Когато използвате тази команда, за да отворите няколко XML файлове, които използват същото място за имена, но различни схеми, можете да получите неочаквани резултати. Например данните могат да се заместват или файловете няма да се отвори.

За да импортирате няколко XML файлове, които използват същото място за имена, но различни XML схеми, опитайте да използвате командата От XML за импортиране на данни (щракнете върху данни > От други източници). Тази команда позволява няколко XML файлове със същото място за имена за да използвате няколко XML схеми. Excel създава уникални XML карта за всеки файл на XML данни, които искате да импортирате.

Забележка: Ако импортирате няколко XML файлове, които не определят пространство на имената, тези XML файлове се третира като използване на същото място за имена.

Показване на раздела "Разработчик"

Ако не виждате раздела Разработчик, направете следното, за да го покажете:

 • В Excel 2013 и Excel 2010:

  1. Щракнете върху Файл > Опции.

  2. Щракнете върху категорията Персонализиране на лентата.

  3. Под Основни раздели сложете отметка в квадратчето Разработчик, а след това щракнете върху OK.

 • В Excel 2007:

  1. Щракнете върху Бутон Microsoft Office Изображение на бутона Office > Опции на Excel.

  2. Щракнете върху категорията Популярни

  3. В Най-важни опции за работа с Excel поставете отметка в квадратчето Показвай раздела "Разработчик" в лентата, след което щракнете върху OK.

Вж. също

Над изглед на XML в Excel

Нанасяне на XML елементи към клетки в XML карта

Експортиране на XML данни

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×