Импортиране на имейли, контакти и календар от .pst файл на Outlook

Импортиране на имейли, контакти и календар от .pst файл на Outlook

Когато приложение на Outlook – като напр. Outlook 2016 – е инсталирано на вашия компютър, можете да го използвате за преместване на имейл, контакти и календарни елементи от един имейл акаунт в друг.

Да предположим например, че имате пощенска кутия на Office 365 и акаунт за Gmail. Можете да добавите и двете неща към Outlook 2016. След това можете да използвате Outlook 2016, за да експортирате елементите от вашия акаунт за Gmail и да ги импортирате в пощенската си кутия в Office 365.

Как да импортирате имейл, контакти и календар от .pst файл в Outlook

Изберете от следния списък с инструкции за импортиране. За да създадете .pst файл, вижте инструкциите за експортиране на данните от имейла от Outlook.

Можете да добавите своята пощенска кутия на Office 365 към приложение на Outlook, като например Outlook 2016 или 2013, и след това да използвате Outlook, за да преместите имейла, контактите и календарните елементи в пощенската си кутия на Office 365. Ето какво да направите:

 1. Добавете своя изходен имейл акаунт към Outlook. Например можете да добавите своя акаунт за Gmail към Outlook 2016. Изчакайте малко, докато не се покажат всички ваши имейл и контакти.

 2. Добавете своя имейл акаунт за Office 365 към Outlook. След като направите това, Outlook автоматично ще се синхронизира с Office 365. Ще видите как съдържанието на вашата пощенска кутия на Office 365 се показва в Outlook.

 3. Изберете от инструкциите за експортиране, за да експортирате своя имейл от изходния акаунт в .pst файл.

  Например ако имате Outlook 2010, изберете "Outlook 2010: експортиране на елементи на Outlook в .pst файл".

 4. Изберете от инструкциите за импортиране (по-долу) в тази статия, за да импортирате имейла си в Office 365.

  Например ако имате Outlook 2016, изберете "Outlook 2013 и Outlook 2016: импортиране на елементи на Outlook от .pst файл.

  Тъй като Outlook се синхронизира с вашия имейл акаунт за Office 365, когато импортирате имейла си с помощта на инструкциите, имейлът ще отиде директно във вашия имейл акаунт за Office 365.

Тези инструкции предполагат, че вече сте експортирали своя имейл, контакти и календар в Outlook от друг екземпляр на Outlook и сега искате да ги импортирате в Outlook 2013, Outlook 2016 или в пощенската кутия на Office 365.

 1. В горния край на лентата на Outlook 2016 или 2013 изберете Файл.

  Ако в горния ляв ъгъл на лентата няма опция Файл, значи не използвате приложение на Outlook, инсталирано на компютъра. Вижте Коя версия на Outlook имам?, за да намерите версията на Outlook и да изберете правилните стъпки за импортиране.

  Ето как изглежда лентата в Outlook 2016.
 2. Изберете Отваряне и експортиране > Импортиране/експортиране. Това стартира съветника.

  Изберете "Отваряне и експортиране" и след това "Импортиране/експортиране".

 3. Изберете Импортирай от друга програма или файл и след това щракнете върху Напред.

  Съветник за импортиране и експортиране

 4. Изберете Файл с данни на Outlook (.pst) и щракнете върху Напред.

 5. Използвайте Преглед, за да намерите .pst файла за импортиране. Под Опции изберете какво искате да направите с имейлите и контактите и след това изберете Напред.

  Изберете .pst файла, който искате да импортирате.

 6. Ако на файла с данни на Outlook (.pst) е присвоена парола, въведете я, след което щракнете върху OK.

 7. Ако импортирате съдържанието на .pst файла в пощенската си кутия на Office 365, изберете пощенската кутия тук.

  Ако НЕ импортирате в пощенската си кутия на Office 365, изберете Импортирай в текущата папка. При това данните ще се импортират в текущо избраната папка.

  За да импортирате своя имейл, контакти и календар в своята пощенска кутия на Office 365, изберете тази пощенска кутия оттук.

 8. Изберете Готово. Outlook започва незабавно да импортира съдържанието на .pst файла. Процесът е завършил, когато полето за напредъка изчезне.

  Ако импортирате .pst файла в пощенската си кутия на Office 365, може да видите съобщение за опит за свързване с Office 365. Това се случва, когато интернет връзката прекъсне, дори само за момент. След като интернет връзка се възстанови, Outlook ще продължи да импортира .pst файла.

Съвет:  Ако искате да извлечете само няколко имейла или контакта от файл с данни на Outlook (.pst), можете да отворите файла и след това в навигационния екран да плъзнете и пуснете имейлите и контактите от .pst файла – в съществуващите папки на Outlook.

Ако мислите, че .pst файлът е повреден, вижте Поправяне на файлове с данни на Outlook (.pst и .ost).

Тези инструкции предполагат, че вече сте експортирали своя имейл, контакти и календар в Outlook от друг екземпляр на Outlook и сега искате да ги импортирате в Outlook 2010 или в пощенската си кутия на Office 365.

 1. В горната част на лентата на Outlook изберете раздела Файл.

  Ако в горния ляв ъгъл на лентата няма опция Файл, значи не използвате версия на Outlook, инсталирана на компютъра. Вижте Коя версия на Outlook имам?, за да намерите версията на Outlook и да изберете правилните стъпки за импортиране.

  В Outlook 2010 изберете раздела "Файл".

 2. Изберете Отвори > Импортиране. Това стартира съветника.

  Изберете "Отвори", след което изберете "Импортиране".

 3. В Съветник за импортиране и експортиране щракнете върху Импортиране от друга програма или файл и върху Напред.

  Изберете "Импортирай от друга програма или файл".

 4. Изберете Файл с данни на Outlook (.pst) и щракнете върху Напред.

  Изберете импортиране от .pst файл

 5. Изберете Преглед, изберете .pst файла за импортиране и след това изберете Напред.

  Забележки: 

  • Под Опции, ако искате импортираната информация да замести дублираните елементи, които вече са в Outlook, изберете това. В противен случай изберете Не импортирай дубликатите.

  • Изберете .pst файла, който искате да импортирате

 6. Ако на файла с данни на Outlook (.pst) е присвоена парола, получавате подкана да я въведете, след което щракнете върху OK.

 7. Задайте опциите за импортиране на елементите. Изберете Филтриране, ако искате да импортирате само определени имейли. Изберете раздела Допълнителен избор, ако искате да импортирате само имейлите, които са прочетени или непрочетени.

  Настройките по подразбиране обикновено няма нужда да се променят. Най-горната папка – обикновено Лични папки, Файл с данни на Outlook или вашият имейл адрес – са избрани автоматично.

  Изберете "Филтриране", ако искате да импортирате само определени имейли.

 8. Опцията Включи и подпапките е избрана по подразбиране. Всички папки под избраната папка ще бъдат импортирани.

 9. Изберете една от опциите за местоназначение:

  • Импортирай в текущата папка – данните ще се импортират в текущо избраната папка.

  • Импортирай в същата папка в – данните ще се импортират в папка местоназначение със същото име като папката източник – например от папката "Входящи" в папка "Входящи". Ако дадена папка не съществува в Outlook, тя ще бъде създадена.

 10. Изберете Готово. Outlook започва незабавно да импортира данните. Ще разберете, че процесът е завършил, когато полето за напредъка се затвори.

Съвет:  Ако искате да извлечете само няколко имейла или контакта от файл с данни на Outlook (.pst), можете да отворите файла и след това в навигационния екран да плъзнете и пуснете имейлите и контактите от .pst файла – в съществуващите папки на Outlook.

Ако мислите, че .pst файлът е повреден, вижте Поправяне на файлове с данни на Outlook (.pst и .ost).

Тези инструкции предполагат, че вече сте експортирали елементите на Outlook 2007 като архивен файл и сега искате да ги възстановите. Или искате да ги импортирате в пощенската си кутия на Office 365.

 1. В горната част на лентата на Outlook 2007 изберете Файл.

  Ако в горния ляв ъгъл на лентата няма опция Файл, значи не използвате версия на Outlook, инсталирана на компютъра. Вижте Коя версия на Outlook имам?, за да намерите версията на Outlook и да изберете правилните стъпки за импортиране.

  В Outlook 2007 изберете раздела "Файл".

 2. Изберете Импортиране и експортиране. Това стартира съветника.

  Изберете "Импортиране и експортиране".

 3. В Съветник за импортиране и експортиране щракнете върху Импортиране от друга програма или файл и след това върху Напред.

 4. Щракнете върху Файл с лични папки (.pst) и след това върху Напред.

 5. Щракнете върху Преглед и след това изберете файла за импортиране.

  Забележка:  Под Опции се препоръчва да щракнете върху Не импортирай дубликатите, освен ако не искате импортираната информация да замести или да дублира елементи, които вече са в Outlook.

 6. Щракнете върху Напред.

 7. Ако за файла с лични папки (.pst) е зададена парола, получавате подкана да я въведете, след което щракнете върху OK.

 8. Задайте опциите за импортиране на елементите. Настройките по подразбиране обикновено няма нужда да бъдат променяни.

  • Най-горната папка – обикновено Лични папки или вашият имейл адрес – е избрана автоматично.

  • Опцията Включи и подпапките е избрана по подразбиране. Всички папки под избраната папка ще бъдат импортирани.

 9. Изберете една от опциите за местоназначение:

  • Импортирай в текущата папка – данните ще се импортират в текущо избраната папка.

  • Импортирай в същата папка в – данните ще се импортират в папка местоназначение със същото име като папката източник – например от папката "Входящи" в папка "Входящи". Ако дадена папка не съществува в Outlook, тя ще бъде създадена.

 10. Щракнете върху Готово.

Съвет: Ако искате да извлечете само няколко елемента от файл с лични папки (.pst), можете да отворите файла и след това в навигационния екран да плъзнете и пуснете имейлите и контактите от папките във файла с лични папки (.pst) – в съществуващите папки на Outlook.

Кога трябва да експортирам/импортирам .pst файл?

.Pst файловете се създават, когато експортирате или архивирате имейли, контакти и календар в .pst файл на Outlook. Ето кога трябва да експортирате/импортирате .pst файл:

 • Искате да преместите имейлите от един имейл акаунт в друг имейл акаунт.

  Да предположим например, че имате стар имейл акаунт за Yahoo, zlatkomal77@yahoo.com. И искате да преместите своя имейл в нов имейл акаунт за Office 365 – zlatkomal78@contoso.com.

  Като използвате настолната версия на Outlook, можете да добавите двата акаунта в Outlook. Изчакайте да се покажат всичките ви имейли (ако имате много, това може да отнеме дълго време). След това използвайте Outlook, за да експортирате имейла от акаунта си за Yahoo – в .pst файл. И накрая, импортирайте .pst файла в акаунта си за Office 365.

 • Преминавате от един компютър PC на друг компютър PC: Премествате имейла си от един компютър с Outlook на друг компютър с Outlook.

  Да кажем например, че старият ви компютър е с Outlook 2007, а вие току-що сте се сдобили с нов компютър с Outlook 2016. Експортирайте данните от имейла си от Outlook 2007 и ги импортирайте (както е описано в тази статия) в Outlook 2016.

 • Преминавате от компютър PC към Mac: Например когато премествате своя имейл от Outlook на PC и го импортирате в Outlook 2016 на Mac.

 • Ако искате да преместите или архивирате само контактите си (имейл адресите), не е необходимо да експортирате/импортирате .pst файл. Вместо това вж. Експортиране на контакти от Outlook. Там е обяснено как да експортирате (което е всъщност означава да копирате) контактите си в .csv файл, след което можете да ги импортирате в Outlook, Gmail или друг имейл доставчик.

 • Ако искате да извлечете само няколко имейла или контакта от .pst файл, отворете .pst файла и след това плъзнете и пуснете имейлите в съществуващите папки на Outlook. Когато сте готови, можете да затворите .pst файла.

Какви данни се импортират?

.Pst файловете се създават, когато експортирате или архивирате имейли, контакти и календар в .pst файл на Outlook. Outlook прави копие на имейла ви в .pst файла.

 • Когато Outlook експортира имейлите в .pst файл, той включва всички прикачени към тях файлове. Така че когато импортирате .pst файл, ще видите и прикачените файлове.

 • Outlook не експортира метаданните, като например свойствата на папките (настройки за изгледи, разрешения и автоархивиране); правилата за съобщения и списъците с блокирани податели. Така че те няма да се импортират.

 • Когато Outlook експортира имейл, контакти и информация от календара в .pst файл, той прави копие на информацията. Нищо не се изтрива от Outlook. Ще продължите да виждате и да имате достъп до своя имейл, контакти и календар в Outlook.

Не се получи?

Вижте Отстраняване на проблеми с импортирането на .pst файл на Outlook за списък с често срещаните проблеми и решения.

Сродни теми

Импортиране и експортиране на имейл, контакти и календар на Outlook

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×