Импортиране на елементи в потребителски инструмент за формуляри 2007

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да импортирате елементи в потребителски инструмент за формуляри 2007 чрез следните типове файлове:

Забележка: Ако опцията Импортиране е забранена в раздела Работна област, това означава, че потребителският инструмент не поддържа функцията за импортиране. Потребителските инструменти, които са разработени в Microsoft InfoPath, не поддържат импортиране на елементи. За да видите дали даден инструмент е бил разработен чрез Microsoft InfoPath, щракнете върху раздела Работна област, щракнете върху Свойства, щракнете върху раздела Общи в диалоговия прозорец Свойства и след това прочетете текста "Описание".

Импортираните елементи могат да се разглеждат само ако приложението на потребителския инструмент съдържа съответни полета и колони за преглед. Ако например импортирате файл, експортиран от приложение на потребителски инструмент, който съдържа полета "Име" и "Адрес", виждате импортираните елементи в изгледа на данни само ако целевият потребителски инструмент също съдържа тези полета.

Ако типът на сортирането в избрания изглед на данни е "Неформатиран" или "Йерархичен", импортираните елементи се показват като нови елементи най-отгоре или най-отдолу в изгледа на данни (в зависимост от текущия ред на сортиране).

Ако типът на сортирането в избрания изглед на данните е "Групирани", импортираните елементи се поставят в категоризирани групи и се сортират във всяка група според реда на сортирането, дефиниран за изгледа.

Най-горе на страницата

Импортиране на файл с двоични XML формуляри

За да импортирате файл, който е експортиран или като двоичен XML, или като XML (без прикачени файлове), направете следното:

 1. Щракнете върху раздела Работна област, щракнете върху Импортиране и след това щракнете върху Двоични XML формуляри.

 2. Изберете формуляр, който да използвате за импортиране, от падащото меню.

 3. Изберете XML файла за импортиране и щракнете върху Отваряне.

Най-горе на страницата

Импортиране на разделен със запетаи CSV файл

За да импортирате файл, който е експортиран като CSV файл с разделени със запетая стойности направете следното:

 1. Щракнете върху раздела Работна област, щракнете върху Импортиране и след това щракнете върху Файл с разделени със запетая стойности (CSV).

 2. Направете следното в диалоговия прозорец Опции за импортиране и щракнете върху OK:

  • Изберете формуляра, който да използвате за импортиране, от падащото меню.

   Уверете се, че сте избрали формуляр, който съдържа полета и типове данни, които съвпадат със заглавките на колоните и типовете данни в .csv файла.

  • Ако .csv файлът е бил записан с Microsoft Excel, отметнете Microsoft Excel.

  • Изберете набора знаци, използван за създаване на CSV файла, който импортирате, от падащия списък.

   Трябва да изберете същия набор от знаци, с който е бил записан CSV файлът.

  • Изберете езиковата променлива, с която импортираният CSV файл е създаден, от падащия списък.

   Трябва да изберете същата езикова променлива, с която е бил записан CSV файлът.

 3. Изберете CSV файла, който искате да импортирате, и щракнете върху Отваряне.

Най-горе на страницата

За импортирането на файлове, които са създадени в други приложения и са записани като CSV

Можете да импортирате файловете, създадени и записани като CSV в други приложения, като например Microsoft Excel. Обаче не забравяйте тази колона заглавките трябва да е форматиран да съответстват на имената на полетата и полето типове в потребителски инструмент.

Освен това, обърнете внимание на следната подробна информация за импортиране на CSV файлове, записани в Microsoft Excel:

 • Заглавките на колоните за стойности, които ще се импортират в числови полета (като например число или валута), трябва да се квалифицират с използване на типа данни "Double". Например:

  Цена:Double
  35,95 лв.

 • Заглавките на колоните за стойности, които ще се импортират в текстови полета, могат по желание да се квалифицират с помощта на типа данни "String". Например:

  Град:String
  Варна

 • Заглавките на колоните за стойности, които ще се импортират в полета за дата или дата/час трябва да се квалифицират с използване на типа данни "Date". Например:

  Начална_дата:Date
  14 Март 2005 г.

  Освен това, елементите за дати в Excel трябва да използват формата за дата ММ/ДД/ГГ, а в езиковите променливи за английски елементите дата/час трябва да използват 12-часово форматиране на часа:

  3/14/05
  03/14/05
  3/14/2005
  March 14, 2005
  3/14/05 1:30 PM

  Неанглийските езикови променливи могат да използват 24-часово форматиране на часа.

Най-горе на страницата

За съвпадането на име на поле за CSV импортиране

Както бе отбелязано по-горе, когато импортирате CSV файл, който е записан от Excel (или друго приложение източник), в потребителски инструмент, заглавките на колоните в .csv файла трябва да съвпадат с точните имена на асоциираните полета в потребителския инструмент, за да могат стойностите на полетата да се импортират правилно.

За да се постигне това точно съвпадение, важно е да се знае как да се идентифицират правилно имената на полетата в потребителския инструмент и да се помни, че тези имена на полета обикновено НЕ съвпадат с асоциираните с тях етикети на полета.

Можете да видите списъка с имената на полета в потребителския инструмент, като разгледате свойствата на елемента.

 1. Щракнете с десния бутон върху съществуващ елемент и след това щракнете върху Свойства.

 2. В диалоговия прозорец Свойства на записа щракнете върху раздела Полета.

 3. Разгледайте списъка на полетата, за да асоциирате имената на полетата, които съответстват на заглавките на колоните в изгледа.

В примера по-долу заглавките на колоните Booth#, Event Start и Event End съответстват на Booth_35, Event_32Start и Event_32End, съответно.

преглед на имената на полетата в "свойства на записа"

Най-горе на страницата

Проблеми, свързани с импортиране на CSV файлове на Excel в среда с различни езикови променливи

В някои среди с езикови настройки, различни от английски (САЩ), файловете на Excel се записват като CSV с използване на разделители, които са различни от запетая. Тези файлове няма да се импортират правилно в инструмент за формуляри на Groove, защото за тази процедура са разрешени само CSV файлове с разделени със запетая стойности.

Ако имате проблеми при импортиране на CSV и не сте сигурни дали не се сблъсквате с проблеми на езиковата среда, можете да опитате да отворите експортирания CSV файл в текстов редактор, като например Wordpad, и да промените разделителите на запетаи. Ако актуализирате файла, внимавайте да избегнете промяната на другите препинателни знаци. В примера по-долу всички запетаи стават разделители табулации, с изключение на запетаите, които са част от стойностите на дати. Обърнете внимание, че стойностите, които включват знака за разделител, трябва да са заградени в кавички.

CSV файл, отворен в текстов редактор

Импортиране на елементи от инструмент 2.5 Forms

Инструменти за формуляри на Groove, създадени с помощта на Groove 2.5 не се поддържат в това издание. Ако изберете инструмент за формуляри на Groove 2.5 в това издание на Groove, ще бъдете подканени да експортирате инструмент за проектиране и елементи за импортиране в новия инструмент за формуляри. За повече информация вижте мигриране от инструмент за формуляри на Groove 2.5.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×