Преминаване към основното съдържание

Импортиране на данни от отчет на услуги за отчети

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате услугите за отчет, който е публикуван на сайт на SharePoint или на сървър на отчет като източник на данни в работна книга, Power Pivot . Следващата процедура описва как да създадете връзка към отчета и да импортирате данните във вашата работна книга.

В тази статия

Необходими условия

Избор на подход за импортиране

Импортиране на данни на отчет чрез адрес на публикуван отчет

Импортиране на данни на отчет чрез URL адрес към документ за услуга за данни

Експортиране на отчет като канал за данни

Записване на файл Атом услуги документ (.atomsvc) за бъдещи операции за импортиране

Предварителни изисквания

Трябва да използвате файл на дефиниция на отчет (.rdl) като източник на данни. Импортирането от модел на отчет не се поддържа.

Трябва да имате разрешение да отворите отчета под своя потребителски акаунта в Windows и трябва да знаете адреса на отчета или сървъра за отчети, който е хост за него. Можете да проверите своите разрешения, като първо опитате да отворите отчета в уеб браузъра. Ако отчетът се отвори, това потвърждава, че имате необходимите разрешения и правилния URL адрес.

Отчитане на услугите трябва да бъдат версия на SQL Server 2008 R2 или по-късно. Тези версии включват функция за експортиране, която установява данни на отчет в XML формат на канала за данни на канала за данни. Можете да идентифицирате сървър за отчети от експортиране като канал за данни опция, която се появява в лентата с инструменти на отчета, когато отворите отчета в браузъра: Икона на канал за данни

Най-горе на страницата

Избор на подход за импортиране

Данните на отчета се добавя веднъж по време на импортирането. Копие на данните се поставя в Power Pivot работната книга. Да поеме последните промени в основните данни за отчет, можете да обновите данните от Power Pivot в Excel, или конфигуриране на график за обновяване на данните за работната книга, след като го е публикуван в SharePoint.

Можете да използвате някой от следните подходи, за да добавите данни на услугите за отчет в Power Pivot работна книга.

Приложение

Подход

.

Power Pivot

Щракнете върху От отчет, за да укажете адрес към отчета. Можете също да щракнете върху От други източници, след което да изберете Отчети, за да укажете адрес към даден отчет.

Как да …

Power Pivot

Щракнете върху От емисии с данни, за да укажете документ за услуга (.atomsvc), който съдържа информация за връзката.

Как да …

Услуги за отчет

Щракнете върху бутона експортиране на канал за данни на отчет на лентата, за да незабавно да експортирате данните към Power Pivot в Excel, ако е инсталиран на компютъра или запишете експортирания файл като файл на документ (.atomsvc) услуги за Atom за бъдеща употреба.

Как да …

Най-горе на страницата

Импортиране на данни на отчет чрез адрес на публикуван отчет

 1. В прозореца на Power Pivot , в раздела Начало щракнете върху От отчет. Отваря се съветникът за импортиране на таблици.

 2. Щракнете върху Преглед и изберете сървър за отчети.

  Ако редовно използвате отчети в сървър за отчети, сървърът може да се показва в Скорошни сайтове и сървъри. В противен случай в "Име" въведете адреса към сървъра за отчети и щракнете върху Отвори, за да прегледате папките в сайта на сървъра за отчети. Примерен адрес за сървър за отчети може да е http://<computername>/reportserver.

 3. Изберете отчета и щракнете върху Отвори. Също така можете да поставите връзка към отчета, включително пълния път и името на отчета, в текстовото поле Име. Съветникът за импортиране на таблици се свързва към отчета и го рендира в областта за преглед.

  Ако отчетът използва параметри, трябва да укажете параметър, тъй като иначе не можете да създадете връзката на отчета. Когато направите това, само редовете, свързани със стойността на параметъра, се импортират в канала на данните.

  1. Изберете параметър чрез списъчното поле или разгъващия се списък, предоставени в отчета.

  2. Щракнете върху Преглед на отчет, за да актуализирате данните.

   Забележка: Преглеждането на отчет записва параметрите, които сте избрали заедно с дефиницията на канала за данни.

   Можете също да щракнете върху Разширени, за да зададете специфични за доставчика свойства за отчета.

 4. Щракнете върху Тестване на връзката, за да се уверите, че отчетът е наличен като канал за данни. Също така можете да щракнете върху Разширени, за да потвърдите, че свойството Inline Service Document съдържа вграден XML, който указва връзката на канала за данни.

 5. Щракнете върху Следващ, за да продължите с импортирането.

 6. В страницата на съветника Избор на таблици и изгледи сложете отметка в квадратчето до частите на отчета, които искате да импортирате като данни.

  Някои отчети може да съдържат няколко части, включително таблици, списъци или графики.

 7. В полето истинско име въведете името на таблицата, която искате да се записват във вашата работна книга на Power Pivot на канала за данни.

  Името на контролата на услугите за отчети се използва по подразбиране, ако никакво име не е зададено: например Tablix1, Tablix2. Препоръчваме да промените това име по време на импортирането, така че да можете по-лесно да идентифицирате произхода на импортирания канал за данни.

 8. Щракнете върху Преглед и филтър за преглед на данните и промяна на избора на колони. Не може да ограничите редовете, импортирани в отчета на канали за данни, но може да премахнете колони, като изчистите квадратчетата за отметка. Щракнете върху OK.

 9. В страницата Избор на таблици и изгледи щракнете върху Готово.

 10. Когато всички редове са импортирани, щракнете върху Затвори.

Най-горе на страницата

Импортиране на данни на отчет чрез URL адрес към документ за услуги за данни

Алтернатива на задаване на адрес на отчета е да използвате услугата документ (.atomsvc) файл с данни, който вече има отчет, попълване на информация, която искате да използвате. Документ за услуга за данни задава URL адрес към отчета. Когато импортирате документа на услуга за данни, отчет канал се генерират от отчета и се добавят към Power Pivot работната книга.

 1. В прозореца на Power Pivot , в раздела Начало щракнете върху От канали за данни. Отваря се съветникът за импортиране на таблици.

 2. В страницата Свързване с емисия с данни въведете истинско име, което да използвате, когато се обръщате към източника на данни.

  Това име се използва само в рамките на работната книга Power Pivot да препраща към източника на данни. По-късно в съветника за ще задавате името на таблицата, където се съхраняват данните.

 3. Въведете път на файла на документ на услуги за данни (.atomsvc), който указва канала на отчета. Можете да укажете адрес към документа, ако той се съхранява на сървър, или можете да го отворите от папка на компютъра. Също така можете да щракнете върху Преглед, за да навигирате до сървъра, който съдържа документа на услуга за данни, който искате да използвате.

 4. Щракнете върху Тестване на връзката, за да се уверите, че канал може да се създаде чрез информацията в документа на услуга за данни.

 5. Щракнете върху Напред.

 6. В страницата на съветника Избор на таблици и изгледи сложете отметка в квадратчето до частите на отчета, които искате да импортирате като данни.

  Някои отчети може да съдържат няколко части, включително таблици, списъци или графики.

 7. В полето истинско име въведете името на таблицата, която искате да се записват във вашата работна книга, Power Pivot на канала за данни.

  Името на контролата на услугите за отчети се използва по подразбиране, ако никакво име не е зададено: например Tablix1, Tablix2. Препоръчваме да промените това име по време на импортирането, така че да можете по-лесно да идентифицирате произхода на импортирания канал за данни.

 8. Щракнете върху Преглед и филтър за преглед на данните и промяна на избора на колони. Не може да ограничите редовете, импортирани в отчета на канали за данни, но може да премахнете колони, като изчистите квадратчетата за отметка. Щракнете върху OK.

 9. В страницата Избор на таблици и изгледи щракнете върху Готово.

 10. Когато всички редове са импортирани, щракнете върху Затвори.

Най-горе на страницата

Експортиране на отчет като канал за данни

 1. Отворете отчет от диспечера на отчети, SharePoint или от сървър за отчети.

 2. В лентата с инструменти за отчета щракнете върху Експортиране като канал за данни бутон: Икона на канал за данни

  Ако Excel е инсталиран на компютъра ви, ще получите подкана да отворите или запишете файла.

 3. Щракнете върху Отвори да видите незабавно импортираните данни в прозореца на Power Pivot в Excel.

Ако бутонът не се вижда, отчетът не се изпълнява на поддържана версия на услугите за отчети. Помислете за преместване или копиране на отчета на сървър за отчети, който е поддържано издание.

Забележка: Услуги за отчет включва разширение на рендирането на атом, което генерира канали от файлове за дефиниция на отчета. Това разширение, вместо да Power Pivot софтуер за сървър, създава отчет канали и данните услуга документи, използвани за експортиране на данни на отчет в Power Pivot работни книги. За повече информация за използването на информационни канали в Power Pivotвижте Power Pivot информационни канали за данни в MSDN.

Най-горе на страницата

Записване като файл на документ за услуги Atom (.atomsvc) за бъдещи операции за импортиране

Ако нямате приложение на вашия компютър, може да отворите отчет канал, запишете документа за бъдеща употреба на компютър, който има Power Pivot в Excel. Документ, който записвате указва адрес към отчета. Не съдържа данни от отчета.

 1. Отворете отчет от диспечера на отчети, SharePoint или от сървър за отчети.

 2. В лентата с инструменти за отчета щракнете върху Експортиране като канал за данни бутон: Икона на канал за данни

 3. Щракнете върху Запиши, за да съхраните .atomsvc файла на компютъра. Файлът указва сървъра на отчета и местоположението на файла на отчета.

За да използвате .atomsvc файла по-късно, можете да го отворите в Power Pivot в Excel, за да импортирате отчета канал. За повече информация как да укажете документ за услуга на данни за отчета канали, вижте Импортиране на данни на отчет чрез URL адрес към документ за услуга за данни в тази тема.

Можете също да публикувате този файл към библиотека на SharePoint, за да го направите достъпен за всеки, който иска да използва отчет канали в други работни книги или отчети на канал за данни. За повече информация за канал библиотеки за данни вижте Power Pivot информационни канали за данни в MSDN.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×