Импортиране или копиране на списъка за автоматично довършване на друг компютър

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Списък за автодовършване е функция, която показва предложения за имена и имейл адреси, като започнете да ги въведете. Тези предложения са възможни съвпадения от списък с имена и имейл адреси от имейл съобщения, които сте изпратили.

Списък за автодовършване

Outlook 2016, Outlook 2013 и Outlook 2010 съхранете елементите на списъка на "Автодовършване" като скрит съобщение в хранилището ви първичен, във вашата пощенска кутия на Microsoft Exchange Server или файла с данни на Outlook (.pst) за вашия акаунт. За да копирате списъка "Автодовършване" към и от Outlook 2016, 2013 или 2010, вижте Копиране списъка "Автодовършване".

Ако искате да копирате списък за автодовършване (.nk2) от друг компютър, който е бил с POP3 имейл акаунт или Outlook 2007, трябва да импортирате файла. Вижте Копиране и импортиране на файл .nk2.

Копиране на списъка "Автодовършване"

Стъпка 1: Експортиране на съобщението за пощенска кутия на "Автодовършване"

 1. Излезте от Outlook и след това затворете Outlook Web Access или Outlook Web App (OWA) на всички работни места, които са свързани с вашата пощенска кутия.

 2. Изтеглете и инсталирайте MFCMAPI от http://mfcmapi.codeplex.com.

 3. Изпълнение на mfcmapi.exe.

 4. В менюто сесия щракнете върху влизане.

 5. Ако получите подкана за профил, изберете името на желания профил и след това щракнете върху OK.

 6. В прозореца на горната намерете реда, който отговаря на вашата пощенска кутия и след това щракнете двукратно върху нея.

 7. В лявата страна на навигационния екран разгънете Главен контейнери след това разгънете Най-горе на хранилище на информация или IPM_SUBTREE.

 8. С десния бутон върху папката "Входящи" и след това щракнете върху Отвори свързано съдържание таблица. Това действие отваря нов прозорец MFCMAPI, който съдържа различни свойства.

 9. Под колоната тема с десния бутон върху елемента, който има тема IPM. Configuration.Autocompleteи след това щракнете върху Експортиране на съобщение. Това действие отваря прозореца Записване на файл на съобщение .

 10. В падащия списък изберете файл на съобщение (UNICODE)и след това щракнете върху OK.

 11. Изберете местоположение на папка, към която искате да запишете съобщението и след това щракнете върху Запиши. Забележка това местоположение.

Стъпка 2: Импортиране на съобщението за пощенска кутия на "Автодовършване"

 1. Излезте от Outlook и след това затворете Outlook Web Access или Outlook Web App (OWA) на всички работни места, които са свързани с вашата пощенска кутия.

 2. Изтеглете и инсталирайте MFCMAPI от http://mfcmapi.codeplex.com.

 3. Изпълнение на mfcmapi.exe.

 4. В менюто сесия щракнете върху влизане.

 5. Ако получите подкана за профил, изберете името на желания профил и след това щракнете върху OK.

 6. В прозореца на горната намерете реда, който отговаря на вашата пощенска кутия и след това щракнете двукратно върху нея.

 7. В лявата страна на навигационния екран разгънете Главен контейнери след това разгънете Най-горе на хранилище на информация или IPM_SUBTREE.

 8. С десния бутон върху папката "Входящи" и след това щракнете върху Отвори свързано съдържание таблица. Това действие отваря нов прозорец MFCMAPI, който съдържа различни свойства.

 9. За да се избегнат дублираните записи, трябва да изтриете съществуващо съобщение на "Автодовършване".

  Бележка: Преди да изтриете IPM. Configuration.Autocomplete съобщение, трябва да експортирате съобщението с помощта на стъпките в раздела "Как да експортирате кеша за автоматично довършване".

  За да изтриете съществуващото "Автодовършване" съобщение, изпълнете следните стъпки:

  1. В колоната тема Намерете елемента, който има тема IPM. Configuration.Autocomplete.

  2. С десния бутон върху елемента и след това щракнете върху Изтриване на съобщение. Това отваря прозореца за Изтриване на елемент .

  3. В падащия списък изберете Окончателно изтриване (Изтриване на изтрит елемент задържане, ако се поддържа)и след това щракнете върху OK.

 10. В менюто папка щракнете върху Импортиране и след това щракнете върху от съобщение.

 11. Намерете .msg файла, който сте създали в стъпка 11 "Експортиране" Автодовършване "пощенска кутия съобщение" по-горе и след това щракнете върху OK.

 12. В прозореца Натоварване съобщение , който се появява изберете зареждане съобщение в текущата папка в списъка стил на натоварването и след това щракнете върху OK.

"Автодовършване" информацията се импортира от IPM. Configuration.Autocomplete_ <шестнадесетичен код> .msg, където контейнера <шестнадесетичен код> представлява дълъг низ от букви и цифри.

Coy и импортиране на файл .nk2

Стъпка 1: Копиране на файла за автоматично довършване от стария компютър

 1. Тъй като папка по подразбиране е скрита папка, най-лесният начин да отворите папката е да използвате командата %APPDATA%\Microsoft\Outlook в Windows полето за търсене (или преглед, за да C:\Users\потребителско име\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook).

 2. В папката на Outlook Намерете файла си списък за автодовършване (.nk2).

  Забележка: Разширения са скрити по подразбиране в Windows. За да промените дали разширения на файлове се показват в прозорец на Explorer в менюто инструменти (в Windows 7 или Windows Vista, натиснете клавиша ALT, за да видите менюто " инструменти "), щракнете върху Опции за папките. В раздела изглед изберете или изчистете отметката от квадратчето Скрий разширенията за известните типове файлове .

 3. Копирайте файла на новия компютър. Файлът е малък и може да бъде поставена на преносим носител като USB памет.

Стъпка 2: Копиране на файла за автоматично довършване в новия компютър

 1. На новия компютър, в контролния панел щракнете върху или щракнете двукратно върху поща.

  Поща се показва в различни местоположения в контролния панел в зависимост от версията на операционната система Microsoft Windows, Контролен панел, избрано, и дали е инсталирана на 32 - битова или 64-битова операционна система или версията на Outlook 2010.

  Най-лесният начин да намерите Поща е да отворите контролния панел в Windows, и после в полето Търсене в горната част на прозореца да въведете Поща. В контролния панел на Windows XP въведете Поща в полето Адрес.

  Забележка: Иконата Поща се показва, след като Outlook стартира за първи път.

 2. Щракнете върху Покажи профилите.

 3. Отбележете името на профила. Ще трябва да промените името на .nk2 файла, за да съответства на името по-късно.

 4. Копиране на файл .nk2 на новия компютър в папката, в която Outlook се записват конфигурации. Тъй като папка по подразбиране е скрита папка, най-лесният начин да отворите папката е да използвате командата %APPDATA%\Microsoft\Outlook в Windows полето за търсене (или преглед, за да C:\Users\потребителско име\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook).

 5. След като файлът е се справи до папката, щракнете двукратно върху файла, щракнете върху Преименувайи променете името, за да съответства на името на профила, който се появява в стъпка 3.

Стъпка 3: Импортиране на списък за автодовършване

Сега сте готови да стартирате Outlook и импортиране на файла, но трябва да стартирате Outlook със специални еднократна команда.

 • Въведете outlook /importnk2 в полето за търсене на Windows и след това натиснете клавиша Enter.

Списък за автодовършване сега трябва да има записи от друг компютър, когато съставяте съобщение и започнете да пишете в полетата до, Якили СК .

Най-горе на страницата

В Outlook 2007 можете да копирате имената и имейл адресите в списъка за автоматично довършване от един компютър на друг. Например ако сте надстройка на нов компютър и не искате да загубите цялата информация, съхранявана в списъка за автоматично довършване, можете да копирате имената и имейл адресите от стария си компютър на новия компютър.

Важно: Трябва да затворите Microsoft Outlook преди да започнете тази процедура. Имената ще бъдат включени в списъка за автоматично довършване, когато рестартирате Outlook.

Копирайте файла на Автодовършване от стария компютър

 1. На стария ви компютър отидете на диск: \user\AppData\Local\Microsoft\Outlook.

  Забележка: В зависимост от настройките за файлове, тази папка може и да бъде скрита.

 2. Щракнете с десния бутон name.nk2 профил и след това щракнете върху Копирай.

  Съвет: Можете да копирате файла на сменяем носител, например USB мултимедия придържайте и след това копирайте файла на правилното място на новия компютър. Или можете да прикачите файла към имейл съобщение и да изпратите съобщението до себе си. На новия компютър Отворете прикачения файл в Outlook и след това я запишете на правилното място.

 3. На компютъра, където искате да попълните списъка за автоматично довършване щракнете с десния бутон някъде в устройството: \user\AppData\Local\Microsoft\Outlook и след това щракнете върху постави , за да запишете профил name.nk2.

 4. Ако името на потребителския профил в Outlook е различно на компютъра, на който прехвърляте .nk2 файла, трябва да преименувате файла с потребителския профил на Outlook, който се използва на новия компютър, след като копирате файла в правилната папка. Например ако премествате Петър Банков.nk2 от оригиналния компютър с име на потребителския профил за Outlook, което е Петър Банков, и копирате файла Петър Банков.nk2 на новия компютър, трябва да преименувате файла с профила за Outlook, който се използва на новия компютър.

 5. Когато бъдете подканени да замените съществуващия файл, щракнете върху Да.

 6. Отворете Outlook, за да видите промените в списъка за автоматично довършване.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×