Изчисляеми колони в Power Pivot

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

С изчисляеми колони можете да добавите нови данни към таблица във вашия Power Pivot модел на данни. Но вместо поставяне или импортиране на стойности в колоната, можете да създавате Изрази за анализ на данни (DAX)формула, която определя стойностите на колоните. Например искате да добавите продажби печалба стойности за всеки ред в таблица factSales. Чрез добавяне на нова изчислена колона и с помощта на формулата = [SalesAmount]-[TotalCost]-[ReturnAmount] като извадите стойностите от всеки ред в TotalCost и ReturnAmount колони от стойностите във всеки ред на колоната SalesAmount се изчисляват стойности. Колоната печалба след това може да се използва в отчет с обобщена таблица, обобщена диаграма или Power View, както бихте всякаква друга колона.

Изчисляема колона в Power Pivot

Създаване на изчисляема колона в Power Pivot

Забележка : Въпреки че изчисляеми колони и мерки са подобни, и двете се базират на формула, те се различават по начина, по който се използват. Най-често се използват мерки в областта за стойности на обобщена таблица или обобщена диаграма. Изчисляеми колони се използват, когато искате да поставите изчислени резултати в друга област на обобщена таблица (например колона или ред в обобщена таблица или върху ос в обобщена диаграма). За повече информация относно мерки вижте мерки в Power Pivot.

Подробна информация за изчисляемите колони

Формулите в изчисляемите колони са много сходни с формулите, които създавате в Excel. За разлика от Excel обаче, не може да създавате различни формули за различните редове в дадена таблица. Вместо това формулата на DAX се прилага автоматично към цялата колона.

Когато една колона съдържа формула, стойността се изчислява за всеки ред. Резултатите за колоната се изчисляват веднага, щом въведете формулата. Стойностите на колоните тогава се преизчисляват, ако е необходимо, например когато основните данни се обновяват.

Можете да създадете изчисляеми колони, въз основа на мерки и други изчисляеми колони. Например може да създадете една изчисляема колона, за да извлечете число от текстов низ от и след това да използвате това число в друга изчисляема колона.

Най-горе на страницата

Пример

Изчисляемата колона може да се основава на данни, които сте добавили в съществуваща таблица. Например може да решите да съедините стойности, да извършите събиране, да извлечете поднизове или да сравните стойностите в други полета. За да добавите изчисляема колона, вече трябва да сте добавили поне една таблица в Power Pivot.

Нека да разгледаме следната формула:

=EOMONTH([StartDate],0])

Като използва примерните данните за Contoso, тази формула извлича месеца от колоната StartDate в таблицата Promotion. След това изчислява стойността за край на месеца, за всеки ред в таблицата Promotion. Вторият параметър указва броя на месеците преди или след месеца в StartDate. В този случай 0 означава същия месец. Например ако стойността в колоната StartDate е 01.06.2001, стойността в изчисляемата колона ще бъде 30.06.2001.

За повече информация относно примерните данни за Contoso вж. Получаване на примерни данни за уроците за DAX и моделите на данни.

Най-горе на страницата

Наименуване на изчисляеми колони

По подразбиране нови изчисляеми колони се добавят отдясно на другите колони и колоната автоматично се дават по подразбиране името на CalculatedColumn1, CalculatedColumn2и т.н. Можете да пренареждате и преименувате колони, след като са създадени. Въпреки това има някои ограничения за промени в изчисляеми колони:

  • Всяко име на колона в дадена таблица трябва да бъде уникално.

  • Избягвайте имена, които вече са били използвани за мерки в същата работна книга. Въпреки че е възможно за мярка и изчисляема колона да има същото име, ако имена не са уникални лесно можете да получите грешки в изчислението. За да избегнете случайно извикване на мярка, когато се обръщате към колона винаги използвайте напълно квалифицирана колона препратка.

  • Когато преименувате изчисляема колона, всички формули, които използват съществуващата колона, трябва да бъдат актуализирани. Освен ако не работите в ръчен режим на актуализиране, актуализирането на резултатите от формулите става автоматично. Тази операция обаче може да отнеме известно време.

  • Има някои знаци, които не могат да се използват в имената на колоните или на други обекти в Power Pivot. За повече информация вж. "Изисквания за наименуване" в Спецификации за синтаксис на DAX за Power Pivot.

Преименуване или редактиране на съществуваща изчисляема колона

  1. В прозореца на Power Pivot щракнете с десния бутон върху заглавието на изчисляемата колона, която искате да преименувате, и щракнете върху Преименуване на колоната.

  2. Въведете новото име, а после натиснете ENTER, за да го приемете.

Най-горе на страницата

Промяна на типа данни

Можете да промените типа на данните за една изчисляема колона така, както променяте типа на данните за неизчисляемите колони. Не можете да правите следните промени: от текст към десетично число, от текст към цяло число, от текст към валута и от текст към дата. Можете да променяте от текст към булев израз.

Най-горе на страницата

Производителност на изчисляемите колони

Формулата за изчисляема колона може да бъде по-ресурс интензивно от формула, използвана за мярка. Една причина е, че резултатът за изчисляема колона винаги се изчислява за всеки ред в таблица, докато мярка се изчислява само за клетките, които се използват в обобщена таблица или обобщена диаграма.

Например таблица с един милион редовете винаги ще има изчисляема колона с един милион резултати и съответния ефект върху производителността. Въпреки това обобщена таблица обикновено филтрира данните чрез прилагане на заглавия на редове и колони; Следователно мярката се изчислява само за подмножеството от данни във всяка клетка в обобщената таблица.

Дадена формула има взаимовръзка с обектите, които са препратени във формулата, например други колони или изрази, които изчисляват стойности. Например дадена изчисляема колона, която се основава на друга колона, или изчисление, което съдържа израз с препратка към колона, не могат да бъдат изчислени, докато не се изчисли другата колона. По подразбиране автоматичното обновяване е разрешено. Следователно всички подобни взаимовръзки може да повлияят върху производителността, докато стойностите се актуализират, а формулите се обновяват.

За да избегнете проблеми с производителността, когато създавате изчисляеми колони, следвайте тези указания:

  • Вместо да създавате една формула, съдържаща много сложни взаимовръзки, създайте формулите в няколко стъпки, като записвате резултатите в колони, за да може да проверите резултатите и да оцените производителността.

  • Промяната на данните често изисква преизчисляване на изчисляемите колони. Може да го предотвратите, като зададете ръчен режим на преизчисляване. Но ако има неправилни стойности в изчисляемата колона, тя ще бъде маркирана в сиво, докато не обновите и не преизчислите данните.

  • Ако промените или изтриете релациите между таблиците, формулите, които използват колони в тези таблици, ще бъдат невалидни.

  • Ако създадете формула, съдържаща кръгова или препращаща към формулата релация, ще възникне грешка.

Задачи

Статиите по-долу съдържат допълнителна информация относно работата с изчисляеми колони.

Създаване на изчисляема колона

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×