Изчисляеми колони в Power Pivot

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Изчисляема колона ви дава възможност да добавяте нови данни в таблица във вашия Power Pivot модел на данни. Вместо поставяне или импортиране на стойности в колоната, която създавате Изрази за анализ на данни (DAX)формула, която определя стойностите на колоните.

Ако например трябва да добавите продажби печалба стойности за всеки ред в таблица factSales . Чрез добавяне на нова изчислена колона и с помощта на формулата = [SalesAmount]-[TotalCost]-[ReturnAmount]новите стойности са изчислени чрез изваждане стойности от всеки ред в TotalCost и ReturnAmount колони от стойностите във всеки ред от SalesAmount колона. Колоната печалба след това може да се използва в отчет с обобщена таблица, обобщена диаграма или Power View – както с друга колона.

Тази фигура показва изчисляема колона в Power Pivot.

Създаване на изчисляема колона в Power Pivot

Забележка: Въпреки че изчисляеми колони и мерки са сходни, защото всеки се основава на формула, те са различни. Най-често се използват мерки в областта за стойности на обобщена таблица или обобщена диаграма. Използване на изчисляеми колони, когато искате да поставите изчислени резултати в друга област на обобщена таблица – например колона или ред в обобщена таблица или върху ос в обобщена диаграма. За повече информация относно мерки вижте мерки в Power Pivot.

Подробна информация за изчисляемите колони

Формулите в изчисляеми колони са много като формулите, които създавате в Excel. Обаче не може да създавате различни формули за различни редове в таблица. По-скоро DAX формулата автоматично се прилага към цялата колона.

Когато една колона съдържа формула, стойността се изчислява за всеки ред. Резултатите за колоната се изчисляват веднага, щом въведете формулата. Стойностите на колоните тогава се преизчисляват, ако е необходимо, например когато основните данни се обновяват.

Можете да създадете изчисляеми колони според мерки и други изчисляеми колони. Например може да създадете една изчисляема колона, за да извлечете число от низ от текст и след това да използвате това число в друга изчисляема колона.

Пример

Може да поддържа изчисляема колона с данни, които добавяте в съществуваща таблица. Например можете да изберете да конкатенирате стойности, изпълнява добавянето, извлечете застъпващите поднизове или сравняване на стойности в други полета. За да добавите изчисляема колона, трябва да имате вече имате поне една таблица в Power Pivot.

Погледнете тази формула:

=EOMONTH([StartDate],0])

Като използва примерните данните за Contoso, тази формула извлича месеца от колоната StartDate в таблицата Promotion. След това изчислява стойността за край на месеца, за всеки ред в таблицата Promotion. Вторият параметър указва броя на месеците преди или след месеца в StartDate. В този случай 0 означава същия месец. Например ако стойността в колоната StartDate е 01.06.2001, стойността в изчисляемата колона ще бъде 30.06.2001.

За повече информация относно примерните данни за Contoso вж. Получаване на примерни данни за уроците за DAX и моделите на данни.

Наименуване на изчисляеми колони

По подразбиране нови изчисляеми колони се добавят отдясно на другите колони и колоната автоматично се дават името по подразбиране на CalculatedColumn1, CalculatedColumn2и т.н. След като създадете колони, можете да пренареждате и преименувате колони, колкото е необходимо.

Има някои ограничения за промени в изчисляеми колони:

  • Всяко име на колона в дадена таблица трябва да бъде уникално.

  • Избягвайте имена, които вече са били използвани за мерки в същата работна книга. Въпреки че е възможно за мярка и изчисляема колона да има същото име, ако имена не са уникални лесно можете да получите грешки в изчислението. За да избегнете случайно извикване на мярка, винаги използвайте напълно квалифицирана колона препратка, когато се обръщате към колона.

  • Когато преименуването на изчисляема колона, трябва също да актуализирате всички формули, които разчитат на съществуваща колона. Ако не сте в режим на ръчно актуализиране, актуализиране на резултатите от формулите става автоматично. Въпреки това тази операция може да отнеме известно време.

  • Има някои знаци, които не могат да бъдат използвани в рамките на имената на колоните или в имената на други обекти в Power Pivot. За повече информация вижте "Именуване изисквания" " Спецификация за синтаксиса на DAX за Power Pivot.

За да преименувате или редактиране на съществуваща изчисляема колона:

  1. В прозореца на Power Pivot щракнете с десния бутон върху заглавието на изчисляемата колона, която искате да преименувате, и щракнете върху Преименуване на колоната.

  2. Въведете новото име, а после натиснете ENTER, за да го приемете.

Промяна на типа данни

Можете да промените типа на данните за изчисляема колона по същия начин, можете да промените типа на данните за другите колони. Не можете да правите следните промени тип данни: от текст в десетично, от текст до цяло число, от текст към валута и от текст към днешна дата. Можете да направите промяна от текст в булев тип.

Производителност на изчисляемите колони

Формулата за изчисляема колона може да бъде по-ресурс интензивно от формула, използвана за мярка. Една причина е, че резултатът за изчисляема колона винаги се изчислява за всеки ред в таблица, докато мярка се изчислява само за клетките, които се използват в обобщена таблица или обобщена диаграма.

Например таблица с един милион редовете винаги ще има изчисляема колона с един милион резултати и съответния ефект върху производителността. Въпреки това обобщена таблица обикновено филтрира данни чрез прилагане на заглавия на редове и колони. Това означава, че мярката се изчислява само за подмножеството от данни във всяка клетка в обобщената таблица.

Формула със зависимости на обекта препратки във формулата, като например други колони или изрази, които оценяване на стойности. Например изчисляема колона, която се базира на друга колона – или изчисление, съдържаща израз с препратка към колона – не може да се оцени, докато другата се оценява. По подразбиране е разрешена автоматичното обновяване. И така имайте предвид, че формулата зависимости може да засегне производителността.

За да избегнете проблеми с производителността, когато създавате изчисляеми колони, следвайте тези указания:

  • Вместо да създадете една формула, която съдържа много сложни зависимости, създавате формули в стъпки, с резултати, записани в колони, така че да можете да проверите резултатите и оценка на промените в производителността.

  • Модификации на данните в често ще предизвика актуализации в изчисляеми колони. Можете да предотвратите това чрез задаване на режим на преизчисление на ръчно. Имайте предвид, въпреки това, ако всички стойности в изчисляемата колона са неправилни колоната ще бъде забранена, докато обновите и преизчисляване на данни.

  • Ако промените или изтриете релациите между таблиците, формулите, които използват колони в тези таблици, ще бъдат невалидни.

  • Ако създадете формула, съдържаща кръгова или препращаща към формулата релация, ще възникне грешка.

Задачи

За повече информация относно работата с изчисляеми колони вижте Създаване на изчисляема колона.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×