Изчисляване на разликата между два момента във времето

Изчисляване на разликата между два момента във времето

Да речем, че искате да разберете, колко време му е нужно на работник, за да изпълни монтажна операция на конвейер, или колко време е нужно за обработката на поръчка за бързо хранене в пиковите часове. Има няколко начина за изчисляване на разликата между два момента във времето.

Какво искате да направите?

Представяне на резултата в стандартен формат на часа

Представяне на резултата на базата на една обща единица за време

Представяне на резултата в стандартен формат на часа

Има два подхода, които можете да приложите, за да представите резултатите в стандартен формат на часа (часове:минути:секунди). Използвайте оператора за изваждане (-), за да намерите разликата между времената, и след това направете едно от следните неща:

 • Приложете код на потребителски формат към клетката, като направите следното:

  1. Изберете клетката.

  2. В раздела Начало, в групата Число, щракнете върху стрелката до полето Общи и щракнете върху Още числови формати.

  3. В диалоговия прозорец Форматиране на клетки щракнете върху По избор в списъка Категория и след това изберете формат по избор в полето Тип.

 • Използвайте функцията TEXT, за да форматирате часа.

Когато използвате кодове на формати за време, часовете никога не надвишават 24, а минутите и секундите никога не надвишават 60.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирам пример?

 1. Изберете примера в тази статия.

  Важно: Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  избиране на пример от помощта за Excel 2013 за Windows

  Избиране на пример от помощта

 2. Натиснете CTRL+C.

 3. В Excel създайте празна работна книга или работен лист.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  Важно: За да работи правилно примерът, трябва да го поставите в клетка A1 на работния лист.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

След като копирате примера в празен работен лист, можете да го приспособите към нуждите си.

1

2

3


4


5


6

7


8


9

A

B

Начален момент

Краен момент

09.6.2007 10:35

10.6.2007 15:30

Формула

Описание (Резултат)

=B2-A2

Часове между двата момента (4) Трябва ръчно да приложите потребителския формат "ч" към клетката.

=B2-A2

Часовете и минутите между двата момента (4:55) Трябва ръчно да приложите потребителския формат "ч:мм" към клетката.

=B2-A2

Часовете, минутите и секундите между двата момента (04:55:00) Трябва ръчно да приложите потребителския формат "ч:мм:сс" към клетката.

=TEXT(B2-A2,"h")

Часове между два момента, когато клетката е форматирана като "h" чрез функцията TEXT (4).

=TEXT(B2-A2,"h:mm")

Часове и минути между два момента, когато клетката е форматирана като "h:mm" чрез функцията TEXT (4:55).

=TEXT(B2-A2,"h:mm:ss")

Часове, минути и секунди между двата момента, когато клетката е форматирана като "h:mm:ss" чрез функцията TEXT (04:55:00).

Забележка: Ако използвате и формат, приложен с функцията TEXT, и приложите числов формат към клетката, функцията TEXT има приоритет пред форматирането на клетката.

За повече информация относно използването на тези функции вж. TEXT функция и Показване на числа като дати или часове.

Най-горе на страницата

Представяне на резултата на базата на една обща единица за време

За целта използвайте функцията INT или функциите HOUR, , MINUTE и SECOND.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирам пример?

 1. Изберете примера в тази статия.

  Важно: Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  избиране на пример от помощта за Excel 2013 за Windows

  Избиране на пример от помощта

 2. Натиснете CTRL+C.

 3. В Excel създайте празна работна книга или работен лист.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  Важно: За да работи правилно примерът, трябва да го поставите в клетка A1 на работния лист.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

След като копирате примера в празен работен лист, можете да го приспособите към нуждите си.

1

2

3


4


5


6

7


8


9

A

B

Начален момент

Краен момент

09.6.2007 10:35

10.6.2007 15:30

Формула

Описание (Резултат)

=INT((B2-A2)*24)

Общо часове между двата момента (4)

=(B2-A2)*1440

Общо минути между двата момента (295)

=(B2-A2)*86400

Общо секунди между двата момента (17 700)

=HOUR(B2-A2)

Разликата в единиците за час между двата момента. Тази стойност не може да надвишава 24 (4).

=MINUTE(B2-A2)

Разликата в единиците за минути между двата момента. Тази стойност не може да надвишава 60 (55).

=SECOND(B2-A2)

Разликата в единиците за секунди между двата момента. Тази стойност не може да надвишава 60 (0).

За повече информация относно начините за използване на тези функции вж. INT функция, HOUR функция, MINUTE функция и SECOND функция.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×