Преминаване към основното съдържание
Изтриване на колона в списък или библиотека на SharePoint

Изтриване на колона в списък или библиотека на SharePoint

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

SharePoint колони ви помагат да групирате, категоризирате и проследявате информация, като например име на отдел или номер на проект. Има колони за сайт, точно както има колони за списъци и библиотеки. Можете да добавите колона на сайт към списък или библиотека. Ако вече не използвате колона за списък, библиотека или сайт, можете да я изтриете.

За да създадете колона на страница или сайт, вижте Създаване на колона в списък или библиотека на SharePoint.

За да изтриете колона за списък или библиотека, трябва да имате поне разрешения на групата за SharePoint на проектанти за сайта.

Актуализиран 5 Октомври 2018

Изтриване на колона от списък или библиотека на SharePoint online

 1. В Икона за стартиране на приложения на Office 365 за стартиране на приложения щракнете върху SharePoint, намерете и отидете на сайта и след това отворете списъка или библиотеката. Ако списъкът или библиотеката на SharePoint все още не са отворени, щракнете върху името му на страницата или в "бързо стартиране".

  Ако името на вашия списък или библиотека не се показва на страницата, щракнете върху Настройкина Бутонът "Настройки" от SharePoint online , щракнете върху съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашия списък или библиотека.

  Менюто ' ' Настройки ' ' с осветено съдържание на сайта
 2. Щракнете върху Настройкина Бутон за настройки на Office 365 и след това щракнете върху настройки на списък или Настройки на библиотеката.

  Меню ' ' Настройки ' ' с осветени настройки на списък
 3. На страницата Настройки на списък или Настройки на библиотеката , в раздела колони щракнете върху името на колоната, която искате да изтриете.

  Раздел ' ' колони ' ' в раздела ' ' списък ' '
 4. ПреВъртете до долната част на страницата за редактиране на колона и след това щракнете върху Изтрий.

  Бутонът за изтриване на колона на сайт

  Забележка:  Списъците и библиотеките съдържат задължително колоните, които не могат да се изтрият, като например заглавието или името. Ако колоната не може да бъде изтрита, бутонът Delete не е достъпен. Ако не можете да изтриете колона, но не искате да се показва колоната в изглед, можете да я скриете от изгледа.

 5. Когато бъдете подканени, щракнете върху OK , за да запишете.

  Поле за потвърждение, за да щракнете върху OK, за да изтриете
 6. За да се върнете в списъка или библиотеката, щракнете върху името в "бързо стартиране" или в пътя в горния край на страницата за настройки.

Изтриване на колона на сайт от SharePoint online

Колоната на сайта е споделена колона и не е създадена поотделно за всеки списък. За да изтриете колона на сайт, трябва да премахнете всички препратки към колоната. Това включва използването в списъци или библиотеки с документи. ИзПразнете кошчето на SharePoint , за да сте сигурни, че не е препращан от елемент, който е бил изтрит. Някои колони не могат да се изтрият. Ако колоната не може да бъде изтрита, можете да скриете колоната.

 1. Щракнете върху Настройкина Бутонът "Настройки" от SharePoint online , щракнете върху настройки на сайта.  Ако не виждате настройките на сайта, щракнете върху информация за сайта и след това щракнете върху Преглед на всички настройки на сайта. Някои страници може да изискват от вас да изберете съдържание на сайтаи след това Настройки на сайта.

 2. Под галерии на Web Designerщракнете върху колони на сайта.

  Опция за колона на сайт на страницата "Настройки на сайта"
 3. ПреВъртете до колоната на сайта, която искате да изтриете, и щракнете върху името.

  Намерете колоната на сайта и щракнете върху името
 4. Щракнете върху Изтрий в долния десен ъгъл на страницата.

  Бутонът за изтриване на колона на сайт
 5. Ако сте сигурни, че искате да изтриете колоната окончателно, щракнете върху OK .

  ПоТвърдете изтриването, като щракнете върху OK

  Ако получите съобщение, което ви казва да премахнете всички препратки, то може да е все още препращащо към препратки или не може да бъде изтрито.

  Съобщение за грешка, когато колоната не може да бъде изтрита

Най-горе на страницата

Изтриване на колона от списък или библиотека на SharePoint 2016 или 2013

Важно:  Тази процедура изтрива колоната и всякакви данни в колоната. След като изтриете колона, не можете да възстановите колоната от кошчето.

 1. Ако списъкът или библиотеката на SharePoint все още не са отворени, щракнете върху името му на страницата или в "бързо стартиране".

  Ако името на вашия списък или библиотека не се показва на страницата, щракнете върху Настройкина Бутон за настройки на Office 365 , щракнете върху съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашия списък или библиотека.

 2. В лентата щракнете върху раздела Списък или Библиотека. Името на раздела може да е различно в зависимост от типа на списъка или библиотеката. Например ако списъкът ви е календар, името на раздела е календар.

  Библиотеката и разделът ' ' преглед ' ' на лентата
 3. В групата Настройки щракнете върху настройки на списък или Настройки на библиотеката.

  Бутон ' ' настройки на библиотеката ' ' в лентата
 4. На страницата Настройки на списък или Настройки на библиотеката , в раздела колони щракнете върху името на колоната, която искате да изтриете.

 5. ПреВъртете до долната част на страницата "промяна на колоната" и след това щракнете върху Изтрий.

  Бутонът за изтриване на колона на сайт

  Забележка:  Списъците и библиотеките съдържат задължително колоните, които не могат да се изтрият, като например заглавието или името. Ако колоната не може да бъде изтрита, бутонът Delete не е достъпен. Ако не можете да изтриете колона, но не искате да се показва колоната в изглед, можете да я скриете от изгледа.

 6. Когато бъдете подканени, щракнете върху OK , за да запишете.

  Поле за потвърждение, за да щракнете върху OK, за да изтриете
 7. За да се върнете в списъка или библиотеката, щракнете върху името в "бързо стартиране" или в пътя в горния край на страницата за настройки.

Изтриване на колона на сайт от SharePoint 2016 или 2013

За да изтриете колона на сайт, трябва да премахнете всички препратки към колоната. Това включва използването в списъци или библиотеки с документи. ИзПразнете кошчето на SharePoint , за да сте сигурни, че не е препращан от елемент, който е бил изтрит. Някои колони не могат да се изтрият. Ако колоната не може да бъде изтрита, можете да скриете колоната.

 1. Щракнете върху Настройкина Бутон за настройки на Office 365 , щракнете върху настройки на сайта.

 2. Под галерии на Web Designerщракнете върху колони на сайта.

  Опция за колона на сайт на страницата "Настройки на сайта"
 3. ПреВъртете до колоната на сайта, която искате да изтриете, и щракнете върху името.

  Намерете колоната на сайта и щракнете върху името
 4. Щракнете върху Изтрий в долния десен ъгъл на страницата.

  Бутонът за изтриване на колона на сайт
 5. Ако сте сигурни, че искате да изтриете колоната окончателно, щракнете върху OK .

  ПоТвърдете изтриването, като щракнете върху OK

  Ако получите съобщение, което ви казва да премахнете всички препратки, то може да е все още препращащо към препратки или не може да бъде изтрито.

  Съобщение за грешка, когато колоната не може да бъде изтрита

Най-горе на страницата

Изтриване на колона от списък или библиотека на SharePoint 2010

Важно:  Тази процедура изтрива колоната и всякакви данни в колоната. Колоната не може да бъде възстановена от кошчето.

 1. Ако списъкът или библиотеката на SharePoint все още не са отворени, щракнете върху името му в "бързо стартиране".

  Ако името на вашия списък или библиотека не се показва, щракнете върху действия за сайта Изображение на бутон , щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашия списък или библиотека.

  Преглед на цялото съдържание на сайта в менюто "действия за сайта"
 2. В лентата щракнете върху раздела списък или библиотека . Името на раздела може да е различно в зависимост от типа на списъка или библиотеката. Например ако списъкът ви е календар, името на раздела е календар.

 3. В групата Настройки щракнете върху настройки на списък или Настройки на библиотеката.

  Настройки на списък

 4. На страницата Настройки на списък или Настройки на библиотеката , в раздела колони щракнете върху името на колоната, която искате да изтриете.

  Секцията ''Колони'' на настройките на списък

 5. ПреВъртете до долната част на страницата "промяна на колоната" и след това щракнете върху Изтрий.

  Бутонът ' ' Изтрий колоната ' ' в долната част на страницата

  Забележка:  Списъците и библиотеките съдържат задължително колоните, които не могат да се изтрият, като например заглавието или името. Ако колоната не може да бъде изтрита, бутонът Delete не е достъпен. Ако не можете да изтриете колона, но не искате да се показва колоната в изглед, можете да я премахнете от изгледа.

 6. Когато бъдете подканени, щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Изтриване на колона на сайт от SharePoint 2010

За да изтриете колона на сайт, трябва да премахнете всички препратки към колоната. Това включва използването в списъци или библиотеки с документи. ИзПразнете кошчето на SharePoint , за да сте сигурни, че не е препращан от елемент, който е бил изтрит. Някои колони не могат да се изтрият. Ако колоната не може да бъде изтрита, можете да скриете колоната.

 1. В менюто действия за сайта Изображение на бутон , след което щракнете върху Настройки на сайта.

  Настройки на сайта в менюто "действия за сайта"
 2. Под галериищракнете върху колони на сайта.

 3. Под колона на сайтащракнете върху колоната, която искате да изтриете.

 4. Щракнете върху Изтрий в долния десен ъгъл на страницата.

  Бутонът ' ' Изтрий колоната ' ' в долната част на страницата
 5. Ако сте сигурни, че искате да изтриете колоната окончателно, щракнете върху OK .

  ПоТвърдете изтриването, като щракнете върху OK

  Ако получите съобщение, което ви казва да премахнете всички препратки, то може да е все още препращащо към препратки или не може да бъде изтрито.

  Съобщение за грешка, когато колоната не може да бъде изтрита

Най-горе на страницата

Изтриване на колона в списък или библиотека на SharePoint 2007

Важно: Тази процедура изтрива колоната и всякакви данни в колоната.

 1. Ако списъкът или библиотеката на SharePoint все още не са отворени, щракнете върху името му в "бързо стартиране".

  Ако името на вашия списък или библиотека не се показва, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашия списък или библиотека.

  1. Направете едно от следните неща:

   • В менюто Настройки щракнете върху настройки на списък или желаната опция за настройки на Settings menu .

   • В сайт на блог, под връзки с администраторащракнете върху управление на публикации , за да се покаже списъкът на публикациите. В менюто Настройки щракнете върху Настройки на списък.

 2. Под колонищракнете върху името на колоната, която искате да изтриете.

 3. ПреВъртете до долната част на екрана и щракнете върху Изтрий.

  Бутонът ' ' Изтрий колоната ' ' в долната част на страницата "Настройки на колона"
 4. Когато бъдете подканени, ако сте сигурни, че искате да изтриете колоната, щракнете върху OK.

Забележка: Списъците и библиотеките съдържат някои необходими колони, които не могат да се изтрият, като например колоната заглавие или име . Ако колоната не може да бъде изтрита, бутонът Delete не е достъпен. Ако не можете да изтриете колона, но не искате да се показва колоната в изглед, можете да я скриете. Намерете връзки към повече информация за скриването на колоните в секцията Вижте също .

Най-горе на страницата

Изтриване на колона на сайт от SharePoint 2007

За да изтриете колона на сайт, трябва да премахнете всички препратки към колоната. Това включва използването в списъци или библиотеки с документи. ИзПразнете кошчето на SharePoint , за да сте сигурни, че не е препращан от елемент, който е бил изтрит. Някои колони не могат да се изтрият. Ако колоната не може да бъде изтрита, можете да скриете колоната.

 1. В менюто действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Настройки на сайта и след това щракнете върху Модифициране на всички настройки на сайта.

  Промяна на опциите за всички настройки на сайта под "Настройки на сайта"

  Забележка: В сайт, за който менюто действия за сайта е персонализирано, посочете Настройки на сайтаи след това щракнете върху настройките, които искате да прегледате.

 2. Под галериищракнете върху колони на сайта.

 3. Под колона на сайта щракнете върху колоната, която искате да изтриете.

 4. Щракнете върху Изтрий в долния десен ъгъл на страницата.

  Бутонът ' ' Изтрий колоната ' ' в долната част на страницата "Настройки на колона"
 5. Ако сте сигурни, че искате да изтриете колоната окончателно, щракнете върху OK .

  ПоТвърдете изтриването, като щракнете върху OK

  Ако получите съобщение, което ви казва да премахнете всички препратки, то може да е все още препращащо към препратки или не може да бъде изтрито.

  Съобщение за грешка, когато колоната не може да бъде изтрита

Не мога да изтрия колоната, която създадох

Докато има системните колони, които не можете да изтриете, с правилните разрешения можете да изтриете колона, която сте създали, когато тя вече не е посочена. Когато обаче намерите колоната, която би трябвало да можете да изтриете, и не можете да я изтриете или да я скриете в списък или библиотека, може да е повредена. Тъй като това е рядко явление, в момента няма начин да премахнете повреден файл в SharePoint. Има неподдържани решения, публикувани в Social.MSDN.Microsoft.com , които може да работят, когато се изпълняват от администратор на мрежата или SharePoint. Помолете своя администратор за съдействие.

Слушаме ви!

Беше ли полезна тази статия? Ако е така, кажете ни в края на тази страница. Кажете ни какво беше объркващо или какво липсва. Ако сте стигнали дотук от търсенето и това не е информацията, която искате, уведомете ни какво търсите. Моля, включете вашите версии на SharePoint, OS и браузър. Ще използваме вашата обратна връзка, за да проверим още веднъж тези стъпки и актуализираме тази статия.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×