Изпълняване на заявка

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Заявката е набор от инструкции, които можете да използвате за работа с данни. За да изпълните тези инструкции, трябва да изпълните заявка. Освен да върне резултати – които може да бъдат сортирани, групирани или филтрирани – заявката може да създаде, копира, изтрие или промени данни.

Тази статия обяснява как да изпълнявате заявки и предоставя само кратък общ преглед на различните типове заявки. Статията също обсъжда съобщенията за грешки, които може да възникнат, когато изпълнявате различни типове заявки, и описва стъпки, които можете да изпълните, за да избегнете или да коригирате тези грешки.

Тази статия не съдържа подробни инструкции за създаване на заявки.

Важно: Не можете да изпълнявате заявки за действие, ако базата данни работи в дезактивиран режим – режим на намалени функции, които Access използва за защита на вашите данни при определени обстоятелства. Може да видите диалоговия прозорец поле предупреждение или може да видите предупреждение в лентата за съобщения.

За повече информация относно дезактивиран режим и как да разрешите заявки за действие вижте раздела изпълните заявка за действие.

Какво искате да направите?

Изпълнение на избор или кръстосана заявка

Изпълняване на заявка за действие

Изпълнение на заявка за параметър

Изпълнение на заявка за специфична за SQL

Отстраняване на неизправности в съобщение за грешка

Изпълняване на заявка за селектиране или кръстосана заявка

Използвайте заявки за избиране и кръстосаните заявки за извличане и представяне на данни и да предоставите на формуляри и отчети с данни. Когато стартирате избор или кръстосана заявка, Microsoft Office Access 2007 резултатите се показват в изглед на лист с данни.

Изпълняване на заявката

 1. Намерете заявката в навигационния екран.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете двукратно върху заявката, която искате да изпълните.

  • Щракнете върху заявката, която искате да изпълните, и след това натиснете ENTER.

Ако заявката, която искате да изпълните, в момента е отворена в изглед за проектиране, можете да я изпълните и като щракнете върху Изпълни в групата Резултати в раздела Проектиране на лентата, част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

Най-горе на страницата

Изпълняване на заявка за действие

Има четири типа заявки за действие: Добавяне на заявки, изтриване на заявки, заявки за актуализиране и заявки за създаване на таблица. Освен за заявки за създаване на таблица (които създават нови таблици), заявки за правене на промени в данните в таблици, те са базирани на действие. Тези промени не могат да бъдат лесно да отменят, например, като натиснете CTRL + Z. Ако направите промени, като използвате по-късно решите, че не искате да направите заявка за действие, обикновено ще трябва да възстановите данните от архивно копие. По тази причина винаги трябва да се уверете, че имате свежо архивно копие на основните данни, преди да изпълните заявка за действие.

Можете да намалите риска от изпълнението на заявка за действие, като първо визуализирате данните, върху които ще я приложите. Има два начина да направите това:

 • Да прегледате заявката за действие в табличен изглед, преди да я изпълните. За да направите това, отворете заявката в режим на проектиране, щракнете върху Изглед в лента на състоянието на Access и след това щракнете върху Табличен изглед в контекстното меню. За да се върнете в режим на проектиране, щракнете отново върху Изглед и след това щракнете върху Режим на проектиране в контекстното меню.

 • Променете заявката в заявка за селектиране и след това я изпълнете.

  Забележка: Запомнете с какъв тип заявка за действие (за добавяне, актуализиране, създаване на таблица или изтриване) стартирате, така че да можете да промените заявката обратно в този тип, след като визуализирате данните с този метод.

  Изпълняване на заявка за действие като заявка за селектиране

  1. Отворете заявката за действие в режим на проектиране.

  2. В раздела проектиране , в групата Тип заявка щракнете върху избор.

  3. В раздела Структура, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

Изпълняване на заявката

Когато сте готови да изпълните заявката за действие, щракнете двукратно върху нея в навигационния екран или щракнете върху нея и след това натиснете ENTER.

Важно: По подразбиране Access забранява всички заявки за действие в база данни, освен ако вие показвате, че имате доверие базата данни. Можете да укажете, че се доверявате на база данни с помощта на лентата за съобщения, точно под лентата.

Лента за съобщения

Доверяване на база данни

 1. В лентата за съобщения щракнете върху Опции.

  Показва се диалоговият прозорец Опции за защита в Microsoft Office.

 2. Изберете Разреши това съдържание и след това щракнете върху OK.

Ако не виждате лентата за съобщения

 • В раздела Инструменти за бази данни, в групата Показване/скриване щракнете върху Лента за съобщения.

Най-горе на страницата

Изпълняване на параметрична заявка

параметризирана заявка ви подканва да въведете стойност, когато я изпълните. Когато въведете стойността, параметричната заявка я използва като критерий за поле. Полето, към което се прилага критерият, е зададено в проекта на заявката. Ако не въведете стойност, когато бъдете подканени, параметричната заявка тълкува това като въвеждане на празен низ.

Параметричната заявка е същевременно заявка от друг тип. Повечето параметрични заявки са заявки за селектиране или кръстосани заявки, но заявките за добавяне, за създаване на таблица и за актуализиране също могат да бъдат параметрични заявки.

Параметричните заявки се изпълняват в зависимост от другия им тип, но обикновено използват следната процедура.

Изпълняване на заявката

 1. Намерете заявката в навигационния екран.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете двукратно върху заявката, която искате да изпълните.

  • Щракнете върху заявката, която искате да изпълните, и натиснете ENTER.

 3. Когато се покаже подканването за параметър, въведете стойност, която ще се използва като критерий.

Най-горе на страницата

Изпълняване на специфични SQL заявки

Има три основни вида Заявка, специфична за SQL: заявки за обединение, транзитна заявки и заявки за дефиниране на данни.

Обединяващите заявки комбинират данни от две или повече таблици, но не по същия начин, както другите заявки. Докато повечето заявки комбинират данни, като конкатенират редове, обединяващите заявки комбинират данни, като добавят редове. Обединяващите заявки се различават от заявките за добавяне по това, че не променят лежащите в основата таблици. Обединяващите заявки добавят редовете в набор записи, който не се запазва след затварянето на заявката.

Транзитните заявки не се обработват от ядрото за управление на бази данни, което идва с Access; те се подават директно на отдалечен сървър за база данни, който извършва обработката и след това подава резултатите обратно на Access.

Заявките за дефиниране на данни са специален тип заявки, които не обработват данни; вместо това те създават, изтриват или модифицират други обекти на бази данни.

Специфичните SQL заявки не може да бъдат отворени в режим на проектиране. Те може да бъдат отворени само в изглед за SQL или да бъдат изпълнени. С изключение на заявките за дефиниране на данни, изпълнението на специфична SQL заявка я отваря в табличен изглед.

Изпълняване на заявката

 1. Намерете заявката в навигационния екран.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете двукратно върху заявката, която искате да изпълните.

  • Щракнете върху заявката, която искате да изпълните, и след това натиснете ENTER.

Най-горе на страницата

Отстраняване на неизправности след съобщение за грешка

Следващата таблица показва някои често срещани съобщения за грешки. Тези грешки може да се появят или като съобщение в клетка (вместо очаквана стойност), или като съобщение за грешка. Следващият раздел съдържа процедури, които можете да използвате за отстраняване на тези грешки.

Забележка: Тази таблица не е изчерпателна. Ако тя не съдържа съобщението за грешка, което сте получили, можете да подадете информация за обратна връзка с помощта на формуляра в края на тази статия и да включите определена информация за съобщението за грешка в предоставеното поле за коментар.

Съобщение за грешка

Проблем

Решение

Несъответствие на типове в израз

Заявката може да съединява полета, които имат различни типове данни.

Проверка на проекта на заявката и се уверете, че Съединени полета са от един и същ тип. За инструкции вижте раздела проверка Съединени полета във вашата заявка.

Записът е изтрит

Това може да възникне, ако или обектът, или базата данни са повредени.

Уплътняване и поправка на базата данни. За инструкции, вижте раздела уплътняване и поправка на база данни на.

Кръгова препратка, дължаща се на псевдоним

Псевдонимът, присвоен на поле, е същият като компонента на израза за това поле.

Псевдонимът е име, дадено на израз в реда Поле на мрежата за проектиране на заявки, което не е действително поле. Access присвоява псевдоними, ако вие не го направите; например EXPR1. Непосредствено след псевдонима следва двоеточие (:) и след това израз. Когато изпълните заявката, псевдонимът става име колоната в листа с данни.

Промяна на псевдоним. За инструкции вижте раздела промяна псевдоним на поле.

#Грешка

Тази грешка може да възникне, когато стойността на изчисляемо поле е по-голяма от стойността, разрешена от настройка на свойството Размер на полето. Тя възниква също и когато знаменателят на изчисляемото поле е нула или дава за резултат нула.

Уверете се, че знаменателят на изчисляемото поле не е нула. Ако е възможно, променете свойството Размер на полето.

#Изтрит

Посоченият запис е изтрит.

Ако записът е изтрит случайно, той трябва да бъде възстановен от архивно копие. Ако изтриването е съзнателно, можете да отмените това съобщение за грешка, като натиснете SHIFT+F9, за да обновите заявката.

Проверяване на съединените полета във вашата заявка

За да проверите типовете на данните на полета в заявка, трябва да прегледате таблиците източници в режим на проектиране и да проверите свойствата за съответните полета.

 1. Отворете заявката в режим на проектиране. Съединенията се показват като линии, които свързват полета в таблиците източници. Отбележете имената на таблицата и полетата за всяко съединение.

 2. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху всяка таблица, която има едно или повече полета, присъединени във вашата заявка, и след това щракнете върху Изглед за проектиране.

  Съединени полета с различни типове данни

  1. Съединени полета с различни типове данни

  2. Щракнете с десния бутон върху таблицата и след това щракнете върху "Режим на проектиране".

 3. За всяко съединение сравнете стойностите в колоната Тип на данните от мрежа за проектиране на таблицата за полетата, включени в това съединение.

  Проверяване на типа данни на присъединеното поле в режим на проектиране на таблици

  1. Проверете типа данни на присъединеното поле в режим на проектиране на таблици

 4. За да превключите в таблица, така че да можете да видите нейните полета, щракнете върху раздела с името на тази таблица.

Най-горе на страницата

Уплътняване и поправка на вашата база данни

Изпълнението на помощната програма "Уплътняване и поправка на база данни" в Access може да подобри производителността на вашата база данни. Тази помощна програма прави копие на файла на базата данни, и ако той е фрагментиран, го пренарежда и презаписва върху диска. След като процесът на уплътняване и поправка завърши, уплътнената база данни обикновено е по-малка от първоначалната. Честото уплътняване на базата данни може да ви помогнете да постигнете оптимална производителност на приложението за базата данни и да отстранявате грешките, възникващи от хардуерни проблеми, прекъсване или колебание на захранването и други подобни причини.

След като завърши уплътняването, скоростта на изпълнение на заявките се увеличава, защото лежащите в основата данни се презаписват в таблиците в съседни страници. Преглеждането на съседни страници е много по-бързо от преглеждането на фрагментирани страници. Заявките също се оптимизират след всяко уплътняване на базата данни.

По време на уплътняването можете да използвате първоначалното име за уплътнения файл на базата данни или да използвате друго име, за да създадете отделен файл. Ако използвате същото име и базата данни се уплътни успешно, Access автоматично заменя първоначалния файл с уплътнената версия.

Задаване на опция, която автоматизира този процес

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Опции на Access.

 2. Щракнете върху Текуща база данни и под Опции на приложение поставете отметка в квадратчето Уплътнявай при затваряне.

  Това кара Access автоматично да уплътнява и поправя базата данни всеки път, когато тя се затваря.

Ръчно уплътняване и поправка на база данни

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете управлениеи след това под управление на тази база данни, щракнете върху уплътняване и поправка на база данни.

Забележка: За да бъде успешно уплътняването, трябва да имате достатъчно памет на вашия твърд диск и за първоначалната, и за уплътнената база данни.

Най-горе на страницата

Променяне на псевдоним на поле

 1. Отворете заявката в режим на проектиране.

 2. В мрежата за проектиране на заявки потърсете полета, които имат псевдоними. Те имат двоеточие в края на името на полето, както в Име:.

 3. Проверете всеки псевдоним, за да сте сигурни, че не съвпада с името на поле, което е част от израза за псевдонима. Ако съвпада, променете псевдонима.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×