Преминаване към основното съдържание

Изпращане на имейл в работен поток

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Изпращане на имейл, когато елемент от списък е добавен в някои версии на SharePoint изисква много стъпки, които можете да намерите подробно по-долу. Ако обаче използвате най-новата версия на SharePoint, можете да добавите поток директно от списъка. Шаблон на Microsoft Flow за Изпращане на имейл, когато се добави елемент от списък , включва основните стъпки, необходими за бързото стартиране.

Изпращане на имейл от работен поток

Изпращане на основно имейл съобщение от работен поток

Динамично избиране на потребители или групи за получаване на съобщението

Включване на информация за текущия елемент

Включване на статична хипервръзка

Включване на хипервръзка към текущия елемент

Включване на изображение

Идентифициране на опциите, които не се поддържат

Изпращане на основно имейл съобщение от работен поток

New item triggering workflow to send e-mail message

Като използвате действието за Изпращане на имейл в конструктора на работни потоци, можете да настроите вашия работен поток по избор да изпраща имейл съобщения до вас или до всеки друг определен потребител или група. Наличните полета за имейл съобщение са за, Як, subjectи Body. Тези полета могат да съдържат както статичен текст, така и текст, който се генерира динамично от справките на работния поток.

Можете да използвате действието за Изпращане на имейл , за да генерирате много видове съобщения, включително уведомления, когато работният поток достигне определени етапи или изпълнява определени действия (включително общото начало и спиране на работния поток) и напомняния за задачи, които не са изпълнени по крайния срок.

Забележка: Настройките за изходящ имейл трябва да са конфигурирани на сървъра, преди вашият работен поток да може да изпраща имейл съобщения. Ако не сте сигурни за текущите имейл настройки на сървъра, проверете при администратора на сървъра. Намиране на връзки към повече информация за настройките за изходяща поща в секцията Вижте също .

В този пример ще настроите своя работен поток, за да ви изпраща известие по имейл всеки път, когато започне да се изпълнява на нов елемент. Използвайте версията на SharePoint Designer, която отговаря на вашата версия на SharePoint Server. Например за SharePoint Server 2010 използвайте SharePoint Designer 2010. А за всички версии след SharePoint Server 2010, включително SharePoint Server 2016 и SharePoint Online, използвайте SharePoint Designer 2013. Можете да изтеглите SharePoint Designer 2013 от центъра на Microsoft за изтегляния и да намерите повече информация за него в секцията Вижте също .

Отваряне на SharePoint Designer 2013 и свързване със сайт на SharePoint

SharePoint Designer 2013 се инсталира като приложение на Office 2013. За да отворите SharePoint Designer 2013 и да се свържете със сайт на SharePoint, изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете SharePoint Designer 2013, като го изберете в менюто " Старт ". Щракнете върху иконата Старт, щракнете върху всички програми, щракнете върху Microsoft Office 2013, след което щракнете върху SharePoint Designer 2013.

 2. Щракнете върху Отваряне на сайт на началната страница на SharePoint Designer 2013.

 3. Въведете сайта на SharePoint, към който искате да се свържете. Например http://www.contoso.com/sites/a-sharepoint-site.

 4. Щракнете върху Отвори , за да отворите сайта.

 5. Въведете своите идентификационни данни, ако получите подкана. (Ако защитата не е интегрирана с компютъра, на който сте влезли, тогава ще получите подкана да въведете идентификационните си данни.) Уверете се, че използвате идентификационни данни, които имат достъп до сайта на SharePoint.

Създаване на работен поток за списък, базиран на платформата на работния поток на SharePoint

 1. Щракнете върху възела "работни потоци " в навигационния екран.

 2. Щракнете върху падащия списък " работен поток " в новата секция на раздела " работни потоци ".

 3. Изберете списъка , който искате да асоциирате с новия работен поток.

 4. В диалоговия прозорец Създаване на работен поток на списък въведете име и описание за работния поток и след това се уверете, че типът на платформата е зададен на работен поток на SharePoint 2013.

Изберете OK , за да създадете работния поток.

Сега, след като работният поток бъде създаден, можете да добавите действия, условия, етапи, стъпки и линии, за да създадете работния си поток. Тези компоненти на работния поток са налични в лентата на SharePoint Designer 2013.

Забележка: Ако не виждате работния поток на sharepoint 2013 като наличен тип платформа, тогава Диспечерът на работни потоци не е конфигуриран да работи с SharePoint сървърната група. Вижте Конфигуриране на диспечера на работни потоци за работа със сървърНата група на SharePoint Server 2013.

Можете да намерите повече информация за наличния списък с действия от работния поток в секцията Вижте също .

Създаване на действието за изпращане на имейл

 1. Щракнете върху действия, след което щракнете върху Изпращане на имейл

 2. В действието щракнете върху тези потребители

 3. В диалоговия прозорец дефиниране на имейл съобщение изберете потребители от съществуващите потребители и групи или въведете свой собствен имейл адрес в полето до

  Забележки: 

  • За да изпратите имейл до външен имейл адрес. трябва да сте в състояние да извличате информация от съответния имейл сървър.

  • Адресът до съобщението може да бъде или конкретен статичен адрес (например NORTHWINDTRADERS\junmin или junmin@northwindtraders.com), или "Търсене на работен поток" към променлива информация. За да научите повече за използването на справки на работни потоци за динамично адресиране на имейл съобщения, изпратени от работния поток, вместо да използвате статични адреси, вижте следващия раздел динамично избиране на потребители или групи, за да получите съобщението.

  • Адресът на подателя на рендираното съобщение винаги ще бъде имейл адресът на администратора на сървъра, освен ако администраторът на сървъра не промени адреса на подателя за текущото уеб приложение или за всички уеб приложения. За да научите повече, прочетете Конфигуриране на изходящ имейл за конкретно уеб приложение.

 4. В полето тема въведете тема за съобщението или щракнете върху Покажи обвързването на данни Изображение на бутон , за да дефинирате справка за работния поток към текста, който искате тук

  Забележка: Трябва да направите някакъв запис в полето тема , за да бъде компилиран правилният работен поток.

 5. В голямото поле под полето тема въведете или поставете основния текст на съобщението

 6. Изберете OK

 7. Изберете Action > , за да отидете на етап

 8. Изберете края на работния поток

 9. Щракнете върху публикуванена

Още разширени опции за модифициране на съдържанието на имейла са описани подробно в следващите раздели.

Най-горе на страницата

Динамично избиране на потребители или групи за получаване на съобщението

Ако предоставяте статични адреси в полетата " до " и " Як " на вашето съобщение, тогава всеки път, когато трябва да промените получателите, трябва да отворите работния поток в конструктора на работни потоци и да направите промените ръчно. Ако адресите ще се променят често, е по-добре да използвате справки за работни потоци в полетата " до " и " Як ". Справките могат да препращат към адреси от поле в текущия елемент от поле в елемент в друг списък или библиотека или от променливи на работния поток.

Използване на списък по избор за съхраняване на адреси на получатели

Ако получателите се променят периодично, но не достатъчно често, за да бъдат зададени във формуляр за иницииране всеки път, когато работният поток бъде стартиран, можете да създадете списък получатели по избор, който съдържа един елемент от списък за всеки работен поток, който го препраща, и след това Създайте колони, в която можете да съхранявате адресите, на които трябва да бъде изпратено всяко имейл съобщение от всеки работен поток. Когато получателите за което и да е съобщение от работния поток се променят, трябва само да промените адресите в съответното поле в елемента от списък получатели за този работен поток.

Важно: Колоните, в които съхранявате адреси за имейл съобщения на работния поток, могат да бъдат един ред с текст, няколко реда текст или колони на човек или тип група. Ако използвате колона на човек или група, в всяко поле могат да бъдат правени само по един запис, който ще препраща към имейл адреси. Когато създавате колоната, не забравяйте да изберете не под Позволяване на множество селекции. Ако искате да използвате този тип колона, за да укажете множество получатели, можете да създадете група на SharePoint, която включва хората, на които искате работният поток да адресира имейла, и след това да укажете групата в полето. Когато създавате колоната, не забравяйте да изберете хора и групи под Позволяване на селекция. Намиране на връзка за повече информация за създаването на списъци и добавянето на колони в секцията Вижте също .

Забележка: Когато създавате групи на SharePoint, уверете се, че всяка група има поне разрешения за четене за сайта и че в областта " Настройки на групата " на страницата "нова група", под кой може да вижда членството в групата, всеки е избран.

За да използвате търсене на работен поток към списък с получатели по избор:

 1. В браузъра създайте потребителски списък с име получатели със следните три колони:

  • Промяна на името на колоната за заглавие по подразбиране с името на работния поток. Оставете всички останали опции. Намиране на връзка за повече информация относно промяната на колона в списък или библиотека в Вижте също секция.

  • Добави човек или колона с име нагрупа. В тази колона позволявате избор на хора и групи, но не позволявайте множество селекции. Оставете всички останали опции. Намиране на връзка за повече информация за създаването на колона в списък или библиотека в Вижте също секция.

  • Добавяне на колона с един ред с текст с име " Як". Оставете всички останали опции.

 2. В списъка получатели Създайте нов елемент и след това направете следното:

  • В полето име на работен поток въведете Преглед на документи, което е името на примерния работен поток, използван тук.

  • В полето "до " щракнете върху адресна книга Изображение на бутон и след това в диалоговия прозорец избор на хора и групи изберете един човек или група , към които да адресирате съобщения.

  • В полето Як въведете имейл адресите на получателите, на които да се адресират копията, като разделите много адреси с точка и запетая.

 3. Създаване на нов работен поток

 4. Щракнете върху действияи след това щракнете върху Изпращане на имейл.

 5. В действието щракнете върху тези потребители.

 6. В диалоговия прозорец дефиниране на имейл съобщение , в края на полето до щракнете върху адресна книгана Изображение на бутон .

 7. В диалоговия прозорец избор на потребители , в списъка или изберете от съществуващи потребители и групи щракнете върху справка за работния поток за потребител...и след това щракнете върху Добави.

 8. В диалоговия прозорец Търсене на лице или група изберете следните опции:

  • Източник на данни: получателиили името на вашия списък по избор.

  • Поле от източник: доили полето, съдържащо адреса, който искате да е в реда.

  • Поле за връщане като: име за влизане, това ще реши формата на полето "до" в имейла

  • Поле: получатели: име на работен поток

  • Value: въведете рецензия на документили името на текущия работен поток.

   Тази справка казва "от списъка получатели" изберете стойността на полето "до", където името на работния поток е равно на "Преглед на документи".

   Горната част на диалоговия прозорец указва списъка и колоната; долната част на диалоговия прозорец указва реда.

 9. В диалоговия прозорец Търсене на лице или група щракнете върху OK.

 10. В съобщението за осигуряване на уникални справки щракнете върху OK.

 11. Щракнете върху OK отново, за да затворите диалоговия прозорец избор на потребители .

 12. В диалоговия прозорец дефиниране на имейл съобщение , в края на полето як щракнете върху адресна книгана Изображение на бутон .

 13. В диалоговия прозорец избор на потребители , в списъка или изберете от съществуващи потребители и групи щракнете върху справка за работния поток за потребител...и след това щракнете върху Добави.

 14. В диалоговия прозорец дефиниране на справка за работния поток изберете следните опции:

  • Източник на данни: получателиили името на вашия списък по избор.

  • Поле от източник: Якили полето, съдържащо желания адрес в реда "Як".

  • Поле за връщане като: име за влизане, това ще реши формата на полето "до" в имейла

  • Поле: получатели: име на работен поток

  • Value: въведете рецензия на документили името на текущия работен поток.

   Тази справка казва "от списъка получатели изберете стойността на полето як, където името на работния поток е равно на прегледа на документи".

 15. Щракнете върху OK, след което отново върху OK в предупредителното съобщение и след това щракнете върху OK отново, за да затворите диалоговия прозорец избор на потребители .

Сега, когато работният поток изпраща това имейл съобщение, той го изпраща до адресите, описани в полетата "до" и "Як" на елемента "Преглед на документи" в списъка с получатели по избор. За да промените получателите, просто направете желаните промени в елемента от списъка.

Един работен поток може да изпраща множество имейл съобщения и съобщенията може да не се изпращат до същите получатели. За да съхранявате други адреси за допълнителни съобщения, изпратени от този работен поток, можете да добавите колони към списъка, за да съхраните другите адреси. В този случай може да поискате да наименувате колоните "първото съобщение до", "второто съобщение до" и т. н.

Друга възможност е да проектирате списъка, така че да създадете един елемент за всяко съобщение, което се изпраща от работния поток, вместо с един елемент за всеки работен поток. В този случай се уверете, че името, което се използва за идентифициране на всяко съобщение, е уникално, така че заявките, които извличат адресите, връщат желаната стойност.

Използвайте формуляра за започване на работен поток, за да зададете получатели

Ако искате да се задават получатели всеки път, когато работният поток се стартира ръчно, можете да персонализирате формуляра за започване на работен поток, за да съберете адресите от лицето, което стартира работния поток. Работният поток може да използва директно въвежданите адреси или да ги копира в полета в текущия елемент – където те все още ще бъдат налични за справка, след като работният поток завърши текущия си екземпляр. Ако работният поток е настроен, така че да се стартира автоматично, можете да укажете адресите по подразбиране във формуляра за иницииране при всяко възникване на автоматичен старт.

Най-горе на страницата

Включване на информация за текущия елемент

До момента основния текст в примерното съобщение е статичен: всеки път, когато работният поток създаде екземпляр на съобщението, текстът ще бъде точно един и същ.

Може обаче да е полезно да включите текст, който се променя по отношение на елемента, върху който се изпълнява работният поток. Например може да е полезно да включите заглавието на документа, който трябва да бъде прегледан в основния текст на съобщението. За да включите този тип динамична информация, можете да използвате справка за работния поток. LOOKUP извлича данни от различни източници на данни, като например списъци, библиотеки и данни на работен поток.

За да добавите заглавие на документа към текста на съобщението:

 1. Въведете или поставете статичния текст, в който искате да се покаже справочната информация.

 2. Позиционирайте точката на вмъкване там, където искате да се намира търсенето.

  Съвет: След като бъде вмъкната справка, той не може да бъде влачен до ново местоположение. (Възможно е обаче да се "премести" справка, като плъзнете друг текст около него.) Аналогично, не е възможно да изрежете, копирате или поставите или текст, който съдържа справка.

 3. Щракнете върху Добавяне или промяна на търсенето.

 4. В диалоговия прозорец търсенена низ изберете текущия елемент в полето източник на данни и име в полето от източника .

 5. Щракнете върху OK.

 6. В основния текст на съобщението се показва вмъкнатата справка.

 7. Щракнете върху публикуване , за да публикувате работния поток.

Когато работният поток се изпълнява и съобщението бъде генерирано, търсенето се замества от заглавието на документа.

Вмъкване на заглавие 5

Включването на заглавието на документа е полезно, но може да е още по-полезно, ако искате да добавите хипервръзка, която ще ви отведе директно в документа. За да направите това, вие включвате справка в хипервръзката.

Най-горе на страницата

Включване на статична хипервръзка

Можете да включите статична хипервръзка – една, която винаги свързва към един и същ адрес или местоположение – в основния текст на имейл съобщението на работния поток, като използвате бутона Редактиране на хипервръзка в горния десен ъгъл на панела с инструменти за форматиране в дефиниране на имейл съобщение диалогов прозорец.

 1. Въведете или поставете статичния текст, в който искате да се появи връзката.

 2. Изберете текста и щракнете върху Редактиране на хипервръзка.

 3. В диалоговия прозорец редактиране на хипервръзка въведете адреса на уеб сайта.

 4. Щракнете върху OK.

  В основния текст на съобщението се показва вмъкнатата хипервръзка.

Забележка: Имейл програмите, базирани на текст, няма да рендират хипервръзката.

За да научите как да използвате справка за работния поток, за да създадете динамична хипервръзка, която сочи към различни адреси в зависимост от елемента, върху който се изпълнява работният поток, вижте следващия раздел – включване на хипервръзка към текущия елемент.

Най-горе на страницата

Включване на хипервръзка към текущия елемент

В предишния раздел включване на статична хипервръзкаадресът в примерната хипервръзка не съдържа информация за променливите: всеки път, когато работният поток изпраща имейл съобщението, хипервръзката сочи към същата страница.

С помощта на "Търсене на работен поток" обаче можете да създадете динамична връзка, която използва информация за текущия елемент, за да реши към кой URL адрес да сочи.

Ако текущият елемент е документ в библиотека с документи

В примера с известието за стартиране на работен поток може да поискате да предоставите връзка към самия нов документ:

 1. Въведете или поставете статичния текст, в който искате да се появи връзката.

 2. Изберете текста и щракнете върху Редактиранена хипервръзка.

 3. В диалоговия прозорец редактиране на хипервръзка щракнете върху функция (FX).

  Съвет: След като бъде вмъкната справка, той не може да бъде влачен до ново местоположение. (Възможно е обаче да се "премести" справка, като плъзнете друг текст около него.) Аналогично, не е възможно да изрежете, копирате или поставите или текст, който съдържа справка.

 4. В диалоговия прозорец Търсене на низ изберете текущия елемент в полетоизточник на данни.

 5. В полето от източника изберете КОДИРАН абсолютен URL адреси след това щракнете върху OK.

  Вмъкване на хипервръзка за текущия елемент 1 Вмъкване на хипервръзка за текущия елемент 2 Вмъкване на хипервръзка за текущия елемент 3

Когато получателят на съобщението щракне върху връзката, документът се отваря за преглеждане или редактиране.

Ако текущият елемент е елемент от списък

Когато създавате връзка към елемент от списък – например съобщение или събитие в календара – можете да изберете връзката да е отворена или за формуляра за показване (DispForm. aspx), или за редактиране на формуляра (релефно съединение. aspx) за елемента от списъка.

За да създадете връзка, която отваря елемент от списък:

 1. В браузъра се придвижете до списъка, в който искате да създадете този работен поток

 2. Отваряне на елемент от списък за всеки съществуващ документ в библиотеката с помощта на изглед на елемент , ако искате вашата връзка да отваря формуляра за показване или редактиране на елемент , ако искате връзката ви да отваря формуляра за редактиране

 3. Копирайте адреса в адресната лента от началото на http: или https: през първия знак за равенство (=)

  Вмъкване на хипервръзка за елемент от списък 1

 4. _QM_ID = Text е параметър на низ на заявка, който инструктира страницата да покаже формуляра за който и да е елемент в текущия списък или библиотека има ИД на списъка, който следва знака за равенство (=), който в този пример ще бъде ИД на списъка на текущия елемент , както е указано в търсенето на работния поток.

  Забележка: Ако текущият елемент е задача, която е създадена от един от трите действия за задача от работния поток, и ако искате връзката да отваря формуляра за задача по избор (а не формуляра за показване или редактиране по подразбиране за списъка със задачи), вижте раздела по-долу, Ако текущият елемент е формуляр за задача по избор C0 >. За задачи, които не са създадени от действие на задача от работен поток, и за показваните формуляри дори за тези задачи, създадени с една от действията на задача от работен поток, текущата процедура е всичко, което ви трябва.

 5. В диалоговия прозорец дефиниране на имейл съобщение въведете или поставете статичния текст, в който искате да се появи връзката (например-за да видите списъка с елементи, щракнете тук).

 6. Изберете текста и щракнете върху Редактиране на хипервръзка

 7. В Редактиране на хипервръзка изберете конструктор на низове за адресното поле

 8. В диалоговия прозорец на конструктора на низове Поставете адреса.

 9. Позиционирайте точката на вмъкване директно след знака за равенство (=) и след това щракнете върху Добавяне или промяна на търсене.

 10. В диалоговия прозорец Търсене на низ изберете текущия елемент в полето източник и ИД в полето от източника .

  Вмъкване на хипервръзка за елемент от списък 3

 11. Щракнете върху OK.

  Последният низ в конструктора на низове трябва да започва с http:// или https:// и да завършва с [%Current Item:ID%] Вмъкване на хипервръзка за елемент от списък 4

  Важно: Докато функцията за текущ ИД на елемент е полезна при изграждането на връзки към текущия елемент от списък, следващите справки могат да представят грешки в предадения път и по този начин не се препоръчват за включване в връзки към имейл съобщение: Path, URL адрес на Родственик на сървъра, URL адрес на източник и траектория на URL адрес.

 12. Изберете OK два пъти.

Вашите връзки ще се показват в синия текст с подчертано в имейл съобщението.

Вмъкване на хипервръзка за елемент от списък 5

Ако планирате да използвате връзката повече от веднъж, преминете към следващия раздел.

Съхраняване на адрес на елемент от списък като променлива на работния поток

Можете да съхранявате URL адреса на показвания формуляр или да редактирате формуляра на елемент от списък в променлива на работния поток, така че да можете да го използвате в множество местоположения в същия работен поток.

 1. В прозореца на конструктора на работни потоци щракнете върху действияи след това щракнете върху извличане на подниз от индекс на низ

  Променлива 1

 2. В етап, щракнете върху низ и щракнете върху бутона за многоточие [...]

 3. В диалоговия прозорец на конструктора на низове Поставете статичната текстова част на URL адреса (но не и справката за текущия ИД на елемент)

  Променлива 2

 4. Позициониране на точката на вмъкване след знака за равенство (=) и след това щракнете върху Добавяне или промяна на търсене

 5. В диалоговия прозорец Търсене на низ изберете текущия елемент в полетоизточник на даннии ИД в полето от полето Източник

  Променлива 3

 6. Щракнете върху OK.

  В диалоговия прозорец "търсене" е добавен към текста

  Променлива 4

 7. Щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец на конструктора на низове

 8. Щракнете върху 0, като започнете от 0 и го заместете с 1

  Забележка: Когато започвате със стойност, която е по-голяма от 1, последният низ ще премахне знаците.

 9. Изберете променлива: подниз или променлива: substring1 в изход към променлива: подниз

 10. В списъка щракнете върху Създаване на нова променлива и след това в диалоговия прозорец Редактиране на променлива въведете име за новата променлива

 11. Уверете се, че този тип е зададен на низ, и след това щракнете върху OK Променлива 5

 12. Щракнете върху под действието, което току-що създадохте, и добавете действието за Изпращане на имейл към действията и след това щракнете върху тези потребители в действието. Променлива 6

 13. За да използвате новата променлива в диалоговия прозорец "дефиниране на имейл съобщение ", въведете или поставете текста, в който искате да се появи връзката в основния текст на съобщението. Изберете текста и щракнете върху Редактиране на хипервръзка от менюто Форматиране. Щракнете върху [FX] или щракнете върху бутона за многоточие [...] и след това щракнете върху Добавяне или промяна на търсене

 14. В диалоговия прозорец Търсене на низ , в списъка на полето източник на данни изберете променливи и параметри на работния поток

 15. В полетоот списъка източник изберете променлива: име на променлива, след което щракнете върху OK и OK в следващото поле

  Променлива 7 Изображение на бутон

Сега можете да вмъкнете тази променлива навсякъде, където искате да е в текущия работен поток.

Най-горе на страницата

Включване на изображение

Можете да включите графика в съобщението си, като създадете променлива и използвате HTML таг за изображение на <img/> , за да се свържете към изображение, което се съхранява като JPEG (. jpg) файл и качено в библиотека с картини във вашия сайт.

 1. В прозореца на конструктора на работни потоци щракнете върху действия и след това щракнете върху Задаване на променлива на работния поток.

 2. Щракнете върху променлива на работния поток и изберете Създаване на нова променлива...

 3. В диалоговия прозорец редактиране на променлива въведете име за новата променлива и се уверете, че този тип е зададен на низ, и след това щракнете върху OK.

 4. Щракнете върху стойност и щракнете върху бутона за многоточие [...] и в прозореца на конструкторана низове Добавете въведете или поставете URL адреса за JPEG файла за изображения във формат на HTML етикети – <img src ="URL"/> Конструктор на низове за изображение

 5. Щракнете върху OK.

 6. Вмъкнатото действие се показва по следния начин. Задаване на променлива за вмъкване на изображение

 7. Щракнете върху под действието, което току-що създадохте, и добавете действието за Изпращане на имейл към действието, а след това щракнете върху тези потребители в действието. Вмъкване на действие за изпращане на имейл

 8. В диалоговия прозорец дефиниране на имейл съобщение щракнете върху Добавяне или промяна на търсене.

 9. В диалоговия прозорец Търсене на низ , в списъка източник на данни изберете променливи и параметри на работния поток.

 10. В полето от списъка източник изберете променлива: име на променливад и изберете OK. Имейл низ в работен поток на изображения Изображение на със съобщения

 11. Изберете OK отново, за да затворите прозореца за дефиниране на имейл съобщение и да публикувате работния поток.

 Когато съобщението бъде изпратено, изображението от JPEG файла се показва вместо етикета на връзката.

Най-горе на страницата

Идентифициране на опциите, които не се поддържат

Следните опции не се поддържат от текущата версия на действието за Изпращане на имейл :

 • Задаване на адрес в реда " от ". (Имейл съобщенията, изпратени от работния поток, винаги показват имейл адреса, зададен от администратора на сървъра в реда " от ". Само администраторът на сървъра може да промени това и той може да бъде променян само за всички уведомления в текущото уеб приложение, а не за работен поток.)

 • Използвайте вграден каскаден лист със стилове (CSS), за да форматирате съдържанието на съобщението. Текстът може да се форматира, като се използва Атрибутът за стил , но не се поддържат етикетът <style> и CSS класовете.

 • Използване на търсене на работен поток в полето " до " или " Як ", който препраща към колона от типа на лицето или групата, която съдържа множество стойности.

 • Задаване на получател на СК за съобщение

 • Включване на друг файл със съобщение като прикачен файл.

 • Вграждане на графични или графични файлове в съобщение. Вместо това включете изображение.

Най-горе на страницата

Вж. също

SharePoint 2013 стъпка по стъпка: настройка за настройките за изходяща поща

Въведение в SharePoint Designer

Конфигуриране на изходящ имейл за конкретно уеб приложение

Конфигуриране на диспечер на работни потоци за работа със сървърНата група на SharePoint Server 2013

Бърза справка за действията в работния поток

Създаване на списък в SharePoint

Създаване на колона в списък или библиотека на SharePoint

Промяна на колона в списък или библиотека

Създаване на известие или абониране за RSS канал в SharePoint Online, SharePoint 2016 и SharePoint 2013

Създаване на известие или абониране за RSS канал в SharePoint 2010

Основни съвети за отстраняване на неизправности 

Списъкът по-долу може да ви помогне да определите причината за проблем при създаване на работен поток:

 1. Можете ли да създавате друг тип работен поток в същия списък? Например опитайте да създадете работен поток "одобрение "

 2. Можете ли да създадете един и същ работен поток:

  • в друг списък на един и същ сайт?

  • на друг сайт под една и съща колекция от сайтове?

  • в друга колекция от сайтове под същото уеб приложение?

  • в друго уеб приложение?

  • влезли сте с друг акаунт?

  • използвате друг компютър?

 Усъвършенствани съвети за отстраняване на неизправности

Ако никоя от основните съвети за отстраняване на неизправности не помогне за определянето на причината за проблема с работния поток, следвайте стъпките по-долу:

 1. Уверете се, че имате необходими разрешения на ниво сайт и работен поток. Отидете на Настройки на сайта _GT_ разрешения за сайта _GT_ Проверете разрешенията/настройките на списъка _GT_ разрешения за този списък и проверете резултатите от проверката на разрешенията отговарят на следните неща:

  1. Минимални разрешения за проектиране на работен поток (Запиши и Публикувай):

   1. в сайта на SharePoint: проектиране

   2. в списъка на SharePoint: Edit

  2. Минимални разрешения за стартиране на работен поток:

   1. в сайта на SharePoint: само преглед/прочитане

   2. в списъка на SharePoint: сътрудничество

 2. Уверете се, че настройките за изходящ имейл са настроени на правилния сървър на Exchange.

  1. Отваряне на Command подкана като администратор

  2. Изпълнете Nslookup <Exchange Server address>. Например: nslookup exch.contoso.com

  3. Би трябвало да видите разрешения IP адрес на сървъра на Exchange в изхода. Ако не, обърнете се към вашия администратор на Exchange и поискайте правилното Exchange име на домейн в пълен вид (FDQN).

 3. Изпратете имейл на един и същ човек с помощта на функцията SendEmail на клас SPUtility с обвивка за управление на SharePoint, като следвате стъпките по-долу.

  1. Отворете обвивката за управление на SharePoint като администратор. (Щракнете с десния бутон върху SharePoint за управление на обвивката > Изпълнявай като администратор)

  2. Изпълнете следния скрипт. Ако скриптът отговаря на TRUE и потребителят получава имейл от SharePoint, SMTP е конфигуриран правилно в SharePoint.

  $Site = "Your Site Name"
  $Email = "User to whom you are sending an email through the workflow"
  $Subject = "Subject Line with the email"
  $Body = "Test Email Body"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
  
  # Below is the same script with sample data       
  $Site = "http://sp/"
  $Email = "User1@contoso.com"
  $Subject = "Test Email from SharePoint"
  $Body = "This is a Test Email"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
 4. Изпратете имейл на един и същ потребител от сървъра на SharePoint, като използвате SMTP функционалност. Следвайте стъпките в използване на Telnet, за да тестваТЕ SMTP комуникация.

Забележка: По подразбиране SharePoint не създава регистрационни файлове за изходящи съобщения. SharePoint никога няма да изпраща имейли директно. Имейл съобщенията се препредават чрез SMTP (Exchange ) сървър, конфигуриран в централно администриране. Следвайте стъпките по-горе за отстраняване на неизправности в този тип работен поток.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×