Използване на TalkBack, за изпълняване на основни задачи в Excel за Android

Използване на TalkBack, за изпълняване на основни задачи в Excel за Android

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте Excel за Android с TalkBack – вградения екранен четец на Android, за да създавате работни книги и електронни таблици, да прилагате числови формати, да създавате прости формули и др.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Създаване на нова работна книга

Файловете на Excel се наричат "работни книги". Всяка работна книга съдържа листове, обикновено наричани "електронни таблици" или "работни листове". Можете да добавите в работната книга толкова листове, колкото желаете, а можете да създавате и нови работни книги, за да поддържате данните си организирани.

 1. В Excel, за да създадете нова работна книга, плъзгайте надясно, докато не чуете "Създай", и след това докоснете двукратно екрана.

 2. За да отворите празна работна книга, плъзгайте надясно, докато не чуете името на шаблона за работна книга, който искате да използвате, и след това докоснете двукратно екрана.

  Съвет: Ако искате да се върнете, след като сте достигнали края на списъка, плъзгайте наляво, докато не чуете името на правилния шаблон за работна книга.

 3. За да изберете шаблона, докоснете двукратно екрана.

Създаване на нов работен лист в работната книга

В работната книга плъзгайте с пръст долу вляво на екрана, докато не чуете "Бутон Добави лист", и след това докоснете двукратно екрана.

Въвеждане на данни

Когато въвеждате данни в листа, работите с редове, колони и клетки. Клетките се идентифицират по тяхното местоположение в реда и колоната в листа, така че клетка A1 е клетката в първия ред на колона A. Във всеки нов лист, клетка A1 е избрана по подразбиране.

 1. В работния лист плъзгайте с пръст по екрана, за да намерите клетката, в която искате да работите, и след това докоснете двукратно екрана, за да я активирате.

 2. За да отворите превключвателя на функции, докоснете двукратно екрана. Чувате "Бутон Изрежи", който е първият елемент на изскачащата лента.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Редактиране", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате "Показана е клавиатура на английски език (САЩ)" (езикът на клавиатурата зависи от настройките на клавиатурата ви).

 4. За да въведете желаните числа или текст, плъзгайте с пръст върху клавиатурата, за да чуете знаците, и вдигнете пръста си, за да изберете.

 5. Плъзгайте с пръст около горния десен ъгъл на екрана, докато не чуете "Бутон Enter", и след това докоснете двукратно екрана, за да запишете данните.

Прилагане на числов формат

Можете да показвате различни типове числа, като приложите формат към клетка, като например валута, процент или дата.

 1. В документа на Excel плъзгайте с пръст по екрана, за да намерите клетката, в която искате да работите, и след това докоснете двукратно екрана, за да изберете клетката, която искате да форматирате.

 2. Плъзгайте наляво или надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Още опции. Докоснете двукратно за активиране". След това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Меню с раздели, избрано е Начало. Докоснете двукратно за активиране".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Меню Формат на числата. Докоснете двукратно за активиране". След това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Формат на числата".

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете наличните формати, като например Валута, Време и Процент.

 5. За да изберете формат, докоснете двукратно екрана.

  Съвет: Някои от опциите за форматиране имат и подменюта. Чувате например: "Меню Число". За да отворите подменюто, докоснете двукратно екрана.

Създаване на проста формула

Можете да създавате прости формули, за да добавяте, изваждате, умножавате или делите числа.

 1. Плъзгайте с пръст по екрана, за да изберете клетката, в която искате да работите, и след това докоснете двукратно екрана, за да я активирате.

 2. Докоснете двукратно екрана, за да отворите превключвателя на функции. Чувате "Бутон Изрязване", който е първият елемент на превключвателя на функции.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Редактиране", и след това докоснете двукратно. Чувате: "Показана е клавиатура на английски език (САЩ)" (езикът на клавиатурата зависи от настройките на клавиатурата ви).

 4. В клетката, за да създадете формула, въведете комбинация от числа и оператори за изчисление, като плъзнете с пръст върху клавиатурата и вдигнете пръста си, когато чуете желаната. Въведете например знака (+) за събиране, знака минус (-) за изваждане, звездичка (*) за умножение или наклонена черта (/) за деление. Например въведете =2+4, =4-2, =2*4 или =4/2.

 5. Въведете желаните числа или текст и след това плъзгайте с пръст върху клавиатурата в долния десен ъгъл, докато не чуете "Enter", след което вдигнете пръста си. Excel извършва изчислението и показва резултата в клетката.

Записване на вашата работа

Excel автоматично записва работата ви, но можете да промените името на файла и да изберете местоположението на файла.

Записване на копие от файла

 1. Във файл на Excel, за да промените името на файла, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Файл", и след това докоснете двукратно екрана, за да отворите менюто "Файл". Чувате: "Меню Файл, отворено".

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете елемента от менюто "бутон Запиши като", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Въведете име на файл".

 3. За да промените името на файла, плъзгайте надясно, докато не чуете "Въведете име на файл. Поле за редактиране (и името по подразбиране)", след това плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Изчисти", и докоснете двукратно екрана, за да изчистите текущото име на файла.

 4. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Въведете име на файл. Поле за редактиране" и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Показана е клавиатура на английски език (САЩ)" (езикът на клавиатурата зависи от настройките на клавиатурата ви).

 5. За да въведете желаното име, плъзгайте с пръст върху клавиатурата, за да чуете знаците, и вдигнете пръста си, за да изберете.

 6. След като сте въвели новото име, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши", и след това докоснете двукратно, за да запишете файла.

Избор на местоположение за файла

 1. Във файл на Excel, за да промените местоположението на файла, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Файл", и след това докоснете двукратно екрана, за да отворите менюто "Файл". Чувате: "Меню Файл, отворено".

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете елемента от менюто "бутон Запиши като", след което докоснете двукратно екрана. Чувате "Въведете име на файл".

 3. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Места". Плъзгайте надясно, за да чуете местоположенията, в които да запишете файла, като например OneDrive и Това устройство. Докоснете двукратно екрана, за да изберете местоположение.

  Съвет: Някои опции може да имат подменю. Докоснете двукратно, за да изберете местоположение, и отново докоснете отново да изберете подменюто.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши", след което докоснете двукратно екрана, за да запишете файла в избраното местоположение.

  Съвет: Ако се опитвате да запишете файл с име, което вече съществува, ще чуете "Заместване на файла?". Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Отказ" или "Бутон Заместване" в зависимост от това, което искате да направите. Докоснете двукратно екрана, за да потвърдите избора си.

Разпечатване на вашата работа

Уверете се, че има принтер, свързан с устройството ви.

 1. Във файл на Excel плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Файл", и след това докоснете двукратно екрана, за да отворите менюто "Файл". Чувате: "Меню Файл, отворено".

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Печат", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. Чувате: "Печат. Подготвяне на файл за печат. Натиснете Отказ – за прекратяване. Меню Файл – затворено. Спулер за печат". Отваря се визуализация на печата.

  Забележка: Може също да чуете: "Разрешавате ли Excel да използва онлайн услуга от Microsoft, за да подготви файловете за печат? Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Разреши" или "Бутон Откажи" в зависимост от това, което искате да направите. Докоснете двукратно екрана, за да потвърдите избора си.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Падащ списък. Изберете принтер. Докоснете двукратно за промяна", и след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, за да намерите желания принтер, и докоснете двукратно екрана, за да го активирате.

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Печат", и докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на външна клавиатура с Excel за Android

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Excel с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×