Използване на Excel Services за съвместна работа

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

За да направите съвместната работа на работна книга данни по-лесно от всякога, Microsoft Office Excel 2007 може да се използва с Excel Services – Microsoft Office SharePoint Server 2007 сървър, който е в състояние да изпълняват услугите за изчисления в Excel.

Вместо просто запишете работна книга в библиотека с документи на SharePoint, можете да публикувате работна книга в Excel Services, за да се възползвате от следните предимства:

 • Данните на работната книга могат да се представят в надеждно местоположение, което е настроено за вашата организация.

 • Можете да зададете частите от работната книга, които искате да бъдат виждани от други хора – няма нужда от скриване на данни на работната книга, които не искате да се виждат.

 • Можете да прегледате работна книга за съвместимост с Excel Services, така че да избегнете използването на функциите, които не се поддържат в Excel Services.

 • До работните книги, които са публикувани в Excel Services, може да се осъществи достъп в браузър с помощта на Microsoft Office Excel Web Access и те могат да се изчисляват с пълна точност при изчисления на Excel.

Важно: Възможността за публикуване на работна книга на Excel в Excel Services е достъпна само в Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 и Microsoft Office Excel 2007.

В тази статия

Какво представлява Excel Services?

Какво представлява Excel Web Access?

Как Excel 2007 и Excel Services работят заедно?

Excel Services и управление на правата за достъп до информация

Свързване към данни по безопасен начин

Публикуване на работна книга в Excel Services

Взаимодействие с работна книга на Excel в Excel Services

Какво е Excel Services?

Има три основни компонента към Excel Services, които взаимодействат помежду си и заедно формират цялостната структура на Excel Services.

Обзор на Excel Services

1. Excel изчисление услуги (сек) е "машината" на Excel Services, която зарежда работната книга, изчислява с пълна точност с Excel Services, обновява външни данни и поддържа сесии.

2. Excel Web Access (EWA) е уеб част, която показва и разрешава взаимодействие с работна книга на Microsoft Office Excel в браузър с помощта на динамични йерархични етикет HTML (DHTML) и JavaScript без да е необходимо за изтегляне на ActiveX контроли на вашия клиент компютър и могат да бъдат свързани с други уеб части на табла и други страници с уеб части.

3. Excel Web Services (EWS) е уеб услуга, хоствани в Microsoft Office SharePoint Services, която предоставя няколко метода, които разработчик може да използвате като интерфейс за програмиране на приложения (API), за да създадете потребителски приложения, базирани на работната книга на Excel.

Тъй като Excel Services е компонент на Microsoft Office SharePoint Server 2007, можете да се възползвате от много функции за технологии на SharePoint, като например контролиране, защита и управление на достъпа до работни книги, базирани на сървър производителност и способност за мащабиране, когато потребителите са добавя.

Най-горе на страницата

Какво е Excel Web Access?

Excel Web Access е уеб компонент, който визуализира данни и диаграми от работна книга на Excel, има подобен на Excel "изглед и усещане" (например и двете имат раздели на листове, бутони за структура и падащи стрелки) и Excel Web Access предоставя многобройни начини за персонализиране на уеб компонента.

Използване на Excel Web Access за споделяне на работни книги на Excel

1. Горната секция съдържа лентата с инструменти, която има няколко менюта, команди, падащи списъци и бутони за навигация за превъртане по страници.

2. Главният прозорец показва един или няколко работни листа в изглед "Работен лист", наименуван елемент, като например диаграма или таблица на Excel в изглед "Наименуван елемент" и по желание – структурна област.

3. Долната секция показва предупреждения и подкани, като например съобщения за обновяване на данни.

4. в прозорец на задачите има етикети на параметри, текстови полета за въвеждане на данни и допълнителни съвети, които предоставят повече информация за всеки параметър. Microsoft Office Excel Web Access

За повече информация относно използването на Excel Web Access вижте помощ.

Най-горе на страницата

Как Excel 2007 и Excel Services работят съвместно?

За да осъществите съвместна работа с помощта на Excel Services, трябва първо да създадете работна книга в Excel 2007 и след това да публикувате тази работна книга в Excel Services. По същество, Excel 2007 е инструментът за създаване, а Excel Services е инструментът за отчети.

Как Excel Services и Excel 2007 работят заедно

1. Един автор на работна книга, който често е бизнес анализатор, използва Excel 2007, за да създаде работна книга на Excel и по желание да зададе наименувани елементи за разглеждане и да дефинира параметри.

2. Авторът на работна книга публикува работната книга в библиотека с документи (или в мрежа, или в уеб папка) в Excel Services, където тя се управлява и й се осигурява защита от администратора на SharePoint.

3. Авторът на работната книга и други потребители могат да създават отчети, страници с уеб компоненти и табла за бизнес разузнаване, които използват работната книга.

4. Много делови потребители могат да осъществяват достъп до работната книга чрез разглеждането й в браузър и дори да обновяват данните, ако работната книга е свързана към външен източник на данни.

5. С подходящите разрешения бизнес потребителите могат да копират текущото състояние на работната книга и всякакви взаимодействия, които са правени по време на текущата сесия, като например сортиране и филтриране в компютъра клиент, за по-нататъшен анализ или като работна книга на Excel, или като снимка на работна книга.

Най-горе на страницата

Excel Services и управление на правата за достъп до информация

Управлението на правата за достъп до информация (IRM) е начин за предоставяне на защита на поверителността за документ на Microsoft Office и за гарантиране, че поверителната информация се вижда само от подходящите хора. Например може да пожелаете да докладвате финансови данни за тримесечието само на избрани членове на изпълнителния съвет, един месец преди данните да станат достъпни публично в официалния финансов отчет, така че изпълнителният съвет да има време да подготви отговори за връзките с обществеността и да вземе подходящите управленски решения.

Windows SharePoint Services версия 3.0 или по-нова поддържа IRM на библиотека с документи и всички документи в тази библиотека (независимо дали тези отделни документи са активирани с IRM). След като документът е качен в библиотеката с документи, активирана с IRM, документът всъщност става IRM-активиран.

Excel Services не поддържа работни книги на Excel, които са активирани с IRM и не може да отваря работна книга на Excel, ако тя е активирана с IRM или ако тя пристига от библиотека с документи, която е активирана с IRM. Ако обаче искате да се възползвате от предимствата на IRM, можете да публикувате работна книга на Excel без Excel Services, да отворите работната книга като снимка в Excel Services, и след това да запишете снимката в библиотеката с документи, която е активирана с IRM.

За повече информация вижте системата за помощ на централното администриране на Office SharePoint Server.

Най-горе на страницата

Свързване към данни по безопасен начин

За повечето работни книги на Excel, които са публикувани в Excel Services, данните се съхраняват в работната книга. За да актуализирате Excel Services с промените, които сте направили в тези данни, можете просто да запишете работната книга на Excel. За други работни книги съществуват една или няколко връзки към източници на външни данни, като например база данни или OLAP куб. Тези връзки съдържат информация за начина на намиране, влизане, заявка и достъп до външния източник на данни. Въпреки че тази информация за връзката може да се съхрани в работната книга, тя често се съхранява във файл за свързване към данни на Office (ODC) (.odc), особено когато данните се споделят от много потребители и информацията за връзката се нуждае от актуализиране. Авторът на работната книга или администраторът може да създадат информацията за връзката с помощта на Excel 2007, за да създадат връзката, и след това да експортират информацията за връзката в ODC файл (.odc).

Библиотеката за връзки с данни (DCL) е специална библиотека с документи на SharePoint, която може да бъде дефинирана като библиотека в надеждно местоположение и която прави лесно съхраняването, защитата, споделянето и управлението на .odc файлове. Например администраторът може да се нуждае от преместване на база данни от тестов сървър в производствен сървър или от актуализация на заявка, осъществяваща достъп до данните. Използвайки един записан в DCL .odc файл, администрирането на тази информация за връзка е много по-лесно и достъпът на потребителите до данните е по-подходящ, понеже всички работни книги използват един и същ файл за свързване и обновяваща операция, независимо дали те са на компютър клиент, или сървър, и те получават актуализирани промени към този файл за свързване. Можете дори да настроите Office SharePoint Server и компютрите клиенти на потребителите за автоматично откриване на промени във файла за свързване и използване на най-актуалната версия на файла за свързване.

За повече информация вижте Създаване, редактиране и управляване на връзки към външни данни и системата на Office SharePoint Server помощта за централното администриране.

Най-горе на страницата

Публикуване на работна книга в Excel Services

Ако имате достъп до Excel Services, можете да публикувате работна книга в този сървър, така че други потребители имат достъп до всички или на части от данните, които съдържа в браузър с помощта на Microsoft Office Excel Web Access.

Определяне на това, което искате да виждат другите потребители

Когато публикувате работна книга в Excel Services, цялата работна книга е публикуван на сървъра, но можете да дефинирате частите на работната книга, като например отделни работни листове, наименувани диапазони или диаграми, които искате Excel Services за показване в Microsoft Office Excel Web Access. Чрез показване само на определени части на работната книга и като използвате Office SharePoint Server 2007 разрешения за защита на работната книга от неупълномощен достъп можете да запазите данните в работната книга поверителни докато позволявате на упълномощени потребители да обновяват, преизчисляват и взаимодействат с видимите данни.

Задаване на параметри за разрешаване на интерактивен анализ

Можете също да дефинирате параметри. Параметрите са единични клетки, които могат да имат стойности, зададени от Microsoft Office Excel Web Access потребители. Можете да използвате параметри, за да показвате клетки, които могат да управляват изчисляване на работната книга, като например условен анализ, който използва стойностите, които потребителите въвеждат в клетки, които са зададени като параметри.

За повече информация вижте публикуване на работна книга в Excel Services и Дефиниране на параметри на работна книга за използване в Office Excel Web Access.

Най-горе на страницата

Взаимодействие с работна книга на Excel в Excel Services

Въпреки че не можете да редактирате клетки на работна книга в Excel Services, можете да взаимодействате с данните по многобройни начини. За да отговорите на конкретни, неочаквани въпроси, които могат да възникнат за данните, често можете да намирате и показвате информация с помощта на следните интерактивни функции:

 • Разглеждане на последните резултати на формула чрез преизчисляване на данни в работната книга.

 • Обновяване на променящи се данни от външен източник на данни, като например OLAP (аналитична обработка онлайн) куб.

 • Обхождане на различни работни листове, части на работни листове или избрани наименувани елементи в работната книга, като например таблица на Excel.

 • Сортиране и филтриране на данни.

 • Разгъване или свиване на нива на данни в отчет с обобщена таблица.

 • Временна промяна на стойностите на клетки чрез въвеждане на параметри за актуализиране на резултатите на формула или извършване на прост анализ след промяна на входните стойности.

 • Получаване на различни резултати или изгледи чрез избиране на данни от друг свързан уеб компонент, като например уеб компонент за филтри или уеб компонент за изглед на списък в табло, или друга страница с уеб компоненти.

Забележка: Можете също да копирате работна книга на Excel, да я отваряте в Excel 2007 на компютъра си, а след това да използвате всички характеристики на Excel, включително анализ след промяна на входните стойности и добре форматирано отпечатване.

За повече информация относно използването на Excel Web Access вижте Microsoft Office Excel Web Access помощ.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×