Използване на функции и вложени функции във формули на Excel

Функциите са предварително зададени формули, които извършват изчисления с помощта на конкретни стойности, наречени аргументи, в определен ред или структура. Функциите могат да се използват, за да се извършат прости или сложни изчисления. Можете да намерите всички функции на Excel в раздела "Формули" на лентата:

Разделът "Формули" на лентата на Excel
 • Синтаксис на функциите на Excel

  Следващият пример на функцията ROUND, закръгляваща число в клетка A10, илюстрира синтаксиса на функцията.

  Структура на функция

  1. Структура. Структурата на функцията започва със знак за равенство (=), последван от името на функцията, отваряща скоба, аргументите на функцията, разделени с точка и запетая, и затваряща скоба.

  2. Име на функция. За да видите списъка с наличните функции, щракнете върху някоя клетка и натиснете SHIFT+F3. Това ще стартира диалоговия прозорец Вмъкване на функция.

  Формули на Excel – диалогов прозорец "Вмъкване на функция"

  3. Аргументи. Аргументите могат да бъдат числа, текст, логически стойности като TRUE или FALSE, масиви, стойности за грешка, като напр. #N/A, или препратки към клетки. Аргументът, който зададете, трябва да създаде валидна стойност за този аргумент. Аргументите могат да бъдат също константи, формули или други функции.

  4. Пояснение за аргумент. Когато въведете функция, се появява пояснение със синтаксиса и аргументите. Например пояснение се появява, когато въведете =ROUND(. Пояснения се появяват само за вградени функции.

  Забележка: Не е нужно да въвеждате функциите с главни букви, например =ROUND, тъй като Excel автоматично ще направи името на функцията с главни букви вместо вас, след като натиснете Enter. Ако объркате правописа на името на функцията, като например =SUME(A1:A10) вместо =SUM(A1:A10), тогава Excel ще върне грешка #NAME?.

 • Въвеждане на функции на Excel

  Когато създавате формула, която съдържа функция, можете да използвате диалоговия прозорец Вмъкване на функция, за да си помогнете при въвеждането на функции в работния лист. Когато изберете функция от диалоговия прозорец Вмъкване на функция, Excel ще стартира съветник за функции, който показва името на функцията, всеки от нейните аргументи, описание на функцията и на всеки аргумент, текущия резултат от функцията и текущия резултат от цялата формула.

  Съветник за функции на Excel

  Използвайте Автодовършване на формули, за да създавате и редактирате формули по-лесно и да минимизирате грешките при въвеждане и синтактичните грешки. След като въведете = (знак за равенство) и началните букви на дадена функция, Excel показва динамичен падащ списък на валидните функции, аргументи и имена, които съответстват на тези букви. След това можете да изберете елемент от падащия списък и Excel ще го въведе вместо вас.

  Автодовършване на формула на Excel

 • Влагане на функции на Excel

  В някои случаи може да се наложи да се използва функция като един от аргументите на друга функция. Например следващата формула използва вложената функция AVERAGE и сравнява резултата със стойността 50.

  Вложени функции

  1. Функциите AVERAGE и SUM са вложени във функцията IF.

  Валидни върнати стойности    Когато една вложена функция се използва като аргумент, вложената функция трябва да връща същия тип стойност, който този аргумент използва. Ако например аргументът връща стойност TRUE или FALSE, вложената функция трябва да връща стойност TRUE или FALSE. Ако не го прави, Excel показва стойност за грешка #VALUE!.

  Граници на нивата на влагане    Една формула може да съдържа до седем нива на вложени функции. Когато една функция (ще наричаме тази функция B) се използва като аргумент в друга функция (ще я наричаме функция A), функция B действа като функция от второ ниво. Например функциите AVERAGE и SUM са функции от второ ниво, ако се използват като аргументи на функцията IF. Функция, която е вложена във функцията AVERAGE, е функция от трето ниво и т.н.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×