Използване на уеб частта за HTML формуляр за филтриране и показване на данни в друга уеб част

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: Тази статия свърши работата си и ще бъде оттеглена скоро. За да предотвратим проблеми от типа "Страницата не е намерена", премахваме връзките, за които знаем. Ако сте създали връзки към тази страница, премахнете ги, и така заедно ще запазим целостта на връзките в уеб.

Можете да използвате уеб частта на HTML формуляр за свързване и подадат данни към друга уеб част, като например уеб частта за списъчен изглед.

В тази статия:

Използване на уеб частта на формуляр

Добавяне на уеб част към страница

Свързване на уеб част за HTML формуляр към друга уеб част

Персонализиране на уеб частта за HTML формуляр

Персонализиране на уеб частта за HTML формуляр по подразбиране

Използване на многоредово текстово поле

Използване на бутони за избор

Използвайте падащия списък с възможности

Използвайте квадратчетата за отметка

Конфигуриране на общите свойства на уеб част

Облик

Оформление

Напреднали

Използване на уеб частта на формуляр

Можете да използвате уеб частта на HTML формуляр за свързване и подадат данни към друга уеб част. Например можете да използвате уеб частта за HTML формуляр по подразбиране, за да въведете име на регион, премине стойността на уеб част за списъчен изглед на данните на клиентите и филтриране на данните от този регион. Можете също да персонализирате уеб частта на HTML формуляр, за да разрешите на потребител за, например, изберете името на региона от падащия списък. Можете да използвате текстови полета, падащи списъци, текстови полета, квадратчета за отметка или бутони за избор в уеб частта за HTML формуляр.

Начина, по който свързвате полета към друга уеб част зависи от това как е дефинирано на другата уеб част за използване на връзки към уеб компоненти.

Въпреки че можете да имате повече от един елемент (текстовото поле, радио бутони и т.н.) във вашия формуляр, само едно поле може да бъде свързана към уеб част за списъчен изглед. Въпреки това различни полета могат да бъдат свързани към различни уеб части в същото време. Например можете да имате уеб част на HTML формуляр с текстово поле и набор от бутони за избор. Текстовото поле могат да бъдат свързани с един уеб частта за списъчен изглед и бутони за избор в друга. Когато потребителят щракне върху бутона Go , и двете уеб части за списъчен изглед са филтрирани според информацията, въведена в уеб частта на HTML формуляр.

Можете да свържете два или повече полета в уеб частта за HTML формуляр към друга уеб част, ако тази уеб част може да приема множество параметри. В този случай може да се наложи програма за проектиране на уеб съвместим с SharePoint, например SharePoint Designer 2010, за да завършите връзки.

Най-горе на страницата

Добавяне на уеб част към страница

За да редактирате страница, трябва да имате поне разрешенията, получени при добавянето към групата по подразбиране на SharePoint за членове на <Име на сайт> за сайта.

 1. От някоя страница, на лентата щракнете върху раздела Страница и след това щракнете върху командата Редактиране.

  Командата ''Редактиране'' на раздела ''Редактиране''

  Ако командата Редактиране е забранена, може да нямате разрешения за редактиране на страницата. Обърнете се към вашия администратор.

 2. Щракнете върху страницата, към която искате да добавите уеб част, щракнете върху раздела Вмъкване и след това върху Уеб част.

  Команда "Уеб част"

 3. Под "Категории" изберете категория, като например Списъци и библиотеки, изберете уеб частта, която искате да добавите към страницата, като например Съобщения, и след това щракнете върху Добави.

  Избор на уеб част

 4. Когато изберете уеб част, информация за уеб частта се показва в За уеб частта.

 5. Когато сте готови с редактирането на страницата, щракнете върху раздела Страница и след това щракнете върху Запиши и затвори.

Най-горе на страницата

Свързване на уеб част за HTML формуляр към друга уеб част

За да използвате уеб частта за HTML формуляр, се свържете с друга уеб част, която е в състояние да получават стойности чрез връзка към уеб част, като например уеб частта за списъчен изглед. Списъка, който искате да филтрирате, колоната, по която искате да филтрирате, трябва да се вижда в уеб част на същата страница като уеб частта на HTML формуляр. За информация относно добавянето на уеб част на HTML формуляр към страница вижте Добавяне на уеб част към страница.

 1. Отидете на страницата, съдържаща уеб частта, която искате да филтрирате.

 2. В лентата щракнете върху раздела страница и след това щракнете върху командата Редактиране .

  Ако командата Редактиране е забранена, може да нямате разрешения за редактиране на страницата. Обърнете се към вашия администратор.

 3. Посочете към уеб частта за HTML формуляр, щракнете върху стрелката надолу, щракнете върху връзки, посочете Предоставяне на стойност за формуляраи след това щракнете върху името на уеб частта, към която искате да се свържете.

 4. В диалоговия прозорец Избор на връзка щракнете върху раздела за Конфигуриране на свързване .

 5. От менюто за Типа на връзката изберете полето, което отговаря на информацията от уеб частта за HTML формуляр.

Забележка: Полетата не трябва да имат едни и същи имена, нито те трябва да бъдат едни и същи типове данни. Стойности, изпратени от уеб частта на HTML формуляр са текстови стойности.

 1. Щракнете върху Готовои след това щракнете върху Изход от режим на редактиране в горната част на страницата.

По подразбиране можете да въведете текст в текстовото поле и след това щракнете върху Почни или натиснете ENTER. Другата уеб част ще се показва само данните, които отговарят на текста, който въведохте. За да изчистите текстовото поле, така че да можете да въведете нов текст, изберете текущия текст и след това да го изтриете.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Персонализиране на уеб частта за HTML формуляр

Можете да персонализирате уеб частта на HTML формуляр с помощта на Редактор на първичен текст, който е наличен от екрана с инструменти уеб частта за HTML формуляр или програма за проектиране на уеб съвместим с SharePoint, например SharePoint Designer 2010. Вместо стандартен текстовото поле можете да използвате бутони за избор, квадратчета за отметка, текстови полета и списъчни полета. Можете също да добавите етикети и присвояване на стойност по подразбиране.

Ако персонализирате уеб частта на HTML формуляр, имайте предвид следното:

 • Само един отидете бутон (който използва елемента INPUT) може да се използва за преминаване на данни към друга уеб част.

 • Уеб частта на HTML формуляр използва елемент на формуляра. Определени HTML елементи не могат да се използват в елемента FORM, включително елементите, HTML, тялото и формуляри.

 • Всички имена на формулярни полета трябва да са уникални. Всяка стойност за име се използва, за да се свържете с името на съответната колона в уеб частта, към която се свързвате.

За да персонализирате уеб частта на формуляр, използвайте бутона за Редактор на първичен текст да покажете диалоговия прозорец Текстов редактор и след това да коригирате или да добавите HTML кода на първичната.

Забележка: На уеб частта за HTML формуляр само предоставя данни към друга уеб част за свързване – не може да получи данни от друга уеб част за свързване. Например можете да използвате уеб частта на HTML формуляр като подробния формуляр за показване на ред с данни.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Персонализиране на уеб частта за HTML формуляр по подразбиране

За да персонализирате уеб частта за HTML формуляр по подразбиране, направете следното:

 1. От страницата за показване на уеб частта на HTML формуляр в лентата, щракнете върху Редактиране а след това щракнете върху командата " Редактиране ".

 2. Посочете уеб частта за HTML формуляр, щракнете върху стрелката надолу и след това щракнете върху Редактиране на уеб част.

 3. В екрана с инструменти щракнете върху бутона Редактор на първичен текст .

 4. Отваря се диалоговият прозорец Въвеждане на текст с HTML кода по подразбиране.

За да направите по-лесен за четене и промяна на кода, вмъкнете нов абзац в текста, за да прекъснете линии, както е показано тук:

<div onkeydown="javascript:if (event.keyCode == 13) _SFSUBMIT_">
<input type="text" name="T1"/>
<input type="button" value="Go" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>
</div>

Можете да промените на първия елемент на въвеждане по няколко начина чрез промяна на име на поле, добавите етикет към поле или добавяне на стойност по подразбиране.

Свойство

Описание

Име на поле

Името на полето за текст по подразбиране в уеб частта на формуляр е В1. Това е името, което се появява в диалоговия прозорец Връзка с конфигурацията . Да дадете полето по-съдържателно име, въведете ново име вместо В1. Не изтривайте кавички.

Етикет на поле

Можете да добавите текст на етикета, преди или след полето на формуляра. Въведете текста, без да го котировките марки.

стойност по подразбиране

Можете да добавите стойност по подразбиране на текстовото поле област. Потребителят може да приемете стойността като щракнете върху бутона Go , или го замени като въведете свой собствен запис. За да добавите стойност по подразбиране, използвайте атрибута стойност.

Например ако искате да предоставите по-съдържателно име, Добавяне на стойност по подразбиране, и добавяне на етикет, можете да направите следното:

Region: <input type="text" name="Region" value="India"/>

Можете да промените втората въвеждане елемент чрез промяна на името на бутона, както е показано в следния пример:

<input type="button" value="SUBMIT" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>

Можете също да добавите други HTML елементи, преди и след това DIV елемент. Например много полезен и лесен начин да разрешите на потребителя да бързо да обновите страницата и нулиране на формуляра елементи е да добавите на котва маркер на текущата страница след затваряне DIV елемент. Например:

<br/>
<a href="http://contoso/SitePages/CustByRegion.aspx">Refresh</a>

Важно: Не променяйте други HTML код в диалоговия прозорец Текстов редактор . Уеб частта на HTML формуляр динамично създава скриптов рутинна по време на изпълнение, за да създадете връзка към друга уеб част. Не променяте onkeydown или onclick събитие код или неволно може да прекъснете уеб частта на HTML формуляр.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Използване на многоредово текстово поле

Елемента на текстовото поле определя контрола за въвеждане на многоредов текст. Атрибутът РЕДОВЕТЕ указва броя на редовете, които са видими в текстовото поле. Атрибутът колони указва ширината на областта на текст в знаци. В следващия пример потребителят вижда текстово поле от 5 линии и 30 знаци в ширина. Когато потребителят въведе текст в полето, текстът ще се пренася 30 символа.

<textarea name="Region" rows=5 cols=30></textarea>

Съвет: Уверете се, че няма място в изходния код непосредствено след дясна ъглова скоба (>).

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Използване на бутони за избор

Бутони за избор, наричан още радио бутони, предоставят взаимно изключващи се избори на потребител. Следващият пример показва три бутони за избор. Използвайте същото име за всеки бутон за избор. То е прието да добавите етикетите след всеки бутон. Ако искате да форматирате всеки радио бутон на отделен ред, използвайте елемента на бразилски.

<input type="radio" name="Region" value="India"/> India<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="Spain"/> Spain<BR/>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Използвайте падащия списък с възможности

Ако има много взаимно изключващи се избори, помислете за използване на спад надолу списъчно поле с помощта на избор на елемент. Всяка опция се показва като отделен избор в списъка, но потребителят може да изберете само един избор. Текстът след Затваряща ъглова скоба на елемента опция, е това, което се появява в падащия списък.

<select name="Region">
<option value="India">India</option>
<option value="USA">USA</option>
<option value="Spain"> Spain </option>
</select>

За да предоставите стойност по подразбиране, като например Испания, направете следното:

<option value="Spain" selected="selected"> Spain </option>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Използвайте квадратчетата за отметка

Ако има няколко които не са взаимно изключващи се избори, обмислете използването на квадратчетата за отметка. Всяка опция се показва като отделен квадратче за отметка и потребителят може да изберете една или всички възможности за избор. Използването на тази опция изисква уеб част, която приема множество параметри като част от връзката на уеб компонента.

<input type="checkbox" name="region1" value="India"/> India<BR/>
<input type="checkbox" name="region2" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="checkbox" name="region3" value="Spain"/> Spain<BR/>

За да предоставите стойност по подразбиране, като например Испания, направете следното:

<input type="checkbox" name="region3" value="Spain" checked="checked"/> Spain<BR/> 

Най-горе на страницата

Конфигуриране на общите свойства на уеб част

Уеб частите имат определен набор от общи свойства, които определят облика, оформлението и разширените им характеристики. Можете да промените свойствата на уеб частта в екрана с инструменти.

Забележка:  Общите свойства на уеб частите, които виждате в екрана с инструменти, могат да бъдат различни от посоченото в този раздел по няколко причини:

 • За да видите секцията Разширени в екрана с инструменти, трябва да имате съответните разрешения.

 • За определен уеб част, разработчик на уеб част може да е избрал да не показва едно или повече от тези общи свойства или може да са избрани за създаване и показване на допълнителни свойства, които не са изброени по-долу в облик, оформление, и Разширени части от екрана с инструменти.

 • Някои разрешения и настройки на свойства може да забранят или да скрият свойства на уеб частта.

Облик

Свойство

Описание

Заглавие

Указва заглавието на уеб частта, което се показва в нейната заглавна лента.

Височина

Указва височината на уеб частта.

Ширина

Указва ширината на уеб частта.

Състояние на хром

Указва дали цялата уеб част се показва на страницата, когато потребител отвори страницата. По подразбиране състоянието на хрома е зададено на Нормален и се показва цялата уеб част. Когато състоянието е зададено на Намалено, се показва само заглавната лента.

Тип на хром

Указва дали да се показват заглавната лента и границите на рамката на уеб частта.

Оформление

Свойство

Описание

Скрито

Указва дали уеб частта се вижда, когато потребител отвори страницата. Ако в квадратчето е поставена отметка, уеб частта се вижда само когато вие проектирате страницата и сте добавили към заглавието й (Скрито).

Можете да скриете уеб част, ако искате да я използвате за предоставяне на данни на друга уеб част чрез връзка между тях, но не искате уеб частта да се вижда.

Посока

Указва посоката на текста в съдържанието на уеб частта. Например на арабски се пише отдясно наляво. На английски и на повечето други европейски езици се пише отляво надясно. Тази настройка може да не е налична за всички типове уеб части.

Зона

Указва зоната в страницата, където е разположена уеб частта.

Забележка: Зоните в страницата не се показват в списъчното поле, ако нямате разрешение да променяте зоната.

Индекс на зона

Указва позицията на уеб частта в дадена зона, когато зоната съдържа повече от една уеб част.

За да зададете подреждането, въведете цяло положително число в текстовото поле.

Ако уеб частите в зоната са подредени отгоре надолу, стойност "1" означава, че уеб частта се показва най-отгоре в зоната. Ако уеб частите в зоната са подредени отляво надясно, стойност "1" означава, че уеб частта се показва в левия край на зоната.

Например, когато добавите уеб част в празна зона, подредена отгоре надолу, индексът на зона е 0. Когато добавите втора уеб част в долната част на зоната, нейният индекс на зона е 1. За да преместите втората уеб част най-отгоре в зоната, въведете 0, след което въведете 1 за първата уеб част.

Забележка: Всяка уеб част в зоната трябва да има уникална стойност на индекса на зона. Затова промяната на индекса на зона за текущата уеб част може да доведе до промяна на индекса на зона на други уеб части в зоната.

Напреднали

Свойство

Описание

Разрешено намаляване

Указва дали уеб частта може да бъде намалявана.

Позволи затваряне

Указва дали уеб частта може да бъде премахната от страницата.

Позволи скриване

Указва дали уеб частта може да бъде скрита.

Разрешение за смяна на зоната

Указва дали уеб частта може да бъде преместена в друга зона.

Позволи връзки

Указва дали уеб частта може да участва във връзки с други уеб части.

Позволи редактиране в личен изглед

Указва дали свойствата на уеб частта могат да бъдат променени в персонален изглед.

Режим на експортиране

Указва нивото на данните, които могат да бъдат експортирани от уеб частта. В зависимост от конфигурацията е възможно тази настройка да не бъде достъпна.

URL адрес на заглавие

Указва URL адреса на файл, съдържащ допълнителна информация за уеб частта. Файлът се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху заглавието на уеб частта.

Описание

Указва екранното пояснение, което се показва, когато задържите показалеца на мишката върху заглавието или иконата на уеб частта. Стойността на това свойство се използва, когато търсите уеб част чрез командата Търсене в менюто Намиране на уеб части в екрана с инструменти.

URL адрес на помощ

Указва местоположението на файл, съдържащ помощна информация за уеб частта. Помощната информация се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху командата Помощ в менюто на уеб частта.

Режим на помощ

Указва как браузърът да показва помощно съдържание за уеб част.

Изберете една от следните възможности:

Режимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят трябва да затвори прозореца, преди да се върне към уеб страницата.

Безрежимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят не трябва да затваря прозореца, преди да се върне към уеб страницата. Това е стойността по подразбиране.

Навигиране Уеб страницата се отваря в текущия прозорец на браузъра.

Забележка: Въпреки че потребителските уеб части на Microsoft ASP.NET поддържат това свойство, помощните теми по подразбиране на SharePoint се отварят само в отделен прозорец на браузъра.

URL адрес на изображение на икона в каталог

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано като икона на уеб частта в списъка с уеб части. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

URL адрес на изображение на икона на заглавие

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано в заглавната лента на уеб частта. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

Съобщение за грешка при импортиране

Указва съобщение, което се показва, ако възникне проблем при импортиране на уеб частта.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×