Използване на уеб компонент за съдържание, за да се покаже навигацията на уеб страница

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Добрата навигационна функционалност е един от ключовете към успешна уеб страница. Като използвате Microsoft Office SharePoint Server 2007, можете да подобрите навигационната функционалност на уеб страница, като използвате уеб част за съдържание.

В тази статия

Какво е уеб компонент за съдържание?

Кога да използвате уеб компонент за съдържание?

Как да използвам уеб компонент за съдържание?

Какво е уеб компонент за съдържание?

Уеб компонент за съдържание е конфигурируем компонент, към страница с уеб части. Вие използвате уеб компонента за съдържание, за да генерирате автоматично карта на сайта, която сочи към различни части на колекцията ви от сайтове на Office SharePoint Server 2007.

Когато добавяте уеб компонент за съдържание към страница, задавате към коя част от колекцията ви сайтове трябва да генерира връзки уеб компонентът, как да бъдат представени връзките и как те да бъдат организирани.

Най-горе на страницата

Кога мога да използвам уеб компонент за съдържание?

Когато създавате нова страници, можете да я създадете, като използвате оформлението на страница Начална страница със съдържание. Това създава страница, която вече съдържа уеб компонент за съдържание.

Можете да използвате уеб компонент за съдържание, за да осигурите навигационни връзки към всяка страница на уеб компонент, като добавите уеб компонент за съдържание към зоната за уеб компоненти на страницата. Следните оформления на страници, които са приложени към Office SharePoint Server 2007, ви позволяват да добавяте уеб компонент за съдържание:

 • Разширено търсене

 • Начало на интранет

 • Начална страница с дискусионни групи

 • Страница с резултати от търсене на хора

 • Страница за търсене

 • Резултати от търсенето

 • Начална страница на указателя на сайтове

 • Начална страница с връзки към резюмета

 • Начална стартираща страница

Най-горе на страницата

Как да използвам уеб компонент за съдържание?

Има две главни стъпки за използването на уеб компонент за съдържание:

 1. Добавяне на уеб компонент към страница

 2. Конфигурирането на уеб част

Добавяне на уеб компонент към страница

Както беше отбелязано по-горе, страници, създадени с използване на оформлението на страница Начална страница със съдържание, вече имат уеб компонент за съдържание. Ако страницата, с която работите, поддържа уеб компоненти, но все още няма уеб компонент за съдържание, можете да добавите такъв, като използвате следната процедура:

 1. Отидете на страницата, към която искате да добавите уеб компонент за съдържание.

 2. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 3. Изберете зона за уеб компонента и после щракнете върху Добавяне на уеб компонент в тази зона. Отваря се диалоговият прозорец на уеб страница Добавяне на уеб компоненти.

 4. В диалоговия прозорец Добавяне на уеб компоненти, под Всички уеб компоненти, в секцията По подразбиране отметнете квадратчето Уеб компонент за съдържание и после щракнете върху Добави.

Конфигуриране на уеб компонента

Използвайте следната процедура, за да конфигурирате уеб компонент за съдържание:

 1. Щракнете върху стрелката в горния десен ъгъл на уеб компонента, а после щракнете върху Модифициране на споделен уеб компонент. Отваря се частта от инструмента на уеб компонента за съдържание.

  Забележка: Ако вече редактирате страницата, стрелката в горния десен ъгъл на уеб компонента е с етикет Редактиране.

 2. В секцията Съдържание задайте следните опции:

  • Започване от      Тази опция определя коренното ниво, от което се включва съдържанието. Цялото съдържание, което се излага в уеб компонента за съдържание, трябва да бъде страница, която е в този коренен сайт, сайт който е в него или страница, която е в сайт, който е в този коренен сайт. Щракнете върху бутона Преглед и после изберете сайта, който искате да използвате като корен на уеб компонента.

  • Нива на показване      Използвайте тази опция, за да зададете колко нива на навигация показва уеб компонентът. Коренният сайт е на първото ниво на навигация. Всеки сайт, който е директно под коренния сайт, е на второ ниво на навигация и т. н. Страниците са на същото навигационно ниво, както сайтът, към който принадлежат.

   Например да предположим, че сте избрали коренен сайт, наречен Начало, който съдържа два сайта, наречени Новини и Съобщения, и че всеки от тези сайтове съдържа четири сайта, наречени Тримесечие 1, Тримесечие 2, Тримесечие 3 и Тримесечие 4. Ако зададете, че уеб компонентът за съдържание показва две нива, той не показва сайтовете Тримесечие, защото те са на третото ниво на навигация. В този пример обаче страници, които принадлежат на сайтовете Новини и Съобщения се показват, защото те са на второто ниво на навигация.

  • Покажи съдържание от началното местоположение      Отметнете това квадратче, ако искате уеб компонентът да показва връзки към страници, които са директно под корена, който сте задали, като сте използвали опцията Начало от. Ако не отметнете това квадратче, уеб компонентът показва сайтове, които са директно под корена, и сайтове и страници, които са под тези сайтове, но не показва страници, които са директно под корена.

   Забележка: Ако отметнете Покажи съдържание от началното местоположение, съдържанието се показва в една колона.

  • Показвай страниците      Ако искате уеб компонентът да показва връзки към страници, както и връзки към сайтове, трябва да отметнете тази опция. Ако тази опция е изчистена, то в уеб компонента се показват само връзки към сайтове.

  • Включване на скритите страници      Изберете тази опция, ако искате уеб компонентът да показва връзки към страници, които са скрити за навигация.

  • Включване на скритите сайтове      Отметнете тази опция, ако искате уеб компонентът да показва връзки към сайтове, които са скрити за навигация.

 3. В секцията Презентация задайте следните опции:

  • Текст на заглавка      Можете да добавите текст към заглавката на уеб компонент, като го въведете в това поле. Текстът на заглавката се появява непосредствено под заглавието на уеб компонента.

  • Стил на заглавка      Ако добавите текст на заглавка, като използвате тази опция, можете също да зададете стила за този текст. Изберете стил от падащия списък.

  • Покажи колони      Използвайте тази опция, за да зададете броя колони, които се показват от уеб компонента. Връзките се подреждат в толкова на брой колони, колкото сте задали, като сте използвали падащия списък.

   Забележка: Тази опция няма ефект, ако сте отметнали Покажи съдържание от началното местоположение в секцията Съдържание, което кара уеб компонента да покаже само една колона.

  • Стил на ниво 1      Като използвате тази опция, можете да зададете стила на показване за връзките, които са на първото ниво на йерархията за навигация на уеб компонента. Връзките на Ниво 1 сочат към елементи, които са непосредствено под коренното ниво, което сте задали, като сте използвали опцията Начало от в секцията Съдържание.

  • Стил на ниво 2      Можете да зададете стила на показване за връзките, които са на второ ниво на йерархията на навигацията на уеб част с помощта на тази опция. Връзките на ниво 2 сочат към елементи, които са непосредствено под връзките на ниво 1. Тази опция има няма ефект, ако зададете опцията нива за показване (в секцията съдържание ) на 1.

  • Стил на ниво 3      Можете да зададете стила на показване за връзките, които са на третото ниво на йерархията на навигацията на уеб част с помощта на тази опция. Връзките на ниво 3 сочат към елементи, които са непосредствено под връзките на ниво 2. Тази опция има няма ефект, ако зададете опцията нива за показване (в секцията съдържание ) на 1 или 2.

 4. В секцията Организация задайте следните опции:

  • Сортиране на съдържания по същия начин, по който са сортирани при навигация      Отметнете тази опция, за да накарате уеб компонента да използва същия ред на сортиране, който се използва в настройките за навигация на сайта.

  • Сортиране на съдържание, като използвате посочените по-долу настройки      Отметнете тази опция, ако искате да зададете реда на сортиране, който използва уеб компонентът. Ако отметнете тази опция, се предлагат следните опции на сортиране:

   • Сортиране на сайтовете по      Тази опция ви позволява да зададете кое свойство на сайтовете се използва за сортиране на връзките към тези сайтове. Има три свойства, които можете да използвате за сортиране: Заглавие, Дата на създаване и Дата на последна промяна.

   • Посока на сортиране      Използвайте това, за да изберете посоката на сортиране, която да приложите към връзките на сортираните сайтове. Например можете да сортирате сайтовете по заглавие в азбучен ред, като зададете Сортиране на сайтовете по на Заглавие и зададете Посока на сортиране на Възходяща.

   • Сортиране на страниците по      Тази опция ви позволява да зададете кое свойство на страниците се използва за сортиране на връзките към тези страници. Има три свойства, които можете да използвате за сортиране: Заглавие, Дата на създаване и Дата на последна промяна.

   • Посока на сортиране      Използвайте това, за да изберете посоката на сортиране, която да приложите към връзките на сортираните страници. Например можете да сортирате страниците по заглавие в азбучен ред, като зададете Сортиране на страниците по на Заглавие и зададете Посока на сортиране на Възходяща.

    Забележка: Страниците се сортират в рамките на сайта, на който принадлежат.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×